Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Пункт 1.1. наказу Держмитслужби України від 21.11.05 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту". 1136/05/1.1/0/0/0/0

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
153563
знака
5
таблиц
22
изображения

9. Пункт 1.1. наказу Держмитслужби України від 21.11.05 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту". 1136/05/1.1/0/0/0/0

 

3.3 Синтез регресійних моделей прогнозу обсягів митного контролю в ДП ЗАТ «Українська горілчана компанія NEMIROFF»

 

Синтез регресійних моделей як одновимірна лінійна регресійна модель представляється у вигляді рівняння [71]:

, (3.1)


де  – постійна складова доходу  (початок відліку);

 – коефіцієнт регресії;

 – відхилення фактичних значень доходу  від оцінки (математичного сподівання)  середньої величини доходу в і-тий період.

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [71]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць  між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (3.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.5) є функціоналом  від параметрів регресійного рівняння:

 (3.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії  і  є розв’язком системи двох нормальних рівнянь [71]:

, (3.4)

.

Розв’язок цієї системи має вигляд:

, (3.8)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (3.5)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

 (3.6)

повинен дорівнювати : >0,75 – сильний кореляційний зв’зок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв’язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв’язок низької щільності [71].

На рис.3.1 – 3.8 наведені результати регресійного аналізу динаміки обсягів реалізації горілчаної продукції ДП «УГК» у 2003 – 2005 роках на експорт та на внутрішній ринок (помісячна динаміка) у вигляді лінійної одновимірної моделі Y=f(X1), виконані за допомогою стандартних функцій “електронних таблиць” EXCEL-2000.

Як показують результати проведеного аналізу:

1. За 2003 -2005 рік частка експорту в реалізованій продукції підвищилась з 30%(2003) до 65%(2005), при цьому лінійна регресія добре описує процес зростання експортної частки (коефіцієнт детермінації вище 0,7);

2. Обсяги реалізації горілчаної продукції на експорт зросли з рівня 1,822 млн.дал у 2003 році до 3,259 млн.дал. у 2004 році та до 5,126 млн.дал у 2005 році. При обсягах контейнера до 9800 пляшок експортна відгрузка в день досягає 10 контейнерів на добу, тобто нагрузка на митний відділ ДП «УГК NEMIROFF» зросла в 4 рази.

3. Аналіз коефіцієнта сезонності реалізації продукції відносно середньорічного місячного обсягу реалізації дозволила отримати по експорту та внутрішньому ринку стійку нелінійну функцію прогнозу:

- зростання від 0,6 до 1,0 у першому кварталі (внутрішній ринок);

- стабілізація на середньому рівні 1,0 у 2 та 3 кварталах(внутрішній ринок);

- зростання з рівня 1,0 до рівня 1,6 у останній місяць року (внутрішній ринок);

- зростання від 0,6 до 0,9 у першому кварталі (експорт);

- падіння до рівня 0,8 у 2 кварталі(експорт);

- практично лінійне зростання з рівня 0,8 до рівня 1,5 на протязі 3 та 4 кварталів року (експорт);

Отримані результати дозволяють спрогнозувати роботу митного відділу ДП «УГК NEMIROFF» на протязі року.

 


Рис.3.1. Динаміка виробництва та реалізації горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» на внутрішній ринок

України та на експорт у 2003 -2005 роках (фактичні дані та регресійний аналіз)

Рис.3.2. Динаміка експортної частки реалізації горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» у 2003 -2005 роках

(фактичні дані та регресійний аналіз)


Рис.3.3. Динаміка загального виробництва горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» у 2003 -2005 роках

(фактичні дані та регресійний аналіз)


Рис.3.4. Помісячна динаміка обсягів реалізації горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» у 2003 -2005 роках

на внутрішній ринок


Рис.3.5. Помісячна динаміка обсягів реалізації горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» у 2003 -2005 роках

на експорт


Рис.3.6. Коефіцієнт сезонності динаміки обсягів реалізації горілчаної продукції ДП «УГК NEMIROFF» у 2003 –


Информация о работе «Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"»
Раздел: Международные отношения
Количество знаков с пробелами: 153563
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 22

Похожие работы

Скачать
125576
2
7

... Г) Статистичний контроль Д) Внесення змін і доповнень до ВМД   1.3 Особливості визначення супутніх послуг в технологічних процесах експорту-імпорту як основи митних процедур та процедур оподаткування   Експорт-імпорт послуг окремо згідно Цивільному Кодексу України [ ] не має правового характеру, оскільки послуга надається за місцем її поставки. Тому у зовнішньоекономічних відносинах ...

Скачать
276089
12
4

... ізації відтворювальних процесів в Україні. // Природа людини і динаміка соціально-економічних процесів: Зб. статей, вип.1,- Д.: Наука і освіта, - 1998. – С. 45. 49.  Бачевська Ж. Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності.// Економіка, фінанси, право. - 1997. - №8. – С. 16-20. 50.  Безуглий А.А. Вплив амортизаційної політики на прибуток і доходи бюджету // Фінанси України. - 2000. ...

0 комментариев


Наверх