Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


6.2. Правила використання

6.2.1. Навігація

Запустивши програму ви побачите її домашню сторінку (Рис. 6.1.).Звідси можливо виконати 3 дії: перейти до сторінки введення даних, перейти до діалогового вікна вибору файлу та відкрити інструкцію користування. Для виконання будь-якої дії достатньо натиснути відповідну кнопку.

Рис. 6.1. Домашня сторінка

При натисканні на довідку відкриється інструкція (Рис. 6.2.). Тут можна дізнатися про особливості роботи програми, причини виникнення помилок та інше.

Рис. 6.2. Довідка

При переході до форми введення даних (Рис. 6.3.) ви бачите поля для задання нових відрізків (1). За замовчуванням увімкнений ввід для просторового варіанту задачі. Для переходу до задачі на площині, або назад необхідно натиснути check-box (2) у лівій нижній частині форми. Після переходу до задачі на площині, зникають поля для введення координати Z для кожної з точок. Після введення координат відрізку потрібно додати його до списку, натиснувши кнопку (3) під таблицею. також з таблиці можна видаляти окремі елементи, виділивши їх і натиснувши кнопку (4), або очистити її повістю, кнопка (5). Задавши декілька відрізків, можна перевірити чи перетинаються вони, натиснувши кнопку (6) у правій нижній частині форми.

Рис. 6.3. Сторінка вводу

При переході до зчитування з файлу буде відкрито діалог (Рис. 6.4.), де необхідно вибрати файл, з якого буде отримано вхідні значення. Якщо файл коректний, відразу буде відображено результат.

Рис. 6.4. Вибір файлу

На сторінці результату (Рис 6.5.) ви побачите його текстове та візуальне представлення. Звідси можливе швидке повернення до вводу кнопкою (якщо дані були введені вручну, то на форму вводу, якщо завантажені з файлу, до вікна вибору файлу). Щоб повернутися потрібно натиснути кнопку (1) у лівій верхній частині сторінки. Також можливо повернутися на домашню сторінку, натиснувши на піктограму будинку (2), яка знаходиться зліва від заголовку вікна. Перехід до домашньої сторінки також можливий з форм введення та вибору файлу.

Список (3) у лівому нижньому куті форми показує точки, якими були задані відрізки, доступні для побудови чотирикутників. Для виділення точок послідовно натисніть на їх представлення у таблиці. Для зняття виділення повторно натисніть на виділену раніше кнопку. Порядок виділення важливий, чотирикутник буде побудований на точках у тому порядку, у якому вони були виділені. Щоб побудувати чотирикутник на виділених точках, натисніть кнопку "Створити Чотирикутник".

Рис. 6.5. Сторінка результату

6.2.2. Вхідні та вихідні дані

Програма приймає на вхід координати відрізків, кожен з яких заданий двома точками. Кожна точка задається координатами (X, Y), або (X, Y, Z), залежно від простору, у контексті якого вона буде обраховуватись. Дві точки. що задають відрізок не можуть мати однакові координати. Координати мають бути задані цілими числами, або числами з плаваючою крапкою, що представляють дані у сантиметрах. Максимальне допустиме вхідне значення 1010, мінімальне відповідно -1010. Якщо ви бажаєте зчитати дані з файлу, рядок має бути записаний наступним чином.

Для випадку на площині:

X1 Y1 X2 Y2

Для випадку у просторі:

X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2

Де індекс після імені координати (1, або 2) відповідає точці, координата якої буде зчитана. Відрізки будуть утворені з’єднанням точок. Не бажано опрацьовувати більше 20 відрізків одночасно, інакше їх відображення займатиме тривалий час.

Зчитування даних відбувається лише з фалів розширенням .dat. На виході ви отримаєте одне з трьох повідомлень:

· "Відрізки не перетинаються"

· "Відрізки перетинаються у точці"

· "Відрізки перетинаються на проміжку"

А також координати точки перетину, або пару координат, що задають проміжок, при відповідних повідомленнях. Окрім текстового представлення результату, він буде зображений графічно. При побудові чотирикутника він буде відображений на сцені разом з відрізками. Якщо всі вершини чотирикутника знаходяться у одній площині, буде обрахована його площа та периметр, у іншому випадку буде показне відповідне повідомлення.

6.2.3. Додаткове ПЗ

Для коректної роботи програми необхідно:

· Visual C++ 2015 Redistributable Package;

· Microsoft .NET Framework 4.5.2;

· OpenGL 4.3.0, або вище;

6.2.4. Системні вимоги

· 50 Мб ОЗУ;

· Windows 7, або вище;

· Відеокарта з підтримкою OpenGL 4.3.0, або вище;

· Пристрій вводу – клавіатура, миша;

· Пристрій виводу – екран;

7. ВИСНОВОК

Завдання курсової роботи було виконано завдяки використанню Об’єктно орієнтованого підходу. Було створено користувацькі класи, які зберігали дані та надавали неохідний функціонал використовуючи принцип інкапсуляції. Був створений клас інтерфейсу, який надавав функціонал похідним класам та зумовлював використання поліморфізму.

Програма була написана мовою с++ з розширенням cli. та використанням технології .NET. Використання даної технології збільшує потужність та можливості використання ООП завдяки великим бібліотекам стандартних класів. Також було використано додадкову бібліотеку OpenGL, для роботи з коп'ютерною графікою. Використання бібліотеки дозволило ввевсти додадкову можливісь для перегляду результату у трьохвимірному просторі, а не як проекція на площину. Додатково був розроблений приємний графічний дизайн, що забечує почуття естетичної насолоди під час роботи з програмою.

За час написання даної роботи були успішно виконані всі поставлені завдання. Отримані нові навички у проектуванні та та організації життєвого циклу програмного забезпечення. На практиці були застосовані шаблони проектування та стандарти кодування. Покращені навички написання об'єктно орієнтованого коду.

Щоб покращити роботу програми можна створити користувацький клас списку з вибором, та замінити ним стандартні таблиці, які використовуюються у проекті. Така модифікація значно покращить швидкодію та зменшить витрати ресурсів, адже вбудовані таблиці Windows forms є дуже повільними та не оптимізованими.


Информация о работе «Програма пошуку перетину відрізків та побудови чотирикутників»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 73364
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
218746
21
0

... нтуватися на використання підручників [53; 54; 5]. У класах фізико-математичного спрямування доцільно орієнтуватись на використання підручників [53; 54; 5; 1].   РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Математика є універсальною мовою, яка широко застосовується в усіх ...

Скачать
70664
8
1

... здійснювати на ведучому навчальному матеріалі. 6.       Формування прийомів розумової діяльності вимагає врахування індивідуально-вікових особливостей учнів.   1.2 Формування уміння порівнювати в процесі навчання математики   Порівняння в навчанні – це розумова операція, за допомогою якої встановлюються риси подібності і відмінності між визначеними предметами і явищами. Пізнання будь-якого ...

Скачать
111254
0
31

... враховуючи їх невелику кількість у підручниках, посібниках та майже повну відсутність серед добірок завдань контролюючого характеру.   2.2 Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу   2.2.1 Формування уявлень і понять про стереометричні фігури та деякі їх властивості Формування понять – складний психологічний процес, який починається з утворення ...

Скачать
129908
0
0

... або світлішим за колір елементів узору. 2.3 Результати дослідницько-експериментальної роботи На підтвердження наведених теоретичних положень ми проводили дослідження особливостей формування відчуття кольору на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. Це дослідження мало практичний характер і проводилося у два етапи. На першому етапі (2006-2007 навч. рік) була визначена сфера і ...

0 комментариев


Наверх