Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Скачать работу на тему: Похідна функції, правила диференціювання

Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 1222
Количество таблиц: 0
Тип файла: архив ZIP (.zip)
Размер файла: 66.64 КБ

Количество изображений: 9, показано 9

Вся база рефератов, курсовых, дипломных работ и прочих учебных материалов предоставляется бесплатно. Используя материалы сайта Вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением и согласны со всеми его пунктами в полной мере.

Похожие работы

Скачать
31647
0
7

... належить множині значень функції . А для визначення строгої монотонності застосовується похідна. Використовують і такий факт: якщо многочлен k-го степеня має k дійсних коренів, то його похідна має їх k –1 . Розглянемо застосування похідної до розв’язування рівнянь на конкретних прикладах. Приклад 1. Яким умовам повинні задовольняти параметри p та q, щоб рівняння  мало три різних дійсних корені? ...

Скачать
34055
1
17

... розриву функції Розв’язання. Функція в точці  не визначена. При  маємо , при  . Отже, , . Тому точка  є точкою розриву другого роду.     2. Диференціальне числення функції однієї змінної 2.1 Похідна функції в точці   Похідною функції  в точці х називається границя (як що вона існує) відношення приросту функції  до приросту аргументу , коли приріст аргументу прямує до нуля, тобто ...

Скачать
20798
0
5

... говорять про похідну за напрямком , розуміючи під цим границю відношення  при умові, що вона існує; цю границю позначають . Ясно, що , де – одиничний вектор напрямку , тобто . Зауваження. Похідна Фреше  і похідна за напрямком  є елементами різної природи:  є лінійний оператор з X в Y, в той час як є елементом простору Y. Якщо відображення  диференційовне в точці  за Фреше, то воно диференційовне ...

Скачать
103102
3
5

... тотожні завдання. Однак в експериментальному класі вправи були диференційованими за рівнем складності і виконувалися відповідно учнями трьох гомогенних груп. Покажемо приклад дослідження результативності використання диференційованого підходу на уроках рідної мови. Ефективність використання диференційованого підходу на основі використання системи диференційованих завдань різного характеру та рі ...

0 комментариев


Наверх