Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


3. Робота з текстом.

(Запис на дошці.)

Прочитайте. Виправте помилки і виділять закінчення у змінених іменниках.

У роботі не жалій (руки).

Хвала (руки), що пахнуть хлібом.

Майстер на всі (рука).

Працьовитими (руки) весь світ тримається.

Зняття у (руки) не носити.

Скажіть, змінені слова - це форма одного і того ж слова чи це спільнокореневі слова? Доведіть.

ІV. Повідомлення теми та мети та завдань уроку

Отже, ми знаємо, що іменники, пов’язуючись у реченні з іншими словами, змінюють свої закінчення, тобто вживаються в різних формах. Зміна закінчень іменників називається відмінюванням, або змінюванням за відмінками. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати відмінювання іменників.

Ми будемо вчитися змінювати іменники за відмінками, які:

Наче лицарі казкові,

Вірно служать рідній мові:

Так слова єднати вміють,

Що усі їх розуміють.

У Країні Відмінків дуже суворі закони. Потрапити до кожного міста можна тільки тоді, коли правильно поставиш питання до іменника. Отже, починаємо їх вивчати.

V. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу

1. Знайомство з назвами відмінків.

На дошці дві квітки із з ємними пелюстками. Під час читання вірша про відмінки пелюстки знімаються з квіток і розміщуються на вертикальних наборних полотнах. З одного боку назви відмінків, з іншого - запитання.

До іменника в гостину

Завітала вся родина.

Мов пелюстка у барвінку,

Розмістилися відмінки.

Місця вистачило всім,

Бо було їх рівно сім.

Називний питає: хто ти? що ти? А орудний хоче знать: ким? чим?

Хоче він про наслідки роботи У труді орудуй разом з ним.

і про тебе чути лиш похвали. Хоче знать: що здатний ти утнути?

Що тебе, як приклад називали. Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?

Родовий доскіпує свого - А місцевий - де? В якому місці?

хоче знати він: кого? чого? Хоче знати - у селі чи в місті?

І про тебе знать, якого роду, Пропадає десь одвічно

що немає роду переводу. Сьомий брат - відмінок кличний.

Все давальний дасть - не жаль йому, Всі гукають: "Брате, брате!"

але хоче знать: кому? чому? Де ж це він? Всі хочуть знати.

Знать про тебе, гожого на вроду, Ось зібралися усі:

що даєш і ти своєму народу? Сім братів, відмінків сім

У знахідного свої потреби: Бережуть, любові гідну,

він - кого? і що? - питає в тебе. Нашу мову з вами рідну.

І кого всі ми за друзів маємо, Д. Білоус

І що друзі роблять нам навзаєм?

Скільки відмінків мають іменники?

Скільки відмінків відповідають на певні питання?

2. Запис відмінків до зошита.

Називний Н. хто? що?

Родовий Р. кого? чого?

Давальний Д. кому? чому?

Знахідний З. кого? що?

Орудний О. ким? чим?

Місцевий М. на кому? на чому?

Кличний К.

3. Робота з таблицею.

Впр.110, с.54-55.

4. Читання правил, наведених на с.54, 55 підручника.

VІ. Закріплення та осмислення нових знань

1. Практична робота.

Спробуйте за зразком відмінювання іменника моряк змінити за відмінками іменник мама.

2. Осмислення назв відмінків.

Повторимо разом назви відмінків. Як ви гадаєте, чому відмінки мають такі назви?

Очевидно, назви відмінків пов’язані з тим значеннями, яких набувають іменники у цих відмінках, і з роллю іменників у мовленні.

Наприклад, іменники у формі називного відмінка означають назви предметів, і тому це початкова форма іменника. Це гордий відмінок, він не потребує допомоги прийменників і виконує граматичну працю самотужки.

Родовий відмінок має найбільше прийменників і виражає найбільше значень. Проте він не завжди потребує допомоги прийменників. Щоб вам легше було запам’ятати запитання цього відмінка, я підкажу допоміжне слово - нема кого? чого? - сонця, книжки, настрою тощо.

Запишіть допоміжне слово до зошита перед запитаннями.

Один із найцікавіших відмінків - давальний.

Все давальний дасть - не жаль йому, але хоче знать: кому? чому?

