Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 11644
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 23.18 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
132518
19
0

... обліку та аналізу виробничих запасів необхідно користуватись законодавчими та нормативними документами України, їх характеристика наведена в табл.1.3. Таблиця 1.3 Характеристика нормативно – правової бази з обліку і аналізу виробничих запасів № Назва нормативного документу Ким і коли затверджений Коротка характеристика змісту норм. документу Використання в роботі 1 2 3 4 1. ...

Скачать
90240
8
3

... наявністю та рухом запасів, здатних впливати на рішення, які приймаються на її основі, що забезпечується завдяки дії принципу повного висвітлення.   4. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних оборотних активів Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп. Кожна з груп виробничих запасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розмі ...

Скачать
45981
19
0

... ітку, валового та внутрішньозаводського обороту обсягів незавершеного виробництва. 1.1 Розрахунок товарної продукції Продукція це матеріалізований результат з виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб населення, підприємств та організацій. Готова продукція - матеріалізований результат виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб ...

Скачать
270652
30
4

... ї інформації, дозволяє більше приділяти проведенню економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення ефективності цієї роботи. 3    КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 3.1    Економічний аналіз результатів господарської діяльності Термін "Аналіз" буквально означає розкладання об'єкта, що вивчається на окремі частини (елементи), на внутрішні властиві цьому ...

0 комментариев


Наверх