Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.2.          Көтерім канатын таңдау

1.3.           

Канаттың сызықты массасы төменгі формулалар бойынша анықталады. Егер Н<600м болса:

 

 

(1.9)

 

Ал егер Н>600м болса:

 

 

 

(1.9*)

 

мұндағы - тиелген скип массасы, кг;

Есептеу барысында Q0, Q, Qm мәндері кг-мен алынуы керек;

γ0 – канаттың фиктивті тығыздығы, (мәні қосымшадағы 1- кестеден алынады) ;

Н0=Hш+hтиеу+hк – канаттың вертикалды ұзындығы (канаттың шкивтан түсу нүктесінен көтерім ыдысының ең төменгі орнына дейінгі ара қашықтық), м;

mПБ – беріктік қор коэффициенті;

hак – асыра көтеру биіктігі, ҚЕ ережесі бойынша скиптар және аудармалы клеттер үшін hак=6м.

 

Копер биіктігін анықтау:

 

 

(1.10)


1.10 формуласында шкив радиусы Rш белгісіз болғандықтан, оны шамалап 2 м тең деп аламыз.

Канаттың вертикалды ұзындығын анықтау формуласы:

 

 

, м

(1.11)

 

Берілген мәліметтерге сүйене отырып, қосымшадағы 3, 4 кестелерден канаттың сызықтық массасына байланысты көтерім канаты таңдалады. Канаттың МЕСТ-ке сәйкес сызықтық массасы р, диаметрі және үзілу күші жазып алынады.

 

Таңдап алынған канат нақты беріктік қорына тексеріледі. Егер Н<600 м болса:

 

 

(1.12)

 

Ал егер Н>600 м болса, онда үстіңгі қимасында

 

 

(1.12*)

 

Ал астыңғы қимасында:

 

 

(1.12**)

 

Яғни, жүк көтерім қондырғысы үшін 4,5, ал клеттер үшін 5- ке тең.

 

Канат тармағының максималды статикалық керілуін есептеу

 

 

(1.13)

Максималды статикалық теңестірілмеген аймақтық күшті есептеу

 

 

(1.14)

 

Теңестіргіш канат шахта оқпанының тереңдігі 500 м асқан жағдайда және келесі теңсіздік орындалған жағдайда пайдаланылады

(1.15)

Теңестіргіш канат ретінде дөңгелек қималы беріктігінің таңбалау тобы 1372 мПа (140 кг/мм2) кем емес канаттарды пайдалану ұсынылады.

Егер шахта шарттары дөңгелек қималы теңестіргіш канаттар үшін вертлюгтарды пайдалануға мүмкіндік бермесе (абразивті шаң), онда жалпақ канаттарды немесе жалпақ резинотросты таспаларды пайдаланған жөн.

Теңестіргіш канаттың сызықтық массасын q МЕСТ- тарға сәйкес көтерім канатының сызықтық массасына жақын не тең қылып алады.

 

 


Информация о работе «Шахталық көтерім және сутөкпе қондырғыларын есептеу»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 165743
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 13

0 комментариев


Наверх