Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


21 грудня 2000 року

№ 2157-III

Затверджено

Законом України

вiд 21 грудня 2000 року № 2157-III


Додаток 4

Стан розвитку підприємництва в Україні

Показники Одн. виміру 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кількість населення на кінець року млн осіб 48,4 47,9 27,5 47,1 46,8 46,4 46,1

Усього малих підприємств

-  приріст до попереднього періоду

-  на 10 тис. населення

тис. одн. 217,9 233,7 253,8 272,7 283,4 295,1 307,4
% +10,6 +7,2 +8,6 +7,5 +3,9 +4,1 +4,2
одн. 45 48 53 58 60 63 66

Усього малих підприємств, що реалізували продукцію

-  питома вага в загальній кількості

-  на 10 тис. населення

тис. одн. 164,0 174,8 189,7 201,6 204,7 205,3 206,2
% 75,3 74,8 74,7 73,9 72,2 69,6 67,1
одн. 34 36 40 43 43 44 44

Усього середніх підприємств

-  приріст до попереднього періоду

тис. одн. 44,8 45,1 45,9 44,9 47,0 48,7 52,1
% +1,8 -2,1 +4,8 +3,5 +4,6 +4,8 +7,1

Усього великих підприємств

-  приріст до попереднього періоду

одн. 487 592 637 675 699 728 764
% +6,9 +7,3 +7,6 +6,0 +3,6 +4,1 +4,9

Усього малих, середніх та великих підприємств

-  приріст до попереднього періоду

-  на 10 тис. населеня

тис. одн. 270,0 279,3 300,3 328,3 331,1 244,5 360,3
% +5,7 +7,5 +6,0 +4,0 +4,0 +4,3 +4,6
одн. 57 62 67 70 71 73 77

Усього малих, середніх та великих підприємств, що реалізували продукцію

-  питома вага у кількості зареєстрованих

тис. одн. 216,6 220,5 236,2 247,2 252,4 254.7 259,1
% 77,9 78,6 77,6 76,2 73,9 73.7 71,9

Додаток 5

Основні показники розвитку малих підприємств

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Основні показники розвитку малих підприємств. Кількість малих підприємств, одиниць 33940 39448 43909 47711 52621 56854 63275
Кількість підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 130 151 167 180 196 210 232
 Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб 215207 240479 258799 267082 268719 268097 270169
Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб 214173 239000 256320 259713 259873 258531 260347
частка найманих працівників на малих підприємствах у загальній кількості найманих працівників на підприємствах – суб’єктах підприємництва 15,6 17,4 17,9 17,1 16,1 15,5 14,9
частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг 4,9 4,7 5,6 4,8 4,5 3,4 3,2

Додаток 6


Информация о работе «Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 83946
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
59081
7
1

... ,0 74,2 70,2 54,0 50-52 Японія 6450,0 49,6 39,5 78,0 52-55 Російська Федерація 836,2 5,7 8,1 9,6 10-11 Україна 197,1 4,0 1,7 9,0 10-11 Кількість діючих малих підприємств в Україні(Додаток1,Табл.2) свідчить про його ролі в ринковій економіці, зокрема частка МСП у загальній кількості зайнятих та його частка у ВВП. В Україні станом на 1 січня 2004р. середньооблікова кількість ...

Скачать
247207
6
4

... ємства щодо всього авансованого капіталу (тобто витрати на с + v); як прибутковість виготовлення окремої партії товарів; на теорії прибутку. Розділ II. Становлення та розвиток підприємництва в перехідній економіці України   2.1 Основні тенденції розвитку підприємництва в Україні Сьогодні вже ні в кого в Україні, мабуть, не викликає сумніву той загальновідомий факт, що підприємницька діяльні ...

Скачать
69053
3
0

... контролю за самостійними підприємствами з боку великих компаній та відповідних монопольних утворень, які існували раніше і проявляються тепер. 1.2 Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки У цілому в секторі малого підприємництва працює понад 2 млн. чоловік, що становить майже 10% зайнятого населення України. Підприємства малого бізнесу створюються в різних галузях економіки. ...

Скачать
50131
0
0

... веде до економічного зростання. Таким чином, приватна власність виступає економічною основою підприємництва і розкриває простір для його функціонування і розвитку.2. Суб’єкти підприємництва, їх види та форми організації   2.1 Суб’єкти підприємництва Підприємницька діяльність здійснюється від імені й під майнову відповідальність певними суб’єктами. Суб’єктами підприємницької діяльності (підпри ...

0 комментариев


Наверх