Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Методологічні основи наукових досліджень

Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 36433
Количество таблиц: 1
Тип файла: документ Word (.docx)
Размер файла: 117.22 КБ

Количество изображений: 3, показано 3

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
16131
0
0

... ічного експерименту: загальна характеристика. Структура педагогічного експерименту та особливості діяльності науковця на кожному етапі. 6. Практична робота. Планування ходу експерименту з теми курсової роботи.   Основи наукових досліджень лабораторне заняття №7   Тема: Методи психолого-педагогічних наукових досліджень. Методи експертної оцінки. Математичні методи у психолого-педагогічному ...

Скачать
25971
0
0

... також застосуванні нових технологій з використанням комп'ютерів, економіко-математичних моделей і культурно-світоглядних потреб людей в умовах суспільства для підвищення наукових досліджень. 2. Інформаційне забезпечення наукової діяльності з документознавства Сьогодні набуває актуальності проблема інформаційного забезпечення розвитку з документознавства для забезпечення наукової діяльності. З ...

Скачать
53597
8
0

... . – С. 216-222. (0,3 д.а.) (Особистий внесок здобувача – запропоновані напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ). АНОТАЦІЯ   Корольова Т.С. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління пі ...

Скачать
15525
1
1

... прикладного характеру 12.    Інформаційні Систематичні відомості про видані праці з питань науки і практичної діяльності у різних галузях національної економіки Друковані джерела інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, представлені поліграфічним виробництвом у формі книг, брошур, рекламних буклетів та ін. Книги – неперіодичні багатосторінкові твори друку обсягом понад 48 ...

0 комментариев


Наверх