Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат

Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні
Економічна сутність споживчого кредиту За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.) За суб’єктами кредитування кредитори можуть бути структуровані як банківські та небанківські фінансові установи Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат Послуги споживчого кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Аналіз впливу світової фінансової кризи 2008 - 2009 років на динаміку розвитку споживчого кредитування в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування фінансовими установами в Україні Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських банків, 30 банків і дві страхові компанії) [22] Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с
151944
знака
12
таблиц
30
изображений

8. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, встановлених в абзаці першому цієї частини, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.

9. У разі реалізації споживачем своїх прав, передбачених статтями 8 і 10 Закону , ці права діють і стосовно кредитодавця, що надав йому споживчий кредит для придбання продукції. Кредитодавець у такому випадку зобов'язаний повернути споживачеві суму вже здійснених ним виплат при розірванні договору купівлі-продажу (виконання роботи, надання послуги) або здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача [27, с.12].

10. Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць; або

2) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

3) несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту; або

4) іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.

11. Якщо кредитодавець у позасудовому порядку або до судового провадження звертається з вимогою про повернення споживчого кредиту або погашення іншого боргового зобов'язання споживача, кредитодавець не може у будь-який спосіб вимагати будь-якої плати або винагороди від споживача за таке звернення.

При цьому кредитодавцю забороняється:

1) надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;

2) вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення;

3) зазначати на конвертах з поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосуються несплати боргу або споживчого кредиту;

4) вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про надання споживчого кредиту;

5) звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті споживача;

6) вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою;

7) вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.

Таким чином, нова редакція Закону «Про захист прав споживачів» врегулювала відносини, які складаються між кредитодавцем та позичальником (споживачем), що можуть мати місце під час виконання ними взятих на себе зобов'язань відповідно до укладеного кредитного договору [27].

В той же час, запровадження норм, які регулюють права споживача в разі придбання ним продукції у кредит створює можливість виникнення в діяльності банків певних ризиків під час укладення та виконання договорів про споживчий кредит із фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, що обумовлені нормами ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» [27].


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

 

2.1 Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі банку ПАТ „Кредит Європа Банк”

 

Публічне акціонерне товариство ПАТ "Кредит Європа Банк" в Україні є дочірнім банком та належить Кредит Європа Банку (Голландія) та Credit Europe Group N.V.(CEG). CEG є частиною міжнародної фінансової групи FIBA Group, одного з найбільших багатогалузевих фінансових конгломератів. Група надає різноманітні фінансові послуги, включаючи банківське обслуговування корпоративних і приватних клієнтів у 12 країнах Східної та Західної Європи та Середнього Сходу. Крім того, група вкладає значні інвестиції у мережу роздрібних магазинів і ринок нерухомості [84].

CREDIT EUROPE BANK контролюється міжнародною фінансовою групою Credit Europe Group NV, одним із найбільших багатогалузевих фінансових конгло-мератів. Група утримує 100 відсотків статутного капіталу CREDIT EUROPE BANK.

Кредит Європа Банк Н.В. (CEB NV, Банк ) був заснований у 1994 році і на сьогодні входить в топ-десятку голандських банків. В CEB NV працює більше 6,000 професіоналів у 11 країнах, які надають послуги більше ніж трьом мільйонам клієнтів по всьому світу. Як надійна фінансова група, яка повністю підпорядковується Центральному Банку Голландії, CEB NV пропонує своїм корпоративним та роздрібним клієнтам банківські продукти прості у користуванні, застосовує індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Крім послуг для корпоративних клієнтів, прерогативою CEB NV є вибрані торгові ринки предметів торгівлі, які засновуються на досвіді роботи з мета-лами, в галузі енергетики та нафтопродуктів, добрив та харчової промисловос-ті. Це забезпечило постійне зростання бізнесу навіть в умовах складного 2008 року.

У галузі роздрібного бізнесу, планується побудувати у Європейському Союзі успішну модель, пропонуючи конкурентоспроможні та прості у вико-ристанні продукти клієнтам у Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Мальті.

За межами Євросоюзу, метою є об’єднання позицій на обраних фінансових ринках Дубаї, Румунії, Росії, України і Швейцарії (див. табл.2.1).

Таблиця 2.1

Міжнародні представництва (засновані дочірні банки) банка CREDIT EUROPE BANK (Голандія) міжнародної фінансової групи Credit Europe Group NV [84]

Країна розташування

дочірнього банку

Адреса Інтернет – сайту

дочірнього банку

Бельгія www.crediteurope.be
Швейцарія www.crediteurope.ch
Німеччина www.crediteurope.de
Нідерланди www.crediteurope.nl
Румунія www.crediteurope.ro
Росія www.crediteurope.ru
Україна www.crediteurope.com.ua
Туреччина www.fibaholding.com.tr

ПАТ "Кредит Європа Банк" (МФО 380366, ЄДРПОУ 34576883) отримав банківську ліцензію в Україні 28 грудня 2006 року, й офіційно розпочав свою діяльність під новою назвою ЗАТ "Кредит Європа Банк" 6 червня 2007 року. Загальне зібрання акціонерів 4 січня 2007 року вирішило збільшити сплачену частину акційного капіталу банку до 329,088,311 гривень (понад 50 млн. доларів США).

