Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.2 Офіційні символи Франції

Єдиним наочним символом, офіційно закріпленим в Конституції є трибарвний прапор (Мал.1.1). Його кольори: синій (символ Святого Мартіна (Небесний покровитель Франції)) і червоний (символ свободи (фрігийський ковпак був червоного кольору)). Що вперше з'явився в 1789 році, відноситься до революційної, а потім імператорській Франції, він був рішуче знедолений і замінений на білий в 1814 - 1830 роках. Революція 1830 роки звана липневою, остаточно повернула тріколор і знов зробила його офіційним. Сьогодні трибарвний прапор одностайно визнається символом Франції.

Гаульський півень - символ країни (Мал.1.2). По легенді, галли успішно розводили кури і півнів. Певну роль зіграло і те, що на латині слово півень (gallus) і само назва галлів (Gallus) омоніми. Цей символ втілює гордість, сміливість і красу Франції.

Символом Французької республіки є - Маріана (Мал.1.3). Чому саме це ім'я? За однією з версій, Баррас (отець-засновник Директорії), шукав красиве ім'я для жіночого символу Республіки. Як те він вечеряв у свого друга Жана Ребела. Це був сімейний удін, на якому була присутня Мадам Ребел, що володіє красою і шармом, її ім'я було Марі-Ганна. Баррас вирішив що кращого імені для республіки немає.

Державний герб Французької Республіки зображений у вигляді еліпса, в центрі якого знаходяться дикторський пучок-символ влади і республіки (Мал.1.4). На стрічці поміщені слова: «Свобода, рівність, братерство». Все це оточено дубовими і оливковими гілками-символами влади і слави. Ланцюг, що оточує фігури на гербі, - символ шани і благородства. Внизу овалу розташований орден Почесного Легіону.


 

Мал.1.1 Мал. 1.2 Мал. 1.3 Мал. 1.4

Французький герб Гаульський півень Маріана Герб Франції

 

1.3 Геодемографічеськая характеристика країни

Половозрастна структура:

·  0 - 14 років: 18,6% (чоловік. 6 129 729чел., дружин. 5 838 925чел.)

·  15 - 64 років: 65% (чоловік. 20 963 124чел., дружин. 20 929 280чел.)

·  65 і старше: 16,4% (муж.4 403 248 чіл., жен.6 155 767 чіл.)

·  Середній вік:

Þ  Все населення – 39,4 року

Þ  Чоловіки – 38 років

Þ  Жінки – 40,9 років

·  Співвідношення числа чоловіків і жінок: Все населення - 0,956

Динаміка населення:

о Народжуваність - 12,73 рожденій/1000 людина

о Смертність - 8,48 смертей/1000 людина

о Природний приріст - 0,574%

Міське і сільське населення:

§ Сільське населення: 23%

§ Міське населення 77%

(За місто вважається населений пункт, де проживає не менше 1000чел.)

Чисельність населення найбільших міст:

¤ Париж - 2,2 млн. чіл.

¤ Марсель - 1,6 млн. чіл.

¤ Ліон - 1,4 млн. чіл.

¤ Лілль - 1,3 млн. чіл.

¤ Тулуза - 1,1 млн. чіл.

Щільність сільського населення:

Високий рівень щільності сільського населення (більше 97 чоловік на 1 квадр. Метр.) характерний для родючих районів Північної Франції, морського побережжя Бретані, рівнин Ельзаса і долин річок Рона і Сонна.

Економічно активне населення (ЕАН):

ü  Загальна чисельність економічно активного населення (ЕАН) - 27,76 млн. чіл.

ü  Співвідношення ЕАН і неробочих віків - 0, 77

ü  Половозрастна структура ЕАН:

Þ  чоловіків - 14 824 тис. (53,5 %);

Þ  жінок - 12 814 тис. (46,5 %)

ü  Структура економічно активного населення за віком: у найбільш працездатних віках (20-60 років) знаходяться лише 45,8 % економічно активного населення, до того ж 40,6 % даної групи - особи від 40 років і старше.

ü  Структура економічно активного населення по галузях господарства: сільське господарство - 4,1 %, промисловість: 24,4 %, сфера послуг - 71,5 %

Французи, країни, що проживають за межами:

За даними Міністерства закордонних справ Франції, кількість французів, записаних в Світовий регістр французів, що живуть за межами Франції

1 326 087 чіл. У США проживає 111 875 французів.

Релігійний склад Франції:

§ Католики - 83 - 88%

§ Протестанти - 2%

§ Іудеї - 1%

§ Мусульмани - 5 - 10%

§ Що не сповідають ніякої релігії - 4%.

