Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

Вступ

Розділ 1. Готельний бізнес як компонент сучасної індустрії туризму

1.1      Історія і шляхи формування готельних корпорацій світу, глобалізація і її переваги для готельного бізнесу

1.2      Особливості і напрями діяльності найбільших готельних корпорацій світу

Розділ 2. Особливості індустрії гостинності країн Азії

2.1 Загальна характеристика туристичної Азії

2.2 Готельний бізнес в Китаї

2.2.1 Туристичні ресурси Китаю

2.2.2 Характеристика економічних показників туристичної галузі

2.3 Особливості готельного бізнесу Індії

2.3.1 Характеристика основних визначних пам'яток

2.3.2 Готельний бізнес і індустрія відпочинку Індії

2.4 Готельний бізнес Таїланду

2.4.1 Визначні пам'ятки Таїланду

2.4.2 Інвестування в готельний бізнес Таїланду

Розділ 3. Перспективи світового готельного бізнесу

3.1 Характеристика можливостей розвитку світового готельного бізнесу

Висновок


Вступ

Сучасна індустрія туризму це багатофункціональне утворення, що має свою логічно вивірену структуру, що формується виходячи з унікальності туристських комплексів і вживаних технологій, визначуваних конкретними соціально-економічними, організаційно-правовими умовами і ресурсним базисом. Але саме індустрія розміщення туристів і ресторанний бізнес виступають її основоположними компонентами як в частині формування іміджевих характеристик, так і відносно внеску в кінцевий економічний результат.

Основний внесок до розробки загальнотеоретичних і практичних проблем розвитку готельного бізнесу внесли такі зарубіжні учені як Р. Браймер, Дж. Уокер, Ф. Котлер, Боуен Дж., Мейкенз Дж., Лінн Ван дер Ваген, Латтін Р., Нансер Н., Рітцер Р., Шмідхаузен х.П. і ін., а так само вітчизняні дослідники В. Азар, А. Чудновський, Би. Прянков, А. Умнов, Ю. Путрік, А. Терещенко, І. Кабушкин, Р. Папірян, А. Лісник, Д. Ісмаєв, М. Смирнова, С. Скобкин і ін.

Досить різноманітний калейдоскоп вражень від мандрів складаються у туристів зі всіх куточків світу після подорожі по азіатському континенту. Азія – найобширніший континент, займає 30% поверхні землі і найщільніше заселений – тут живе 60% всього людства.

Подорож до Азії – це паломництво і дотик до витоків релігій. Тут виникли три основні світові релігії - буддизм, християнство, іслам.

Відпочинок в Азії дає можливість доторкнутися до витоків філософської думки, мистецтва і культури континенту. Імена Заратуштри, Будди, Лао-цзи, Конфуція, пророка Мухаммеда, Авіценни (Ібн-сини), Омара Хайяма відомі у всьому світі не менше, ніж імена великих завойовників - Чингисхана і Тімура або знаменитих діячів XX в. Махатми Ганді, Мао Цзедуна, аятолли Хомейні.

Туристичні поїздки до Азії дадуть уявлення про національні особливості і традиції азіатських країн. Унікальні народні промисли, ремісниче виробництво, особливо в Індії, Індонезії, Ірані, Непалі до цих пір є одній з найважливіших галузей народного господарства. Поїздки по майже всіх країнах континенту дадуть уявлення про його велич і потужність, міста і країни, багату флору і фауну.

Обширна географія континенту, велика кількість туристичних напрямів і маршрутів в Азії – це прекрасна можливість вибору повноцінного відпочинку.

У перші чотири місяці 2009 року розрахунки ефективності ринку, зроблені для Усесвітньої Організації Туризму, визначили азіатсько-тихоокеанський регіон як область з найвищим зростанням туристичної відвідуваності в світі. Із зростанням в 9% в порівнянні зі світовим середнім зростанням в 6%, він залишається другим, напрямом, що обирають туристи усього світу після Європи.

Китай підтвердив своє четверте місце в списку серед найбільш популярних туристичних напрямів, після Франції, Іспанії і Сполучених Штатів Америки. Із зростанням коефіцієнта туристичної відвідуваності протягом того ж періоду майже в 10%, Китай повинен, слідуючи прогнозам Усесвітньої Туристичної Організації, наздогнати Сполучені Штати Америки в 2009 році, і стати лідером в 2020 році. Протягом цього ж періоду ще в декількох країнах азіатсько-тихоокеанського регіону відмічено подвійне зростання ступеня туристичної відвідуваності: Макао (Китай +21%), Індонезія (+14%), В'єтнам (+12,5%), Індія (+12%), Японія (+11%) і Малайзія (+10%).

У даному контексті зовсім не дивно, що Азія зафіксувала в 2007 році найвищий коефіцієнт зростання в світі, завдяки своїй готельній інфраструктурі (+10,5% або близько 60 000 додаткових апартаментів). Проте сьогодні коефіцієнт проникнення готельних ланцюжків в даному регіоні ледве досягає 15%, і, таким чином, легко уявити потенціал, який пропонують ці країни гігантам готельного бізнесу. Враховуючи таке зростання в туризмі, Китай і Індія, з чисельністю населення в 1,6 і в 1,13 мільярдів відповідно, безперечно є пріоритетними цілями потужних інвесторів у готельний бізнес сьогодні.

Мета написання даної курсової роботи - розгляд сучасного стану і шляхів розвитку готельного бізнесу Азії.

Звичайно в межах однієї роботи просто неможливо охарактеризувати туристичні достоїнства всіх країн Азії, адже їх налічується більше 30. Основний акцент ми зробили на лідерів туристичної Азії, а саме – Китай, Індію і Таїланд.


Розділ 1. Готельний бізнес як компонент сучасної індустрії туризму

1.1 Історія і шляхи формування готельних корпорацій світу, глобалізація і її переваги для готельного бізнесу

Процес глобалізації в даний час набуває все більш широкого розмаху і, мабуть, вже немає такої сфери діяльності, якої б він не торкнувся. У свою чергу феномен консолідації пронизує туристичну сферу з незвичайною швидкістю. Ми спостерігаємо такі процеси, як злиття, придбання або поглинання, утворення стратегічних альянсів або корпорацій.

Безумовно глобалізація не обійшла стороною і готельну індустрію. Ідея формування глобальних об'єднань почала активно пропагуватися в США з середини 80-х років. Дослідження, проведені університетами і фірмами по управлінському консультуванню США, характеризували глобальне об'єднання як вірний засіб завоювання головних іноземних ринків і підвищення конкурентоспроможності транснаціональних компаній Америки.

Вивчення літератури показало, що серед учених і фахівців з менеджменту немає єдності поглядів на суть глобальних об'єднань, їх достоїнства, недоліки і перспективи. Поняття "Глобальне об'єднання" трактується досить широко і суперечливо.

Процеси утворення корпорацій простежуються в роботі як всесвітньо відомих готельних ланцюгів, так і в діяльності «новачків» готельного бізнесу.

Корпорація – добровільне об'єднання фізичних і юридичних осіб, що створюється організаторами для здійснення спеціалізованої діяльності, досягнення загальних цілей і вирішення специфічних завдань. Корпорація набуває особливої форми організації, яка базується на легітимному характері функціонування, добровільному, але не широкому, а вибірковому входженні в неї членів, на самоврядуванні, на ієрархічній структурі, а також на самостійному визначенні організаторами статуту, стратегії і цілей діяльності.

Готельна корпорація – найбільша організаційна структура, об'єднуюча підприємства і фірми туристичного бізнесу. Створення готельних корпорацій виступає результатом концентрації і інтернаціоналізації капіталу, а також монополізації ринків готельних послуг.

У історії народження готельних корпорацій є свого роду інтрига. Їх прототипи з'явилися в Європі ще в кінці 19 - початку 20 століть, проте на масовий рівень ця ідея вийшла набагато пізніше, після майже півстоліття, причому майданчик дії перенісся до Америки, яка і отримала статус батьківщини мережевих готелів. Сьогодні в світі налічується понад 100 міжнародних готельних корпорацій – від дрібних, з декількома десятками об'єктів, до «важкоатлетів», що включають тисячі готелів. Що сприяло формуванню нового ступеня в розвитку готельного бізнесу, що виникає як будь-яка якісна зміна на базі існуючого кількісного зростання. Зростання об'ємів готельного будівництва привело до концентрації готелів, що знаходяться у власності окремих осіб і компаній.

Виділяють наступні можливості включення нових готелів в готельну корпорацію: будівництво власних готелів корпорацією, покупка готелю, лізинг, укладення франчайзингового договору, укладення контракту на управління, будівництво спільних підприємств, вступ до консорціуму, асоціації.

