Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1 Архітектурно-конструктивні рішення будівлі

 

Будівля розташована а районі м. Одеса.

Температуро-вологісний режим А1.

Клас відповідальності ІІІ

Коефіцієнт надійності за призначенням = 0,9

Вага снігового покрову на 1 м2 покриття S0 = 1320 МПа

Вітрове навантаження W0 = 500 МПа

Визначення характеристичного навантаження від снігового покрову

Se = ××C

де:

С = μ××

μ = 1 додаток Ж [1]

= 1 п. 8.9 [1]

= 1 п. 8.10 [1]

С = 1×1×1 = 1

= 0,49 при ŋ = 0,02 п. 8.12 [1]

Se = 0,49×1,32×1 = 0,647 кН/м2

Визначення граничного розрахункового навантаження від снігу

Sm = ××C

= 1,04 п. 8.11 [1] при нормативному строку експлуатації 60 років

Se = 1,04×1,32×1 = 1,373 кН/м2

Будівля,що проектується одноповерхова, прямокутна в осях з розмірами 21×33м.

Крок несучих конструкцій 3м

Висота до низу основної несучої конструкції 6,0м

Основні несучі конструкції:

1.     Колони дощато-клеєні дерев’яні

2.     Ферма п’ятикутна метало дерев’яна

Колони від будівлі разом з фермами утворюють поперечну раму. Колони до фундаментів кріпляться жорстко. Висота п’ятикутної металодерев’яної ферми визначається за умови жорсткості.

h = ()×L

h = ()×21000 = (4200…3000)

Приймаємо h = 4000 мм

Нахил верхнього поясу ферми знаходиться в межах до 15 тоді висота ферми на опорі дорівнює:

hст = h – i

i = 0,15 – нахил верхнього поясу

Ширина верхнього поясу ферми b = 140 мм.

hст = 4 – 0,15 = 2425 мм

Висота перерізу колонни в площині рами визначається з умови що гнучкість колони не повинна перевищувати граничної гнучкості

х [λ]

[λ] = 120, таблиця 14 [2]

Приймаємо х =100

Радіус інерції прямокутного перерізу визначаємо за формулою

ix = 0,289 hk

тоді висота перерізу колони

hk =

- коефіцієнт який враховує довжину колони в залежності від її закріплення визначаємо за п. 4.21 [2]

= 2,2

l = Hk – висота до низу несучої конструкції

hk = = 456 мм

Покрівля будівлі складаються з 3-х шарів руберойду укладених по клеєфанерним плитам покриття. Номінальна ширина плити bн = 1,5 м. Номінальна довжина плити lн = 3,0 м.

Висота плити :

hnл = lн

hnл = ×3000 = (15093)

Приймаємо висоту плити hnл = 150 мм.

Стіни складаються аналогічно плитам покриття hст = hnл = 150 мм. Висота стінових панелей дорівнює 1,2 м. та 1,5 м. Довжина стінових панелей 3,0 м.

Поперечну стійкість та незмінність каркасу будівлі забезпечують плоскі несучі конструкції які сприймають крім вертикальних навантажень це й горизонтальні від вітру. Поздовжню незмінність та стійкість каркасу забезпечують системою звязків, які сприймають навантаження і передають їх на фундаменти фіксуючи в проектному положенні плоскі несучі конструкції і попереджають деформаціям в площині перпендикулярній до площини несучих конструкцій.

Прийняті системи звязків:

-         По шатру – вертикальні сполучені ферми, вітрові ферми та поперечні схеми ферми

-         В площині рами – фахферкові стояки

-         Між колонами по довжині – вертикальні звязки та обвязувальні бруси

 

 

 

 

 


Информация о работе «Архітектурно-конструктивні рішення будівлі»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 55249
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 7

Похожие работы

Скачать
42641
2
0

... [2] житлові будівлі 2-го класу мають бути запроектовані по довговічності й стійкості основних конструкцій не нижче 2-гої міри. 3. Об'ємно-планувальне рішення   Об'ємно-планувальне решение - загальне архітектурне рішення будівлі, що визначає характер, розміри, форми і відношення його приміщень у просторі та плані. Будівля має прямокутну форму; запроектована без підвалу. Запроектовано: – ...

Скачать
48558
0
0

... . 11. Жовква О.І. Класифікація православних духовних навчальних закладів // Програма 68-ї науково-практичної конференції. - К.: КНУБА, 2007. – С. 23. АНОТАЦІЯ Жовква О.І. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - ...

Скачать
45412
0
1

... за межі Германію. Центрами класицизму в період правління прусських королів Фрідріха Вільгельма I і II були Берлін і Мюнхен. З самого початку класицизм в Германії мав подвійний характер. З одного боку, як і в інших* країнах, він був стилем архітектурних монументів, однозначно підлеглих античним канонам, з іншого - виявляв прагнення до гармонійного рішення зв'язки між призначенням і формою. Перше ...

Скачать
42668
0
0

... прийоми розміщення; Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Предметом дослідження виступає архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Дослідження проводиться в межах, визначених у меті і завданнях та охоплюють архітектурно-планувальну, художньо-декоративну організацію інтер’єрів існуючих ...

0 комментариев


Наверх