Він завжди вживається без прийменників.

Допоміжне слово - дати. Запишіть його до зошита.

Наступний відмінок - знахідний.

Він знайшов собі 28 прийменників-помічників, але може обходитись і без них.

Допоміжне слово - бачу. Запишіть його до зошита.

Далі йде орудний відмінок. У цьому іменники означають предмет, яким діють, і дуже задоволені цим. Допоміжне слово задоволений. Запишіть його до зошита. А ось місцевий, мабуть, найстарший за віком, і тому зовсім не може без помічників-прийменників, хоч їх у нього найменше. У місцевому відмінку іменники вказують на місце.

VІІ. Узагальнення та систематизація знань

1. Дидактична гра "Хто не помилився жодного разу?". Запис на дошці.

І. Варіант ІІ. Варіант

Н. в. Р. в. О. в. Н. в. Р. в. О. в.

площа барвінок

дзиґа межа

вліза грім

дзьоб силос

молодь овід

Поставте подані іменники у відповідних відмінках. Читання іменників. Визначення переможців.

2. Самостійна робота.

Відмінювання слів ручка, небо, учень.

VІІІ. Підсумок уроку

Що нового ви сьогодні дізналися?

ІХ. Домашнє завдання [32: 85]

Наводимо ще один план-конспект уроку на тему "Орудний відмінок іменників І відміни" з впровадженням дидактичних ігор.

Мета: формувати уміння вживати в мовленні і на письмі іменники І відміни в орудному відмінку; розвивати навички усного і писемного мовлення.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку

I. Взаємоперевірка домашнього завдання

Хто яку загадку вивчив напам'ять? (Учні розповідають). У якому відмінку були вжиті іменники, ще стояли в дужках?

II. Новий матеріал

1. Оголошення теми та завдань уроку.

2. Порівняння закінчень іменників, ужитих в орудному відмінку, в російській і український мовах, впр.132.

3. Бесіда.

Які закінчення мають іменники І відміни в орудному відмінку? Поставте ці іменники в називному відмінку і запишіть їх поруч за зразком: листуватися з Ольгою - Ольга і под. Спробуйте пояснити, іменники з основою на який приголосний мають закінчення - ою, а на який - ею, - єю. Свій висновок перевірте за правилом.

III. Формування умінь правильно вживати закінчення іменників у формі орудного відмінка в усному мовленні і на письмі.

1. Дидактична гра "Провідміняй".

На дошці записано вірш, який учні читають хором. Потім проводиться списування з орфографічним завданням - записати потрібні закінчення.

Пливе туман долиною, над вільх, калин, над білою берез, над кленом і ліщин.

Перевірка написаного.

2. Вправи 136, 137 виконуються спочатку усно (першу вправу доцільно записати на дошці), а потім письмово.

3. Удосконалення мовленнєвих умінь, впр.138. Розгляньте малюнки. З яких казок ці герої? Розкажіть, хто з чим намальований.

IV. Підсумок уроку

Яку тему ми сьогодні вивчали? У яких випадках іменники в орудному відмінку мають закінчення - ою, а в яких - ею, - єю.

V. Домашнє завдання [10: 32, 33]

Подаємо декілька прикладів дидактичних ігор до вивчення частини мови "Іменник".

Одним з різновидів дидактичних ігор є кросворд. Тож, кросворд це - гра-задача полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури, так щоб по горизонталі та вертикалі вийшли загадані слова. [59: 98]

Кросворд № 1. У клітинках кожного рядка таблиці треба записати слова тієї частини мови, яка записана по вертикалі, з перших чи других букв потрібних слів.

Відгадати допоможуть речення, в яких пропущені відповідні іменники.

1.  Ще не смеркло, а на заході зійшла вечірня….

2.  Опівдні на вахту заступила нова… робітників.

3.  Хоч велика вся …, а Батьківщина ж в нас єдина, - це вся країна, найулюбленіша моя!

4.  … була цікава, і її швидко прочитали діти всього загону.

5.  Бабусі допомагає….

6.  Найраніше в нашім саду цвіте абрикос, а потім….

7.  Діти зійшли на вершину гори і побачили, що … звисає над глибокою ущелиною.

