Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Вражаючі дії ядерної, хімічної зброїЗахист від зброї масового ураження, забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ.

Захист від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту військ є одними з основних видів бойового забезпечення бойових дій. Вони організуються завчасно і здійснюються безперервно як при підготовці до бойових дій, так і при їх веденні незалежно від того, буде застосовуватися ЗМУ чи ні.

Мета, завдання захисту від ЗМУ.

Захист від ЗМУ здійснюється з метою: максимально знесилити вражаючу дію ЗМУ, руйнування радіаційних та хімічних небезпечних об`єктів на війська, збереження їх боєздатності, забезпечення ведення бойових дій у будь-яких умовах обстановки.

Основними завданнями захисту від ЗМУ є:

–  своєчасне і скритне розосередження частин, підрозділів і матеріальних засобів, періодична зміна їх розташування;

–  інженерне обладнання позиційних районів частин і підрозділів;

–  використовування захисних і маскуючих властивостей місцевості;

–  попередження військ про безпосередню загрозу і початок застосування противником ЗМУ;

–  сповіщення частин і підрозділів про радіаційне, хімічне і біологічне зараження;

–  проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних профілактичних медичних і ветеринарних заходів;

–  виявлення і оцінка наслідків застосування противником ЗМУ і руйнування РХНО;

–  забезпечення безпеки і захисту особового складу при діях у зонах зараження, районах руйнування, пожеж і затоплень;

–  ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ і руйнування РХНО.

Мета, завдання забезпечення РХБ захисту військ.

Забезпечення РХБ захисту військ здійснюється з метою максимально зменшити втрати військ при діях в умовах РХБ зараження, посилення їх захисту від високоточної та інших видів зброї аерозолями.

Основними завданнями забезпечення РХБ захисту є:

–  засічка ядерних вибухів;

–  радіаційна, хімічна та неспецифічна біологічна розвідка;

–  радіаційний і хімічний контроль;

–  спеціальна обробка частин і підрозділів;

–  дегазація, дезактивація, дезінфекція матеріальних засобів, споруд, а також ділянок місцевості і шляхів;

–  маскування частин, підрозділів і об`єктів димами;

–  забезпечення захисних об`єктів повітрям, яке очищується від заражень;

–  своєчасне і ефективне використання засобів індивідуального та колективного захисту.

Зміст вказівок командира підрозділу з організації захисту від ЗМУ і організації РХБ захисту:

–  завдання, сили, засоби, порядок проведення інженерного обладнання району розташування, використовування захисних споруд і маскуючих властивостей техніки, місцевості, споруд;

–  завдання, сили, засоби, порядок організації наданих інженерної, РХБ розвідки, РХ контролю;

–  завдання, сили, засоби, порядок організації і проведення аерозольного маскування районів розташування і запасних районів;

–  визначення сигналів попередження про загрозу застосування ЗМУ, порядок їх подачі і дії по ним;

–  встановлення сигналів оповіщення про РХБ зараження, порядок їх подачі і дії по ним;

–  порядок використання засобів індивідуального і колективного захисту і порядок поповнення засобів військ РХБ захисту, фільтрів-поглиначів;

–  порядок поведінки особового складу на зараженій місцевості при тривалому перебуванні;

–  порядок ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Зміст висновків з оцінки РХБ обстановки:

–  визначаються підрозділи, які підпали під найбільшу масовану дію ядерної і хімічної зброї і опинилися у зонах сильного РХБ зараження;

–  кому необхідна негайна допомога силами старшого командира з ліквідації наслідків застосування ЗМУ;

–  вказуються райони з найменшими потужностями доз радіоактивних випромінювань і які можуть бути використані для відновлення боєздатності підрозділу;

–  основні завдання забезпечення РХБ захисту у обстановці, що склалася.

Пропозиції по здійсненню заходів забезпечення РХБ захисту:

–  де і для рішення яких завдань зосереджується РХ розвідка; необхідні сили, засоби і час для її виконання;

–  найбільш необхідні райони та строки проведення спеціальної обробки, якими силами і засобами здійснюється цей захід;

–  ділянки місцевості і шляхів, які необхідно обробляти, здійснювати пилеподавлення; порядок і строки дегазації обмундирування, засобів захисту і відновлення збитку озброєння військ РХБ захисту та засобів захисту.

Пропозиції начальника штабу ЗРДН з захисту від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту:

І частина:

–  дані про застосування противником ЗМУ по підрозділам дивізіону, про РХБ обстановку;

–  втрати особового складу, озброєння, військової техніки, стан боєздатності підрозділів дивізіону;

–  заходи захисту від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту, які необхідно провести у обстановці, що склалася.

ІІ частина:

–  застосування підрозділів, що зберегли боєздатність, для виконання бойових завдань, порядок, строки, сили і засоби, які виділяються для ліквідації наслідків застосування ЗМУ;

–  заходи, строки, райони відновлення боєздатності підрозділів дивізіону, сили і засоби, які виділяються;

–  завдання підрозділам дивізіону для відновлення боєздатності.

