Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


5.2 Метрологічне забезпечення продукції

Створення системи метрологічного забезпечення в рамках вимог стандартів серії ISO 9000 дає великі переваги для підприємств. Вона забезпечує інтегрований підхід до управління якістю продукції, що випускається, і стає частиною організаційної структури підприємства в цілому. Дієва система метрологічного забезпечення підприємств дозволяє уникнути кризових ситуацій, приводить до підвищення ефективності виробництва, удосконалинь управління в цілому, робить підприємство привабливішим для всіх зацікавлених сторін і забезпечує конкурентоспроможність продукції.

Достовірність визначення показників якості продукції, що підлягають підтвердженню при сертифікації, в першу чергу залежить від рівня метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань, що передбачає:

‒ відповідність вимогам Державної системи забезпечення єдності вимірювань;

‒ всіх необхідних засобів вимірювань, передбачених методиками випробувань і що мають діючі клейма або свідоцтва про їх перевірку (калібруванню);

‒ кваліфікованого метрологічного персоналу;

‒системи підтвердження метрологічної придатності вимірювального устаткування;

‒ системи контролю впливі навколишніх умов на результати вимірювань.

Головним, принциповим моментом в метрологічному забезпеченні сертифікації є забезпечення єдності вимірювань. По аналогії з поняттям «єдність вимірювань» повинно бути забезпечено «єдність випробувань» - такий стан цих операцій, при яких їх результати виражаються в одиницях, допустимих до застосування, а похибки їх відомі із заданою ймовірністю і не виходять за встановлені межі.

Виконання цих умов дає підстави для укладення угод про взаємне визнання результатів випробувань практично на будь-якому рівні між випробувальними лабораторіями, між системами акредитації випробувальних лабораторій, між урядами і урядовими органами.

Міжнародні норми і правила у сфері метрологічного забезпечення знайшли віддзеркалення в Законі України «Про внесення змін в Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність» від 15.06.2004 р. №1765-ГУ, що передбачає розвиток державної метрологічної системи (ДМС), основним завданням якої є створення необхідних основ для забезпечення єдності вимірювань в державі. Діяльність ДМС направлена:

‒ реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології;

‒ захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

‒ підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

‒ економію всіх видів матеріальних ресурсів;

‒ забезпечення якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

‒ створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних і організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі.

Діяльність по забезпеченню функціонування і розвитку ДМС координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології.

З метою колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування і розвитку ДМС при центральному органі виконавчої влади у сфері метрології створений консультатівний орган - Науково-технічна комісія з метрології. Основною метою діяльності цієї комісії є формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології і метрологічної діяльності.

Вимірювальні лабораторії можуть виконувати вимірювання у сфері розповсюдження державного метрологічного нагляду за умови їх атестації на проведення цих вимірювань.

Методики виконання вимірювань, що використовуються у сфері дії державного метрологічного нагляду, повинні бути атестовані.

Їх атестація проводиться метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами і організаціями, уповноваженими в ДМС на проведення цих атестацій.

Атестовані методики заносяться в Державний реєстр методик виконання вимірювань, які застосовуються у сфері дії державного метрологічного нагляду.

Необхідність атестації, методик виконання вимірювань, які використовуються поза сферою дії метрологічного нагляду, визначається їх розробниками або користувачами.

Нормативною основою для створення метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій є також стандарт ДСТУ ЕС 17025, що регламентує необхідність оцінювання невизначеності вимірювань. Проте в національному вступі до цього стандарту допускається за узгодженням із замовником проводити оцінку похибки замість невизначеності.

Основними завданнями метрологічногозабезпечення випробувань є:

‒підвищення якості випробувального устаткування і його своєчасна атестація;

‒ дотримання графіків перевірки засобів вимірювальної техніки;

‒забезпечення ефективного автоматизованого управління процесом випробувань;

‒ розробка і впровадження програмного забезпечення процесів випробувань;

‒ вдосконалення нормативної документації по всіх видах випробувань;

‒забезпечення підготовки висококваліфікованого персоналу.Информация о работе «Розробка моделі сертифікації продукції»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 39079
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
349442
3
2

... побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламентовані нормативними документами міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації, насамперед документами І50, ІЕС, НАС, Європейської співдружності, а також ДСТУ. До правових аспектів сертифікації належать питання поширення відповідальності за спостереженням правил процедури ...

Скачать
115041
5
3

... коли є розбіжності в показниках проводяться випробування, на основі позитивних результатів яких, зафіксованих у протоколах випробувань. видається сертифікат); ·           за позитивними результатами сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.   5. Порядок проведення обстеження виробництва Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції визначено в стандарті ДСТУ 3957- ...

Скачать
102999
2
1

... того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям відповідають встановленим законодавством вимогам. [6] Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, ...

Скачать
30661
5
1

... Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації Додаток И Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації   2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок ...

0 комментариев


Наверх