Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство охорони здоров'я України

Старобільське обласне медичне училище

Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії

тема: «Міжнародні відносини напередодні Другої Світової війни»


Підготувала викладач всесвітньої історії

Коваленко Т.В.

Старобільськ 2009

 


1. Актуальність теми

Тема «Міжнародні відносини напередодні ІІ світової війни» передбачає вивчення особливостей взаємовідносин, які склалися між країнами, які були невдоволені рішеннями Паризької та Вашингтонської конференцій: Німеччина, Італія, Японія. Їх головним напрямком зовнішньої політики у 30 роки ХХ ст. стала агресія і боротьба за нові території. Як складалися взаємовідносини між цими країнами та країнами, що виграли І світову війну. Тематична атестація передбачає контроль знань з цієї теми, повторення вивчених раніше тем: «Перша світова війна» та «Повоєнне облаштування світу». Особлива увага звертається на рішення Мюнхенської Угоди, підписаної у 1938 році, яка стала актуальною темою на початку ХХІ століття у міжнародних політичних колах, обговорення якої дає можливість більш ретельно для сьогодення визначити причини початку ІІ світової війни, та безкарності фашистської агресії наприкінці 30 років минулого століття.

Розбираючи питання, винесені на тематичну атестацію, викладач звертає увагу студентів на те, що єдиною країною, яка на початку 30 років ХХ століття виступала за збереження миру був СРСР. Студенти порівнюють зовнішньополітичний курс провідних країн світу, вирішують проблему «Чи можна було уникнути розв'язання ІІ світової війни», з'ясовують причини змін зовнішньополітичного курсу Сталіна протягом 30-х років ХХ ст. з курсу за збереження миру на курс боротьби за нові землі і території.


2. Навчальні цілі заняття

Ознайомитися, мати уявлення про (α – І)

ü  Зовнішню політику провідних капіталістичних країн світу в 30 роки ХХ століття;

ü  Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 30 роки ХХ століття;

ü  Наміри країн-агресорів: Німеччини, Італії, Японії;

ü  Створення вісі «Рим-Берлін-Токіо»;

ü  Воєнні дії в Іспанії 1936-1939 років;

ü  Позитивні та негативні моменти у діяльності Ліги Націй.

Знати, засвоїти (α – ІІ):

ü  Рішення Мюнхенської угоди;

ü  Рішення пакту Молотова-Ріббентропа;

ü  Основні напрямки політики «умиротворення агресора» з боку урядів США, Великої Британії, Франції;

ü  Наслідки агресивної зовнішньої політики Німеччини, Італії, Японії.

Вміти (α – ІІІ):

ü  Вичліняти особливості зовнішньої політики провідних капіталістичних країн світу

та СРСР;

ü  Давати оцінку загарбницькій політиці Японії, Італії, Німеччини;

ü  Аналізувати взаємовідносини між Гітлером і керівниками Великої Британії та Франції, між Гітлером та Сталіним.

 


3. Виховні цілі

 

ü  На прикладі зовнішньої політики СРСР першої половини 30-х років показати миролюбиву політику радянського уряду;

ü  Довести, як політика «невтручання» та «умиротворення» спричинили падіння демократичних урядів в Іспанії та Чехословаччині (де західні українці мали автономію, право на українську мову, розвиток культури, православну релігію);

ü  Розв'язати проблему « Що треба було зробити представникам урядів США, Великої Британії, Франції та СРСР щоб запобігти ІІ світової війни»


4. Міждисциплінарна інтеграція

 

Прелік

Знати

Вміти

Попередні дисципліни:

1 Новітня історія Міжнародні відносини напередодні І світової війни. Порівнювати наміри країн Антанти та Троїстого Союзу на початку ХХ ст.
2 Географія Політична карта світу. Знати географічне розташування країн світу
3 Світова література Творчість Ремарка «Нічь у Ліссабоні», «Тіні у раю». Аналізувати взаємовідносини між людьми які виступали «за» та «проти» фашизму.

Наступні

1

2

Соціологія

Філософія

Соціологія конфлікту.

Етносоціологія.

Філософія культури.

Історичні типи філософії.

Попередження та розв'язання конфлікту.

Національно-етнічні процеси та відносини.

Проблеми кризи сучасної культури.

Теорія цінностей (аксіологія).

Внутрішнє предметна інтеграція

1

2

3

Повоєнне облаштуван-ня світу після Першої світової війни.

Індустріально розвине-ні капіталістичні країни світу в 20-30 роки ХХ століття

Зовнішня політика СРСР в 30 роки. Радянсько-німецькі відносини.

Рішення Паризької та Вашингтонгської конференцій.

Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини, Великої Британії Франції, США.

Рішення пакту Молотова- Ріббентропа.

Основні напрямки зовнішньої політики СРСР у 30 роки ХХ ст.

Аналізувати стан у світі після І світової війни.

Давати оцінку зовнішній політиці провідних країн світу.

Виділяти основні напрям-ки зовнішньо-політичного курсу СРСР.

Давати оцінку основним рішенням пакту та їх наслідкам.

 Информация о работе «Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 26988
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 22

Похожие работы

Скачать
54712
8
9

... швидкий доступ до потрібної інформації і на основі її згенерувати потрібний звіт затверджений дирекцією Хотинської гімназії. 1.2      Вимоги до функціональних характеристик -                 Класний електронний журнал повинен працювати під управлінням операційних систем типу Windows 9.x/NT/XP. -                 Авторизація учителя у класному електронному журналі повинна надавати доступ ті ...

Скачать
414733
5
2

... і. 3. Інноваційні козацько-лицарські технології шкільної освіти. 4. Система психомистецьких технік козацького духовного єднання особистостей. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Адамівська школа козацько-лицарського виховання як саморозвивальний духовно збагачений освітньо-виховний заклад інноваційного типу має стати наочним зразком нової національної школи, що вказуватиме один з ві ...

Скачать
188573
9
0

... Республіка (ПАР), найбільш економічно розвинена держава Африки. Основними галузями господарства регіону є сільське господарство та обробна промисловість. Розділ 3 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КРАЇН АФРИКИ   3.1.     Поурочне планування підрозділу У відповідності до Програми з країнознавства для профільного навчання тема «Африка» вивчається у Розділі І − «Регіони і країни світу», який складає ...

Скачать
245870
36
12

... ї бази туризму країни та регіону (повні тексти з коментарями експертів); ресурсний паспорт регіону (тексти, таблиці, мультимедійні ресурси); бази даних щодо соціально-економічних та інвестиційно-інноваційних факторів впливу на формування та функціонування регіонального ринку туристичних послуг (таблиці, графіки, тексти експертної оцінки); базу даних щодо впливу туризму на економіку регіону, ...

0 комментариев


Наверх