Таблиця 1. Орієнтовні радіуси зон ураження людей ударною хвилею при відкритому розташуванні в умовах вибуху з прогрівом приземного шару повітря влітку, км

Потужність вибуху, тис. т Смертельні ураження Легкі ураження
Н В Н В
0,0,1 0,02 0,04 0,05 0,06
0,1 0,06 0,09 0,12 0,14
1 0,15 0,24 0,3 0,35
10 0,4 0,6 0,9 1,0
100 1,1 1,4 1,7 1,75
1000 2,3 3,1 3,6 3,7

Таблиця 2. Оцінка стану об`єктів по розрахованій величині надлишкового тиску, ∆Рф, кг/см2

Ступінь захисту об`єкту, Роб кгс/см2

Стан об`єкту
Не уражений Слабкі ураження Середні ураження Повне руйнування
0,25-0,35

∆Рф < 0,2

∆Рф = 0,2

∆Рф = 0,35-0,45

∆Рф ≥ 0,5

0,5

∆Рф < 0,5

∆Рф = 0,6-0,7

∆Рф = 0,8-1,0

∆Рф ≥ 1,1

1-2

∆Рф < ∆Роб

∆Рф ≤ 1,25 ∆Роб

1,25 ∆Роб < ∆Рф ≤ 1,50 ∆Роб

∆Рф > 1,5 ∆Роб

2-50

∆Рф < ∆Роб

∆Рф ≤ 1,15 ∆Роб

1,15 ∆Роб < ∆Рф ≤ 1,4 ∆Роб

∆Рф > 1,4 ∆Роб

50-100

∆Рф < ∆Роб

∆Рф ≤ 1,1 ∆Роб

1,1 ∆Роб < ∆Рф ≤ 1,2 ∆Роб

∆Рф > 1,2 ∆Роб

 

Таблиця 3. Світлові імпульси, які викликають опіки шкіри відкритих частин тіла людини, кал/см2

Ступінь опіку Потужність вибуху, тис.т
1 10 100 1000
І 2,4 2,9 3,4 4
ІІ 3,5 4 4,6 5,1
ІІІ 4,9 5,5 6,2 6,9

Таблиця 4. Світлові імпульси, які викликають опіки шкіри під одягом, кал/см2

Одяг
І ІІ ІІІ
Літнє бавовняне обмундирування 6,3 7,0 8,8
Напівшерстяне габардинове обмундирування 11,0 12,0 17,0
Зимове обмундирування 37,0 42,0 48,0

Приведені в таблицях дані випрадані для вибухів потужністю ≤100 кт. При вибухах потужністю >100 кт вражаючі імпульси для прихованих та неприхованих ділянок шкіри в 1,4-1,5 разів більше.

Таблиця 5. Залежність важкості термічного ураження від ступеня та площі опіку шкіри

Ступінь важкості термічного ураження Відсоток поверхні тіла із ступенем опіку
другий третій
І до 10 до 3
ІІ 10-20 3-10
ІІІ 20-30 10-20
ІV більше 30 більше 20

Таблиця 6. Орієнтовні значення вражаючих імпульсів, кал/см

Найменування об`єкту Потужність вибуху, тис.т
1 10 100 1000
Автомашина з кузовом типу КУНГ 8 11 14 18
Дерев`яні споруди 6 7 8 9
Лісові масиви 10 12 15 17
Сіно, листя 4 4,5 5 6

Таблиця 7. Товщина шару половинного ослаблення для різних матеріалів d0,5,

Матеріал

Щільність ρ, г/см2

Товщина шару
γ-випромінювання γ-випромінювання радіоактивного зараження нейтронів
Вода 1,0 23,0 13,0 2,7
Дерево 0,7 33,0 18,5 9,7
Ґрунт 1,6 14,4 8,1 12,0
Цегла 1,6 14,4 8,1 9,1
Бетон 2,3 10,0 5,7 12,0
Глина утрамбована 2,06 11,0 6,3 8,3
Вапняк 2,7 8,5 4,8 6,1
Поліетилен 0,95 24,0 14,0 2,7
Склопластик 1,7 12,0 8,0 4,0
Крига 0,9 26,0 14,5 3,0
Сталь, залізо, броня 7,8 3,0 1,7 11,5
Свинець 11,3 2,0 1,2 12,0

Оцінка місцевої дії вибуху

При вибухах на приведених висотах менш ніж 0,5 м/т1/3 у ґрунті утворюється вирва.

Радіус вирви контактного ядерного вибуху rв і її глибину hв для м`якого ґрунту визначають у залежності від потужності вибуху з графіку.

Для визначення rв і hв відносно до скелястої породи відповідні значення, які отримані із графіка, множать на 0,8.

