Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2. Формулювання задачі

Завдання курсової роботи відноситься до класу задач з числових методів. Метою виконання роботи є отримання результатів обчислення визначених інтегралів за формулами прямокутників, трапецій та Сімпсона для подальшого їх використання у різних типах задач.

Вхідними даними для програми є межі інтегрування, а також число розбиття проміжку. Вихідні дані представлені у вигляді значень інтегралів обчисленими чотирма методами.

При обчисленні інтегралу логарифмічної функції розв’язок існує тільки тоді, коли межі інтегрування є додатні. Контроль вводу меж для данаї функції передбачений в програмній реалізації даної задачі.


3. Алгоритми розв’язку задач

Формула „лівих” прямокутників

Формула „правих” прямокутників

Формула трапецій

Формула Сімпсона


4. Опис програми мові Turbo С

Загальна характеристика програми:

Ім’я програми – Kursak.exe

Назва файлу – Kursak.cpp

Мова програмування – Turbo С

Об’єм програми – текстових рядків або байт – 389 текстових рядків або 8497 байт.

Призначення програми:

Ця програма призначена для виконання операцій обчислення визначених інтегралів.

Вхідна інформація:

Вхідні дані вводяться з клавіатури: межі інтегрування(аа,bb) та

крок інтегрування(xx).

Вихідна інформація:

Виводиться у вигляді стрічки з повідомленням про результат

роботи даної програми.

Ідентифікатори програми

Ідентифікатор змінної Зміст у програмі Тип змінної Розмір (байт) Спосіб формування
aa,bb межі інтегрування int 2 вхідна
vubir1 номер функції int 2 вхідна
hh крок інтегрування double 8 проміжна
xx нижня межа інтегрування double 8 проміжна

5. Інструкція користувачеві

До програми входить файл:

Kursak.exe – програма для DOS.

Для початку роботи потрібно запустити exe-файл. Далі необхідно вибрати необхідну дію, ввівши букву, що вказана в головному меню, яке показано на (мал. 1).

Мал.1

При натисненні клавіші F зявляється меню вибору функції (мал.2).

Мал.2

Після вибору функції відбувається ввід даних. Формат вводу представлений на (мал.3).

Мал.3


При роботі в даній програмі можливе натиснення невірної клавіші. В такому виподку зявляється повідомлення (мал.4).

Мал.4


Информация о работе «Обчислення визначених інтегралів за формулами прямокутників, трапецій та Сімпсона»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 32265
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
13276
1
4

... інченно зменьшується. Таким чином, при достатньо великому обидві ці формули відтворюють шукане значення з довільним рівнем точності. Параболічне інтерполювання. Для наближеного обчислення інтеграла можно спробувати замінити функцію « близьким» до неї многочленом (3) і покласти Можно сказати, що тут – при обрахуванні площі – дана « крива» замінюється на « параболу - го порядку» ...

Скачать
21512
1
14

... міняють оператор інтегрування на оператор сумування. Виникаюча при такій заміні похибка називається похибкою квадратурної формули. Задача чисельного інтегрування функцій полягає в обчисленні визначеного інтеграла за значеннями інтегруємої функції в ряді точок відрізка інтегрування. Функцію  заміняємо інтерполюємою функцією , а потім приблизно припускаємо [4]:  (1.2) Функція  повинна бути ...

Скачать
19981
2
3

... 2001): 2.68069545714219 Крок: 0.2 Інтеграл Чебишева 5-го порядку: 2.68069545714209 Загальна похибка: 0,00000000010 Точне розв’язання (Mathcad 2001): 2.68069545714219 Крок: 0.1 Висновки В даній курсовій роботі було проведене дослідження чисельних методів вирішення визначеного інтегралу виду I=, по методу Чебишева. Алгоритм методу є досить простим. Для його реалізації потрібно мати ...

Скачать
15523
4
13

... і похідну інтеграла F¢(x)=r(x)f(x). Краще скористатись інтерполяційним поліномом Ерміта. 4. Опис обчислювального алгоритму При реалізаціі алгоритму обчислення визначеного інтеграла зі змінними границями інтегрування використовуються процедури та функцiї, для того щоб скоротити витрати машинного часу при обчислюваннi, та для компактностi программи. Программа для знаходження ...

0 комментариев


Наверх