Войти на сайт

Навигация

2.2 Декларування та митне оформлення

Стаття 89 МК України передбачає необхідність обов’язкового оформлення попередньої декларації у випадку імпорту підакцизних товарів (у нашому випадку, алкогольних напоїв та тютюнових виробів). Стаття 93 МК України передбачає у випадках, передбачених Кодексом, необхідність обов’язкового оформлення попереднього повідомлення.

Так уповноважений митний брокер або декларант суб’єкта ЗЕД, що здійснює імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів, очікуючи поставки, оформляє на внутрішній митниці відповідну митну декларацію (попереднє повідомлення (ПП) – без сплати митних платежів, або попередню декларацію (ПД) – у випадку імпорту, що передбачає попередню сплату всіх митних платежів, акцизів і ПДВ). Товари, які підпадають під процедуру попереднього декларування – це підакцизні товари, або інші товари згідно наказів Держмитслужби (згідно ст.89 МК України обов’язковість оформлення попередньої декларації стосується виключно підакцизних товарів!), імпорт по яким передбачено з оформленням попередньої декларації. Для оформлення ПП або ПД імпортеру необхідно заздалегідь знати: код товару, його кількість, вагу брутто, фактурну вартість, вид транспорту та митницю на кордоні. (Якщо допустити незначну помилку у введенні хоча б одного значення, то вантаж не буде пропущено через кордон і процедура потребуватиме повторення.) Вся ця інформація заноситься в електронну базу даних митниці і декларації присвоюється відповідний 16-ти значний номер [4].

Електронна копія ПП або ПД відправляється на центральний сервер митниці у Києві (ЄАІС ДМСУ), опрацьовується, а звідти інформація поступає в пункти пропуску на кордоні і стає доступною для митників на кордоні. (Зі всього видно, що система не працює в автоматичному режимі або в режимі on-line – інформація на кордоні з’являється не швидше, як за 4 години від моменту оформлення ПП або ПД на внутрішній митниці).

Отримавши електронну копію ПП або ПД, митниця на кордоні пропускає задекларовану кількість товару і формує ще один провізний документ (Пропуск ПП або ПД - для перевізника), в який вноситься, додатково до існуючої, уточнена інформація про перевізника (назва фірми, адреса, номер транспортного засобу, прізвище водія), відомості про товаросупровідні документи, визначається строк доставки в митницю призначення, а головне – водій перевізника особисто підписується під зобов’язанням вчасно доставити вантаж. (Треба зазначити, що митники на кордоні не утруднюють себе пошуком електронної копії ПП або ПД – водій перевізника повинен повідомити їм відповідний 16-ти значний номер. Вони за гроші можуть пошукати, в іншому випадку автомобіль може стояти на кордоні як завгодно довго.)

З оформленим документом та іншими товаросупровідними документами перевізник прибуває до митниці призначення, здає документи згідно реєстру, або передає їх вантажоотримувачу для митного оформлення. Після закінчення митного оформлення, ПП або ПД “закривається” і в Пропуску ПП або ПД ставиться відповідний штамп.

Основні недоліки порядку:

- Порядок передбачає необхідність додаткової роботи для декларантів – додатково заздалегідь потрібно з’явитися на митниці і оформити ПП або ПД. Це призводить до додаткових витрат суб’єкта ЗЕД.

- У випадку оформлення ПД від суб’єкта ЗЕД вимагається проведення попередньої оплати всіх необхідних митних платежів, акцизів та ПДВ – додаткові витрати суб’єкта ЗЕД, особливо коли значна відстань між пунктом перетину кордону і митницею призначення – суб’єкт „заморожує” кошти на 5-7 днів.

- Порядок дуже складний і не працює в режимі реального часу. Від моменту фактичного оформлення ПП або ПД до моменту появи інформації про це у митниці на кордоні проходить значний час. Крім цього, номер ПП або ПД декларант мусить повідомити експедитору, експедитор повідомляє номер перевізнику, перевізник передає його водію, а водій мусить повідомити номер ПП або ПД митнику на кордоні. В процесі передачі номерів, як правило, люди допускають помилки. В результаті все це призводить до величезних втрат часу, коштів на телефонні переговори, затримок транспорту на кордоні та корупції.

