Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


План

Вступ

Розділ І. Ліцензування експорту/імпорту спиртних напоїв та тютюнових виробів

1.1  Порядок надання ліцензії на експортно-імпортні операції

1.2Здійснення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Розділ ІІ. Особливості митних процедур

2.1 Митний контроль

2.2 Декларування та митне оформлення

Висновок

Список використаної літератури

митна процедура імпорт експорт


Вступ

 

Про необхідність посилення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів говорять давно і переконливо. І це, передусім, викликано незаперечною актуальністю питання.

За різними оцінками, 30–60 % алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються вітчизняними виробниками в Україні та за її межами, є незаконно виготовленими, тобто виготовленими без сплати акцизного збору, податків, зборів, інших обов’язкових платежів або без отримання ліцензії. У зв’язку з такою ситуацією відбулися істотні зміни законодавчого поля на ринку алкоголю та тютюну, а саме було врегульовано наступні процедури: реалізація (обіг) технічного спирту та спирту, виготовленого з нехарчової сировини; орган, що уповноважений на видачу ліцензії; видача ліцензій для випуску коньяку; видача ліцензії для виробництва тютюнових виробів; визначення порядку здійснення митних процедур, що є передусім передумовою для потрапляння на ринок недоброякіснох продукції тощо. У зв’язку з інтенсивним розвитком зовнішньоекономічної діяльності України важливим є питання здійснення експортно-імпортних операцій з алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме: який порядок видачі ліцензії на здійснення даного виду діяльності; орган, що наділений таким правом; які вимоги ставляться до суб’єктів, що виявили бажання займатися цим видом господарської діяльності; який порядок декларування та митного оформлення; які документи подаються до митного органу; які справляються податки та збори тощо.

Неабияку роль також відіграють митні органи, які перш за все вже на кордоні запобігають потраплянню на український ринок неякісних спиртних напоїв та тютюнових виробів, здійснюють захист інтересів національного споживача, сприяють розвитку добросовісної конкуренції та підтримки іміджу вітчизняних товарів на іноземних ринках. Головна їхня функція – це постійний контроль за якістю даної продуції, що переміщується через митний кордон України.

Мета дослідження рообти. Аналіз чинного законодавства з питань надання ліцензій на здійснення експорту/імпорту спиртних напоїв та тютюнових виробів, виявлення недоліків в системі ліцензування та шляхи їх усунення, виявлення прогалин у митному законодавстві з питань переміщення алкогольних напоїв та тютютнових виробів.


Розділ І. Ліцензування експорту/імпорту спиртних напоїв та тютюнових виробів

 

1.1  Порядок надання ліцензії на експортно-імпортні операції

З усіх видів нетарифних обмежень найбільш популярними є імпортні квоти або кількісне обмеження обсягів іноземної продукції, що дозволяється щорічно до ввозу в країну. Держава видає обмежену кількість ліцензій, що дозволяють ввіз і забороняють неліцензований імпорт. Якщо обсяг ліцензованого імпорту менший за попит на внутрішньому ринку, то квота не тільки зменшує обсяг імпорту, а й призводить до підвищення внутрішніх цін над світовими, за якими власники ліцензій закупляють товари за кордоном. У даній ситуації імпортні квоти аналогічні тарифним обмеженням.

До найпоширеніших регуляторів імпорту (інколи експорту) належить ліцензія. Ліцензія - дозвіл на ввезення чи вивезення товарів продукції, різних послуг. Ліцензії на експортно-імпортні операції видаються на основі заявок суб'єктів ЗЕД згідно з формою, затвердженою в даний час Міністерством економіки України. Рішення про встановлення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій приймається Кабінетом Міністрів України з визначенням списку конкретних товарів, які підлягають під режим ліцензування і квотування, а також періоду дії цього режиму. Реалізація квот і ліцензій на окремі товари здійснюється Міністерством економіки України.

Потрібно зазначити, що дієвість системи ліцензування та квотування та її вплив на розвиток національної економіки залежать від того, яким чином проходить надання права на здійснення експорту чи імпорту товарів, тобто видання квот і ліцензій.

Після проведення детального аналізу потрібної інформації та відповідних нормативно-правовиз актів було встановлено, що у результаті плідної праці в інтересах легальних операторів виконавча і законодавча влада дійшли згоди щодо корегування правил роботи на алкогольно-тютюновому ринку: компроміс зафіксовано в Законі від 07.02.2002 № 3032-III «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». Нововведення передусім покликані захищати інтереси великих легальних виробників і продавців цієї продукції [2].

Усім же іншим залишається задовольнитися тим, що правила виготовлення і продажу спиртного і сигарет відтепер є сталими і прозорими — їх встановлює профільний закон, усі інші нормативи діють тільки в частині, що йому не суперечить.

