Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ЛОГІСТИКА»

на тему “Управління запасами матеріалів на підприємстві”


КИЇВ – 2009


Розділ 1. Розрахунок обсягу закупівель матеріалів

 

1.1 Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалів та загальних витрат на створення запасів матеріалів

 

Для визначення розміру (обсягу) замовлення Qзі матеріалу i-го найменування, яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розрахуємо оптимальні розміри замовлень Qopt.і , Qopt1і , Qopt для всіх наведених в завданні цін Рі , Р, Р з усіх дванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса:

Отримані результати округлюємо до цілих одиниць і вносяться у відповідні колонки табл. 1.

Розрахунок Qopt, Qopt1, Qopt2  для першої позиції заданих матеріалів.

Після обчислення оптимальних розмірів замовлень для всього ансамблю існуючих цін {Рі, Р, Р}, виходячи з усіх можливих розмірів замовлень {Qopt.і, Qopt, Qopt, Q, Q}, розраховуємо загальні річні витрати на створення запасів матеріалів {Fств.opt.i, Fств.opt1i, Fств.opt, Fств1i, Fств2i} згідно з формулою:


де – річні витрати на оформлення замовлень матеріалу i-го найменування; – річні витрати на утримання запасу тари i-го найменування;

– річні витрати на закупівлю матеріалу i-го найменування.

 


1.2 Вибір обсягів замовлень та цін матеріалів

 

Обсяг (розмір) замовлень на закупівлю матеріалів Qз.і визначається за мінімальними загальними річними витратами на створення запасів матеріалів {Fств.opt.і, Fств.opt, Fств.opt, Fств, Fств, FствDі}, які розраховані в попередньому розділі. Але під час вибору найменших значень загальних річних витрат врахуємо деякі особливості ансамблів {Qopt.і, Qopt, Qopt, Q, Q} та {Fств.opt.і, Fств.opt, Fств.opt, Fств, Fств, FствDі}, для усвідомлення яких спочатку необхідно для першої позиції табл. 1 побудувати графік, на якому водночас повинні бути зображені:

¨         функція зворотно пропорційних витрат

;

¨         функція прямо пропорційних витрат для ціни Рі 

 

;

¨         функція змінних річних витрат на створення запасу для ціни Рі

 

;

¨         функція загальних річних витрат на створення запасу Fств.i(Q) з урахуванням знижок цін

;


— ступінчата функція.

Побудуємо графіки цих функцій для першого матеріалу з табл. 1 (рис. 1).

Рис. 1 - Графіки функцій витрат на замовлення, утримання, закупівлю та створення запасів

Розрахуємо оптимальне замовлення для кожного виду матеріалів. Дані наведені у табл. 1.


Таблиця 1 - Показники обсягу замовлень матеріалів

 


Розділ 2. АВС-класифікація матеріалів

Обчислимо річну потребу у кожному виді матеріалу та питому вагу кожного серед усієї маси. Результати у табл. 2.

Таблиця 2 - Питома вага позицій матеріалів

Відсортуємо дані по позиціям так, щоб їх питома вага зменшувалась (табл. 3).

Таблиця 3- АВС-класифікація позицій матеріалів


Розділ 3. Аналіз руху запасів матеріалів та розрахунок обігових коштів у запасах матеріалів

Проаналізуємо рух запасів матеріалів для таких 4-х систем поповнення запасів:

¨         ПСФЗ – періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;

¨         ПСЗЗ – періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення;

¨         БСФЗ – безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;

¨         БСЗЗ – безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення.

 


Информация о работе «Управління запасами матеріалів на підприємстві»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 11379
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 12

Похожие работы

Скачать
100364
6
5

... відтворення. Так, зародкові та попередні проекти належать до передінвестиційних досліджень і не потребують глибоких обґрунтувань, інші потребують всебічних техніко-економічних обґрунтувань. 2. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства   2.1 Аналіз управління фінансовими інвестиція підприємства Фінансові інвестиції передбачають одержання прибутків від вкладення капіталу в і ...

Скачать
159539
44
26

... будуть покладені обов'язки з підготовки структури компанії і персоналу до реалізації маркетингової стратегії. РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії «Юнівест Маркетинг» У попередніх розді ...

Скачать
164611
19
13

... метою діяльності підприємства повинно бути створення конкурентоспроможної продукції з високими споживчими якостями. Висновки Дослідження теоретичних основ управління оборотними активами підприємства показало, що оборотні активи підприємства на відміну від необоротних мають досить рухливу структуру. При змінах на ринку залежно від сезону, роботи постачальників тощо запаси сировини, готової ...

Скачать
139654
37
14

... принести приріст прибутку на 14% (10 х 1,4), тобто 10 000 х 0,14=1 400 грн. Виходить, маємо однакові результати, використовуючи обидва методи. Сила впливу операційного важеля, як відомо, залежить від величини постійних витрат. Для підприємств, перевантажених громіздкими виробничими фондами, високий рівень операційного важеля являє значну загрозу: в умовах економічної нестабільності, падіння куп ...

0 комментариев


Наверх