Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських банків, 30 банків і дві страхові компанії) [22]

Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні
Економічна сутність споживчого кредиту За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.) За суб’єктами кредитування кредитори можуть бути структуровані як банківські та небанківські фінансові установи Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат Послуги споживчого кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Аналіз впливу світової фінансової кризи 2008 - 2009 років на динаміку розвитку споживчого кредитування в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування фінансовими установами в Україні Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських банків, 30 банків і дві страхові компанії) [22] Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с
151944
знака
12
таблиц
30
изображений

2. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських банків, 30 банків і дві страхові компанії) [22].

3. Національне бюро кредитних історій — вже третє кредитне бюро в Україні [22]. Його засновники — Національна асоціація кредитних спілок України, міжнародна холдингова компанія Creditinfo Group, що спеціалізується на системах та інструментах кредитного менеджменту, а також інвестиційно-фінансова група «ТАС».

Підвищення прибутковості кредитних операцій безпосередньо зв'язано з якістю оцінки кредитного ризику. У залежності від класифікації клієнта по групах ризику банк приймає рішення, чи варто видавати кредит чи ні, який ліміт кредитування і відсотки варто встановлювати.

У світовій практиці існує два основних методи оцінки ризику кредитування, що можуть застосовуватися як окремо, так і в сполученні з один одним [43]:

- суб’єктивний висновок експертів або кредитних інспекторів;

- автоматизовані системи скоринга.

Фінансовий скоринг – новий термін в практиці роботи комерційних банків України з споживчими кредитами населенню. Агресивні маркетингові проекти по залученню нових клієнтів і необхідність швидко на них реагувати привели до росту автоматизації процесу експертизи і надання кредитів і страховок.

Ключовим поняттям нової технології роботи кредитного ризик-менеджера є скоринг та скорингові таблиці [49].

Система скоринга для оцінки кредитоспроможності - це, насамперед, той або інший вид математичної моделі, що дозволяє ставити конкретному потенційному позичальникові, кожний з яких описується рядом параметрів, у відповідність деяку величину, що оцінює кредитну якість позичальника [2].

Скоринг є одним з найбільш успішних прикладів використання математичних і статистичних методів у бізнесі, що у даний час широко застосовуються у всіх економічно розвитих країнах. Скоринг використовується головним чином при кредитуванні фізичних осіб, особливо в споживчому кредиті при незабезпечених позичках, та являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика імовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін.

 

3.2 Нові форми організації споживчого кредитування на ринку України

При дослідженні нових форм організації споживчого кредитування на ринку України в дипломній роботі досліджена діяльність наступних небанківських фінансових установ:

- ФКСК “Простофінанс” фінансової групи “Societe Generale” (Франція);

- ФКСК “VAB Express”(ТМ Швидкокредит) фінансової групи VABGROUP (Україна);

- Кредитні спілки на ринку споживчого кредитування;

- Ломбарди на ринку споживчого мікрокредитування.

Фінансова Компанія «ПростоФінанс» є дочірнім підприємством французької банківської Групи Societe Generale, однієї з найбільших фінансових груп в єврозоні, яка на сьогоднішній день є одним з провідних гравців ринку споживчого кредитування в країнах Східної Європи [83].

Компанія представлена в межах України 29 регіональними представництвами. Загальна кількість співробітників Компанії перевищує 2200 спеціалістів. Торгова мережа «ПростоФінанс» станом на 01.01.2009 нараховує більше 1100 точок продажів в магазинах та близько 200 — в автосалонах. Більш ніж 350 000 клієнтів успішно користуються послугами Компанії «ПростоФінанс».

Доступ до світових фінансових ресурсів завдяки Группі Societe Generale дозволяє Компанії «ПростоФінанс» створювати сервіс найвищої якості та надавати кредити з найбільш гнучкими та фінансово вигідними для клієнта ставками. Використання найбільш сучасних IT-технологій дозволяє Компанії «ПростоФі-нанс» підвищувати рівень та якість обслуговування клієнтів, максимально скорочувати час для найбільш швидкого прийняття рішення по кредиту.

«ПростоФінанс» надає кредити в розмірі від 250 до 30 000 гривень строком від 3 до 24 місяців. Річна відсоткова ставка по кредиту становить 5-8%, додаткова щомісячна комісія – 1,75 – 3,0%. Умови надання споживчих кредитів у 2007 році наведені у табл.Г.1 Додатку Г, умови надання кредитів станом на 01.12.2009 року після 1 року розвитку фінансової кризи в банківській системі наведені в табл.Г.2 Додатку Г [83].

ФКСК “VAB Express”(ТМ Швидкокредит) фінансової групи VABGROUP (Україна) входить до складу першої універсальної фінансової групи VAB Group, яка об'єднує активи 9 фінансових компаній, що працюють в усіх сегментах фінансового ринку [85].

