Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Реферування в обробці документації

Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 32112
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 34.55 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
40702
9
0

... що відносяться до підсерії. ISBN підсерії Номер випуску підсерії Зона приміток Примітки Зона Міжнародного стандарту номера книги (ISBN), ціни і тиражу ISBN Ціна Тираж   3. Бібліографічний опис – результат наукової обробки документів З появою великої кількості документних зібрань з’ясувалося, що неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом перегляду всіх наявних документів. ...

Скачать
88305
0
0

... людського суспільства вцілому. Беручи до узагальнення другий розділ дипломної роботи, можна сказати, що у ньому досліджувалась і аналізувалась робота бібліотек України, а саме їх діяльність у створенні і розповсюдженні вторинних ресурсів. На сьогоднішній день, можна сказати, що бібліотечно-інформаційна діяльність посідає особливе місце у житті суспільства, оскільки спрямована на підтримку всіх ...

Скачать
25971
0
0

... також застосуванні нових технологій з використанням комп'ютерів, економіко-математичних моделей і культурно-світоглядних потреб людей в умовах суспільства для підвищення наукових досліджень. 2. Інформаційне забезпечення наукової діяльності з документознавства Сьогодні набуває актуальності проблема інформаційного забезпечення розвитку з документознавства для забезпечення наукової діяльності. З ...

Скачать
32258
1
0

... ії у практиці пізнання є зведення конкретних завдань до загальних і перехід від розв´язання завдання у загальному вигляді до окремих його варіантів. Моделювання - непрямий, опосередкований метод наукового дослідження об´єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосуванні моделі як засобу дослідження. Суть моделювання полягає ...

0 комментариев


Наверх