Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

10244
знака
5
таблиц
0
изображений

Бізнес-план ПП ”Аурум” 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

Червень 2009


Резюме

Виникла підприємницька ідея організувати виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних, напівдорогоцінних металів та каменів, інших матеріалів які підлягають високохудожньому обробленню, а також проводити їх ремонт. Для відкриття власної справи потрібно зареєструвати приватне підприємство, яке буде називатися “Аурум".

Строк дії бізнес-плану - 2 роки.

Ювелірне виробництво належить до прогресивних, екологічно чистих видів галузі промисловості. Воно має такі переваги:

транспортування такої продукції є дешевим;

розширена сфера обігу;

золото є світовими грошима, засіб платежу;

протягом багатьох років виконує роль грошей.

Виробництво ювелірних прикрас з дорогоцінних металів (золота і срібла) вирішено здійснювати на устаткуванні, яке потрібно закупити.

Постачальником необхідних матеріалів (сплави благородних та кольорових металів) буде банк.

Новостворене виробництво ювелірних прикрас забезпечуватиметься персоналом ПП “Аурум", з яким проводяться розрахунки по оплаті праці згідно колективного договору.

Підприємство розташовано по вул...

У середньому обсяг виробництва та реалізації ювелірної продукції за місяць складає 6500,00 грн., частка чистого прибутку - 4550,00 грн.

Загальний обсяг виробничих інвестицій для реалізації проекту за розрахунками становить 35000,00 грн. Фінансування здійснюватиметься за рахунок пільгового державного кредиту (плата за кредит дорівнює 20% річних). Очікується, що строк окупності виробничих інвестицій у реалізацію проекту становитиме приблизно 24 місяці з урахуванням оплати кредиту.


Організаційна структура підприємства

Підприємство “Аурум” є приватним підприємством. Створене на підставі закону України “Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. Підприємство має статут. Статутний фонд складається із майна фізичної особи: директора …., заступника директора …., бухгалтера ….

ПРОДУКЦІЯ

Вироби з дорогоцінних металів є одним з найпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в ювелірній промисловості. Поставка ювелірних сплавів, з яких будуть виготовляти ювелірні вироби здійснюються банком. У виробництві будуть використовуватися передові технології, плавка та лиття дорогоцінних металів в вакуумі та в захисній атмосфері інертного газу.

Аналіз розвитку виробництва прикрас показує, що загальні структурні зрушення у виробництві та споживанні виробів відбувається за рахунок збільшення частки ювелірних виробів. Про це свідчать світові тенденції в розвитку цього виду продукції.

КОНКУРЕНТИ

Критеріями оцінки конкурентноспроможності продукції на внутрішньому ринку слід вважати фактори, які визначають його кон”юнктуру:

наявність споживача даного виду продукції;

кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію;

обсяги виробництва й реалізації продукції підприємств-конкурентів у сфері діяльності;

основні напрямки конкурентної боротьби на внутрішньому ринку;

стабільність попиту на продукцію, яку має підприємство на кожному сегменті ринку.

У конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю значно ефективніша у використанні.

Конкурентами можуть бути інші продавці такої ж продукції, а саме:

Фірма Послуга Переваги Недоліки

Магазин

“Карат Б”

Продаж прикрас Обмін прикрас, здача лому золота та його обмін на прикраси Невеликий асортимент виробів із срібла
Магазини заводу “Кристал” Виробництво та торгівля ювелірними виробами Обмін прикрас, здача лому золота та його обмін на прикраси. Можливість індивідуального замовлення з дорогоцінним камінням
Магазин “Соломія” Торгівля ювелірними виробами Торгівля Відсутність обміну та заказу по каталогам
Магазин “Янтар” Торгівля ювелірними виробами Існує виробництво під замовлення
ТОВ “Прикраси” Торгівля ювелірними виробами Виготовлення під замовлення Відсутність обміну лома металу, невеликий асортимент

ПОКУПЦІ

Основними замовниками моєї продукції будуть ПП Борисов В.Д., магазин “Золото" (вул), магазин “Алмаз", ТОВ “Топ". З цими покупцями укладається договір на постачання продукції і тому реалізація ювелірних виробів буде очевидною та обов”язковою. Платоспроможна потреба характеризує попит споживача. Він об’єднує всіх покупців товару і визначається кількістю споживачів, які згодні купити ювелірні вироби вже за визначеними цінами.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

Створені в ПП ”Аурум” потужності за умови повного їх завантаження дають змогу виготовлювати та реалізовувати якомога більше продукції. За умови стабілізації виробництва можна очікувати, що можливо зменшити дефіцит такої продукції і вигідно продавати її на ринку.

Засіб реалізації - це торгівля за замовленням із доставкою. Обсяг реалізації таким способам буде 100%.

РЕКЛАМА

Реклама - це форма розповсюдження інформації про товар.

Вважається, що складовою успіху в підприємництві є чіткість обраного курсу в рекламі та збуту продукції. Одна із основних функцій реклами - це стимулювання збуту продукції. Так, при укладанні угод будуть надаватися різного роду знижки, що здійснюють значний вплив на кількість покупців.

Основними засобами проходження нашої продукції на ринок - це подання реклами до джерел засобів масової інформації: газета “33 канал", “RIA", а також планується створити рекламний плакат біля свого підприємства.