Так розглядаючи питання видачі ліцензії на експорт/імпорт спиртних напоїв та тютюнових виробів, слід зазначити, що ліцензування відповідної підприємницької діяльності містить такі пункти:

· встановлення чіткої процедури отримання, зупинення і анулювання дозволу на право торгівлі і виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

· на кожний вид діяльності видаються окремі ліцензії;

· врегулювання проблем підприємців, які раніше виникали в разі втрати або ушкодження ліцензії, — відтепер можна отримати дублікат дозволу;

· право на виробництво спирту коньячного і плодового втратять підприємства, які не мали відповідної ліцензії станом на 1 січня 2001 року, а також суб’єкти господарювання, що не мають повного технологічного циклу виробництва коньяку;

· вартість ліцензій суттєво збільшена: річний дозвіл на виробництво спирту і алкогольних напоїв коштує 10 тис. грн (раніше — 8,5 тис. грн), на виробництво сигарет — 10 тис. грн (раніше — 5,1 тис. грн). Річна плата за спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту, експорту цією продукцією встановлюється в таких розмірах: імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [5].

Ліцензії на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремо на кожний вид зовнішньоекономічної діяльності терміном на 5 років Міністерством економіки. Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб’єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку. Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів — усім суб’єктам підприємницької діяльності.

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним здійснюються за наявності ліцензій спеціалізованими коньячними підприємствами, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і коньяку. Перелік указаних підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб’єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності, до якої додаються:

копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий відповідним органом державного пожежного нагляду;

дозвіл на початок роботи підприємства, виданий територіальним управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

довідка відповідного органу державної санітарно-епідемічної служби про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;

атестат виробництва, виданий органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого відповідно до законодавства;

документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

свідоцтва на знаки для товарів і послуг; або рішення про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг; або дозволи власників знаків для товарів і послуг; довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв) [13].

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб’єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт підприємницької діяльності.

Одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає суб’єкту підприємницької діяльності додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб’єкт підприємницької діяльності, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб’єкт підприємницької діяльності може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг. Зміни або доповнення до додатка до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв вносяться органом, який видав ліцензію, протягом трьох робочих днів відповідно до заяви суб’єкта підприємницької діяльності або власника знака для товарів і послуг та визначеного цим Законом порядку.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

заяви суб’єкта підприємницької діяльності;

рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору;

рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб’єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів;

документа, який засвідчує передачу іншому суб’єкту підприємницької діяльності у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб’єкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом семи робочих днів видає суб’єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності. [1].

Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії (згідно із Законом). Проте вже відповідно з пунктом 37 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 493 “Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” суб'єкт підприємницької діяльності вже може здійснювати попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.

Річна плата за спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту, експорту цією продукцією встановлюється в таких розмірах: імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [5].

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 1700 гривень і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, у письмовій формі протягом трьох робочих днів повідомляє про видачу, призупинення, анулювання ліцензії орган державної податкової служби України за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності, якому видано, призупинено чи анульовано ліцензію.

Суттєвим виявилося питання про підтримку вітчизняного виробництва, тому були створені нові умови роботи для виробників і продавців алкоголю:

· вимоги щодо маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів поширюються тільки на продукцію, що реалізується на території України. Експортна продукція маркується відповідно до умов відповідної угоди;

· імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним тепер здійснюються за наявності ліцензій спеціалізованими коньячними підприємствами, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і коньяку. Перелік вказаних підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України.

· суб’єкти підприємництва, що отримали ліцензії на імпорт алкогольних напоїв і тютюнових виробів, матимуть право здійснювати постачання такої продукції підприємствам гуртової і роздрібної торгівлі та іншим вітчизняним споживачам без ліцензії на гуртову торгівлю тільки у межах обсягів власного виробництва;

· для українських підприємств-виробників, що реалізовують алкогольні напої, встановлено виняток із загального правила щодо термінів сплати акцизного збору: відтепер вони мають перераховувати цей платіж після здійснення обороту з реалізації на третій робочий день.

Встановлено повну заборону на виробництво в Україні тютюнових виробів із давальницької сировини. Встановлено жорсткіші вимоги щодо вмісту смоли і нікотину в тютюнових виробах, що виробляються і завозяться в Україну. Відомості щодо вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах мають займати не менше 10% площі коробки. Крім того, чітко сформульовано, про що саме і як має бути попереджений курець написом на пачці сигарет. Вимоги щодо повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки щодо виробництва сигарет [19].


Информация о работе «Митні процедури при переміщенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
Раздел: Таможенная система
Количество знаков с пробелами: 63304
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
81062
0
0

... їни. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України. Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом Для митного оформлення товарів, що ...

Скачать
94594
5
0

... нспекції по ____________________ одержано “__” ______1997 р. вхідний № ________ штамп і підписвідповідальної особи за прийняття розрахунку РОЗРАХУНОК акцизного збору _______________________________________________ (назва підприємства, його підпорядкованість) _____________ 1997 р. (місяць) ...

Скачать
153563
5
22

... і алюмінієвих ковпачків для закупорювання пляшок в процесі виробництва.   РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ “УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ NEMIROFF”   3.1 Впровадження системи “єдине вікно” в технології митного оформлення та контролю ЗАТ “Українська горілчана компанія NEMIROFF” на ...

Скачать
176486
2
0

... До товарів під кодом 2208 належать: етиловий неденатурований спирт із концентрацією спирту менше 80%; спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої. Розділ 2 Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції 2.1 Особливості видачі ліцензії на право здійснення оптової торгівлі   Оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприє ...

0 комментариев


Наверх