Компанія спеціалізується на наданні послуг споживчого кредитування.

ТОВ VAB Експрес планує вихід у всі області і регіони України, не обмежуючись великими містами. Компанія використовує унікальні західні технології кредитування, що дає клієнтам ряд переваг: швидке рішення про видачу кредиту, єдина відсоткова ставка на весь термін кредиту, спрощена система підтвердження доходу клієнта, кредити на будь-який термін без подорожчання, прозора система нарахування відсоткової ставки, миттєве отримання товару.

Частина мережі продажів VAB Експрес складається з традиційних точок, половина з них працює за технологією «no people technologies» — кредити пропонують не співробітники компанії, а самі продавці магазинів. VAB Експрес застосовує скорингові технології, що не допустять зростання неповернених кредитів більше 9% портфелю, а VAB Банк для вирішення цього питання створить колек-торну компанію [85].

В основі роботи VAB Експрес — стратегія лідерства на ринку споживчого кредитування. Мета компанії — вже до кінця 2008 року увійти до трійки лідерів споживчого кредитування вітчизняного ринку, не дивлячись на світову фінансову кризу у 2009 році здійснена.

Таким чином, еквівалентна річна ставка з врахуванням обов’язкового страхування життя в ФКСК “VAB Express” складає (при 0% авансу) 36% річних

Тобто, при порівнянні досліджених умов споживчого кредитування в ФКСК „Простофінанс” та ФКСК „ VAB Express (Швидкокредит)” у 2009 році еквівалентна річна ставка кредиту в ФКСК „Простофінанс” на 4-5% вище (0% авансу), ніж в ФКСК „VAB Express (Швидкокредит)”, але максимальна сума кредиту в ФКСК „Простофінанс” становить 30 000 грн., проти 5 000 грн. в „Швидкокредит”.

На кінець ІІ кварталу 2009 року до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 875 небанківських кредитних установ, у тому числі про 821 кредитну спілку, 25 інших кредитних установ та 29 юридичних осіб публічного права [53], [87].

Станом на 01.01.09 до Держреєстру внесено інформацію про 314 ломбардів. Основним видом діяльності ломбардів як учасників ринку фінансових послуг є надання миттєвих та короткострокових позик на власний ризик під заставу майна споживачів цих послуг. Надаючи короткострокові готівкові кредити, ломбарди тим самим задовольняють нагальні потреби населення в грошах на певний термін, сприяючи підвищенню платоспроможності позикоодержувачів.

Кредитні спілки та банки значно посилили конкуренцію з ломбардами, запровадивши системи швидких споживчих кредитів. Але ломбарди все ще мають переваги над кредитними спілками та банками, які полягають у швидкості надання позик та простоті процедури оформлення кредиту. Умови надання позик лом-бардами є найпростішими на фінансовому ринку. При цьому ризики мінімальні.

Ломбарди у порівнянні з банками та кредитними спілками надають маленькі за розмірами кредити. В період з 01.06.05 до 31.12.08 середній розмір кредиту змінювався від 471,45 грн. у другому кварталі 2005 року до 443,31 грн. у четвертому кварталі 2008 року [35].

Враховуючи отримані результати, в перспективі структурний розподіл ринку споживчого кредитування населення в Україні можна класифікувати в розрізі кредиторів, сум, відсоткових ставок та строків кредитування на:

а) Сегмент банківського іпотечного кредитування будівництва, придбання та ремонту житла з сумами кредитування від 20 тис.доларів США до 100 тис.доларів США на строк 10-20 років;

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 24-25% річних, але ринок з початку фінансової кризи 2008 - 2009 років працює тільки у вторинному підсегменті введенного в експлуатацію житла.

б) Сегмент банківського споживчого кредитування на придбання транспортних засобів з сумами кредитування від 5 тис.доларів США до 20 тис.доларів США на строк 3 – 5 років;

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 32,1% річних, але ринок з початку фінансової кризи 2008 - 2009 років працює тільки у первинному підсегменті для нових автомобілей іноземного складання.

в) Сегмент небанківського цільового споживчого кредитування на придбання побутової техніки та меблів до 5-30 тис.грн. на строк 1-2 роки (ФКСК та кредитні спілки).

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 42,3 – 65,1 % річних, але з початком кризи 2008 – 2009 років багато кредитних союзів припинили свою кредитну діяльність, а на ринку фінансових компаній споживчого кредитування залишилось тільки 3 компанії, які входять до фінансово-банківських холдінгів.

г) Сегмент банківського револьверного нецільового карткового кредитування (до запитання) до 1 тис.доларів США на строк від 1 місяця до 1 року.