 

1.4 Соціально - економічні умови розвитку рекреації

Сучасна французька економіка - одна з найбільш могутніх в світі. На рубежі XX і XXI вв. Франція займає серед провідних країн Заходу 5-е місце в світі по ВВП на душу населення, 5-і - по питомій вазі в світовому промисловому виробництві, 4-і - по частці в світовому експорті, проте по рівню економічного розвитку поступається ФРН і цілій низці малих країн (Норвегії, Данії, Швейцарії, Люксембургу). Процеси, що мали місце в економіці протягом «тридцяти сумних років» (так у французькій економічній пресі часто іменують період з початку 70-х до кінця 90-х років), мали неоднозначний характер.

Економіка Франції об'єднує сучасні капіталістичні методи управління з обширним урядовим втручанням. Уряд зберігає значний вплив по ключових долях кожного сектора, воно має контрольні пакети акцій залізниці, електростанцій, повітряного сполучення і телекомунікаційних компаній. Правда, починаючи з 1990-х років, уряд поступово послаблює контроль над цими секторами. Уряд поволі розпродає частину своїх акцій в France Telecom, в Air France, в страхуванні, в банківській справі, і в різних галузях промисловості. Тим часом, завдяки великим площам родючої землі плюс застосуванню сучасним технологіям, Франція стала провідним сільськогосподарським виробником в Західній Европе. Але в теж час в країні спостерігається постійно високий рівень безробіття. Процеси концентрації і централізації капіталу і перебудови економіки Франції відбуваються одночасно з процесом інтернаціоналізації виробництва і капіталу, які приводять до створення величезних по потужності ТНК. Так, «Іметаль» об'єднує 62 суспільства, що діють в 25 країнах. У автомобілебудівної компанії «Рено» - майже 45% виробничих потужностей і 25% робочої сили зосереджені на закордонних підприємствах і так далі Централізація капіталу на національному і міжнародному рівні привела до зміцнення цілого ряду французьких компаній в світовому виробництві. Хімічна компанія «Пешине» перетворилася на світового лідера пакувальної продукції, поліграфічна фірма «Ашет» - в провідного видавця журналів в світі, фірма «Кабль де Ліон» вийшла на перше місце в світі по виробництву електричних кабелів. Банки активно беруть участь в діяльності промислових компаній через систему участі у володіннях акціонерним капіталом. Процес переплетення капіталу привів до того, що вся економіка охоплена декількома фінансовими групами, що мають широкі міжнародні зв'язки.

Вимушена діяти в умовах жорсткої конкуренції, Франція зробила ставку на розвиток досліджень, модернізацію виробництва, розробку нових виробів і устаткування. Адаптація промислових потужностей до нового ритму виробництва супроводилася підвищенням продуктивності. Паралельно проходили комп'ютеризація галузей і розвиток математичного забезпечення, що дозволило упроваджувати у виробництво сучасні системи автоматичного проектування і управління технологічними процесами.


РОЗДІЛ 2


Информация о работе «Рекреаційний потенціал Франції»
Раздел: Физкультура и спорт
Количество знаков с пробелами: 48200
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
45368
0
0

... місцем проведення дозвілля[1, c.74]. Необхідною умовою розвитку рекреації є наявність рекреаційного потенціалу, який може оцінюватися в різних масштабах: на рівні світу, країни, району і т.д. Рекреаційний потенціал – сукупність природних, культурно-історичних і соціально-економічних передумов організації рекреаційної діяльності на певній території[6, c.46]. Важливою складовою частиною рекреаці ...

Скачать
21768
0
0

... рських улоговинах Східного Сибіру проходить зона степів. Родючі ґрунти цієї зони (каштанові, чорноземи) дозволяють одержувати багаті врожаї, і тому ці території є майже повністю розораними. Росія має значний природний рекреаційний потенціал: гірські масиви, узбережжя морів, тайгові простори, незаймана цивілізацією природа. Однак багато місць відпочинку, що раніше приваблювали безліч туристів, не ...

Скачать
286797
15
11

... з них: у санаторіях - 74 грн.; у пансіонатах з лікуванням - 65; у санаторіях-профілакторіях - 57; у пансіонатах відпочинку – 73; на базах та інших закладах відпочинку – 40грн. Розділ ІІІ. Перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області Головною умовою перспективного розвитку рекреації Запорізької області є, насамперед: раціональне використання та розширене відтворення й охорона ...

Скачать
55977
0
6

... ії експортних культур. На багатьох ділянках побережжя в межах заболочених низовин в гирлах річок поширені мангрові чагарники. 3. Характеристика туристичної інфраструктури регіону   3.1 Транспортна та сервісна інфраструктура острівних країн Карибського моря Транспортна та сервісна інфраструктура є основою для створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії регіону. Основні ...

0 комментариев


Наверх