Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Методи наукових і експериментальних досліджень

Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 18394
Количество таблиц: 0
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 64.92 КБ

Количество изображений: 1, показано 1

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
47909
3
0

... 31/4196; А61Р 35/00; И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, Т.С. Трофимова, Н.А. Авраменко, Л.И. Кучеренко; Заявл. 28.10.04; Опубл. 20.10.06. – 5 с. АНОТАЦІЯ   Трофімова Т.С. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцuнової кардіоміопатії. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. – Одеський ...

Скачать
22207
0
0

... -історичних фактів та концепції, що піддаються швидкому оновленню, методи дослідження відрізняються найбільшою "живучістю". [4]   4. Поняття та характеристики наукових методів аналітичний дослідження неформальний науковий Що ж таке науковий метод? Метод - (грец. - буквально "шлях до чого-небудь") - В найбільш загальному значенні спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність. ...

Скачать
10161
0
0

... і була незабаром витиснена ядерною моделлю атома, запропонованою Резерфордом, мала риси, що цінними для учених того часу і стимулюють їх пошуки. Томсон отримав в 1906 р. Нобелівську премію по фізиці "на знак визнання його видатних заслуг в області теоретичних і експериментальних досліджень провідності електрики в газах". На церемонії презентації лауреата Дж.П. Класон, член Шведської королівської ...

20359
0
0

... ії є дуже важливою складовою у всьому світі, бо світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, деформується, утворює нові соціальні групи та спільноти. Ще, використання статистичних і демографічних методів в дослідженні процесів урбанізації – дуже ефективно, тому що, ми завжди можемо дізнатися нові дані, використати їх на практиці та за підсумками цього впливати на суспільство, приносячи йому ...

0 комментариев


Наверх