Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1. Вода.

2. Розчинники - 0,075 та 0,15% водні розчини на основі порошку СФ-2У.

Дегазуючі розчини

Дегазуючий розчин № 1 - для дегазації ОР: іприт, VХ (2% розчин ДТ-2 в дихлоретані).

Дегазуючий розчин № 2 - для дегазації ОР: зарін, зоман.

2-ащ (2% їдкого натру, 5% моноетаноламіна в 20% аміачної води).

2-бщ (10% їдкого натру та 25% моноетаноламіна у воді).

1-1,5% водна суспензія ДТС-ГК для дегазації ОР: VХ, іпріт, зарін, зоман при температурі +5° та вище.

РД, РДА, РД-2 для дегазації ОР: VХ, іпріт, зарін (хлорбензол, керосін, етилцеллозоль).

Допустимі норми забрудненості РР обробляємих поверхонь

–  відкриті участки тіла - 50 мрад/год.;

–  обмундирування - 50 мрад/год.;

–  протигаз - 50 мрад/год;

–  ЗЗК - 50 мрад/год.;

–  військова техніка не броньована - 200 мрад/год.;

–  військова техніка броньована - 400 мрад/год.

Мета та заходи захисту від ЗМУ

Мета захисту військ від ЗМУ - максимальне послаблення впливу на них Я, Х, Б зброї ворога, збереження їх боєздатності та забезпечення виконання поставлених їм задач.

Захист військ організується своєчасно та проводиться безперервно з урахунком постійної готовності до бойових дій в умовах застосування ворогом зброї масового ураження.

Мета ЗЗМУ досягається рішенням задач по створенню умов, забезпечуючих зниження втрат о/с, озброєння, техніки та матеріальних засобів. Ці умови створюються за рахунок своєчасного та якісного здійснення слідуючих основних заходів:

–  роззосереджуванням (зміною районів розташування) військ та матеріальних засобів;

–  інженерним обладнанням районів розміщення військ;

–  використанням захисних і маскуючих якостей місцевості;

–  попередженням військ при безпосередній загрозі і початку застосування ЗМУ, та оповіщенням про радіоактивне, хімічне та біологічне зараження;

–  виявленням наслідків застосування ворогом ЗМУ;

–  забезпеченням безпеки і захисту військ при діях в районах зруйнування, затопленнь, пожеж та районах зараження;

–  санітарно-гігієнічними, спеціальними, профілактичними та протиепідемічними заходами;

–  ліквідацією наслідків застосування ворогом ЗМУ.

 

Роззосередження військ

Роззосередження військ та періодична зміна районів їх розміщення здійснюється з цілью максимально зменшити втрати військ, а також обважчити противнику знаходження та вибір об`єктів для поразки ядерною, хімічною та біологічною зброєю.

Порядок та ступінь роззосередження установлюються командиром в залежності від задачі, яку необхідно виконати, захисних та маскуючих властивостей місцевості, можливостей та її інженерному обладнанню, з урахуванням захисних властивостей озброєння та військової техніки.

При роззосередженні необхідно дотримуватись слідуючих вимог:

роззосередження не повинно погано впливати на можливості підрозділів виконувати поставлену задачу, поважчувати управління підрозділами, взаємодію та формування бойового порядку.

Критерій та межа роззосередження військ установлюються в залежності від комбінованної дії на особовий склад уражаючих факторів ядерної зброї. Найважливішими критеріями тут являються:

тип ядерних боєприпасів, застосування яких з боку ворога найбільш ймовірно (в наступі, обороні об`єктів, розміщених поблизу лінії бойових дій ЯЗ - потужністю 1-2 тис.т, по другим ешелонам частин і об`єктам військового тилу ядерні боєприпаси потужністю 10-50 тис.т, по найбільш глибоким об`єктам боєприпасами й великою потужністю).

Формула для визначення небезпечної відстані від ЯВ до об`єкту:

, де

 - ймовірна небезпечна відстань, км;

 - небезпечна відстань від вибуху боєприпасу заданої потужності, який противник може застосувати по об`єкту;

E- ймовірність відхилення ядерного засобу противника від можливоі точки прицілювання.