Найкраща реклама продукції - його якість та ціна. За рахунок оптових закупок ціна на товар не перевищує роздрібні ціни підприємства виробника. Маємо надію, що придбавши товар споживач буде задоволений, а задоволений споживач прагнутиме і надалі купувати саме цей товар.

Вартість реклами становитимуть приблизно 300,00 грн. на рік.

ПЕРСОНАЛ

Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність персоналу становить 6 осіб.

Фонд заробітної плати персоналу, необхідного для промислового виробництва ювелірних виробів, розраховувався, виходячи з середньої місячної заробітної плати, що становила в ювелірній промисловості України на початок 2009 року - 400,00 грн. Розрахунок фонду заробітної плати наведено в таблиці №1.


Таблиця № 1. Фонд оплати праці працюючого персоналу

Категорія персоналу Чисельність персоналу, чол Середньомісячна зарплата, грн Річний ФОП, грн.
Робітники 3 400,00 14400,00
АУП 3 500,00 18000,00
Всього 900,00 32400,00

ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ

Основні виробничо-господарські об”єкти новостворюваного промислового виробництва ювелірних прикрас розміщено по вул...

В приміщені підприємства існує цех, в якому виготовляють продукцію (плавлення кольорових металів). Допоміжних площ не існує.

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ

Стаття витрат Обсяг витрат, грн
1 план. рік II плановий рік
I II III IV
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
Витрати на оплату праці АУП 9000 9000 9000 9000 18000

Експлуатаційні витрати:

електроенергія

вода

576

20

576

20

576

20

576

20

 

2304

80

ВСЬОГО: 9596 9596 9596 9596 20384
ЗМІННІ ВИТРАТИ
Оплата праці робітників 3600 3600 3600 3600 14400
Матеріальні витрати 55500 55000 55000 55000 222000
Позареалізаційні витрати (реклама) 300
ВСЬОГО: 59100 59100 59100 59100 236700
СУКУПНІ ВИТРАТИ: 68696 68696 68696 68696 257084

ЦІНОУТВОРЕННЯ

За проведеними розрахунками собівартість 1 грама золота становитиме 74,00 грн. Оптові ціни на продукцію мають бути визначені з урахуванням конкурентоспроможності ювелірних виробів на внутрішньому ринку.

Ціни на такі вироби розраховувалися на основі собівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 35% від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати 100,00 грн. за 1 грам золота.

ПРИБУТОК

В сучасних ринкових умовах, кінцевий результат діяльності підприємства оцінюється рівнем ефективності, тобто обсягом одержаного прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим краще його фінансовий стан.

Виходячи з викладеного можна визначити очікуваний прибуток від новоствореного виробництва ювелірних виробів. (таблиця №2)

Таблиця №2. Очікуваний прибуток від виробництва ювелірних виробів

Вид продукції Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю, грн Собівартість продукції, грн Загальний прибуток, грн
Золото Грам 250 888,00 222000 300000

250*888,00=222000,00 грн.

300000,00-222000=78000,00 грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

Сукупні податки в сумі складають 30%:

78000,00-0,30*78000,00=54600,00 грн.

ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Загальні доходи= загальні постійні витрати+загальні змінні витрати

257084,00 грн=20384,00+236700,00

Для визначення точки беззбитковості для реалізації продукції:

ТБ=ПВ: S x P, де ПВ-постійні витрати

S-процент загального обсягу продажу

P-валовий прибуток

ТБ=20384: (0,20 x 0,35) = 291200,00 грн.

Таблиця № 3. Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту

Сума кредиту - усього, грн 35000,00
Процентна ставка,% 20
Термін повернення кредиту, місяці 24

З урахуванням, що кредит надаватиметься під 20% річних, сума сплати за користуванням кредитом становитиме:

35000,00*20%=7000,00 грн. / рік

35000,00+7000,00=42000,00 грн.,

для повернення кредиту й процентів за користування ним має бути використаний прибуток від продажу ювелірних виробів.

РИЗИКИ

Ризик - це небезпека повної або часткової втрати ресурсів або доходів. Здійснення підприємницької діяльності завжди пов”язане з ризиком, підприємницьким.

Також основними ризиками у діяльності виробництва ювелірних прикрас є:

виробничий ризик - ризик, безпосередньо пов”язаний з процесом виробничої діяльності, зокрема з можливістю технічних та виробничих неполадок, аварій;

постачальницько-збутовий ризик - ризик, зумовлений зривом чи зміною умов укладених договорів і своєчасної поставки або недостатньою їх якістю.

Вміння своєчасно враховувати ризики підвищує конкурентоспроможність діяльності до вкладання коштів. Це може бути непередбачуваність ринкової кон”юнктури, обсягів попиту, поведінки споживачів, конкурентів, рівня цін. Підприємець повинен не уникати ризику, а передбачити його, намагаючись уникнути.

Зниження рівня ризику шляхом застосування таких методів, як диверсифікація, страхування, розподіл ризику, пошук інформації утворюють єдиний механізм управління ризиком, а також допоможе уникнути можливого банкрутства або інших негативних наслідків.

Отже, як видно з розрахунків інвестиційний проект організації виробництва ювелірних виробів в ПП”Аурум “ є економічно ефективною і вигідною справою.


Информация о работе «Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 10244
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх