Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация2.3 Шұжық өндірісінің технологиялық сұлбасы

 

 

7-сурет.Технологиялық сұлба

 

Шұжық өндіру өндірісінде куттердің қатысуымен болатын технологиялар реті:

1.Конвейерлі үстел

2.Ет тартқыш

3.Фарш араластырғыш

4.Фаршқа арналған сорғы

5.Арба

6.Шпик кескіш

7.Куттер

8.Эмульситатор

9.Араластырғыш

10.Арба

11.Көтергіш

12.Шприц

13.Технологиялық үстел

14.Канка

15.Әмбебап термоагрегат

16.Душтық қондырғы

17.Контейнер
ІІІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

3.1.Технологиялық есептеулер

1.Өнімділігі.Куттердің техникалық өнімділігі  оның белгілі бір уақыт аралығында толығымен пайдалану арқылы қол жеткізілген максимальды өндірістік мүмкіндіктері.Ол мына формуламен анықталады:

 

Wт =Wп× τ (1)

 

Мұндағы: Wп - паспортты өнімділігі,

τ- жұмыс уақытын пайдалану коэффиценті.

 

Wт =Wп×τ = 2,25 × 0,8 = 1,8т/сағ

 

2.Меншікті электрсыйымдылығы. Меншікті электрсыйымдылығы куттердің өнімділігіне кеткен энергия шығыны.Оның формуласы:

 

Nмэ = N /Wт (2)

 

Мұндағы:N- қуаттылығы,кВт.

Wт- техникалық өнімділігі,т/сағ.

 

Nуд = N /Wт = 50/1,8 = 27,8 кВт

 

3.Меншіктіматериалсыйымдылығы. Меншікті материал сыйымдылығы - куттердің массасының оның өнімділігіне қатынасымен анықталатын , пайдалы эффект алу үшін кететін материал ресурстарының шығыны.Формуласы:

 

Ммм = m /Wт (3)

 

 

Мұндағы: m - куттер массасы,т

WT - техникалық өнімділігі,т/сағ.

 

Муд = m /Wт = 3,18/ 1,8 = 1,76

 

4.Габариттілігі.Куттердің габариттілігі оның өлшемдерінің өнімділігіне қатынасымен анықталады:

 

Г = L× B ×H/ Wт (4)

L – ұзындығы,м

B – ені, м;

H – биіктігі, м;

Wт – техникалық өнімділігі, т/сағ

 

Г = L × B × H / Wт = 3,6 × 2,15 ×2,3 /1,8 = 9,89 м3

 

 

Көрсеткіш

Л5-ФКБ

Техникалық өнімділігі, т/сағ

1,8

Меншікті электрсыйымдылығы, кВт

27,8

Меншікті материалсыйымдылығы

1,76

Габариттілігі, м3

9,89

 

 

 

 

 

 

 

 

2-кесте.Есептеу нәтижелері

 

Куттердің нәтижелік сипаттамалары.

Жасалған есептеулерге байланысты Л5-ФКБ куттері жоғары өнімділікке ие және фарш дайындау үшін өте тиімді болып келетіні туралы анализ жасалды.


3.2Кинематикалық есептеулер


Информация о работе «Куттер туралы зерттеу»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 42881
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 23

0 комментариев


Наверх