Зменшення площі комплексного ураження особового складу на різній місцевості

Тип місцевості Коефіцієнт зменшення Ку
місцевість без лісу лісова місцевість
Рівнина 1 0,8-0,7
Холмиста 0,9 0,7
Гірська 0,8-0,2 0,6-0,3

Лісні масиви, зворотні схили висот, яри, кар`єри захищають від хімічної зброї, але разом з тим у них створюються зони застою парів ядовитих речовин. Стійкість ядовитих речовин у лісі більша ніж на відкритій місцевості в 10 разів. Ліси, кущі, балки, зворотні схили висот мають добрі маскувальні властивості.

Захисні властивості фортифікаційних споруд

Споруди Коефіцієнт послаблення
УВ СИ ЛР
Одиночний окоп для стрільби стоя 1,5 2 2,5 10
Щіль для відділення 1,5 2 5 20
Щіль перекрита 2,5 - 30-40 40
Бліндаж 5-6 - 400 400
Сховище танкового типу 7-8 - 2000 1000

Кратність послаблення іонізуючих випромінювань військовой техніки, не маючих протирадіаційних екранів

Вид проникаючої радіації Вид радіаційного
випромінювання
В/т нейтронне гама- сумарне зараженої
випромінювання випромінювання випромінювання місцевості
Танк 3,3 10 4 10
БТР 1,5 15 1,5 4
Автомобіль 1 1 1 1,5-2

Попередження військ про безпосередню загрозу застосування противником ЗМУ

 

Попередження військ про безпосередню загрозу застосування противником ЗМУ здійснюють штаби на основі розвідувальних даних про підвезення противником ядерних, хімічних боєприпасів на аеродроми, в позиційні райони ракетних військ, про викладку їх на вогневих позиціях, про зосередження авіаціі, пускових установок ракет артилерії в певних районах, про удосконалення заходів захисту своїх військ, про діяльність його штабів по організації застосування ЗМУ, про виявлення масового взльоту авіації і пуску ракет противника і інших даних.

Для попередження встановлюються певні сигнали, віддаються окремі розпорядження. Після отримання сигналу про загрозу ядерного нападу командири зобов`язані прийняти заходи до строгого дотримання установлених районів розташування підрозділів, максимальному використанню захисних властивостей місцевості, озброєння і військової техніки.

 

Повідомлення про РХБ зараження

Повідомлення про РХБ зараження організується для негайного прийняття заходів захисту і здійснюється, коли характер небезпеки відомий і порядок дій військ по сигналам завчасно визначений. Сигнал передається тільки тим військам, які можуть опинитися в зоні впливу хмари забрудненого повітря на всю глибину його поширення. Повідомлення здійснюється централізовано і автономно.

Сигнали повідомлення:

- радіаційна небезпека;

- хімічна тривога.

 

Забезпечення безпеки та захисту о/с при дії у районах зруйнувань, пожеж, зараження

Забезпечення безпеки та захисту о/с при дії у районах зруйнувань, пожеж і в зонах зараження досягається вибором найбільш цілісообрвзних дій о/с у районах зруйнувань, пожеж, потопів в зонах зараження, вмілим використанням засобів УЗ і об`єктів колективного захисту, захисних властивостей техніки і споруд, протирадіаційних препаратів, антибіотиків, проведення спеціальної обробки.

На зараженої місцевості  знаходять:


 

 - коефіцієнт радіаційного захисту;

 - кількість змін;

  - коефіцієнт послаблення радіації в місцях роботи та відпочинку;

 - час, витрачений на перехід від місць відпоцінку к місцям роботи і обратно, чи час, витрачений на виконання робіт поза схованок в течії одного циклу роботи;

 - довготривалість одного циклу роботи.

