Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 76285
Количество таблиц: 9
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 67.68 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
97839
5
0

... “Відносно сертифікації зовнішніх аудиторів банків” 13.04.2004 № 2-131; - Лист “Відносно прийняття рішення про застосування Міжнародних стандартів аудиту” від 06.08.2004 № 2-309 та інші. Проводячи аудит основних засобів та нематеріальних активів підприємства, необхідно користуватися наступними основними нормативними документами, діючими в Україні, і які повинні застосовувати на всіх підприємствах ...

Скачать
61149
3
0

... аудитора. Розбіжності в документальному оформленні наявності та руху нематеріальних активів виявляють зіставленням сум, що наведені в аналітичних та синтетичних документах обліку нематеріальних активів (Типові форми № НА-1, № НА-2, № НА-4, Журнал 4 Відомість 4.3, Журнал 5 розділ 1). Після вивчення фактичної наявності нематеріальних активів аудитор розпочинає документальну перевірку. 1.         ...

Скачать
29677
0
0

... за результатами розрахунку: Д-т рахунків активів К-т рахунка 4320 "Негативний гудвіл". 9. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку Інвентаризація проводиться також у разі: зміни матеріально відповідальних осіб; установлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей; пожежі або стихі ...

Скачать
98222
6
0

... p. (зі змінами і доповненнями); - Законом України „Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 p. (зі змінами і доповненнями); - Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями); - ...

0 комментариев


Наверх