Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Кафедра «Інтер’єр та обладнання»

Спеціальність «Дизайн»

Випускний проект бакалавра

Тема проекту

Ескізний проект інтер’єрів дитячого садка «Сонечко»у м. Ахтирка

Малярової Лілії Олексіївни

Харків 2011 р.

Зміст

Вступ

1. Концепція проекту

2. Архітектурно - планувальне рішення

3. Образне рішення проекту

4. Обробчі матеріали

5. Конструктивне рішення обладнання

6. Світлотехнічні розрахунки

7. ТДЧ

Список використаних джерел літератури

Додатки


Вступ

«В процесі сучасної діяльності дорослі поступово передають суспільно розроблені способи вживання предметів. В сумісній діяльності дорослі організують діяльність дитини, а потім здійснюють функції заохочування та контролю за ходом формування цих дій...». Д.Б. Ельконін

 

Двадцяте століття для ряду країн Європи характерно процесами інтенсивної урбанізації у зв’язку з індустріалізацією виробництва і відповідним розмахом містобудівництва. В нашій країні процес урбанізації привів до виключно гострої проблеми забезпечення населення житлом й суспільним обслуговуванням. Зріст житлового будівництва не міг обігнати темпів зросту міського населення. Будівництво будівель дошкільних та шкільних закладів мають велике значення поряд з житловим будівництвом.

Від того, в яких умовах буде розвиватися дитина залежить її майбутнє. В період дошкільного віку дуже важливо розвивати основні психічні процеси такі як пам'ять, сприйняття, мислення, мовлення і таке ін. В цей період у дитини безперервно оновлюються знання про устрій світу, вона розвиває свій словниковий запас, переймає культурно-історичний досвід. Першим соціальним інститутом в житті дитини є родина. Саме через спілкування з близькими дорослими дитина отримує свої перші знання. Другим соціальним інститутом в житті дитини є дитячий садок. Коли дитина приходить в дитячий садок у неї виникає уявлення про новий світ соціальних відносин, де панують інші норми, ніж у близькому колі. В цей момент настає початок підготовки до майбутнього дорослого (соціального) життя.

Завданням суспільного виховання в дитячих дошкільних закладах є: всебічний розвиток дитини, забезпечення охорони її здоров’я, правильне фізичне та розумове виховання, моральне та естетичне виховання. Зміст та методи виховної та оздоровчої роботи дитячих дошкільних закладів побудовані диференційовано для кожної вікової групи з урахуванням психофізичних особливостей дітей кожного віку.

Будівлю дитячого саду-ясел було зведено у 1979 р. Головний архітектор – Шалов. Типовий проект дитячого садка-ясел розроблено на основі технічного проекту, який було затверджено Державним комітетом по громадському будівництву та архітектурі при Держстрої СРСР. Типовий проект було розроблено для будівнцтва на території зі звичайними умовами. Основне призначення дитячого саду-ясел – перебування та навчання дітей дошкільного віку.

Будівля дитячого саду-ясел – цегляна з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами, вирішена єдиним складним об’ємом – двоповерхова будівля, в плані має вигляд подвоєної букви «н». Загальний розмір будівлі

68 м (по головному фасаду) та 54 м (по боковому фасаду).

В будівлі дитячого саду-ясел 12 вхідних дверей (не враховуючи пожежних виходів), дві з них парадні, що знаходяться на головному фасаді.

Простінки між вікнами та портали навколо парадних входів оброблені керамічною плиткою. Стіни викладені з білої цегли. Покрівля суміщена з рулонним покриттям з неорганізованим збросом атмосферних опадів. Поли виконані з бетону, який зверху покрито ДВП та лінолеумом. Перегородки викладені з білої цегли. Вікна дерев’яні з розмежувальною оправою в рабочому проекті прийняті по ГОСТ 112 14-65. Дверні блоки виконані з деревини та прийняті по ГОСТ 66 29-64. Зовнішні дверні блоки індивідуальні. Зовнішній вихідний майданчик виконано з монолітного бетону.


 

1. Концепція проекту

Основна функція дитячого садка, як соціально-освітнього закладу, надання педагогічної допомоги та підтримки сім’ям своїх вихованців, а також компенсування проблем в їх поведінці та розвитку.

Одним із основних чинників впливу на різні аспекти дитячого виховання – є розробка дизайну інтер’єрів для дитячих дошкільних закладів. За допомогою новітніх технологій та професійного погляду дизайнера естетичний вигляд інтер’єрів дитячого садка набуває гармонійного, комфортного та, найголовніше, повчального змісту. Всі ці фактори впливають на правильне естетичне та моральне виховання дітей дошкільного віку.