- Порядок не допускає виправлення помилок декларантів – у випадку, наприклад, помилкового зазначення пункту перетину кордону (що дуже часто трапляється) автомобіль буде стояти на кордоні, допоки процедуру не буде повторено без помилки. Якщо помилку виявлено у неробочий час (у п’ятницю після 16.00 і у вихідні), то автомобіль простоїть на кордоні до обіду понеділка. Крім того, деколи декларант просто не встигає оформити ПП або ПД, оскільки дані про вантаж у нього з’являються у п’ятницю після 16.00, а машина з вантажем може бути на кордоні вже ввечері того ж дня. Як результат - простої транспорту на кордон - утворення “корків”, додаткові витрати для перевізників та суб’єктів ЗЕД.

- Бажаючи уникнути помилок, декларанти для оформлення ПП або ПД вимагають факсових копій фактур, CMR, експортних декларацій, що, в свою чергу є додатковими витратами робочого часу та коштів на міжнародні дзвінки для суб’єктів ЗЕД або перевізників.

- Перевізник не може вільно вибрати пункт перетину кордону. Автомобіль мусить перетинати кордон не у місці, де є найменша черга, а там, куди направлено ПП чи ПД.

- Застосування порядку попереднього декларування призводить до порушення умов вільної конкуренції перевізників, оскільки на умовах експерименту зараз цей порядок не застосовують до перевізників, що здійснюють перевезення із використанням книжок МДП (Carnet TIR) – відповідно членів АсМАП. Мотивація – застрахована відповідальність перевізника за доставку вантажу, що перевозиться згідно Carnet TIR. Мотивація не витримує ніякої критики, оскільки Стаття 161 МК України, крім застосування книжки МДП передбачає й інші заходи гарантування доставки:- надання власником товарів (уповноваженою особою) гарантій митним органам;- охорона та супроводження товарів митними органами;- перевезення товарів митним перевізником.

- Дублюється відповідальність за доставку вантажу – зрештою, за недоставку або невчасну доставку вантажу відповідає перевізник, то навіщо додавати роботи суб’єкту ЗЕД?

Здійснюючи декларування алкогольних напоїв та тютюнових виробів декларант подає до митниці такі документи (залежить від заявленого митного режиму)відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 р. № 80:

1.Митна декларація;

2. Товарно-транспортний документ на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо;

3. Зовнішньоекономічний договір;

4. Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару;

5. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

6. Облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб’єктом;

7.Документ контролю за доставкою товарів;

8. Документи про надання фінансових гарантій;

9. Книжка МДП, книжка АТА, книжка СPD;

10. Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД;

11. Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

12. Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом [8].

При переміщенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів обовязково сплачується ввізне/вивізне мито, ПДВ, акцизний збір, мито за перебування товару під митним контролем, мито за митне оформлення та інші обовязкові митні платежі та збори, що встановлюються законодавством (Закони України "Про систему оподаткування", "Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби", "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби", "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий і алкогольні напої") [3].

При зміні на момент митного оформлення розміру ставки податку, мита чи збору або ж курсу валюти, установленого Національним банком України, суб’єкт підприємницької діяльності, яким як захід забезпечення доставки була обрана грошова застава, повинен додатково сплатити відповідну суму коштів — різницю між фактично внесеною сумою податків та зборів і сумою податків та зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД.

Кошти в розмірі суми податків та зборів, внесені суб’єктом підприємницької діяльності під час оформлення ПД як грошова застава, і кошти, що становлять різницю сум коштів, фактично сплачених та тих, що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД, після оформлення ВМД на товари для випуску їх у вільний обіг перераховуються в установленому законодавством України порядку до Державного бюджету.

Після декларування алкогольних напоїв та тютюнових виробів розпочинається митне оформлення.

Перший етап митного оформлення — попередні операції і перевірка ВМД та інших документів підрозділами митної статистики. Разом із ВМД направляється її електронна копія. Уміщена в ній інформація повинна відповідати тій, яка внесена в оригінал. На підставі подання ВМД підрозділи митної статистики перевіряють факти застосування до даного суб'єкта ЗЕД санкцій за порушення її правил. Перевірка на першому етапі завершується поставленням штампа «Перевірено».

До попередніх операцій належать всі дії, які мають відношення до митної справи дії і передують основному митному оформленню та приведенні товарів і транспортних засобів під визначений митний режим. При попередніх операціях митні органи роблять попереднє митне оформлення, яке спрямоване на недопущення ввезення на митну територію держави і вивезення з цієї території товарів і транспортних засобів, що заборонені до такого ввезення і вивезення, а також ідентифікацію товарів і транспортних засобів для митної мети.

