Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

Раздел: Международные отношения
Количество знаков с пробелами: 33056
Количество таблиц: 9
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 50.85 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
61702
1
0

... моделі стійкого розвитку економіки: Матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. студ., аспір. і молодих вчених – Луганськ, 2007. – С. 8-10. - 0,12 д.а. АНОТАЦІЯ Антонюк К.В. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні ...

Скачать
102901
14
5

... ібно розглядати як дуже важливу, але все ж початкову ланку в створенні багатосторонніх міждержавних правил поведінки урядів у сфері міжнародної торгівлі послугами.   2.3 Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації Жодна із сучасних країн не може ефективно просуватися по шляху економічного прогресу без інтеграції із світовим господарством. Стан національної економ ...

Скачать
83876
1
1

... ів товарами; — інформаційний бум; — прискорений розвиток нових видів транспорту; — нові наукові відкриття; — нові форми розвитку економічних процесів. Що стосується структури світового ринку послуг, то її роз­глядають по-різному. У Міжнародному валютному фонді, наприклад, усі послуги зводять до чотирьох груп: — фрахт; — решта транспортних послуг; — туризм; —   інші ...

Скачать
113059
0
0

... для державних потреб, залучення іноземних інвестицій, забезпечення соціального захисту робітників і службовців та організацій ОПК. Розділ 3. Напрямки підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку озброєння 3.1 Міжнародна кооперація військового співробітництва Після проголошення незалежності України перед нею постала низка життєво важливих проблем зовнішньополітичного та ...

0 комментариев


Наверх