ʳ

1. AA AҢ Қ òв

1.1. a ә aқ ү aa ү

1.2. aa aң

1.3. aa aaa a, aa aaaң құ

2. ҚAAҚA AA AA A AҚAҢ ҚADzò AҒA AA

2.1. Қaaқa aa aa aң a

2.2. aaқ ә aқ қ aa

2.3 aқ aғa aa

3. ҚAAҚA AA AҚ AA ҲIJ A

3.1. Қaaқa eaaғ aa a қe e aғa

3.2. aқ aқa ү a ұa

Қ

aaaғa ә

ʳ

Қa aңa Қ aң қa ә-aқ aғaң ә қa aғa, aқң ө қaң a, ө әң ө, aa,ө ә aaaғ aa aaң ғaa aaa. A ұ ө ө-aқ үң aa a ә aaa қaқ aқ aқұң ө aaa. Қaaқa aң aқ ө, ғ a A, Қa aaaғ a ө ө, ң aқ aғaғ a A ғa aa aқaa. 2006 ң a aa Қaaқa aқ, a-қ ұқ, ңү-aқ aқ үң aa aқ ө aқa 2017 ғa Қaaқa aң a a a қaa. a aқғ aaaa , Қaaқa aқaaқ aaaғa aa aa қң ң ұ a aғa aқ a aa. ү, Қaaқa aaғ aaң oaқ aқa қe ұ үee a қa, ә ү a oң eaeң e aa. aa oaaғ aқaң aeқ eңee ee eң a әee o aa ee қaa. oaaң ұ eeңe әo aғa ү aғ oңғ ұғa ee aa a ғa қaaa ee oaқ үe құ әee ee. A, e aғa қae eңee ә e eee қe өee қaaa e ee. aa oaaғ oaa әe o aқa aң aқa үee aғa әe eee қe өe үe ңғaaғa қae, aa e құa қa aeқ aaa ee aaa. ee aa e қaa ө aғ aa қaғa, ee aaa a ғae қoaғa oa өeee eee өee.

Қ қaқ aaқң ө-aқ aa aң ө ң, ө ү өң қa aaa қ құғaң a, aa ұa aaa aaaң ә ң, aaa a қaaaa ө a өәң a a ә Қ қa aaқa WMS үeң ә aқ aқaң aқ үe қ ә ү aaaa Қaaқaaғ a aaғң a . Aaғa aa aғ ққa ү . ұ ұ ә ү aқ қaa aaa қa aғaғa. ұғa ғa қ ұ aқң ө ө a.

oқ ұcң aқca Қaaқa aaғ aa aң ң , ң қa aғa a aaғ қaa ә aқ aң a ұa aa.

Қoғa aқcaқa aac eec eep e:

- aқ ү aa ү, ә ә ү;

- aa aң ;

- aa aaa a, aa aaaң құ

- Қaaқa aa aa aң a ;

- aaқ ә aқ қ aa;

- aқ aғa aa;

- Қaaқa eaaғ aa a қe e aғa;

- aқ aқa ү a ұa.

қ ұң ca Қaaқca Pecyacң aa a, oң apғ o aa.

қ ұң - Қaaқca Pecyacң aa.

қ ұң ә - Қaaқca Pecyacң aқ aқa қe.

aқң ә aңғ. oaқ aқa үe e oa aқ ұa aa. oa ә eүe e ұ. Қaaқa aaғ aқ aқaң қ aқaa aқ ү қa ұ ә Қ aaң ә қa ә қң a ү aқ aқa қa ұ.

қ ұң aқaaқ aa. a ң қ ә aa , aa a aқa aa aқ ә ғaaң ғ ң, a , aң қaқ-aқ ә қa.

қ ұң құ ө. ұ , ү ө, қa ә қaғa ә ұa.


«AA AҢ Қ òв»
:
: 134377
: 0
: 7

0