Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

 

1. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації

 

Вимоги до органів з сертифікації продукції і порядок їхньої акредитації регламентовані положеннями стандарту ДСТУ 3411-96.

Стандарт встановлює основні вимоги до органів з сертифікації, процесів, послуг, їхньої функції, а також порядок їхньої акредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО.

Цей стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 65 і стандарту ДСТУ EN 45011.

Як орган з сертифікації може бути акредитована організація, що не залежить від розроблювача, виробника, постачальника, споживача і, що має необхідну в заявленій сфері акредитації компетенцію.

Організація повинна мати (п.4 стандарту):

Þ     Організаційну структуру, адміністративні і юридичні права для керівництва роботами з сертифікації в заявленій області

Þ     Компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестацій

Þ     Актуалізований фонд нормативних документів на продукцію і методи її випробувань

Þ     Систему двосторонніх зв'язків з чи виробниками постачальниками

Þ     Договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями, у разі потреби – з органами з сертифікації систем якості

Þ     Штатний персонал, що веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості, а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації (ДЦСМС) на проведення нагляду

Þ     Статут, що визначає її діяльність

Þ     Положення про орган з сертифікації продукції

Þ     Настанова з якості

Þ     Комплект організаційно-методичних і нормативних документів системи сертифікації в заявленій сфері акредитації

Þ     Документи, що встановлюють правила і порядок проведення технічного нагляду за виробництвом і випробуваннями сертифікованої продукції

Þ     Підтверджений документально досвід роботи із сертифікації.

Потрібно, щоб орган з сертифікації проводив внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості відповідно до вимог Керівництва ISO/IEC 65. Документально оформлені результати перевірок повинні бути доступні при проведенні інспекційного контролю. Вимоги до органа з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/IEC 39, ДСТУ EN 45011.

Організаційна структура органа з сертифікації, що рекомендується

Овал: РАДА
Скругленный прямоугольник: КЕРІВНИК
Скругленный прямоугольник: Акредитована випробувальна лабораторія


До складу Ради органа з сертифікації, що очолює і якої підзвітний керівник органу, можуть входити представник національного органу з сертифікації, представники виконавчих груп, випробувальних центрів, а також чи періодично постійно залучатися представники органа з сертифікації систем якості, державних органів (наприклад, Госнадзор охорони праці, Госкоматомнадзор і ін.), союзів споживачів, інших зацікавлених сторін.

У пункті 5 стандарту визначені основні функції керівника, Ради і виконавчих груп органу з сертифікації.

Вимоги до персоналу органа з сертифікації (п.6)

Персонал повинен бути підготовлений для компетентного виконання своїх обов'язків. Повинний вестися облік даних про кваліфікацію, навчання і професійний досвід співробітників. Персонал повинний бути вільний від контролю облич зацікавлених у результатах сертифікації. У складі працівників повинні бути, чи залучатися для роботи із сертифікації, атестовані згідно ДСТУ 3418-96 аудитори.

Вимоги до документації органу з сертифікації (п.7)

Пункт 7 стандарту вимагає, щоб орган з сертифікації мав:

Þ        Положення про орган з сертифікації (додаток Б)

Þ        Порядок сертифікації (додаток У)

Þ        Настанова з якості, що містить заява про політика в області якості, короткий опис юридичного статусу органа з сертифікації, кваліфікацію і повноваження персоналу органа, процедури підбора і навчання персоналу, процедури розгляду апеляцій, процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості, повноваження Ради органа, організаційну структуру, відповідальність і розподіл обов'язків між виконавчими групами, копії атестатів акредитації і паспортів випробувальних лабораторій, перелік субпідрядників і копії документів, що підтверджують їхня компетентність, посадові інструкції персоналу.

Þ        Фонд актуалізованих нормативних документів на сертифицируемую продукцію і методи її випробувань

Þ        Систему реєстрації і протоколювання

Þ        Систему контролю за документацією, що забезпечує наявність на робочих місцях необхідних документів і їхню актуалізацію.

Акредитація органа з сертифікації

Порядок акредитації органа з сертифікації описаний у п.8 стандарту.

Акредитація органа з сертифікації організовується і проводиться Держстандартом України (органом з акредитації). Акредитація органа з сертифікації в системі є офіційним визнанням його право проводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів відповідно до області його акредитації.

У період дії атестата акредитації й угоди Держстандарт (орган з акредитації) чи інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль діяльності органа з сертифікації.

У випадку порушення умов акредитації й угоди, Держстандарт приймає рішення про скасування дії атестата акредитації і розірвання угоди. Орган з сертифікації у цьому випадку може подати апеляцію в орган з акредитації.

За шість місяців до закінчення дії атестата, чи у випадку, коли орган з сертифікації претендує на розширення сфери акредитації, він подає заявку про продовження терміну акредитації відповідно до додатка Г.


Основні етапи акредитації органу з оцінки відповідності

 

 

 Обов'язкові додатки до стандарту містять:

Додаток А Угода між Держстандартом України й органом з сертифікації
Додаток Б

Положення про орган з сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток У

Порядок сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток Г Заявка на акредитацію органа з сертифікації
Додаток Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації
Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації
Додаток И

Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації

 


Информация о работе «Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 30661
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
349442
3
2

... побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламентовані нормативними документами міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації, насамперед документами І50, ІЕС, НАС, Європейської співдружності, а також ДСТУ. До правових аспектів сертифікації належать питання поширення відповідальності за спостереженням правил процедури ...

Скачать
115041
5
3

... коли є розбіжності в показниках проводяться випробування, на основі позитивних результатів яких, зафіксованих у протоколах випробувань. видається сертифікат); ·           за позитивними результатами сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.   5. Порядок проведення обстеження виробництва Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції визначено в стандарті ДСТУ 3957- ...

Скачать
39079
5
0

... ізовані зі стандартами Міжнародної електротехнічної комісії серії ІЕС 335. У зв’язку з новими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розробку, яку фінансує Держспоживстандарт України. Основні вимоги до органів по сертифікації продукції, процесів, послуг (далі - орган по сертифікації) і порядок їх призначення і вповноваження на діяльність в Системі УкрСЕПРО встановлюється ДСТУ ...

Скачать
102999
2
1

... того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям відповідають встановленим законодавством вимогам. [6] Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, ...

0 комментариев


Наверх