 

Забезпечення безпеки і захисту о/с під час дій в зонах руйнувань, завалів, пожеж, затоплень, заражень

 

Забезпечення безпеки і захисту о/с під час дій в зонах руйнувань, завалів, пожеж, затоплень, заражень досягається виконанням слідуючих міроприємств:

–  безперервним веденням РХБ розвідки;

–  своєчасним і вмілим використанням засобів індивідуального, колективного захисту;

–  захисних властивостей озброєння, військової техніки, місцевості, протирадіаційних препаратів, антидотів, засобів екстреної медичної допомоги, інженерних споруд;

–  вибором найбільш вигідних засобів подолання зон зараження, пожеж, завалів і затоплень;

–  суровим встановленням правил поведінки о/с на зараженій місцевості.

 

Подолання зон (районів) зараження

Способи подолання підрозділами зон зараження залежать від виду і степені зараження місцевості і характера виконуємої задачі.

Основними засобами подолання зон радіоактивного зараження є рух крізь зону з ходу не очікуючи спаду рівня радіації і рух через зону після спаду високих рівней радіації.

Подолання зони радіоактивного ураження можно і змішуючи вказані засоби. Зони радіоактивного зараження долають по маршрутам, забезпечуючих найменше облучення о/с. Подолання зони ураження після спада рівня радіації проводять в умовах, коли очікування не веде до зрива виконання поставленої задачі, передові загони і окремі підрозділи можуть перекидуватися через зону на вертольотах і літаках.

 

Ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ

Ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ в підрозділах і на об`єктах тила проводиться в цілях відновлення боєздатності і включає: розвідку вогнищ ураження; аварійно-рятувальні і лікувально-експлуатаційні міроприємства; локалізацію і гасіння пожеж; відновлення фортифікаційних споруд і шляхів для маневра військ; проведення ізоляційно-обмежувальних міроприємств в вогнищах біологічного зараження, дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію матеріальних засобів, місцевості, доріг і споруд.

Заходи по ліквідації наслідків застосування ЗМУ слідує здійснювати як правило не перестаючи виконувати бойових завдань силами і засобами підрозділів за допомогою спеціальних військ і служб.

Мета та задачі забезпечення РХБ захисту

Мета забезпечення РХБ захисту військ:

створення необхідних умов для виконання підрозділами та частинами поставлених задач в умовах зруйнування радиаційно-хімічних об`єктів, застосування противником ЗМУ;

аерозольна протидія технічним засобам розвідки противника та маскування військ та об`єктів аерозолями;

ураження противника запалювальної зброї.

Задачі:

Виявлення, оцінка масштабів та наслідків зруйнуваннь радіаційно-хімічно небезпечних об`єктів та застосування противником ЗМУ.

Ліквідація наслідків зруйнувань радіаційно-хімічно небезпечних об`єктів та застосування противником ЗМУ.

Аерозольна протидія механічним системам розвідки та ураження противника.

Ураження противника запалювальною зброєю.

Заходи РХБ захисту, які забезпечують виконання даних задач.

Задача виконується:

–  веденням РХБ розвідки;

–  проведенням радиаційного, хімічного контролю;

–  збір та обробка інформації про параметри ЯР,РХЗ.

Задача виконується:

–  проведенням спеціальної обробки військ, знеособленого озброєння, військової техніки, матеріальних засобів;

–  дегазацією, дезінфекцією участків місцевості, доріг, споруд, пилоподавління на них;

–  забезпечення безпеки військ по РР, БЗ та інших пожежних речовин.

Задача виконується за рахунок:

–  осліплення противника аерозолями;

–  маскування військ та об`єктів аєрозолями;

–  маскування об`єктів радіопоглинаючіми пінами та покриттями.

Задача досягається:

–  безпосереднім застосуванням запалювальної зброї по живій силі, техниці,фортифікаційним спорудам;

–  створення пожеж у ройонах розташування противника.

Планування задач забезпечення РХБ захисту частин здійснює начальник служби РХБ захисту, командир та штаб підрозділу, командир роти, взводу. У частині начальник складає план забезпеченя РХБ захисту у підрозділах. План та вказівки відроблюються на карті. До плану створюється пояснююча записка. На карті вказується бойовий порядок, задача забезпечення сил та засобів для їх виконання.

