Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Диференційований підхід в опрацюванні простих задач

22919
знаков
0
таблиц
3
изображения

Реферат

Диференційований підхід в опрацюванні простих задач


Вміння розв'язувати задачі вчені визначають як складне, яке включає в себе ряд простих, часткових, а саме: вміння проводити первинний аналіз тексту (уявляти задачну ситуацію), виділяти умову й вимогу, відомі й невідомі, шукану величини, конструюю вати простіші моделі задачної ситуації, активізувати необхідні для розв'язання теоретичні знання, перекладати залежність між даними, даними і шуканими величинами з мови словесної на математичну та ін. Формувати вміння розв’язувати прості задачі на розкриття конкретного змісту арифметичних дій необхідно поступово і систематично.

У початкових класах найчастіше використовують диференційовано-групову форму, що передбачає організацію роботи груп з різними навчальними можливостями. Найчастіше учнів поділяють на три групи: сильнішу, середню і слабку. За диференційовано-груповою формою навчання всі діти здебільшого працюють за завданнями, що мають спільну пізнавальну мету. Дія різних за навчальними можливостями груп учнів завдання відрізняються за обсягом, рівнем складності, мірою допомоги.

Під час ознайомлення, наприклад з новою задачею, застосовують два способи диференціації. За першим способом диференційовану роботу організовують у комплексі з фронтальною. Ознайомлення зі змістом нової задачі проводиться фронтально. Наявність різних груп учнів учитель враховує під час первинного закріплення матеріалу. Діти першої і другої груп працюють самостійно за картками або з підручником. З учнями третьої групи вчитель повторно аналізує задачі, розглядає окремі питання, в яких висвітлюється суть задачі, її новизна.

За другим способом учням першої групи надається можливість спробувати самостійно розв'язати задачу нового типу. Вчитель повідомляє мету роботи. Потім роздає їм картки з текстами задач нового виду, а з учнями другої і третьої груп працює над задачами фронтально.

Організовуючи самостійну роботу учнів, найчастіше застосовують так три види диференціації: індивідуалізацію вимог до спільного завдання; надання допомоги в одному з варіантів самостійної роботи (індивідуальна допомога); спрощення одного з двох варіантів самостійної роботи.

Покажемо методику формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження суми і остачі.

1. У квітнику росло 5 кущів троянд. Посадили ще один кущ. Скільки кущів троянд стало у квітнику?

¾ Поясніть, чому задачу розв'язали за допомогою дії додавання. (5 + 1 = 6).

¾ Якщо посадили ще один кущ, то кущів стало більше. Отже, треба до числа 5 додати 1. Буде 6.

2. На подвір'ї гралося 6 кошенят. Двоє кошенят сховалися в будинку. Скільки кошенят залишилося на подвір'ї?

¾ Поясніть, чому задачу розв'язали за допомогою дії віднімання.

(6-2 = 4).

¾ Якщо сховалися двоє кошенят в будинку, то на подвір'ї їх стало менше. Тому треба від числа 6 відняти 2, буде 4.

3. На гілці сиділо 4 синички. Невдовзі до них прилетіла ще одна синичка. Скільки пташок стало на гілці?

- За допомогою якої дії слід розв'язати задачу? Поясніть.

- Задачу слід розв'язати за допомогою дії додавання, якщо одна синичка прилетіла, то пташок стало більше.

4. На поличці було 7 книг. Дві книжки взяли. Скільки книжок залишилося на поличці?

¾ За допомогою якої дії слід розв'язати задачу? Поясніть.

¾ Задачу слід розв'язати за допомогою дії віднімання. Якщо дві книжки взяли, то на поличці книг стало менше.

5. У кошику було 9 морквин. Три морквини віддали кролям. Скільки морквин залишилося в кошику?

- Який приклад є розв'язком задачі: 9 + 3 чи 9 - 3? Поясніть.

- Приклад "9 мінус 3" є розв'язком задачі. Дію віднімання виконали тому, що після того, як віддали три морквини, їх у кошику залишилося менше.

6. Розв'яжіть спочатку задачу на додавання, а потім - на віднімання.

а) У бабусі було 7 клубків вовни. З двох клубків вона сплела шкарпетки. Скільки клубків вовни залишилось у бабусі?

б) Біля годівниці було 5 курчат, до них прибігло ще двоє курчат. Скільки курчат стало біля годівниці?

¾ Яку з цих задач ви розв'язали дією додавання?