1

І

 2

М

3

Е

4

Н

5

Н

6

И

7

К

Відповіді: зірка, зміна, земля, книга, онука, вишня, скеля. [11: 95]

Гра № 2 "Слова, правопис яких треба запам’ятати".

Обладнання. Картки із словами з яких потрібно утворити слова.

Матеріал для гри. Дисципліна (ціна, лани, …), мізинець (низ, міни …), проїзд (зор, …), попереду (пере, дере, депо …), портрет (порт, торт …), райдуга (йду, дуга, …), республіка (бік, лікар, кулі, пік …), телеграма (грам, рама, мета …), фанера (фа, фара …), цілина (ціна, лин …), чернетка (терен, тане …), шимпанзе (пан, на, ми,…).

Гра № 3 "Пригадай іменники". Ведучий пропонує написати у дві окремі колонки щонайбільше іменників - назв живих і неживих предметів на одну якусь букву. Виграє той учень, який протягом визначеного часу (3-5 хв.) записав найбільшу кількість таких слів, правильно згрупувавши їх. Наприклад, добираються слова на букву н Наприклад назви неживих предметів - ніж, ножиці, нежить, нагорода; живих предметів - ненька, Надія, невільник.

Гра № 4 "Знайдіть нові слова". Вчитель пропонує класу утворити іменники з букв, що входять до складу певного слова. За умовами гри у новоутворених словах одна буква може зустрічатися стільки разів, скільки вона зустрічається у вихідному слові. Перемагає той учень, який склав найбільше нових слів, причому такий, який немає в інших.

Гра проводиться в письмовій формі. Слова записують у зошиті або на окремих аркушах. Перевірку гри можна організувати в такий спосіб: один із учнів читає утворені слова, а решта учасників гри викреслюють у себе ті, що прочитані. Після цього учні по черзі читають тільки ті слова, які ще не зустрічались.

Для прикладу візьмемо слово електрифікація. З букв, що входять до його складу, можна утворити такі іменники: риф, рація, ріка, цирк, цикл, рак, кір, рік, кирка, фари, крик, цифра, електрика, лікар, ліки, тиф, факт. [37: 127]

Ще одним цікавим різновидом дидактичної гри є ребус - загадка, в якій слова, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації малюнків з літерами та іншими знаками. Правила ребусотворіння: назви всіх предметів, що зображені у ребусі, читаються тільки в називному відмінку; - досить часто предмет, зображений в ребусі, може мати не одне, а два чи більше назв, необхідно вибрати підходяще за логікою; часто назва якогось предмета не може бути використана повністю, необхідно відкинути на початку чи в кінці слова одну чи декілька букв. В таких випадках застосовується умовний знак - кома. Якщо кома стоїть ліворуч від малюнка, то це значить, що від його назви необхідно відкинути першу букву якщо праворуч від малюнку - то останню. Якщо стоять дві коми, то відповідно відкидають дві літери. [59: 92] Наприклад:

Далі наводимо план конспект уроку на тему "Відмінювання прикметників у множині".

Мета: познайомити учнів з відмінюванням прикметників у множині, особливостями вимови і правопису прикметників у називному відмінку множини, розвивати спостережливість, уважність, мислення учнів, вміння аналізувати; виховувати любов до країни, до мови.

Обладнання: малюнки із зображенням квіток - символів української землі: маку, барвінку, соняшника тощо.

Хід уроку

Організація класу

Каліграфічна хвилинка

Товариш, борщ, щирий, щічки, найкращий.

Яке слово зайве? Чому?

Хто може пояснити зміст цього прислів'я? Розумний себе винить, а нерозумний - свого товариша.

Які прикметники зустрілися у ній? Як називають такі слова?

Перевірка домашнього завдання

Актуалізація опорних знань

Дайте відповіді на запитання, і ви дізнаєтесь про тему уроку.

1. Що називається прикметником?

2. Як змінюються прикметники?

3. Від чого залежить закінчення прикметників?

4. Коли у прикметниках перед закінчення пишеться ь?

5. Форми яких відмінків у прикметниках збігаються і як їх розрізнити?

Повідомлення теми і мети уроку.

Ви багато вже знаєте про прикметник, і сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з відмінюванням прикметників у множині.

Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

Зміна прикметників на множину.

дружна зустріч (Н. в., ж. р.) - дружні вірний друг (Н. в., ч. р.) - вірні важке завдання (Н. в., с. р.) - важкі.

Зробіть висновок про закінчення прикметників у називному відмінку множини.

Прочитайте правило на с.108 підручника.

Закріплення та осмислення нових знань

1. Робота з текстом. Впр.237, с.108 (вибіркове списування).

2. Дидактична гра "Заквітчай клумбу". (Демонстрація малюнків із зображенням квітів.)

Назвіть квіти - символи української землі. Опишіть їх.

Наприклад: запашні, барвисті,….

Узагальнення та систематизація знань

Робота з підручником. Впр.239, с.108. (Робота в парах)

Підсумок уроку

Що нового дізнались про прикметник?

Домашнє завдання [32: 171]

Нижче наводимо дидактичні ігри до вивчення теми "Прикметник".

Кросворд № 1. Відгадати слова допоможуть речення, в яких пропущені потрібні прикметники.

1.  … друг у біді не залишить.

2.  Зовні апельсин….

3.  До… соку додають цукру, бо сік дуже кислий.

4.  У… ножику буває кілька лез.

5.  Як з’їсти кисле яблуко, а потім солодке, то воно здається ще….

6.  На демонстрації загони йшли з портретами, красивими транспарантами і… прапорами.

7.  Ніде немає воїнів… відважніших від.

8.  Партизани швидко пробиралися в гущавині… стежками.

9.  Шпаки люблять ласувати стиглими темно-червоними… ягодами.

10.  Головою класу обирають … старосту.

1

П

2

Р

3

И

4

К

5

М

6

Е

7

Т

8

Н

9

И

10

К

Відповіді: справжній, оранжевий, лимонного, складному, смачнішим, червоними, стійкіших, знайомими, вишневими, активного. [11: 96]

Гра № 2 "З іменників - прикметники".

Обладнання. Запис на дошці десяти іменників, письмове приладдя.

Завдання. Утворити і записати від кожного іменника прикметники чоловічого, жіночого, середнього роду.

Хід гри. Ведучий через визначений час перевіряє виконання. За кожен правильно утворений прикметник зараховується по 1 балу. За допущену помилку знімається 2 бали, за необхідність - 1 бал.

Матеріал для гри. Жито (житній, житня, житнє); клас (класний, класна, класне); степ (степовий, степова, степове); гумка; ґрунт; дослід; килим; кукурудза; межа; панчоха.

Гра № 3 "Прикметники, близькі за значенням".

Обладнання. Запис на дошці прикметників; письмове приладдя.

Завдання. Згрупувати близькі за значенням і записати.

Хід гри. за правильно виконане завдання гравець отримує 30 балів (по 1 балу за слово). За допущену помилку знімається 2 бали, за некаліграфічне написання букв - на розсуд ведучого.

Матеріал для гри. а) Безмежний, ніжний, старий, видатний, делікатний, безкінечний, визначний, старезний, знатний, неосяжний, м’який, неозорий, тонкий, видний, безмірний, давній; б) Ароматний, гарний, соромливий, чудовий, запашний, вічний, прекрасний, несміливий, довгочасний, духмяний, сором’язливий, довголітній, пахучий, хороший, чуйний, чемний.

Гра № 4 "Прикметники протилежні за значенням".

Обладнання. Запис на дошці прикметників; письмове приладдя.

Завдання. Дібрати і записати прикметники, протилежні за значенням.

Хід гри. переможцем вважається той, хто за умовлений час (5-7 хв.) добре і запашне найбільше прикметників-антонімів.

Матеріал для гри. Довгий (короткий), веселий (сумний), ввічливий (нечемний), високий (низький), широкий (вузький), порожній (повний), темний (світлий), черствий (свіжий), турботливий, завзятий, минулий, колишній.

Гра № 5 "Швидше і краще". Учитель називає синонімічний ряд прикметників і пропонує всьому класу за обумовлений час скласти речення з цими синонімами. Кращі речення учні записують у зошити.

Слова до гри:

1. Багатобарвний, різноколірний, барвистий, кольористий; багатий, розкішний, грошовитий; байдужні, холодний, нечулий, апатичний.