У 2009 році згідно з вимогами Закону України „Про банки та банківську діяльність” банк змінив форму ЗАТ на форму ПАТ - Публічне акціонерне товариство «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з вільним продажем акцій [84].

ПАТ "Кредит Європа Банк" має широкорозвинену мережу валютних кореспондентських рахунків в банках – нерезидентах по всьому світу (див.табл.2.2).

Таблиця 2.2 Кореспондентські рахунки ПАТ „Кредит Європа банк” (Україна) в банках – нерезидентах [84]
Валюта Банк S.W.I.F.T. Рахунок
CHF

Credit Europe Bank (Suisse) S.A.

Geneva, Switzerland

FSUI CH GG 8001172000100
EUR

Credit Europe Bank N.V.

Amsterdam, The Netherlands

FBHL NL 2A 0783401833
EUR

J.P. Morgan AG

Frankfurt am Main, Germany

CHAS DE FX 6231607059
GBP

HSBC Bank plc

London, United Kingdom

MIDL GB 22 68441440
JPY

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

Tokyo, Japan

BOTK JP JT 653-0467480
RUB

ПАТ “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”

Москва, Росія

FMOS RU MM 30111810500000000006
SEK

Svenska Handelsbanken

Stockholm, Sweden

HAND SE SS 40329739
TRY

FINANSBANK A.S.

Istanbul, Turkey

FNNB TR IS 17191963
USD

The Bank of New York

New York, USA

IRVT US 3N 890-0676-833

 

Станом на 01.01.2009 року банк ПАТ „Кредит Європа банк” займав наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [77]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 51 місце в рейтингу – 2,651 млрд.грн.;

- 0,297% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 46 місце в рейтингу – 47,0 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро).;

- 0,413% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем кредитно – інвестиційного портфелю:

- 52 місце в рейтингу;

- 0,249% частку від сумарної валюти КІП БС України;

- кредитний портфель фізичних осіб – 291,17 млн.грн. (61 місце в рейтингу БС за обсягами портфелю).

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 152 місце в рейтингу;

- 0,787% частку у власних зобов’язаннях;

- 0,008% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 94 місце в рейтингу;

- 10,22% частку у власних зобов’язаннях;

- 0,098% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статутного капіталу(ROE):

- прибуток = 2,78 млн.грн. ( 0,037% від сумарного прибутку БС України);

- ROA – 0,105% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2008 році);

- ROE – 0,55% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2008 році);

- низкорентабельний та інвестиційно-непривабливий банк.

Станом на 01.09.2009 року банк ПАТ „Кредит Європа банк” займав наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [77]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 54 місце в рейтингу – 2,052 млрд.грн. (зменшення на -600,0 млн.грн. за 8 місяців 2009 року);

- 0,25% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 52 місце в рейтингу – 44,0 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро).;

- 0,341% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем сумарного кредитно – інвестиційного портфелю:

- 55 місце в рейтингу;

- 0,208% частку від сумарної валюти КІП БС України;

- кредитний портфель фізичних осіб – 263,83 млн.грн. (66 місце в рейтингу БС за обсягами портфелю).

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 138 місце в рейтингу;

- 1,342% частку у власних зобов’язаннях;

- 0,011% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 120 місце в рейтингу;

- 3,892% частку у власних зобов’язаннях;

- 0,033% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статутного капіталу(ROE):

- збитки = - 65,75 млн.грн. за результатами 8 місяців 2009 року;

- ROA – 0,0% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2008 році).

- ROE – 0,0% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2008 році).

- низкорентабельний та інвестиційно-непривабливий банк після перетворення у публічне акціонерне товариство (ПАТ) за вимогами НБУ у 2009 році та переходу до біржового лістингу і вільної торгівлі акціями банку.

В додатках А, Б та на рис.А.1 і рис. А.2 Додатку А представлена поквартальна динаміка балансів та звітів про фінансові результати діяльності ПАТ „Кредит Європа банк” за 2007 – 2009 роки.

На рис. К.1 - К.4 Додатку К наведені результати оцінки динаміки змін в структурі кредитно - інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” у 2008 – 2009 роках. Як показує аналіз графіків, наведених на рис.К.1 - К.4 Додатку К структурна частка кредитів фізичним особам в кредитно-інвестиційному портфелі банку з рівня 3,95% станом на 01.01.2008 зросла до рівня 15,41% станом на 01.01.2009 та продовжила зростання до рівня 20,3% станом на 01.07.2009 року.

Це пов’язане з наслідками світової фінансової кризи та відповідною кон’юнктурною кризою в експортно-орієнтованих галузях економіки України, коли міжнародний ринок попиту на експортну продукцію України у 2008 -2009 роках різко впав, а внутрішній ринок України не може використати експортну продукцію. Це привело до звуження банківських пропозицій на кредитування платоспроможних юридичних осіб та розширення ринку банківських пропозицій на ринку споживчого кредитування населення України, який характеризується як підвищеним ризиком обслуговування багаточислених малих кредитів, так і підвищеною дохідністю кредитування.

