Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2. ВИБІР ОРГАНУ ПО СЕРТИФІКАЦІЇ

 

У сучасному суспільстві підприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють та експлуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високотехнологічні промислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються в навігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні та електронні прилади (мікрохвильові печі, холодильники, електробритви, пилососи, радіоприймачі, магнітофони, телевізори, телефони та інші засоби розваг і спілкування) стали звичними і абсолютно необхідними у нашому побуті.

Побутове електрообладнання та радіоелектронна апаратура є одними з тих видів продукції, обов’язкову сертифікацію якої в Україні було запроваджено.

Обов’язкову сертифікацію цієї продукції здійснює орган з сертифікації електротехнічних виробів УкрСЕРТЕЛЕК - Державний випробувальний центр побутових електричних машин та приладів. Введення з 1 липня 1993 р. обов’язкової сертифікації спрямоване на те, щоб протягом року надати можливість підприємствам-виробникам завчасно сертифікувати свою продукцію. Починаючи з 1 липня 1994 р. вищезазначена продукція може бути реалізована тільки за наявності сертифіката відповідності Української державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО, виданого органом з сертифікації електротехнічних виробів УкрСЕРТЕЛЕК.

Передбачають застосування однієї з нижчеперелічених схем сертифікації:

• Схема Т - первісні типові випробування зразків продукції та наступний технічний нагляд за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника (не більше двох перевірок на рік). Сертифікат видається терміном на один рік.

• Схема І - первісні типові випробування зразків продукції та перед ліцензійна інспекція виробництва з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та поточних періодичних інспекцій виробництва (не більше двох перевірок на рік). Термін дії сертифіката - три роки.

• Схема АС - первісні типові випробування зразків продукції та атестація виробництва або сертифікація системи якості з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та контрольних перевірок атестованого виробництва або сертифікованої системи якості (не більше двох перевірок на рік). Термін дії сертифіката збігається з терміном дії атестата виробництва або сертифіката системи якості.

• Схема П - випробування партії продукції. Ця схема використовується, як правило, для сертифікації партій продукції, що імпортується в Україну.

• Схема С - випробування кожної одиниці продукції (100%-випробування).

Сертифікація електрообладнання в Україні здійснюється за показниками безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) кількома сертифікаційними центрами: Державним випробувальним центром електропобутових машин та приладів (ДВЦ ЕМП), Державним випробувальним центром (ДВЦ) "МАГІС", Науково-технічним центром стандартизації та сертифікації електронної техніки (НТЦ ССЕТ) "ЕЛСІ", м. Київ.

Сертифікація з безпеки радіоелектронної апаратури здійснюється на відповідність вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.006-87 "Безопастность апаратуры электроной сетевой и сходных с ней устройств, предназначеных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний", що є гармонізованим з відповідним стандартом Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС 65). Електропобутове обладнання сертифікується за вимогами стандартів, що гармонізовані зі стандартами Міжнародної електротехнічної комісії серії ІЕС 335. У зв’язку з новими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розробку, яку фінансує Держспоживстандарт України.

Основні вимоги до органів по сертифікації продукції, процесів, послуг (далі - орган по сертифікації) і порядок їх призначення і вповноваження на діяльність в Системі УкрСЕПРО встановлюється ДСТУ 3411.

Призначеними і уповноваженими органами по сертифікації можуть бути організації - резиденти України, які відповідають вимогам ДСТУ 3411, мають статус юридичної особи і можуть бути визнані "третьою" стороною.

Національний орган України по сертифікації за допомогою процедури призначення (вповноваження) делегує органам по сертифікації функції проведення сертифікації продукції на відповідність обов’язковим вимогам, нормам і правилам, що діють в Україні.

Діяльність призначеного (вповноваженого) органу по сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу по сертифікації на основі ув’язненоної з ним угоди згідно додатку А ДСТУ 3411.

Орган по сертифікації може бути призначений за умови, що він:

‒ є незалежним від розробника, виготівника, постачальника, споживача;

‒ має технічну компетентність, що дозволяє проводити сертифікацію продукції, перелік якої визначає Національний орган України по сертифікації при призначенні органу по сертифікації. Підтвердженням технічної компетентності є наявність атестата акредитації або іншого документа, виданого за наслідками оцінювання органу по сертифікації в установленому порядку;

‒ надає документальне підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або страхову угоду) для відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні унаслідок його діяльності в Системі;

‒ має не менше ніж трирічний досвід сертифікації закріпленої за ним продукції;

‒ статуту, що визначає види його діяльності;

‒ достатньої кількості компетентного штатного персоналу і аттестованних аудиторів, кваліфікація яких підтверджена документально за наслідками сертифікації в Системі згідно вимогам ДСТУ 3418;

‒ штатного персоналу для здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією або відповідних угод з іншими органами по сертифікації або державними центрами стандартизації, метрології і сертифікації;

‒ актуалізованого фонду нормативних документів на продукцію і методи її випробувань;

‒ необхідного інформаційно-технічного забезпечення робіт по сертифікації;

‒ положення про орган по сертифікації продукції;

‒ власної системи управління якістю;

‒ комплекту організаційно-методичних і нормативних документів Системи;

‒ можливостей для забезпечення конфіденційності одержаної при проведенні сертифікації інформації, що представляє комерційну або професійну таємницю заявників.Информация о работе «Розробка моделі сертифікації продукції»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 39079
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
349442
3
2

... побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламентовані нормативними документами міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації, насамперед документами І50, ІЕС, НАС, Європейської співдружності, а також ДСТУ. До правових аспектів сертифікації належать питання поширення відповідальності за спостереженням правил процедури ...

Скачать
115041
5
3

... коли є розбіжності в показниках проводяться випробування, на основі позитивних результатів яких, зафіксованих у протоколах випробувань. видається сертифікат); ·           за позитивними результатами сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.   5. Порядок проведення обстеження виробництва Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції визначено в стандарті ДСТУ 3957- ...

Скачать
102999
2
1

... того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям відповідають встановленим законодавством вимогам. [6] Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, ...

Скачать
30661
5
1

... Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації Додаток И Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації   2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок ...

0 комментариев


Наверх