Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Соціокультурна теорія постмодернізму

Раздел: Культура и искусство
Количество знаков с пробелами: 24922
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 32.86 КБ
Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
172828
0
0

... на десять років раніше, ніж в пластичних мистецтвах, поп-арті і мінімал-арті. На двадцять років раніше ніж у літературознавстві. На тридцять років раніше ніж у філософській літературі. Феномен постмодернізму полягає в тому, що він проявився всіх видах мистецтва. А мистецтво, як відомо, - це стилістична парадигма будь-якої культури. Найбільш яскраво постмодернізм проявив себе у сучасному живопису, ...

Скачать
85118
0
0

... та засоби відродження естетичного в суперечливій культурі модернізму та постмодернізму. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Монографія: 1.         Андрущенко Т.І. Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз). – К.: Знання України, 2007. – 269 с. 2.         Статті в наукових фахових виданнях: 3.         Андрущенко Т.І. Естетичне в культурі та естетичний ідеал // Нова ...

Скачать
127242
0
0

... можна розглядати в двох вимірюваннях. Перше вимірювання припускає зміни ролі і значущості пограниччя в соціокультурних процесах, а друге бере до уваги внутрішні соціокультурні трансформації того або іншого пограниччя. Перше вимірювання забезпечує можливість аналізу зміни ролі і якісних характеристик пограниччя в ході людської історії. У межах цього процесу можна виділити чотири етапи. Перший етап ...

Скачать
76619
0
0

... характеристики фірми або товару та стимулювання збуту шляхом переконання споживача, але й впливає на свідомість кожного індивіда та суспільства в цілому.   Розділ 2. Соціально-культурний вплив реклами на сучасне українське суспільство   2.1 Реклама як соціокультурний феномен в Україні Рекламний бізнес за оцінками багатьох фахівців на вітчизняних теренах ще два десятиріччя тому існував на, ...

0 комментариев


Наверх