2. Балакучий, говорючий, щебетливий, язикатий; скрутний, важкий, тяжкий, безвихідний; подібний, схожий, похожий, аналогічний.

3. Стійкий, твердий, необхідний, сталий, непорушний; насторожений, чуйний; старанний, дбайливий, акуратний. [37: 154]

План-конспект уроку на тему "Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини".

Мета: учити добирати потрібні за змістом займенники для передачі зв’язків між реченнями тексту, розпізнавати особові займенники; розвивати мову, уважність, мислення, спостережливість учнів; виховувати любов до мови.

Обладнання: сигнальні картки "Світлофор", картки із завданнями.

Хід уроку:

І. Організація класу

ІІ. Удосконалення каліграфічних навичок.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Дидактична гра "Знайди четверте зайве".

На дошці у два стовпчики записані займенники. Одне з цих слів у кожному стовпчику зайве:

я, він, в, ти ми, він, ви, але

нас, нами, нім, нам мне, мну, мнемо, мені

мною, мене, мни, мені тобі, тебе, тобою, табун

вас, віз, вир, вар він, його, йому, яма

але, воно, вона, вони ніс, низ, ніг, нас

Найти та закреслити зайве слово у кожному рядку. Викликані учні по черзі виходять до дошки та виконують завдання, пояснюючи свій вибір. Клас перевіряє їхню роботу.

ІV. Перевірка домашнього завдання

V. Повідомлення теми і мети та завдань уроку

Сьогодні ми продовжимо вивчати тему "Займенник", будемо вчитися розпізнавати займенники за особами.

VІІ. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу

Робота з підручником.

а) Впр.248, с.113 (вибіркове списування);

б) Впр.250, с.113 114 (робота в парах).

VІІІ. Закріплення та осмислення нових знань

Робота з підручником. Впр.251 (Б), с.114.

Перевірка роботи за допомогою сигнальних карток "Світлофор".

ІХ. Узагальнення та систематизація знань

Дидактична гра "Вгадай займенник".

(Запис на дошці.)

Спишіть речення, добравши відповідний займенник. Укажіть його число й особу.

… люблю свою Батьківщину.

… знаєш, яка красива наша країна?

… любить читати книжки.

… завжди говоримо правду.

… змагаються за честь своєї країни.

ХІ. Підсумок уроку

Про що сьогодні йшла мова?

ХІІ. Домашнє завдання [32: 191]

Можна використати до теми "Займенник" такі цікаві ігри.

Кросворд №1. Відгадати слова допоможуть речення у яких пропущені потрібні займенники.

1.  Світить сонце для… над землею.

2.  Вирив собі ямку під пеньком заєць і ліг, задрімав, тепло… в затишку лежати.

3.  Вчимося … і дружимо, немов одна сім я.

4.  Як радісно …, що знов весна настане.

5.  Низько над… пролетівши, скрикнув птах.

6.  А земля рідна всім силу дає: мов сонце, усім… освітлює путь.

7.  Вітчизну любим дуже ми - і…, і я.

З

1

А

2

Й

3

М

4

Е

5

Н

6

Н

7

И
К

Відповіді:

1) нас,

2) йому,

3) ми,

4) мені,

5) нами,

6) нам,

7) ти. [11: 96]

Гра № 2 "Назвіть займенники". Клас ділять на 2-3 групи. Ведучий протягом кількох хвилин викликає учасників гри - представників різних груп, називає розряди займенників, а учні наводять приклади займенників того чи іншого розряду. Гру проводять у швидкому темпі. Якщо учень не може назвати такого займенника, або дуже довго думає над відповіддю, групі записується бал. Виграє група, яка матиме найменшу кількість очок.

Гру можна варіювати в такій спосіб: ведучий називає займенник, учень повинен визначити його розряд.

Гра № 3 "Замініть займенником". Замініть у поданих нижче реченнях окремих слова і звороти займенниками різних розрядів.

1. Цілий день потім Артемові батько не сходив з думки.2. Одного вечора ми всі зібрались біля школи.3. Одні учні поливали город, другі носили воду.4. Всі пішли з дому, і Марійка залишилась одна.5. На це запитання може дати відповідь перший-ліпший учень з присутніх.6. Вийшло по два яблука на брата.