Відповідний аналіз прибутковості банку показав (додаток Б):

1. Обсяг процентного доходу банку за 2007 рік склав 65 723 тис.грн., з яких процентний дохід кредитування фізичних осіб склав 746,3 тис.грн., тобто 1,136%;

2. Обсяг процентного доходу банку за 2008 рік склав 229 383 тис.грн., з яких процентний дохід кредитування фізичних осіб склав 26 037,3 тис.грн., тобто 11,35%;

3. Обсяг процентного доходу банку за перше півріччя 2009 рік склав 126 448 тис.грн., з яких процентний дохід кредитування фізичних осіб склав 24 035,4 тис.грн., тобто 19,0%.

Таким чином, переміщення частки кредитних ресурсів банку в сегмент кредитування фізичних осіб супроводжується відповідним зростанням частки процентних доходів банку від кредитування фізичних осіб.

Як показує аналіз кредитно-інвестиційного портфелю ПАТ КБ „Кредит Європа Банк”, наведеного графіками на рис.2.1, наслідки впливу світової фінансової кризи 2008 – 2009 рр. характеризуються наступними показниками для банку (абсолютні показники в гривнях без врахування девальвації національної валюти на протязі кризи):

- обсяг кредитів, наданих юридичним осібам, на протязі 2008 року зріс з рівня 194,557 млн.грн. станом на 01.01.2008(курс 5,05 грн./1$) до рівня 765,809 млн.грн. станом на 01.01.2009 (активний початок кризи в банківській системі України - курс 7,7 грн./1$) та знизився до рівня 655,867 млн.грн. станом на 01.10.2009 року (через 1 рік після активного початку кризи в банківській системі України - курс 8,0 грн./1$);

- обсяг кредитів, наданих фізичним особам, на протязі 2008 року зріс з рівня 30,56 млн.грн. станом на 01.01.2008(курс 5,05 грн./1$) до рівня 291,17 млн.грн. станом на 01.01.2009 (активний початок кризи в банківській системі України - курс 7,7 грн./1$) та знизився до рівня 274,193 млн.грн. станом на 01.10.2009 року (через 1 рік після активного початку кризи в банківській системі України - курс 8,0 грн./1$);


Рис.2.1. Динаміка кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ „Кредит Європа банк” у 2008 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

- обсяг наданих міжбанківських кредитів на протязі 2008 року зріс з рівня 306,1 млн.грн. станом на 01.01.2008 (курс 5,05 грн./1$) до рівня 584,485 млн.грн. станом на 01.01.2009 (активний початок кризи в банківській системі України-курс 7,70 грн./1$) та знизився до рівня 196,360 млн.грн. станом на 01.10.2009 року (через 1 рік після активного початку кризи в банківській системі України -курс 8,0 грн./1$);

- обсяг створених внутрішніх резервів на кредитні ризики на протязі 2008 року зріс з рівня -1,632 млн.грн. станом на 01.01.2008(курс 5,05 грн./1$) до рівня -64,641 млн.грн. станом на 01.10.2008 (активний початок кризи в банківській системі України - курс 7,70 грн./1$) та зріс до рівня -133,915 млн.грн. станом на 01.10.2009 року (через 1 рік після активного початку кризи в банківській системі України - курс 8,0 грн./1$).

Таким чином, ризик кредитного портфелю ПАТ КБ „Кредит Європа Банк” за 1 рік активного впливу світової фінансової кризи на кризу банківської системи України зріс практично в 2 рази, що потребує додаткових досліджень, проведених в наступних розділах.Информация о работе «Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 151944
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 30

Похожие работы

Скачать
356941
30
0

... і 4. Коефіцієнт забезпеченості ВР Кз= СК ВР - вартість застави СК - сума кредиту ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування комерційного банку на прикладі Державного спец ...

Скачать
56726
2
1

... на сучасному етапі 3.1 Методи та важелі вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування Беручи за увагу сучасний перехідний стан економіки України вцілому, враховуючи всі проблеми іпотечного кредитування, наявність проблеми ризиків, перш за все кредиторів, головним заходом вдосконалення ринку іпотечного кредитування є запровадження механізму формування та планування стабільних ...

Скачать
168570
15
1

... , яка оцінена районним бюро технічної інвентаризації (МБТІ).В такому випадку береться до уваги вартість за даними оцінки. Розділ 3. Напрямки удосконалення споживчого та іпотечного кредитування 3.1 Мінімізация кредитного ризику, форми його страхування та використання сучасних комп’ютерних технологій при проведенні розрахунків Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. ...

Скачать
225295
29
30

... "Догмат Україна" починає з 2002 року. Саме тоді невелика команда активних молодих менеджерів ухвалила стратегічне рішення про входження на український ринок фінансових послуг для населення. Тоді ж були вивчені національні особливості споживчого кредитування, його специфіка і визначені ключові сегменти для подальшого розвитку компанії. Менше ніж через рік, в 2003, була створена торгова марка "Є ...

0 комментариев


Наверх