Оренда (лізинг) стала популярною в 1950 – 1960-і роки. У готельній індустрії цей метод використовується і в даний час, хоча рідше ніж раніше. Лізингова угода дозволяє і орендареві, і корпорації вийти на ринок або розширити на ньому присутність. При такому підході готель орендується за обумовлений відсоток зазвичай від 20 до 50% з валових надходжень від продажів. Наприклад, міжнародна експансія американських готелів почалася з оренди компанією Hilton одного з готелів в Сан-Хуані. Бажаючи підштовхнути розвиток національного туризму, уряд Пуерто-Ріко здав готель в оренду на пільгових умовах: дві третини від прибутку плюс оплата маркетингових витрат.

Контракт на управління полягає між власником підприємства і компанією, головним напрямом діяльності якої є професійне управління готелями на даному сегменті ринку. Компанія, що вступає в управління за контрактом, не отримує ніяких прав на само майно підприємства. За роботу компанія отримує зазвичай управлінську винагороду у вигляді певного відсотка від валового або чистого операційного доходу, зазвичай – від 2 до 4,5%. Конкуренція, що за останні роки посилилася, між управлінськими фірмами привела до зниження величини контрактної винагороди. Компанії, що управляють, часто укладають взаємовигідні операції з власниками власності, не охочими управляти нею. Найпомітніша риса сучасних контрактів на управління – збільшення числа обумовлюваних в них положень.

Франчайзинг в індустрії гостинності – це концепція що дозволяє компанії розширювати свою діяльність динамічніше. Її суть полягає в тому, що франчайзодавець надає «захищене в законному порядку право займатися певною підприємницькою діяльністю, а також допомогу в організації цієї діяльності, навчанні, реалізації і управлінні за винагороду від франчайзоотримувача». Франчайзодавець створює повну концепцію підприємства або методів роботи, а франчайзоотримувач купує право використовувати наявні напрацювання. Як для франчайзодавця, так і для франчайзоотримувача система франчайзи таїть в собі як вигоди, так і недоліки.

Для того, щоб протистояти конкуренції з боку інтегрованих і франчайзингових ланцюгів, незалежні готелі об'єднуються в готельні консорціуми. Фахівці виділяють чотири основні види консорціумів, а саме маркетингові консорціуми, консорціуми системи бронювання, повні консорціуми (забезпечують не тільки загальне маркетингове дослідження і обслуговування, але і допомагають в управлінні людськими ресурсами), спрямовані консорціуми (є об'єднанням готелів з авіакомпаніями і їх системами бронювання, наприклад Джал Уорлд).

Також набула широкого поширення практика створення спільних підприємств. В цьому випадку ланцюг стає інвестором проекту, привносячи в нього свій капітал, ноу-хау, і беручи участь надалі в прибутках готелю. Схема утворення спільних підприємств в індустрії туризму зводиться приблизно до наступного: є два або більше інвестора-власника майбутнього готелю, які несуть фінансові ризики комерційної діяльності об'єкту, що будується, в рамках своєї частки в статутному капіталі готельної організації. Власники майбутнього готелю ухвалюють рішення про залучення тієї або іншої торгової марки для просування послуг готелю на внутрішньому і міжнародному ринках. Умови, на яких готель набуває відомої торгової марки, обмовляються окремо. Це може бути франчайзинговий договір або інша угода з компанією, торговою маркою, що володіє. Іноді учасником спільного підприємства є готельна компанія-власник торгової марки.

У багатьох випадках інвестор, що дає позиковий капітал на будівництво готелю, не відповідає за подальший розвиток діяльності готелю, його цікавить лише питання поворотності засобів, вкладених в будівництво. Інвестор не бере участь в експлуатації об'єкту, проте він розглядає наявність відомої торгової марки як чинник, що підвищує престижність готелю на туристському ринку.

Асоціація туристська – добровільне об'єднання організацій або фізичних осіб, що працюють в індустрії туризму. По сфері обслуговування розрізняють національні (Американська асоціація готелів і мотелів), регіональні (Міжнародна асоціація соціального туризму в країнах СНД) і міжнародні (Усесвітня туристична організація). Основний напрям діяльності асоціацій – сприяння розвитку підприємств індустрії гостинності.