Гра № 4 "Скажіть без затримки". На дошці записуються сполучення займенників з прийменниками. Учням дається кілька хвилин на роздум. Потім ведучий вказує учневі на одне із словосполучень і пропонує швидко скласти неважке речення з цими словосполученням. За кожне правильно складене речення зараховується одне очко.

Словосполучення для гри:

З неї, через них, через їх, для нього, для його, біля її, навколо нього, на їх, проти її, за неї, до їх, в його, після неї, перед, її, серед їх, повз них, завдяки йому, під його, серед їх, повз них, завдяки йому, під його, серед них, від них, від їх, за його, на них, в неї, до нього, над ними, під ними. [37: 202]

Під час ознайомлення з дієсловами пропонується визначити слова, що стосуються руху, мовлення, почуттів, праці, навчальної діяльності. Використовуючи таблиці з лексико-семантичними групами, треба передбачити такі етапи: добір до кожного слова тематичної групи синонімів, антонімів, яскравих поетичних рядків та інше, все це вводить у світ образної, емоційної мови, розкриття метафоричності вжитих дієслів; використання слів лексико-семантичних груп у зв’язному мовленні.

Тож пропонуємо план-конспект до теми "Змінювання дієслів за часами" з використанням навчальних ігор.

Мета: повторити і поглибити знання учнів про таку граматичну ознаку дієслова, як змінювання за часом; формувати вміння розпізнавати час дієслова; розвивати мову, спостережливість, увагу учнів; виховувати любов до вивчення мови.

Обладнання: опорна схема "Часи дієслів", картки з реченнями, штрафні фішки.

Хід уроку

І. Організація класу

Підготуйтесь до уроку української мови.

ІІ. Каліграфічні хвилинка.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

IV. Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні у нас дуже цікава тема. Вона дозволить нам мандрувати у минуле та майбутнє. Сьогодні ми дізнаємося, як можна змінювати дієслова за часом.

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нової теми

1. Репродуктивна бесіда за опорною схемою "Часи дієслів". (Запис на дошці. часи дієслів.)

Які три часи має дієслово?

Як відрізнити один час від іншого?

Як ви думаєте, що означають дієслова теперішнього часу?

Яке значення мають дієслова майбутнього часу?

Які дії описують дієслова минулого часу?

Спробуйте навести приклади дієслів кожного часу.

Давайте звіримо наші висновки з підручником.

2. Робота з підручником.

Правило с.121. Читання правила з підручника.

VI. Закріплення та осмислення знань

1. Впр.268, с.121 (списування).

2. Диктант.

Надійшла весна весела. Заспівав у гаю соловейко. Заквітне скоро сад. Густа зелень вабить око.

Поясніть зміст слова вабить. Опрацювання алгоритму визначення часу дієслів.

VII. Узагальнення та систематизація знань


Информация о работе «Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 152515
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
135670
1
0

... , дохідливе, зрозуміле, молодшим школярам. У вступі визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження відповідно до теми "Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів". У І розділі "Культура мовлення як науково-методична проблема сказано, що мовленнєва культура вчителя найважливіший аспект його успішної фахової діяльності". Як ві ...

Скачать
144598
4
2

... А чи розвісили ви шпаківні? (75 слів.) Наступним етапом експериментального дослідження стало виявлення його методичної ефективності та визначення перспектив удосконаленої методики опрацювання прикметника у початкових класах.   2.2 Ефективність експериментального дослідження Метою педагогічного експерименту було виявлення ефективності використання пропонованих вправ та завдань при вивченні ...

Скачать
111264
7
0

... творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає за їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору. 2.2 Експериментальне підтвердження ефективності формування умінь і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи Дослідження мало теоретико-експериментальний характер. Проводилося у два етапи. На першому етапі (2006–2007 н. р.) була визначена ...

Скачать
208241
22
1

... і і розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови.   Розділ ІІ. Методичне забезпечення вивчення прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів   2.1 Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів Одним з основних положень програми з української мови є всебічний розвиток усного й писемного мовлення ...

0 комментариев


Наверх