У поставленій записці розписуються задачи та заходи забезпечення РХБ захисту, сили та засоби, строки та порядок їх виконання.

Організація та порядок виконання заходів забезпечення РХБ захисту підрозділів, частин.

 

Радіаційна, хімічна, неспецифічна біологична розвідка (РХБР)

РХБР організується та проводиться з метою своєчасного забезпеченя командирів штабів даними про РХБ обстановку.

РХБР ведеться безперервно силами штатних та позаштатних хімічних розвідувальних дозорів (ХРД), хімічних спостережуваючих постів (ХСП), хімічними спостережувачами.

Штатні ХРД, ХСП складають відділення радіаційної, хімічної розвідки військ, підрозділів РХБ захисту. Позащтатні ХРД, ХСП складають з спеціально підготовленого особового складу, оснашених приладами РХБР, екіпажів гелікоптерів, машин, установлених приладами РХБР.

У підрозділах типу “взвод” радіаційне, хімічне спостереження кладеться на спеціально підготовлених спостерігачів.

Розрізняють два способи ведення РХР:

1. Ведення радіаційного, хімічного спостереження.

2. Ведення безпосередньо РХР.

1. Спосіб виконується ХСП.

2. Спосіб виконується ХРД.

Штатний та позаштатний ХСП повинні мати хорошій обзір та маскування. Спостереження ведеться з машини, у окопі, у траншеї у ході сполучення.

Основними задачами ХСП є:

–  ведення РХБ спостерігання, метеорологічного спостерігання;

–   оповіщення військ про РХБ зараження;

–  позначення кордонів участків зараження;

–  контроль зв зміненням рівней радіації на місцевості та зараження повітря ОР;

–  взяття проб повітря, води, грунту, рослинності та отправка їх у лабораторії.

Для ведення спостереження, як правило, отривають окоп для стрільби стоя.

На бруствері окопу розгортають метеоокомплект МК-3, який дозволяє визначати напрямок та швидкість повітря, температуру повітря та грунту. Для визначення міцності доз УВ мається прилад УМД-1 р(с), ДП-5, зараженість повітря ОР визначається за допомогою приладів ПГО-М, ВПХР. Біологічне зараження визначається за зовнішними признаками. Пост має документацію (журнал РХС), секундомер, планшет, компас, димові гранати, схему ориєнтирів, журнал метеорологічного спостерігання, комплект знаків обгороджування, комплект відбору проб.

У складі посту 2 спостерігача. Задачу пост получає від командиру підрозділу. Черговий спостерігач получає задачу від старшого посту. При спалахі ЯВ черговий спостерігач подає сигнал “повітря”, визначає азимут напрямку на ЯВ, час, вмикає секундомер та подає на дно окопу, після проходження повітряної ударної хвилі вимикає секундомер та визначає по часу прихода повітряної ударної хвилі відстань до ЯВ, V = 330 м/с і вмикає прилад ДП-5 (ИМД-1) та визначає міцність дози. Результати спостереженка доповідає старшому посту.

ЯВ - q, Ам= 350°, міцність дози ІВ, напрямок руху радіоактивного облака.

При виявленні розкрившихся у повітрі ракет, польоті авіації, артилерійському обстрілі, та при виявленні характеричних прикмет застосування ОР подає команду (сигнал) “хімічна тривога”, вмикає прилад хімічної розвідки, визначає тип, групу ОР. Результати доповідає старшому посту.

При безпосередноьї загрози та обнаруженні радіоактивного зараження рівень радіації 0,5 Р/г та вищє спостерігач доповідає старшому посту та по його команді подає сигнал “радіаційна небезпека”.

ХДР визначає кордони участків зараження, шляхи їх обходу ИИ подолання та встановлює знаки огородження. Позаштатний ХРД призначається у складі старшого, 1-2 розвідників та водія. Дозор забезпечується автомобілєм, радіостанцією, приладами РХР, знаками огородження пристосованими для отбору грунту та води, схемами маршрутів розвідки, бланками повідомлень, переговорною таблицею (таблицею сигналів).

