Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1. Дидактична гра "Це наш час".

Учні поділяються на три групи за часом. Учитель промовляє речення або показує картку з реченням. Учні з відповідної групи піднімають руки і промовляють: "Це наш час". Представник групи доводить свою думку.

Виграє група, учні якої матимуть найменше штрафних фішок за помилки.

Стоїть гора висока.

Зашумить зелений гай.

Я іду рідною землею.

Випало багато снігу.

Петрик любить зиму.

Жито в полі налилося зерном.

Діти посадять дерева та кущі.

Заспіваймо пісню веселеньку.

Зацвіла в долині калина.

2. Змінювання дієслів за часом. (Запис речення під диктовку.)

Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.

Визначте час дієслова.

Змініть дієслово зустрічає за часом.

Отже, будь-яку подію можна описати у минулому, теперішньому або майбутньому часі. Це можливо тому, що дієслова змінюються за часом.

VIII. Підсумок уроку

Давайте повторимо, про що нове і цікаве ви дізналися на сьогоднішньому уроці.

IX. Домашнє завдання [32: 213]

Так само пропонуємо дидактичні ігри до вивчення теми "Дієслово".

Кросворд № 1. Заповніть горизонтальні рядки буквами так, щоб у всіх рядках були дієслова.

Д А Т И
І А Т И
Є А Т И
С А Т И
Л А Т И
О А Т И
В А Т И
О А Т И

Відповіді: дихати, іржати, єднати, сипати, лежати, обрати, вижати, ойкати. [11: 97]

Гра № 2 "Дієслова, близькі за значенням".

Обладнання. На дошці написані дієслова в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовленого часу написати дієслова, близькі за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал для гри. Бігти, думати, кричати, говорити, працювати.

Гра № 3 "Дієслова, протилежні за значенням".

Обладнання. На дошці написані дієслова в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовленого часу написати дієслова, протилежні за значенням до поданих.

За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал для гри. Вставати, шити, додавати, множити, знаходити, дозволити, вимикати, говорити, розкладати. благати, дивуватися, єднати, одужувати, стомлюватися

Гра № 4 "Запишіть дієслова із - ся". Ведучий пропонує учням записати дієслова з - ся. Завдання виконують протягом умовленого часу.

За кожне правильно записане дієслово зараховується 1 бал. За помилку знімається 2 бали, по 1 балу - за некаліграфічне написання слів. [37: 127]

Дидактичні ігри до вивчення теми "Числівник".

Гра № 1 "Хто пригадає!". Ведучий пропонує учасниками гри назвати прислів’я, приказки і загадки, до складу яких входять збірні числівники Наприклад: Семеро одного не ждуть. Один з сошкою, семеро з ложкою. Двоє через дорогу живуть, а один одного не бачать і т.п. Виграє той, хто наведе найбільшу кількість таких прислів’їв, приказок і загадок.

Гра № 2 "Доповніть загадки". Ведучий читає частину загадки, а учні доповнюють і розгадують її, знаходять числівник і визначають його розряд. За кожне доповнення учневі, що зробить його першим, записує очко. За правильне розгадування учень теж одержує очко. Виграє той, хто набирає найбільше балів.

Матеріал до гри:


Информация о работе «Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 152515
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
135670
1
0

... , дохідливе, зрозуміле, молодшим школярам. У вступі визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження відповідно до теми "Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів". У І розділі "Культура мовлення як науково-методична проблема сказано, що мовленнєва культура вчителя найважливіший аспект його успішної фахової діяльності". Як ві ...

Скачать
144598
4
2

... А чи розвісили ви шпаківні? (75 слів.) Наступним етапом експериментального дослідження стало виявлення його методичної ефективності та визначення перспектив удосконаленої методики опрацювання прикметника у початкових класах.   2.2 Ефективність експериментального дослідження Метою педагогічного експерименту було виявлення ефективності використання пропонованих вправ та завдань при вивченні ...

Скачать
111264
7
0

... творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає за їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору. 2.2 Експериментальне підтвердження ефективності формування умінь і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи Дослідження мало теоретико-експериментальний характер. Проводилося у два етапи. На першому етапі (2006–2007 н. р.) була визначена ...

Скачать
208241
22
1

... і і розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови.   Розділ ІІ. Методичне забезпечення вивчення прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів   2.1 Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів Одним з основних положень програми з української мови є всебічний розвиток усного й писемного мовлення ...

0 комментариев


Наверх