Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 36041
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 45.86 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
47695
0
4

... на уроках біології. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www. nenc.gov.ua / index.php? id=79. – Заголовок з титул. екрана.   АНОТАЦІЇ Сліпчук І.Ю. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). – Наці ...

Скачать
54193
1
1

... підприємств, маркетинг і менеджмент / Укл. Савченко О.Ф., Гудзь М.В., Жигірь В.І., Хоменко С.В., Макарова І.А. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 39 с. Хоменко С.В. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання ...

Скачать
109593
1
17

... впровадження сучасних інформаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в сучасному комп’ютеризованому суспільстві [41]. Упровадження сучасних інформаційних технологій навчання розкриває широкі можливості щодо суттєвого зменшення навчального навантаження і, водночас, і ...

Скачать
57381
2
2

... 2.1 та 2.2. Рис. 2.1 Структурна схема теоретичного курсу Рис. 2.2 Структурна схема практичного курсу 2.2  Зміст навчального курсу Навчальний курс "Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"" надає можливість додаткового працевлаштування у фірми які використовують програмний продукт "1С:Підприемство", або у фірми–партнери "1С". Мета ...

0 комментариев


Наверх