Приведення у готовність дозору здійснюється за вказівкою командиру підрозділу. ХРД ведуть розвідку на машині та пішки, самостійно або у складі колони. Знаки огородження виставляються на обочині дороги на відстані 50 м від границі зараженого участку (при хімічному зараженні), а при радіоактивному зараженні й внутрішнього.

При розвідці маршрутів у складі колони підрозділу чи у складі рекогносцеровочної групи ХРД діє в заданому місці чи попереду на відстані 4,5 км, підтримує зв`язок з командиром рекогносцеровочної групи чи командиром підрозділу. При розвідці запасної позиції, району розмежування, нового району ХРД об`їзджає увесь район.

По залишенні розвідки подається подробна схема маршруту чи району розвідки. Швидкість ведення наземної розвідки радіаційного ЯВ - 30-40 км/г, а АЕС - 10-15 км/г, хімічної ЦСОР - 8-12 км/г, СОР - 10-15 км/ч.

Воздушна радіаційна розвідка ведеться на вертольотах ИИ-8 зі швидкістю 100-200 км/г на висоті 50-100 м, довжиною 400-500 км.

Радіаційний та хімічний контроль Контроль опромінювання

Організація контролю опромінювання о/с у підрозділі предбачає: розподіл військових вимірювань дози, визначення порядку видачі військових та індивідуальних вимірювань дози о/с; визначення порядку перезарядки, сняття показів вимірювань дози та обліку доз опромінювання, визначення порядку збору даних та подання повідомлень про боєздатність о/с у радіаційному відношенні; підготовку необхідної документації.

Порядок та строки видання вимірювачей дози визначає командир підрозділу. Порядок та періодичність сняття показів військових вимірювачей дози та їх перезарядка установлюються, виходячи з діапазону вимірювання чи доз опромінювання. Облік доз опромінювання о/с водиться у роті (батареї) - на весь о/с у журналі обліку радіоактивного опромінювання о/с. У батальоні на весь о/с управління, на усіх офіцерів та прапорщиків за підрозділ.

Повідомлення про боєздатність у радіаційному відношенні:

____________ за станом на ________________

підрозділ (година, дата)

Повністю Огранічено боєздатний
Підрозділ боєздатний І ступені ІІ ступені ІІІ ступені

Дози опромінювання офіцерів

Військове Прізвище та № вимірювання Сумарна доза,
Посада звання ініціали дози рад

командир ________________________________

підрозділ, в/освіта, підпис

В становлені строки кожнодобово подають:

–  командири взводів зведення про величини доз опромінювань на кожне відділення;

–  командири рот - повідомлення про боєздатність у радіаційному відношенні кожного відділення, дози опромінювання офіцерів та прапорщиків;

–  начальник штабу батальону - повідомлення про боєздетність у радіаційному відношенні кожного взводу та дозу опромінювання офіцерів.

Вихідні дані для ориєнтированної оцінки ступеня боєздатності наземних підрозділів у радіаційному відношенні по величинам доз опромінювання

Ступені боєздатності Дози опромінювання (рад), получені у ході
4 діб 1 місяцу

Повністю боєздатні

Огранічено боєздатні

І ступень

до 50

до 150

до 100

до 250

ІІ ступень до 250 до 400
ІІІ ступень 250 400

Контроль радіоактивного зараження

Контролю радиоактивного зараження у підрозділі могут подвергатися о/с, техніка, різне майно, засоби захисту, обмундировання для визначення доцільності їх дезактивації чи повноту її проведення, продукти харчування та вода - для визначення можливості їх використання. При проведенні контролю у зоні зараження спочатку вимірюється гама-фон місцевості, а потім зараженість об`єкту:

К - коефіцієнт екранізації об`єкту.

Люди - 1,2.

