Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияТворча робота

 

з дисципліни: «Маркетингова комунікаційна політика»

 

на тему: «Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ «Фармак»»


Зміст

 

Вступ

1.  Розробка рекламної кампанії

1.1             Складання брифу рекламної кампанії

1.2             Оцінка ефективності рекламної кампанії

2.  Стимулювання збуту

2.1 Розробка програми стимулювання збуту

2.2 Розрахунок ефективності стимулювання збуту

3.  Паблік рілейшнз

3.1 Розробка програми PR – кампанії

3.2 Оцінка ефективності PR – кампанії

4.  Директ – маркетинг

5.  Персональний продаж

6.  Реклама на місці продажу

7.  Розрахунок синергетичного ефекту

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Як відомо, маркетингові комунікації є складовою частиною маркетингу. Тому особливості організації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію служби маркетингової політики комунікацій.

У процесі планування фахівці з маркетингових комунікацій застосовують різноманітні показники, що відбивають загальний стан комунікацій підприємства та окремих складових цих комунікацій. Ясна річ, що просто неможливо абсолютно однозначно визначити вплив маркетингової політики на загальні показники діяльності підприємства, до яких належать обсяги продажу, прибуток або частка ринку.

Метою даної роботи є розробка та оцінка ефективності при застосуванні підприємством різних інструментів маркетингових комунікацій.

Знаючи кошти, на які підприємство може розраховувати, вартість переведення потенційних покупців з однієї сходинки на іншу та намічені цілі маркетингу й маркетингових комунікацій, можна визначити ефективність заходів, які пропонуються.


1. Розробка рекламної кампанії для підприємства «Фармак»

 

1.1 Складання брифу рекламної кампанії

1. Назва агенції, що буде проводити рекламну кампанію.

ЗАТ «Фармак» замовляє рекламну кампанію препарату у рекламної агенції «Апельсин». Проект матиме назву «Фармак – ліки європейської якості за помірними цінами». Строки проведення з 1 травня по 31 травня 2009 року.

2. Вид рекламної кампанії.

Рекламна кампанія матиме масовий характер та охоплюватиме велику аудиторію. За ступенем охоплення території реклама буде діяти у масштабах держави, матиме пояснювально-пропагандистський принцип. За способом впливу реклама матиме зоровий характер – плакати, листівки, зовнішня реклама на транспорті та реклама у громадському транспорті.

3. Описання підприємства та існуючої ситуації на ринку.

Сьогодні ВАТ «Фармак» — один із провідних в Україні виробників фармацевтичної продукції, що має значні здобутки і продовжує динамічно розвиватися. Керівництво ВАТ «Фармак» бачить основне завдання підприємства у постійній системній роботі, спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів. У ВАТ «Фармак» особливу увагу приділяють саме забезпеченню незмінно високої якості фармацевтичної продукції. Завдяки високій якості лікарських препаратів виробництва ВАТ «Фармак», вони користуються стабільно високим попитом споживачів не тільки в Україні, а й за її межами. На цей час ВАТ «Фармак» здійснює реалізацію своєї продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Останнім часом діяльність підприємства на зовнішніх ринках активізувалася.

4. Цільова аудиторія.

Цільова аудиторія – це конкретні люди, яким пропонується адресувати рекламу. ЇЇ складають наявні та потенційні споживачі. Визначаючи цільову аудиторію, важливо враховувати не тільки тих, хто стане кінцевим споживачем, але і тих, хто приймає рішення купити або впливає на прийняття такого рішення. Наприклад, діти сильно впливають на прийняття рішення про купівлю лікарських засобів, бо деякі ліки вони просто не стануть приймати. Тому треба приймати до уваги побажання дітей.

Отже, цільовою аудиторією ВАТ «Фармак» є населення України будь-якої статі. Віком від 16 років, з середнім або низьким рівнем доходу. Цільовими споживачами є люди, що віддають перевагу високоякісним медичним препаратам.

Для впливу на цільову аудиторію необхідно максимально наблизити рекламне звернення до сприйняття цільовими споживачами, для цього необхідно застосовувати різні маркетингові та комунікаційні заходи.

5. Ситуація на ринку.

Конкуренти: основним є ЗАТ « Дарниця» та інші. Конкуренти мають приблизно такі ж ціни, але наші медичні препарат мають вищу якість.

6. Мета рекламної кампанії.

Привернути увагу до препарату, збільшити обсяги продажу товару протягом 2 місяців на 15%. В даному випадку, підприємство бажає закріпити у свідомості цільових споживачів, що препарати ВАТ «Фармак» - це ліки європейської якості. Тобто, підприємство робить акцент саме на високій якості своїх медичних препаратів. Тобто, основне завдання підприємства полягає у постійній системній роботі, спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів.

7. Стратегія рекламної кампанії.

Встановлення цін нижче ніж у конкурентів.

8. Передбачувані місця проведення.

Рекламна кампанія буде проводитися у приміщеннях аптек по всій країні наступних аптечних мережах: Бадм, Добрий день, Оптима-Фарм, Протек-Фарм.

9. Аналіз динаміки збуту.

Середньотижневий об’єм продажів по Україні медичних препаратів становить 20000 шт. або 1500000 грн. Це на 3% більше, ніж у минулому році.

10 Терміни та строки проведення рекламної кампанії.

12. Бюджет рекламної кампанії.

Таблиця 1.1- Бюджет рекламної кампанії

Види реклами Витрати, грн
Буклети 3000
Зовнішня реклама на транспорті 7200
Реклама в громадському транспорті 11000
Реклама на біг-бордах 22000
Всього 43200

Таким чином, можна сказати, що для проведення рекламної кампанії ВАТ «Фармак» необхідно виділити 43200 гривень.

13. Обов’язки відділу маркетингу.

Розробити графік проведення акції, скласти адресну програму, надати інформацію про товар та обсяги продажів, запропонувати схему розрахунку ефективності рекламної кампанії.

14. Кінцеві терміни всіх етапів проведення рекламної кампанії.

Кінцевий строк початку фінансування – 2 травня.

Строк кінця проекту – 30 травня.

Строк кінця подачі агентством ідеї – 6 травня.

Строки аналізу ефективності – з 25 по 30 травня.Информация о работе «Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 25489
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
88433
1
0

... в разі несприятливих змін кон'юнктури окремих сегментів споживчого ринку. Це визначає невикористання в звичайній практиці роботи торговельних підприємств стратегій ціноутворення, орієнтованих на виживання, збереження ринку збуту. Проведемо аналіз цінової політики ВАТ „Фармак”. Можна зробити що принцип ціноутворення на ВАТ „Фармак” орієнтований на ринок про це свідчить те, що за кількістю зареє ...

Скачать
41812
3
8

... препарату Б була дещо вищою і становила 1,78 проти 1,68 у препарату А. При цьому максимально можливе значення конкурентоспроможності за досліджуваними параметрами становить 2,60. Розділ 2. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств 2.1 Загальна стратегічна модель Портера Загальна стратегічна модель Портера ґрунтується на положенні, що шанс досягнути необхідного рі ...

0 комментариев


Наверх