На основі всього вищезазначеного, необхідно відмітити, що головною ідеєю проекту є допомога дітям молодшого дошкільного віку (до 3 років) краще пізнати навколишнє середовище, відчути себе невід’ємною частиною світу, в якому вони живуть. Розуміння природи та єднання з нею допомагають виховати в дитині охайність, дбайливе ставлення та, навіть, любов до життя.

Метою створення інтер’єрів дитячого садка є формування у дітей бажання та потягу ближче пізнати навколишній світ та відчувати себе його частиною. Проектуючи приміщення дитячого садка, головною задачею ставимо створення простору, функцією якого є взаємодія з дітьми. Форма подачі обирається на підставі сприйняття дитиною предметно-просторового середовища.

Запропоновані сучасні технічні та наукові досягнення в галузі інженерно-технічного обладнання (опалення, кондиціонування, тощо) для дітей дошкільного віку не несуть ніякого пізнавального моменту. Все це створює комфортну атмосферу для навчальної діяльності, а саме пізнання нового пропонується провести через репрезентативні системи сприйняття.

Ми користуємося трьома репрезентативними системами – візуальною, аудіальною та кінестетичною. Одна з них у нас займає передове положення, й у процесі мислення та сприйняття ми звертаємось до неї все частіше. Тобто хтось надає перевагу думати яскравими картинками (візуал), або слухати свій внутрішній голос (аудіал), або потужно діяти та інтуїтивно відчувати істину десь в середині (кінестетик). Виходячи з того, що в даному випадку мова йде про дітей дошкільного віку можна зробити висновок про те, що візуальне та кінестетичне сприйняття мають першорядне значення.

Візуально орієнтована людина звертає увагу на форму й колористику, колір. Для кінестетика характерним є акцент на текстурах поверхонь, такі якості, як гладкість, шерсткуватість, оксамитовість. Для аудіального сприйняття характерна важливість ритмічної побудови простору, певний порядок. Простір даним типом приймається як інформаційний фон. Будь-які звуки сприяють на сприйняття простору. Це пов’язано з виникненням емоцій.

Доволі часто зустрічається суміщення систем. Але при їх взаємодії завжди одна залишається головною, а друга відомою. Це називається синестезією. Скажімо, головна система – кінестетична, а відома, та, що «прикриває» кінестетику, - візуальна. Тобто спочатку бачу, а потім відчуваю.

Спираючись на данні знання, ми намагаємося розширити способи подачі інформації для дітей дошкільного віку. Адже чим ширший спектр форм, тим вищій відсоток засвоєння. Використання послідовності чергування впливу на різні репрезентативні системи, активує увагу дитини. Таким чином, процес засвоєння інформації перебігає без відчуття втоми та не завдає дискомфорту.

Образ природи було підтримано стилізованими деревами (розсувні перегородки та панелі), а також яскравою кольоровою гамою. Загалом образ приміщень імітує стилізовану казкову галявину з деревами, іграшками та розвагами, а кольорова гама викликає радісний, теплий настрій та позитивні емоції. Формоутворення від найпростіших площинних форм перегородок поступово ускладнюється через систему модульних трансформуючихся меблів та світильників до об’ємних кулевидних елементів.


Информация о работе «Дизайн інтер’єрів дитячого садка»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 88881
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
108024
0
0

... ї аудиторії в цих прикордонних віках було цікаво дивитися програму. Але для створення якісних дитячих телевізійних програм, потрібні сучасні технології.[73, с.245] РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ОБ’ЄМ ТА СТРУКТУРА ВІЩАННЯ   2.1 Сучасний етап розвитку телепрограм для дітей на українському телебаченні Якщо оглянути технічне покриття українських телеканалів на всій території кра ...

Скачать
121549
2
0

... , художні техніки, відчуття кольору, зорове сприйняття, композиційна культура, художні здібності формуються у процесі практичної діяльності учнів. У першому класі діти отримують первинне уявлення про видовий поділ образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, знайомляться з основними та похідними кольорами, з хроматичною та ахроматичною гамою, вивчають розбіл та затемнення кольору тощо. ...

Скачать
108693
0
0

... екземпляри, само собою, зрозуміло, потребують особливого догляду, спеціальної турботи. Методика розміщення рослин в інтер'єрі і побудови художньо-декоративних композицій заснована на знанні еколого-географічних особливостей кожного ботанічного виду і законів сучасного аранжування. Декоративне озеленення дасть бажаний результат при поєднанні трьох моментів: умілого вибору рослинного вигляду, вигі ...

Скачать
414733
5
2

... і. 3. Інноваційні козацько-лицарські технології шкільної освіти. 4. Система психомистецьких технік козацького духовного єднання особистостей. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Адамівська школа козацько-лицарського виховання як саморозвивальний духовно збагачений освітньо-виховний заклад інноваційного типу має стати наочним зразком нової національної школи, що вказуватиме один з ві ...

0 комментариев


Наверх