Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

 

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури


1. Вступ

 

У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.

 У роботі закріпимо знання:

- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;

- визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

- складанні балансу

- складанні звіту про фінансові результати.


2. Вихідні дані

Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку Найменування рахунку Дт Кт
1 2 3 4
10 Основні засоби по первінній вартості 17000
13 Знос необігових активів 3500
20 Сировина та матеріали:
за обліковими цінами 7000
транспортно-заготівельні витрати 700
Загальна сума 7700
203 Паливо ---
22 Малоцільні та швидкозношувальні предмети --- 
23 Виробництво ( вироби А) 2400
26 Готова продукція ( за фактичною собівартістю) 600
301 Каса 300
311 Поточні рахунки у національній валюті 6500
372 Розрахунки з підзвітними особами 350
44 Статутний капітал 18760
441 Нерозподілений прибуток 2000
631 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 3000
641 Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток) 150
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1000
652 Розрахунки з соціального страхування 140
66 Розрахунко з оплати праці 6000
685 Розрахунок з іншими кредитовами 500
Разом 35050 35050

Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витрат на початок місяця на кінець місяця
вироби разом вироби разом
А Б А Б
1.Сировина і матеріали 1163 -- 1163 2150 -- 2150
2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників 900 -- 900 1200 -- 1200
3.Відрахування на соціальні заходи 337 -- 337 450 -- 450
4.Загальновиробничі витрати
Разом 2400 -- 2400 3800 -- 3800

Информация о работе «Бухгалтерський облік на підприємстві»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 22368
Количество таблиц: 17
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
52661
3
1

... на його ділянці, інструкції, положення з обліку, план рахунків і кореспонденцію, особливості контролю і аналізу.   3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОБЛІКУ Реформування бухгалтерського обліку передбачає клопітку роботу з переходу до ведення бухгалтерського обліку за Національними стандартами. Перш за все, необхідно ...

Скачать
89609
5
0

... «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками) К-т рах. 31 «Рахунки в банках». Якщо договором передбачена попередня оплата постачальникам виробничих запасів, що підлягають поставці, то в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи: 1.   на суму, перераховану постачальнику в оплату відпускної вартості виробничих запасів, що підлягають поставці (без ПДВ): Д-т рах. 63 «Розрахунки ...

Скачать
49846
9
17

... тис. грн., тому підприємством було обрано на 2008р. оподатковування по єдиному податку, зі ставкою 6% суми виторгу і сплатою податку на додаткову вартість. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за змішаною формою бухгалтерського обліку. Переважним є елементи журнально-ордерної форми обліку. Частина розділів обліку механізована і ведеться комп'ютером. Головна книга ведеться вручну. Обрана ...

Скачать
23903
5
0

... й відбиттю даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку. “Акцент-бухгалтерія” – це універсальна автоматизована програма для ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на підприємствах. Ця програма забезпечує повноцінний правильний з бухгалтерської точки зору багатовимірний та багаторівневий аналі ...

0 комментариев


Наверх