Войти на сайт

Навигация

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДТЕЦ


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В Україні для потреб зовнішнього освітлення задіяно 6,1 млн. світлових точок, із них 2,7 млн. - з лампами розжарення і 3,4 млн. - з газорозрядними лампами високого тиску, причому 70 % з них - лампи ДРЛ.

Через низьку ефективність світильників і джерел світла питома вага витрат електроенергії в Україні в 1,7 раз вища, ніж в розвинутих країнах.

Освновними причинами такого стану є:

- експлуатація старих, фізично зношених світильників, в яких характеристики відбивачів і розсіювачів значно знизились (ККД 25-40 %);

- використання в світильниках малоефективних джерел світла (ламп розжарення і ламп ДРЛ);

- експлуатація світильників з нераціональним розподілом світла (косину-соїдальна крива сили світла замість широкої).

Тривалий час роботи вуличних світильників та постійне збільшення їх кількості протягом року зумовлює постійне зростання витрат електроенергії, а відповідно, і фінансових витрат.

2 СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТЛЕННЯ ДТЕЦ

Зовнішню територію ДТЕЦ освітлюють світильники на залізобітоних стовбах висотою 9 метрів на відстані 40 метрів один від одного. Також є охоронне освітлення, яке влаштоване на огорожі і постійних постах охорони. Охоронні світильники змонтовані на трубчатих кронштейнах які кріпляться на висоті 4 метрів до колон огорожі на відстані 18 метрів один від одного. В світильниках для освітлювання території та охоронного освітлення вико-ристовуються газорозрядні лампи високого тиску типу ДРЛ-250. Активна потужність одної лампи складає 250 Вт. Загальна кількість ламп складає 110 шт., з них 48 ламп припдає на світильники, які влаштовані на огорожі і постійних постах охорони. На зовнішню територію ДТЕЦ припадає 62 лампи.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

Пропонується разглянути енергічноекономічні варианти заміни ламп типу ДРЛ на ДНаТ.

Реальною можливістю значно зменшити енергоспоживання і підвищити рівень освітленості є заміна світильників з лампами ДРЛ на світильники з натрієвими лампами високого тиску типу ДНаТ. Економія електроенергії досягається суттєвою різницею в світлових віддачах ламп ДНаТ та ДРЛ. Якщо світлова віддача ламп ДРЛ - 60 лм/Вт, то максимальне значення цього параметра в лампах ДНаТ сягає 150 лм/Вт. Так, наприклад, при одних і тих же рівнях освітленості, заміна лампи ДРЛ потужністю 250 Вт на лампу ДНаТ 100 Вт зменшить енергоспоживання світильника на 40 %. Ще більшу економію електроенергії (до 50 %) можна отримати при застосуванні в світильниках з лампами ДНаТ електронних пускорегулюючих апаратів. При цьому збільшиться в 1,5 раза термін служби ламп, стабілізується режим їх роботи при коливаннях напруги живлення від 160 до 260 В, лампи надійно запалюються, підвищується коефіцієнт потужності до 0,95 - 0,98, зменшується вага світильників в 2 - 2,5 рази.

4 ПЕРЕВІРКА ВСТАНОВЛЕНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Для перевірки встановленого освітлення скористаємося кривими сили світла на рисунку 6.1 для існуючого джерела світла. Для світильників зовнішнього освітлення території мінімальна освітленість лк, світильників охорони мінімальна освітленість лк.


Рисунок 1 – Крива сили світла світильника РКУ-01В-250-01

Розрахунок ведеться для точки мінімальної освітленості між двома лампами у світильниках, які показано на рисунку 2.

При використанні кривої сили світла світильника горизонтальна освітленість визначається виразом:

, (1)

де с - коефіцієнт, що враховує реальний світловий потік лампи по відношенню до умовного

, (2)

Іα - сила світла по кривій під кутом α;

α - кут падіння світла на поверхню.

Згідно виразу (6.2)

Тоді т°, за кривою сили світла Iα=65,8° = 120 кд.

Згідно виразу (6.1)  лк

Тоді о°, за кривою сили світла Iα=66,05° = 115 кд.

Згідно виразу (6.1)  лк

Отримане значення освітленості повинно складати не менше половини мінімальної освітленості:

 лк

 лк

Результати переівірки розрахунків освітленості зведемо в таблицю 1.


Таблиця 1 – Результати перевірки розрахунків освітленості

Призначення освітлення Точка

Висота

пдвісу, м

Відстань між світильниками, м

Кут падіння, °

Горизонтальна освітленість

, лк

Минімальна освітленість

, лк

Териториальне А 9 40 65,8 0,46 0,5
Охоронне В 4 18 66,04 2,2 2

Перевірка показала, що освітлення території та охоронне освітлення ДТЕЦ збільшено приблизно у 2 рази від норм мінімальної освітленості.


Информация о работе «Реконструкція системи зовнішнього освітлення території ДТЕЦ»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 17550
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх