Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 45806
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 50.92 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
65971
1
0

... значущість проблеми, її недостатня наукова розробленість, а також необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми «Внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослі ...

Скачать
167248
0
0

... виховання, яке формує глибоко людське в людині, тобто одночасно реалізує загальнолюдське виховання.2. Організаційно-методичне забезпечення формування національної свідомості молоді засобами народної педагогіки   2.1 Етнопедагогічні засади формування національної свідомості молоді Серед проблем, від розв'язання яких залежить здійснення національного відродження України, важливе місце належить ...

Скачать
62332
0
0

... молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства». Вона виникла наприкінці XIX — на початку XX століття, її творцем вважають П. Наторпа, який основне завдання педагогіки вбачав у виявленні найсприятливіших для виховання людини соціальних умов і визначенні шляхів громадського виховання. Превентивна педагогіка — це галузь педагогічної науки, яка ставить за ...

Скачать
72912
0
0

... , поступове, але наполегливе формування переконань, звичок-навичок, які переходять у нахили) тощо. 2. Застосування ідей Сухомлинського та Ушинського в процесі навчання дітей початкової школи 2.1 Моральне і естетичне виховання молодших школярів Важливою соціально-педагогічною проблемою всебічного розвитку особистості В.Сухомлинський вважав виховання потреб, культури, бажань, шо є ...

0 комментариев


Наверх