Також на світовому туристичному ринку активно функціонують специфічні об'єднання(асоціація), основна мета яких – об'єднати кращих представників готельного бізнесу. Міжнародна корпорция «Провідні готелі світу» - “The Leading Hotels of the World” – з 1928 року веде роботу за визначенням самих кращих готелів світу і щорічно поміщає відомості про них в своєму спеціалізованому каталозі. Вже близько 30 років подібну роботу проводить також міжнародна організація «Привілейовані готелі і курорти світу» («Preferred Hotels and Resorts Worldwide»). Як «кращі» так і «привілейовані» готелі розраховані в основному на достатньо багатих клієнтів.

Переваги розвитку готельних корпорацій, побудови ланцюжків очевидні. Кожна з них має свої особливості. Серед них можна виділити єдину систему бронювання, яка дозволяє вести клієнтів по всьому маршруту і максимально підвищувати завантаження. Підраховано, що дохід з одного номера готельного ланцюга в сім разів вище, ніж в незалежному готелі. Єдина база даних дає можливість формувати зручні маршрути, здійснювати інформаційну підтримку персоналу, забезпечувати вищу якість обслуговування.

Важлива і інформаційна підтримка. Включення у відому готельну систему дає готелю можливість бути представленим у всіх її довідниках, каталогах, системах бронювання і на Інтернет-сайтах.

Крім того, вхідний в готельний ланцюг готель набуває величезних можливостей розширення сервісу, спираючись на вже розроблені схеми і контракти, клієнтські програми і їх підтримку. Вхідному в мережу готелю не доводиться винаходити свій «велосипед» - вона стає частиною величезної імперії. Опинившись в незнайомій країні, багато клієнтів мережевих готелів заздалегідь знають, якого кольору буде килимове покриття в номері і скільки рушників повинно лежати у ванній кімнаті. Де б не знаходився готель – в Парижі, Нью-Йорку, - гостей чекають однакові стандарти якості за рахунок централізованого управління, постачання, маркетингу і обслуговування. Сервіс в мережевих готелях також підпорядкований ідеї детального проходження загальноприйнятим стандартам. Корпорації наказують співробітникам називати гостя на ім'я мінімуму двічі, забороняють спілкуватися з клієнтами сидячи, накладають табу на носіння аксесуарів. Корпоративні вимоги утворюють значний талмуд, який повинен засвоїти на тренінгах кожен новий співробітник. А щоб все виконувалося «за образом і подобою», за менеджмент відповідають західні фахівці – «вихідці» з інших готелів.

Таким чином, дані системи управління підприємствами сприяють створенню цілого ряду переваг, які дозволяють туристським підприємствам підвищувати якість туристського продукту, що реалізовується, диверсифікувати пропоновані послуги в рамках сегменту ринку, збільшувати індивідуалізацію обслуговування споживачів.


Информация о работе «Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії»
Раздел: Физкультура и спорт
Количество знаков с пробелами: 83926
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
19270
0
0

... їн Близького Сходу зменшилася на 10,3%; головна причина – війна у Перські затоці. Близько половини країн формування рекреаційно-туристичних потоків до країн Близького Сходу належали до цього ж регіону. 19 % туристів складали європейці, 18 % – мешканці Східної Азії і Тихоокеанського регіону. Якщо проаналізувати потоки за країнами походження, то статистика вказує на лідерство в цьому аспекті Сауді ...

Скачать
87453
2
1

... і органи, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України – митні органи. Розділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість в зарубіжних країнах   2.1 Особливості справляння ПДВ у Росії Податок на додану вартість (ПДВ) запроваджений у Росії в 1992 р. У визначенні доданої вартості за російським законодавством ...

Скачать
238694
19
11

... стан туристичної галузі в Україні, наявність пози­тивних зрушень у розвитку сільського зеленого туризму як прибуткового і найменш капіталомісткого виду туризму. Метою дослідження є аналіз стану міжнародного туризму на Херсонщині для розробки проектних рішень щодо його розвитку. Тому в процесі виконання роботи: 1. Проаналізована діяльність суб'єктів туристичної індустрії та зроблено висновок про ...

Скачать
73338
6
2

... і в розрахунку на один тур, встановлення інтервалу проведення планових розрахунків, у межах якого можна вважати за доцільні зроблені припущення. РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стана конкуренції на ринку турізма 2.1 Аналіз загального стана ринку туризма в Україні Для глибинного розуміння тих процесів, які призводять до виникнення та існування згаданих вище проблем в галузі туризму, слід більш ...

0 комментариев


Наверх