Особисту зброю, обмундирування, ЗЗШ, тара - 1,0, автомобілі - 1,5.

Ракетна техніка, літаки - 2.

Хімічний контроль техніки та матеріальних засобів проводяться при застосуванні хімічної зброї, після виводу частини з зони хімічного зараження. Техніка підвергається хімічному контролю також після дегазації та возміщення її повноти.

 

Спеціальна обробка підрозділу

Організацію та здійснення спеціальної обробки залежат від умов обстановці, у якої знаходяться та діють підрозділи, від виду та ступеню зараження, наявності часу та засобів обробки. При недостатності часу та засобів проводится частинна спеціальна обробка.

Повна спеціальна обробка може проводитись безпосередньо у районі розташування на маршруті виходу з зони зараження чи у районі спеціальної обробки, як своїми силами, так з притягненням підрозділів РХБ захисту. Дозвіл на проведення повної спеціальної обробки дає командир з`єднання. При визначенні необхідності проведення спеціальної обробки слідує виконувати результати радіаційного та хімічного контролю.

Дезактивацію зараженої техніки та зараженої місцевості не проводять. Доцільно проводити її при згортанні техніки. При зараженні техніки ОР, БЗ необхідно облікувати, що її повна спеціальна обробка не создає умов для дій о/с на зараженої місцевості без засобів захисту.

При здійснюванні маршу повна спеціальна обробка проводиться після виходу з зони зараження в РСО силами підрозділів РХБ захисту. Повна спеціальна обровка автомобілей проводиться протиранням звичайної поверхні за допомогою бранспойтів з щітками дегазаційних комплектів і машин. Обладнання кабин та внутрішні поверхні кузова протираються ветошью змоченою ДДД розчином. Тенту обробляється окремо.

Витрата розчинів визначається за формулою: W = S × b, а необхідний час за формулою: t = W/v × m, де

S- площа обробляємої поверхні, кв.м;

b - норма витрати, розчину при обробці техніки, л/кв.м;

v - витрата розчину через брандспойт, л/хв;

m - кількість брандспойтов.

Норми витрати


Информация о работе «Захист від зброї масового ураження, наслідків зруйнувань радіаційно, хімічно небезпечних об`єктів»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 125490
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
54498
0
0

... дстані 100 м - 700 кПа, 160 м - 280 кПа, 850 м - 14 кПа. Дерев'яні будівлі руйнуються в радіусі 850 м, цегляні - 600 м, багатоповерхові - 250 м. ХІМІЧНА ЗБРОЯ   Хімічна зброя - один із видів зброї масового ураження. Уражаюча дія базується на використанні бойових токсичних хімічних речовин. До бойових токсичних хімічних речовин відносяться отруйні речовини (ОР) і токсини, які діють на організм ...

Скачать
218154
19
0

... час; організація взаємодії і всебічного забезпечення дій; готовність засобів управління підрозділами. Командири підрозділів військ РХБ захисту зобов’язані своєчасно доповідати старшому командиру про отримане завдання, прийнятому рішенні, результатів застосування противником ЗМУ, виконанні завдання, нових відомостях про противника, радіаційній, хімічній та біологічній (бактеріологічній) обстановц ...

Скачать
17223
13
1

... і при тривалому перебуванні; –  порядок ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ. Зміст висновків з оцінки РХБ обстановки: –  визначаються підрозділи, які підпали під найбільшу масовану дію ядерної і хімічної зброї і опинилися у зонах сильного РХБ зараження; –  кому необхідна негайна допомога силами старшого командира з ліквідації наслідків застосування ЗМУ; –  вказуються райони з ...

Скачать
43870
0
0

... іод часу, а накопичення високої культури здійснюється повільно протягом тривалого часу. Національні і соціальні конфлікти загострюють суперечності між людиною, суспільством та навколишнім середовищем до критичного рівня. Соціально-політичні конфлікти – це одна із самих гострих форм вирішення будь-якого протиріччя між державами чи в самій державі шляхом застосування сучасних засобів ураження. ...

0 комментариев


Наверх