Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

31029
знаков
14
таблиц
2
изображения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Контрольна робота

З дисципліни "Система виробництва та розподілу енергії" на тему:

"Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів"

варіант

СУМИ 2009р.


Вихідні дані до контрольної роботи


Найменування параметру Вар-нт
Регіон температурної зони IV

Середня температура з зовні за опалювальний сезон, 0С

-7
Габарити будівлі, м Ширина 32
Довжина 70
Висота 7
Орієнтація будівлі за довжиною до сторін світу Пд.-сх
Кількість та призначення приміщень 1-е приміщення адм
2-е приміщення склд
Умови (режими) експлуатації приміщень 1-е приміщення сух
2-е приміщення нрм
Зовнішні стіни будівлі 1-й шар Матеріал (таб) 51
Товщина, мм 10
2-й шар Матеріал (таб) 80
Товщина, мм 230
3-й шар Матеріал (таб) 83
Товщина, мм 10
Параметри стін приміщень всередині будівлі Матеріал (таб) 33
Товщина, мм 170
Стеля Усі примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 81
Товщина, мм 220
2-й шар Матеріал (таб) 67
Товщина, мм 10
Підлога 1-е примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 82
Товщина, мм 370
2-й шар Матеріал (таб) 70
Товщина, мм 30
2-е примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 61
Товщина, мм 340
2-й шар Матеріал (таб) 40
Товщина, мм 47
Найменування параметру Вар-нт
Кількість вікон по приміщенням, шт 1-е приміщ. 8
2-е приміщ. 3

Параметри вікон по приміщенням - усі вікна 2×2,5м

- числа (1, 2) це кількість скла в рамі

- відстань між склом 60мм

1-е примі-щення Матеріал рам Д
Вид скління 2
2-е примі-щення Матеріал рам П
Вид скління 2
Кількість ламп розжарення, шт 75Вт 35
150Вт 11
Коефіцієнт завантаження освітлення по приміщенням 0,9
Сумарна потужність працюючого силового обладнання по приміщенням, кВт 1-е приміщ. 5,5
2-е приміщ. 25
Матеріал цехових воріт Д
Габарити цехових воріт Ширина, мм 130
Довжина, м 3,2
Висота, м 4,7
Кількість робочого персоналу, чол. 1-е приміщ. 7
2-е приміщ. 11
Загальній робочий час за добу, год 12
Довготривалість опалювального періоду, діб 140
Кількість неробочих днів 30
Паливо, що використовується на котельні М

ЗМІСТ

Вихідні дані до контрольної роботи

1.   Теплотехнічний аналіз дійсного стану огороджуючих конструкцій, обстежуваної будівлі

2.   Розрахунок тепловтрат

3.   Розрахунок теплонадходжень

4.   Аналіз техніко-економічної характеристики обстежуваного будинку

5.   Розрахунок площі опалювальних приладів

6.   Визначення витрат на експлуатацію системи опалення

Список використаних джерел

Додаток А


1. Теплотехнічний аналіз дійсного стану огороджуючих конструкцій, обстежуванної будівлі

1.1 Розрахунок термічного опору огороджуючих конструкцій

Приведений опір теплопередачі дійсних огороджуючих конструкцій RΣпр, м2·К/Вт повинний бути не менше за вимагаємих значень Rqmin, які визначаються виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов енергозбереження. Теплотехнічний розрахунок внутрішніх огороджуючих конструкцій будівлі проводиться при умові, що різниця температур між приміщеннями не більше 30С.

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури повітря в яких відрізняються на 3 0С та більше, обов'язкове виконання умови:

RΣ пр ≥ Rq min, (1.1)

де RΣпр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт;

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт.

Мінімально допустиме значення, Rqmin, опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, дверей та воріт промислових будинків встановлюється згідно з табл.7 залежно від температурної зони експлуатації будинку, тепловологісного режиму внутрішнього середовища і теплової інерції огороджувальних конструкцій D, що розраховується за формулою:


, (1.2)

де Ri – термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за формулою:

, (1.3)

де δi – товщина i-го шару конструкції, м;

λ – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з табл.8;

si – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м2·К), що приймають згідно з табл.8;

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку.

Мінімально допустиме значення, Rq min,опору теплопередачі внутрішніх огороджуючих конструкцій, що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відрізняються більше ніж на 30С (стіни, перекриття), і приміщень з поквартирним регулюванням теплоспоживання визначають за формулою:

, (1.4)

де tв1, tв2 –температури повітря в приміщеннях, 0С, що приймаються згідно з проведеними вимірами, або приймаються згідно з табл.2;

Δt – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 0С, згідно з табл. 4;

αв1 – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 К), що приймається згідно з табл.9.

Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м2·К/Вт, непрозорої огороджуючої конструкції при перевірці виконання умови за формулою (1.1) розраховується за формулою

 

 (1.5)

де: αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з табл.9;

λ – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації згідно з табл.8, Вт/(м · К);

n – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку;

Ri– термічний опір i-го шару конструкції, згідно формули (1.3), м2 .К/Вт;

Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів (вікон) необхідно приймати по табл.11.

Термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті Rпг, (м2·0С)/Вт визначається за формулами:

І зона - ;

ІІ зона - ;

ІІІ зона - ; (1.7)

ІV зона - ;

де: , , ,  - значення термічного опору теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті, (м2·0С)/Вт, відповідно чисельно рівні 2,2; 4,3; 8,6; 14,2;

ΣRп - сума значень термічного опору теплопередачі шарів підлоги на ґрунті, (м2·0С)/Вт.

Величина ΣRп розраховується по рівнянню:

, (1.8)

де: n – кількість шарів підлоги на ґрунті;

δі – товщина і-го прошарку, м;

λі – коефіцієнт теплопровідності матеріалу і-го прошарку, (м2·0С)/Вт.


Информация о работе «Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 31029
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
127126
10
37

... ібних установ проявляється в працях, розроблених працівниками, та співробітництві з підприємствами не тільки в місцевій сфері діяльності інших регіонів. Рис. 2.2. Декомпозиція комплексу моделей енергоспоживання регіонами України Проведення аналізу є вкрай необхідним, адже для економіки сучасної України характерна дуже низька ефективність використання енергетичних ресурсів. Таке положення ...

Скачать
129844
8
5

... і токсичних промислових відходів та небезпечних речовин;  розвиток науково-дослідних робіт з екологічної тематики;  удосконалення еколого-пропагандистської діяльності. Крім того піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме:  запровадження екологічного аудиту;  запровадження ...

Скачать
109028
25
1

... розробленого GSM/GPS/GPRS мобільного терміналу охоронної системи для автомобіля та визначимо його основні функціональні характеристики. Призначення Розроблений пристрій – мобільний термінал охоронної системи для автомобіля – відноситься до апаратури спеціального призначення і характеризується рядом підвищених вимог щодо надійності, працездатності та захисту від несанкціонованого доступу. Ці ...

0 комментариев


Наверх