Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
99093
знака
20
таблиц
18
изображений

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка 87 с., 16 рисунків, 16 таблиць, 12 літературних джерел, 1 додаток.

Об'єкт дослідження: система теплозабезпечення, електропостачання та холодного водопостачання дошкільного навчального закладу №7 міста Суми.

Метою роботи є аналіз обсягів енергоспоживання, розробка та обґрунтування заходів із енергозбереження в системах теплозабезпечення, електропостачання , холодного водопостачання та їх економічна оцінка.

Вирішені наступні задачі:

- аналіз рівня ефективності використання енергоносіїв;

- розрахунок питомих витрат на опалення , електричну енергію та холодну воду;

- розробка і обґрунтування енергозберігаючих заходів.

Методи дослідження: інструментальні вимірювання в системах здійснювалося за допомогою пірометра, люксметра, вимірювача температури та рулетки.

Графічні матеріали: енерготехнологічна схема об’єкту енергетичного обстеження; аналіз обсягів споживання енергоресурсів; технологічна схема досліджуваної системи енергопостачання; енергозберігаючі заходи; економічний аналіз енергозберігаючих заходів – всього шість плакатів формату А3.

Наведено опис систем теплозабезпечення, електропостачання та холодного водопостачання, виконані необхідні економічні розрахунки, розроблено план організаційних і технічних заходів із енергозбереження.

Ключові слова: СИСТЕМА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЕНЕРГО ЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ТЕПЛОВТРАТИ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Тема роботи – «Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради».


ЗМІСТ

Завдання на дипломну роботу

Реферат

Вступ

1 Характеристика об’єкту енергообстеження

1.1 Призначення об’єкту у структурі бюджетних організацій м. Суми

1.2 Характеристика режиму роботи об’єкту

1.3 Інструментальне обстеження

1.4 Основні системи енергопостачання, що забезпечують роботу об’єкта

1.4.1 Система теплопостачання

1.4.2 Гаряче водопостачання

1.4.3 Система електропостачання

1.4.4 Система водопостачання та водовідведення (каналізації)

1.5 Стан конструктивних елементів будівлі об’єкта

2 Розрахунковий аналіз дійсного стану досліджуваних енергосистем

2.1 Аналіз обсягів енергоспоживання

2.1.1 Теплопостачання

2.1.2 Аналіз обсягів споживання електричної енергії

2.1.3 Аналіз обсягів водоспоживання

2.2 Результати візуального та інструментального обстежень об’єкту

2.3 Розрахунковий аналіз системи опалення

2.3.1 Порівняльний аналіз фактичного термічного опору огороджувальних конструкцій з нормативним

2.3.2 Розрахунок тепловтрат приміщень

2.3.3 Розрахунок системи опалення

2.4 Розрахунковий аналіз системи освітлення

2.4.1 Розрахунок системи освітлення

2.4.2 Розрахунок споживання електроенергії в системі освітлення

3 Представлення енергозберігаючих заходів та їх розрахунковий аналіз

3.1 Представлення енергозберігаючих заходів по система

3.1.1 Енергозберігаючі заходи в системі теплопостачання

3.1.2 Енергозберігаючі заходи в системі освітлення

3.1.3 Енергозберігаючі заходи в системі водопостачання

3.2 Розрахунковий аналіз енергозберігаючих заходів

3.2.1 Розрахунковий аналіз заходів в системі теплопостач

3.2.2 Розрахунковий аналіз заходів в системі електропостачання

4 Економічна частина

4.1 Економічні розрахунки енергозберігаючих заходів

4.1.1 Розрахунки терміну окупності заміни віконних конструкцій

4.1.2 Розрахунки терміну окупності системи регулювання для

системи опаленням

4.1.3 Розрахунки терміну окупності заміни ламп розжарення на енергозберігаючі лампи Osram Dulux

4.2 Оборотні кошти

5 Охорона праці

5.1 Забезпечення на робочих місцях санітарно-гігієнічних умов

5.2 Забезпечення на робочих місцях нормованого освітлення

5.3Електробезпека

5.4 Пожежобезпека

5.5 Боротьба зі шкідливою дією шуму і вібрації

5.6 Розрахунок рівня шуму від пральної машини

6 Програмування на ЕОМ

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А


ВСТУП

Питання енергозбереження в комунальній сфері стоїть надзвичайно гостро. Це перш за все пов’язано з недостатнім фінансуванням даної галузі. Обладнання систем тепло-, електро-, водо забезпечення в значній мірі застарівше. Будівлі не відповідають сучасним вимогам з теплопередачі.

В системах освітлення до цього часу широко використовуються лампи розжарення. Відсутня автоматизація керування освітленням.

Тепловтрати в більшості випадків перевищують встановлені норми через високу теплопровідність огороджуючих конструкцій будівель.

Споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні характеризується відносно невисокою ефективністю. Питання підвищення енергоефективності на підприємствах та установах України становиться все більш актуальним. Вони виявилися не підготовленими до роботи в нових економічних умовах, ускладнених економічною кризою та загальним спадом виробництва. Особливо ситуація погіршилась у зв’язку з переходом на світові ціни на енергоносії.

У загальному балансі виробництва електроенергії енергія АЕС складає майже 50%. Через 10-15 років необхідно буде модернізувати або закривати частину блоків (буде вироблений гарантійний термін 30 років) і стан з енергоресурсами ще більш погіршиться. Для Сумської області ця проблема ще більш актуальна – тільки 20% власних енергоресурсів, і 15% – власної електрогенеруючої потужності електростанцій. Наростити видобуток власних енергоресурсів і виробництво електроенергії в значних об’ємах в недалекому майбутньому не представляється можливим через обмеженість фінансових ресурсів. Тому у Сумській області впродовж останніх років ведеться планомірна, цілеспрямована робота з енергозбереження.

У Сумській області налічується 3481 об’єкт бюджетної сфери. Рівень ефективності використання енергії якими залишається низьким.

Для більш поглибленого розгляду вище перелічених проблем, об’єктом обстеження в даній роботі була вибрана система енергозабезпечення ДНЗ №7. Рішення цієї проблеми бачиться у комплексному розгляді всіх складових, а саме, знайти шляхи економії ресурсів на споживання різних видів енергії за рахунок впровадження технологій, котрі в процесі своєї роботи змогли б одночасно покрити потреби різних споживачів енергії з відповідними режимами їх роботи.

Метою роботи є:

-    визначення стану використання енергетичних ресурсів;

- визначення потенціалу заощадження енергетичних ресурсів;

- зниження щорічних фінансових витрат на енергетичні ресурси шляхом розробки і обґрунтування енергозберігаючих заходів для раціонального використання енергії;

- економічне обгрунтування впровадження науково-технічних розробок, які зменшують витати енергоносіїв, ефективність яких підтверджена експлуатацією.


1 характеристика об’єкту енергетичного обстеження

1.1 Призначення об’єкту у структурі бюджетних організацій м.Суми

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 є підрозділом управління освіти і науки Сумської міської ради.

Будівля розташована за нижче вказаною адресою:

Адреса : 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 18а.

Телефон ДНЗ №7: 8-0542-61-14-79.

Будівля була введена в експлуатацію в 1974 році.


Информация о работе «Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 99093
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 18

0 комментариев


Наверх