Радіус вирви контактного ядерного вибуху відносно до водонасиченого м`якого ґрунту дорівнює 16 rв, а глибина вирви та ж.

Радіуси і глибина вирви приземного ядерного вибуху визначається множенням відповідних значень для контактного вибуху на коефіцієнти Кr і Кh.

Середнє квадратичне відхилення значень rв і hв, які знаходяться з рис. 4.2, складає 15%. Об`єм вирви визначають за формулою:

.

Залишкові зміщення, що йдуть догори і за радіанними напрямками від центра вибуху, спостерігаються на відстанях, які дорівнюють rв.

Вертикальна складова залишкового зміщення Wz зал для вибухів на приведених висотах 0,2 м/т1/3, визначаються за формулою:

.

Це справедливо при: –1,25rв < R < 2,5rв – для м`яких ґрунтів; –1,25rв<R<2rв – для скелястої породи.

R – відстань від вибуху до необхідної точки.

Горизонтальна складова залишкового зміщення Wх зал при R = 1,25rв у 1,3 рази, а при R = rв у 4 рази більше, ніж Wz зал, для скелястої породи Wх зал = 0,8Wz зал.

Висота навалу hн, визначають із співвідношення

.


Таблиця 8. Значення величин В, С, р, d для деяких видів ґрунтів

R/rв

В р С d
М`який ґрунт, водонасичений 1,25¼2 0,6 5,4 0,073 1,7
2¼4 0,21 3,2
Скеляста порода 1,25¼2 0,31 5,1 0,61 4,3
2¼4 0,47 3,9

При вибуху з вильотом ґрунту відбувається розльот окремих шматків у процесі вирвоутворення. Радіус зони розльоту шматків ґрунту може досягати 15rв.

Приклад. Визначати параметри місцевої дії ядерного вибуху у м`якому ґрунті потужністю 1 мт на висоті над скелястим масивом.

Значення радіусу і глибини визначаємо з графіку 4.1, вони дорівнюють 126 і 48 м відповідно.

Множучи ці значення на 0,8 і на коефіцієнти Кr і Кh, які відповідають на рис. 4.2 значенню = 0,1 м/т1/3, визначаємо радіус і глибину вирви для ядерного вибуху тієї ж потужності на висоті 10 м над скелястою породою.

rв = 0,8∙0,63∙126 = 64 м;

hв = 0,8∙0,63∙48 = 24 м.

Об`єм вирви, який розраховується за формулою

Vв = 1,57∙642∙24 = 1,54∙105 м3.

За формулою визначаємо складові залишкового зрушення поверхні землі.

R/rв

1,25 1,5 1,75 2
R, м 80 96 112 128

Wz зал

2,38 0,94 0,42 0,22

Wх зал

1,90 0,75 0,34 0,18

За формулою визначаємо висоту навалу викинутого з вирви ґрунту


R/rв

1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4
R, м 80 96 128 160 192 224 256

Rн, м

5,6 2,6 0,75 0,32 0,16 0,008 0,05

Радіус зони розльоту шматків грунту: r ≈ 15rв = 15∙64 = 960 м.


Информация о работе «Вражаючі дії ядерної, хімічної зброї»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 17223
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
42691
7
6

... вибуху, проведеного на відстані кількох сотень метрів.   3. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 р....... Хто з громадян прогресивного людства не знає цих дат, дат випробування ядерної зброї на мирних японських громадянах і в результаті колосальних втрат у вигляді руйнувань і людських жертв. За ці два дні були повністю зруйновані й знищені міста Хіросіма і Нагасакі. Загинуло ...

Скачать
29421
0
0

... " (60-роки), "реалістичного усунення" (70-е роки), що визначає цілі, форми і способи використання цього варварського засобу знищення людей, завжди незмінним залишався принцип - відвертий ядерний шантаж і загроза застосування ядерної зброї в будь-яких умовах обстановки. Загалом, якщо проаналізувати суть і спрямованість сучасної політики США і конкретні плани розвитку їх стратегічних сил, то ...

Скачать
18842
1
0

... і. В основі всіх видів ядерної зброї вибухової дії лежать фізичні принципи, використані вперше при створенні атомних і водневих бомб. Тому ознайомлення з цими бомбами дозволить зрозуміти дію й інших видів ядерної зброї. Ядерний вибух здійснюється шляхом переводу заряду з докритичного стану в критичний, точніше в надкритичний. Ось один з варіантів схеми устрою атомного заряду. До момента вибуху ...

Скачать
10210
0
1

... якщо видимість менша 10 метрів. Найнадійніший захист досягається укриттям у захисних спорудах і використанням спеціальних засобів індивідуального захисту. Біологічна зброя види та характеристики біологічної зброї Зброя масового ураження — зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. Вражаючі чинники зброї масового ураження, як правило, продовжують наносити ...

0 комментариев


Наверх