Другий етап митного оформлення — перевірка ВМД і документів, оголошеної митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці й відділом тарифів і митної вартості у визначеному Держмитслужбою порядку. Власне, цей етап є аналітичним. Він закінчується проставленням штампу на ВМД «Сплачено».

Третій етап митного оформлення — перевірка відділом митного оформлення митниці позначених декларантом у ВМД відомостей на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після такої перевірки на всіх аркушах ВМД проставляються штамп «Під митним контролем» і реєстраційний номер. Сама ВМД реєструється в журналі обліку вантажних митних декларацій. Після цього ВМД вважається прийнятою для оформлення. Це має і правовий наслідок — з цього моменту декларант відповідає за вказані в ній дані. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній декларації присвоюється реєстраційний номер, який заноситься в журнал обліку ВМД із вказівкою: її порядкового та реєстраційного номерів, типу, відомостей про відправника й отримувача, про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання, про декларанта. Якщо буде прийняте рішення про відмову в митному оформленні, то вказується відповідний письмовий документ.

Вантажна митна декларація не приймається до оформлення, якщо вона:— направляється без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

— заповнена декларантом з порушенням Положення про вантажну митну декларацію;

— заповнена з підчистками і помилками. Виправлення можуть бути зроблені лише шляхом перекреслення помилкових і внесення правильних відомостей та в інших передбачених законом випадках.

Якщо підстави для відмови в митному оформленні відсутні, то відділом оформлення приймається рішення про здійснення огляду товару. За зверненням особи, яка отримує товар, може бути оформлений Акт про огляд за встановленою формою.

Четвертий етап митного оформлення — проведення, в разі необхідності, огляду товару і повне оформлення ВМД. Огляд товару здійснюється за його зовнішніми ознаками вибірково чи повністю. На цьому етапі митниця також може відмовити в митному оформленні товару після прийняття ВМД лише в передбачених законом випадках. Такі випадки є поодинокими [17].

ВМД важається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснював митне оформлення. Залежно від митного режиму інспектором відділу митного оформлення, який завершив митне оформлення, накладається чи знімається митне забезпечення.

Оформлені митницею листи ВМД розподіляються в такому порядку— перший основний лист («Примірник для митниці») зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення в митному підрозділі, що здійснював це оформлення на протязв 12 місяців. Після цього терміну передаються в архів митниці;

— другий основний лист («Примірник для статистики») використовується в підрозділах митної статистики органу ДМСУ;

— третій основний лист («Примірник для митниці») використовується в підрозділах митних платежів органу ДМСУ;

— четвертий основний лист («Примірник для митниці») використовується в залежності від виду зовнішньоекономічної операції:а) під час оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України, лист передається декларанту для доставки разом із товаром в пункт пропуску на державному кордоні України. Після процедури пропуску він передається в архів митниці, що здійснила пропуск товарів через державний кордон; б) під час оформлення товарів ввозяться на митну територію України, лист передається декларанту;

— п'ятий основний лист («Примірник для декларанта») передається декларанту. В той же час можуть бути передбачені і додаткові листи ВМД (форми МД-3).

У разі необхідності митні органи вправі видавати засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД. Для обліку таких копій ведеться спеціальний журнал.При кожному закінченні митного оформлення складається реєстр, в який заносяться всі використані при митному оформленні товару документи. Сам реєстр засвідчується особистою номерною печаткою і підписом інспектора, який закінчив митне оформлення. Він зберігається разом з іншими документами, які слугували підставою для митного оформлення.

Оформлення ВМД свідчить про надання суб'єкту ЗЕД права на розміщення товарів у визначеному митному режимі і підтверджує відзначені у ВМД права і обов'язки щодо здійснення відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явленняалкогольних напоїв та тютюнових виробів, які підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур відповідно до заявленого митного режиму.

Митне оформлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, виготовлених для експорту, проводиться лише за місцем їх виробництва відповідними митними органами. Транспортування та зберігання таких товарів на території України здійснюється під митним контролем.З огляду на вищевикладене та зважаючи на те, що відповідно до статті 1 Митного кодексу України митний контроль здійснюється в зонах (місцях), визначених митними органами, в межах яких здійснюються митні процедури, зокрема й митне оформлення, Держмитслужба зробила висновок, що виконання митним органом дій, пов’язаних із закріпленням результатів митного контролю алкогольних напоїв і тютюнових виробів, задекларованих власником або уповноваженою ним особою до митного режиму експорту, повинно здійснюватися у зонах митного контролю, створених на територіях підприємств — виробників алкогольних напоїв і тютюнових виробів.