¾ Другу задачу.

¾ Чому друга задача розв'язується дією додавання?

¾ Якщо до годівниці прибігло ще двоє курчат, то їх стало більше.

¾ Прочитайте розв'язання задачі.

¾ До числа 5 додати 2, буде 7.

¾ Чому перша задача розв'язується дією віднімання?

¾ Якщо з двох клубків вовни бабуся сплела шкарпетки, то клубочків стало менше.

¾ Прочитайте розв'язання задачі.

¾ Від числа 7 відняти 2, буде 5.

7. Розв'яжіть задачі.

а) На вішалці висіло 7 пальт. 2 пальта взяли. Скільки пальт залишилося?

б) У кімнаті було 7 хлопчиків. Увійшло ще двоє хлопчиків. Скільки дітей стало в кімнаті?

¾ Що спільного в цих задачах?

¾ В цих задачах спільними є числа.

¾ Чим ці задачі відрізняються?

¾ В першій задачі йдеться про пальта, а в другій - про хлопчиків. Задачі мають різні запитання.

¾ Прочитайте розв'язання першої задачі.

¾ Сім мінус два, буде п'ять.

¾ Прочитайте розв'язання другої задачі.

¾ До числа сім додати два, буде дев'ять.

¾ Що спільного в розв’язанні цих задач?

¾ У розв'язанні цих задач однакові числа.

¾ Розв'язання відрізняються діями. Перша задача розв'язується дією віднімання, а друга - дією додавання.

8. Задача. На одній сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2. Скільки малюнків було на двох сторінках разом? - Прочитайте умову задачі.

¾ На одній сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2.

¾ Прочитайте запитання задачі.

¾ Скільки малюнків було на двох сторінках разом?

¾ Прочитайте розв'язання задачі.

¾ До числа 5 додати 2, буде 7.

¾ Чому задача розв'язується за допомогою дії додавання?

¾ Якщо на першій сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2, то число малюнків на двох сторінках дорівнює сумі чисел 5 і 2.

¾ Прочитайте відповідь задачі.

¾ На двох сторінках було 7 малюнків.

9. Поставте запитання та розв'яжіть задачу.

З одного куща зірвали 6 помідорів, а з другого - 4.

10. Складання задач за діями вчителя.

а) - Уважно спостерігайте за моїми діями і складіть задачу. (Із вази, в якій, наприклад, 5 квіток, учитель бере 2 квітки).


б) - Уважно спостерігайте за моїми діями і складіть задачу. (Вчитель кладе три книги на стос книжок, кількість яких діти перелічили).

- На столі було 5 книг. Потім на стіл поклали ще 3 книги. Скільки книг стало на столі?

- У вазі було 5 квіток. Дві квітки взяли. Скільки квіток залишилося?


Информация о работе «Диференційований підхід в опрацюванні простих задач»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 22919
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
134103
24
14

... ійований підхід, значно вищий, ніж у контрольному, причому особливо відрізняються результати розв’язання додаткового завдання. Ми пояснюємо це цілеспрямованою роботою диференційованого підходу у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі, яка проводилася відповідно до завдань формуючого експерименту, що привело до позитивних зрушень у розвитку мислення школярів. 2.3 Аналіз ...

Скачать
111172
0
2

... –2007 навчальний рік) була визначена сфера і проблема дослідження; вивчалася педагогічна, методична література з даної теми; аналізувалася робота вчителів початкових класів у галузі методики розв’язування простих задач, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій, шляхом диференційованого навчання; формулювалася гіпотеза та завдання дослідження. В процесі експериментального етапу (2007–2008 ...

Скачать
51434
1
3

... сть засвоєння знань та продуктивність праці буде значно вищою. 2. Дослідження диференціації на сучасному етапі в середній школі 2.1 Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі Методика № 1: "Застосування диференційованого навчання вчителями іноземної мови" Методика спрямована на те, щоб показати, на якому реальному рівні знаходиться розвиток, або ж застосування ...

Скачать
126422
3
9

... правильність результатів; показувати, до яких негативних результатів можуть привести допущені в розв'язанні задачі помилки. Розглянемо прийоми перевірки правильності розв'язування задач та питання методики формування у молодших школярі" уміння застосовувати їх. У 1-4 класах доцільно поступово запроваджувати такі прийоми перевірки; порівняння результату, який дістати учні в процесі розв'язання ...

0 комментариев


Наверх