Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 27256
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 31.14 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
69936
41
0

... ів та платежів, податку з доходів фізичних осіб, експортно-імпортних операцій. Крім вище наведених підручників та посібників ми використали в роботі ряд статей присвячених практичним аспектам обліку податку на прибуток підприємства та ПДВ, зокрема це такі статті як Бобров Е. «Огляд існуючих підходів до організації обліку валових доходів та валових витрат з податку на прибуток (податкового обл ...

Скачать
26602
0
0

... в свою чергу ускладнює як роботу бухгалтера, так і органів , які перевірятимуть результати його роботи.[4.78] 2. Здійснення податкових розрахунків у системі бухгалтерського обліку та їх контроль У зв’язку з появою нових об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з оподаткуванням підприємства, та користувачів інформації про них гостро постало питання взаємозв’язку податкових розрахунків і ...

Скачать
200803
90
26

... » 3.1 Основні напрямки оптимізації податкових платежів на туристичному підприємстві ТОВ «Сєнтоза-Тур». Розробка платіжного календаря Основні напрямки оптимізації податкових платежів на туристичному підприємстві ТОВ “Сєнтоза-Тур” можуть бути розподілені на 2 напрямки: -  мінімізація сплати непрямого податку на додану вартість; -  мінімізація сплати прямих прибуткових податків та соціальних ...

Скачать
213352
6
7

... прибутку підприємств в Україні в 1994–2007 роках та відносного рівня надходження прямого податку на прибуток підприємств в державний бюджет України в% ВВП (виключення фактору інфляції) 3. Шляхи вдосконалення прямого оподаткування в Україні в системі фінансового регулювання ринкових відносин 3.1 Зарубіжний досвід регулювання ринкових відносин прямими податками В науково-теоретичному плані в перші ...

0 комментариев


Наверх