Висновок

Отже, розглянувши дану тему потрібно зазначити, що для здійснення експортно-імпортних операцій з алкогольними напоями та тютюновими виробами важливим залишається врегулювання цілої низки питань, вирішення яких дасть змогу підвищити статус України на світовому ринку як вигідного парнера; коригування системи ліцензування у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; спрощення митних процедур при переміщенні даних товарів через митний кордон України.

Потрібно зазначити, що система ліцензування має свої недоліки. Тому ми пропонуємо вжити таких заходів: посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою забезпечення захисту життя і здоров’я громадян; здійснення ефективних заходів боротьби з надходженням на внутрішній та зовнішній ринок фальсифікованої та неякісної продукції; збільшення надходжень до державного бюджету; з моменту ратифікації Протоколу про приєднання України до СОТ привести вітчизняне законодавство щодо ліцензування експорту/імпорту спиртних напоїв та тютюнових виробів у відповідність до міжнародних стандартів.

Що стосується митних органів, то від результатів підвищення митного контролю за експортом, імпортом спиртних напоїв та тютюнових виробів з їхнього боку на сьогоднішній день залежить, чи вдасться економіці України та її підприємствам швидко інтегрувати у світове господарство, ввійде Україна як повноправний партнер чи залишиться сировинним придатком. Не на останньому місці залишається питання боротьби з незаконним переміщенням цих товарів, що є невідємною частиною захисту економічних інтересів держави, підвищення її іміджу та сприянню успішної інтеграції українських підприємств, забезпечення конкурентоспроможності даної продукції.


Список використаної літератури

 

1.  «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами»: Закон України від 19.12.95 р. №481/95-ВР// Вісник Верховної Ради України. – 1995. – №46. – Ст. 345

2.  «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»: Закон України від 07.02.2002 № 3032-III//Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №26. – Ст. 175

3.  Митний кодекс України//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288

4.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір» від 12 серпня 1996 року № 938

5.  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України» від 14.07.95 № 614

6.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення» від 29.06.96 № 700

7.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів» від 29.03.02 № 390

8.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України» від 01.02.06 р. № 80

9.  http://www.regush.iatp.org.ua/serv0115.htm

10.  http://www.kontrakty.com.ua/norma/1999/33/33kons1.htm

11.  http://glavbuh-audit.com/ua/news/view-925.html

12.  http://refer.org.ua/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,13104

13.  http://www.vpp- odessa.gov.ua/ukr/news.htm?lang=ukrainian&mode=single&num=378

14.  http://www.autocentre.ua/component/option,com_truck/task,articles/id,6209/Itemid,82/

15.  http://www.dtkt.com.ua/show/2cid0760.html

16.  http://www.if.gov.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=1418

17.  http://friedman.com.ua/ua/info/show/27

18.  http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7425&Itemid=378

19.  http://www.dpa.crimea.ua/uprotd12-725.html

20.  http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=605C7FBC403AFA14D6ADEC1A6477B6B7?art_id=304649

21.  http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/7text/g7_10.htm

Размещено на http://www.


Информация о работе «Митні процедури при переміщенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
Раздел: Таможенная система
Количество знаков с пробелами: 63304
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
81062
0
0

... їни. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України. Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом Для митного оформлення товарів, що ...

Скачать
94594
5
0

... нспекції по ____________________ одержано “__” ______1997 р. вхідний № ________ штамп і підписвідповідальної особи за прийняття розрахунку РОЗРАХУНОК акцизного збору _______________________________________________ (назва підприємства, його підпорядкованість) _____________ 1997 р. (місяць) ...

Скачать
153563
5
22

... і алюмінієвих ковпачків для закупорювання пляшок в процесі виробництва.   РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ “УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ NEMIROFF”   3.1 Впровадження системи “єдине вікно” в технології митного оформлення та контролю ЗАТ “Українська горілчана компанія NEMIROFF” на ...

Скачать
176486
2
0

... До товарів під кодом 2208 належать: етиловий неденатурований спирт із концентрацією спирту менше 80%; спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої. Розділ 2 Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції 2.1 Особливості видачі ліцензії на право здійснення оптової торгівлі   Оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприє ...

0 комментариев


Наверх