Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


УКООПСПІЛКА

Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж

Курсова робота

 

з дисципліни „Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”


НА ТЕМУ: ”Вплив маркетинга на комерційну діяльність торговельного підприємства”

на матеріалах роботи ТОВ універмаг „Добробут”

Виконав студент

III-го курсу групи ТК-31

Мощенко Юрій Васильович

Керівник – викладач

________Т.О. Дем’яненко

Черкаси-2008


План

 

Вступ - 4

1 Основна частина - 7

1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку - 8

1.2 Конкурентноспроможність торговельних підприємств - 10

1.3 Шляхи маркетингових досліджень та прогнозування розвитку підприємства на ринку - 16

1.4 Стратегія маркетингової діяльності торговельних підприємств - 20

1.5 Коротка характеристика організаційноправової діяльності ТОВ універмагу „Добробут” - 23

1.6 Вплив маркетингу на комерційну діяльність ТОВ універмагу „Добробут” - 27

2 Висновки та пропозиції - 35

Література - 37

3 Додатки. - 39


Вступ

 

Сьогодні торгівля є однією з основних галузей України. Зважаючи на це, темою для своєї курсової роботи я обрав: „Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного підприємства”. Адже, на мою думку, торговельне підприємство не має шансів вийти на великий ринок споживачів та отримувати стабільний прибуток без успішної маркетингової програми та маркетингових досліджень.

Основними питаннями, які б я хотів розглянути в своїй курсовій роботі є:

·          Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку.

·          Конкурентоспроможність торговельних підприємств

·          Маркетингові дослідження та прогнозування розвитку підприємства

·          Стратегії маркетингової діяльності торговельних підприємств, їх характеристика

Ці фактори мають дуже великий вплив на торговельне підприємство, і без роботи з ними жодне підприємство не зможе вийти на нормальний конкурентноспроможний рівень.

В наш час більшість великих підприємств, що планують вийти на ринок споживача, виділяють великі суми коштів на товари та персонал, і, нажаль, заощаджують на маркетингових кампаніях, – які саме і є вирішальним процесом, що визначає спроможність фірми стабільно працювати, і мати великий конкурентноспроможній статус.

Це пояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили - усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна - товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки.

На даний момент часу Україна ввійшла в С.О.Т. , на мою думку, це є великою перевагою для приватних підприємців, та вже існуючих великих державних підприємств. Перевагою є – відкриті шляхи для продажу товарів іноземним підприємствам, та закупки товарів від інших країн С.О.Т. Недоліками є – зниження цін на товари, та велика сума податку для приватних підприємців.


Основна частина

 

1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку

До широкого застосування маркетингу, досягнення основної мети ринкової діяльності - одержання максимального прибутку - забезпечувалося різними шляхами. Основними з них були:

· екстенсивний розвиток виробництва, простого збільшення обсягу

виробленої продукції (концепція удосконалювання виробництва);

· поліпшення якісних характеристик виробленої продукції

(концепція удосконалювання товару);

· "проштовхування", нав'язування товару покупцю (концепція

інтенсифікації комерційних зусиль).

Маркетинг же основний упор у всій ринковій діяльності

переносить на ефективне задоволення потреб. Одним з основних

елементів комплексу маркетингу є так називана система

маркетингових комунікацій.

Систему маркетингових комунікацій у загальному виді можна визначити, як єдиний комплекс, що поєднує учасників, канали іприйоми комунікацій. Необхідно при цьому підкреслити, що рольсистеми маркетингових комунікацій постійно зростає. Очевидно, що вумовах насичення ринку найрізноманітнішою продукцією вже малопросто створити відмінний товар.

Наприклад, у середньому супермаркеті товарна номенклатура

включає більш двадцяти тисяч асортиментних позицій. Практично всі товари мають високу якість, тому продавцю вже недостатньо визначити на товар прийнятну ціну, забезпечити його приступність і

додаткові зручності покупцю. Успіху можна домогтися лише в тих

випадках, коли продавець налагодить взаємозв'язок,

взаєморозуміння з ним, створить атмосферу відкритості і

взаємовигідного співробітництва. Він повинен сформувати враження

безупинної турботи про нестатки споживачів і своїх партнерів.

Маркетингові комунікації спрямовані на конкретних людей і на різні фірми, що своєю діяльністю впливають на просування товару до споживача.

Будучи одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, система маркетингових комунікацій в остаточному підсумку сприяє досягненню загальних маркетингових цілей фірми. Підлеглими стосовно них виступають наступні цілі:

· мотивація споживача;

· генерування, формування й актуалізація потреб покупця;

· підтримка доброзичливих відносин і взаєморозуміння між

організацією і громадськістю, партнерами по маркетинговій

кампанії

· формування сприятливого образа (іміджу) організації;

· інформування громадськості про діяльність організації;

· залучення уваги бажаних аудиторій до діяльності організації;

· надання інформації про товари, вироблених фірмою;

· формування в покупця прихильності до марки фірми;

· умовляння;

· формування в покупця переваги до марки і переконаності в

необхідності зробити покупку;

· стимулювання акта покупки;

· нагадування про фірму, її товарах і тощо.

У свою чергу, вибір цілей маркетингових комунікацій багато в

чому визначає засоби, використовувані для їхнього досягнення.

Основними засобами маркетингових комунікацій є реклама,

комерційна пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж.Информация о работе «Вплив маркетингу на комерційну діяльність»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 43591
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
160655
3
0

... ії і явища, які відбуваються в суспільстві, оточуючому середовищі. Комерційна інформація - це відомості про ситуації на ринку різних товарів і послуг. Призначення комерційної інформації в тому, що вона дозволяє фірмам аналізувати свою комерційну діяльність, планувати її та здійснювати контроль за результатами цієї діяльності, тобто за отримуванням прибутку. Джерелами комерційної інформації є: ...

Скачать
59751
0
3

... плану розробляється на основі узагальнення досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних бізнесменів і залежить від тієї чи іншої сфери діяльності.   4 Функції і організаційна структура комерційної служби торговельного підприємства Комерційна діяльність підприємства пов'язана з купівлею-продажем товарів. При цьому як товари можуть виступати не тільки товари як такі, але й різні види робіт, послуг, ...

Скачать
24261
0
0

... вивчати ринок сировини і матеріалів, рух цін на цьому ринку, постачальників, витрати на доставку матеріальних ресурсів, можливості ефективних замін одних матеріалів іншим. Комерційна діяльність при закупівлі матеріальних ресурсів на підприємстві складається з таких етапів: • дослідження ринку сировини і матеріалів та організація господарських зв'язків з постачальниками; • складання плану закупі ...

Скачать
64801
5
7

... умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження товару на ринок і розширення обсягів його реалізації становлять особливий напрям у діяльності підприємницьких структур 2. Виробничо-комерційна діяльність підприємства ЗАТ «Укркондитер» 2.1 Основні показники, що характеризують галузь За даними Держкомітету, в Україні близько 800 підприємств виготовляють кондитерські вироби. ...

0 комментариев


Наверх