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 39,0 – 48% річних, але з початком фінансової кризи на цьому ринку залишився практично тільки найбільший комерційний банк ПАТ КБ „Приватбанк”, який згорнув на період кризи всі програми споживчого кредитування та залишив свою присутність тільки на ринку споживчого карткового „самокредитування”, яке спирається на наявність „зарплатної картки” в ПАТ КБ „Приватбанк”, як реального джерела примусового повернення нецільового споживчого кредиту та нарахованих відсотків.

д) Сегмент небанківського заставного кредитування в ломбардах до 500-1000 грн. на строк 1-2 місяці з необов’язковим поверненням кредиту та викупом застави. Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 182,35 % річних.

 


ВИСНОВКИ

 

За результатами дипломного дослідження вважаю, що найбільш економічно та організаційно обгрунтованим визначенням споживчого кредиту є його класифікація як невиробничого кредиту, тобто не призначеного для отримання додаткового прибутку, що може бути сформульовано як:

„Споживчий кредит – це грошові кошти в національній чи іноземній валютах, які надаються комерційними банками та фінансовими установами, діючими згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг„ та отримавшими ліцензію Національного банку України чи Держфінпослуг України на проведення кредитних операцій банківськими та небанківськими фінансовими установами , громадянам України на невиробничі потреби під відсотки у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості”.

Досліджений в дипломному проекті як суб’єкт ринку споживчого кредитування комерційний банк ПАТ „Кредит Європа Банк” станом на 01.01.2009 року займав рейтингові місця п’ятого десятку (46 -53 рейтингове місце) в 3 групі банківській системі України, маючи наступний рівень основних показників діяльності:

а) кредитний портфель фізичних осіб – 291,17 млн.грн. (61 місце в рейтингу БС за обсягами портфелю).

б) частку депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу - 0,787%;

в) частку депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу - 10,22%;

- 0,098% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України.

Станом на 01.09.2009 року банк ПАТ „Кредит Європа банк” займав наступ-ні рейтингові місця в банківській системі України:

а) кредитний портфель фізичних осіб – 263,83 млн.грн. (66 місце в рейтингу БС за обсягами портфелю).

б) частку депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу - 1,34%;

в) частку депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу - 3,9%;

г) збитки = - 65,75 млн.грн. за результатами 8 місяців 2009 року;

Тобто банк у 2009 році характеризується як збитковий та інвестиційно-не-привабливий банк, який не має практично клієнтської депозитної бази юридичних та фізичних осіб і конкурує в банківській системі України тільки за рахунок джерел материнського зарубіжного банку.

Дослідження кредитно-інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” у 2008 – 2009 роках показало, що структурна частка кредитів фізичним особам в кредитно-інвестиційному портфелі банку з рівня 3,95% станом на 01.01.2008 зросла до рівня 15,41% станом на 01.01.2009 та продовжила зростання до рівня 20,3% станом на 01.07.2009 року.

Це пов’язане з наслідками світової фінансової кризи та відповідною кон’юнктурною кризою в експортно-орієнтованих галузях економіки України, коли міжнародний ринок попиту на експортну продукцію України у 2008 -2009 роках різко впав, а внутрішній ринок України не може використати експортну продукцію. Це привело до звуження банківських пропозицій на кредитування платоспроможних юридичних осіб та розширення ринку банківських пропозицій на ринку споживчого кредитування населення України, який характеризується як підвищеним ризиком обслуговування багаточислених малих кредитів, так і підвищеною дохідністю кредитування.

На протязі 2008 – 1 півріччя 2009 рр. в кредитному портфелі споживчого кредитування населення на поточні потреби в ПАТ „Кредит Європа Банк” були наступні кредитні продукти:

а) короткострокове (до 1 року) нецільове кредитування фізичних осіб готівкою в національній валюті (програма „Легкий кредит);

б) довгострокове (до 2 років) нецільове кредитування фізичних осіб готівкою в національній валюті (програма „Легкий кредит);

в) довгострокове (від 2 до 4 років) цільове безготівкове кредитування фізичних осіб на придбання автомобілей в національній та іноземній валютах (програма „Нові автомобілі іноземної зборки”);

г) в умовах світової фінансової кризи 2008 – 2009 років станом на початок 2009 року припинено іпотечне кредитування фізичних осіб, а видані іпотечні кредити станом на кінець 1 півріччя 2009 року погашені навіть без нарахування відсотків за користування у 2009 році, оскільки були видані під нереалізоване будівництво житла, тобто стали беззаставними.

Проведений аналіз даних показав, що станом на 01.07.2009 кредитний порт-фель споживчого кредитування в ПАТ «Кредит Европа Банк» характеризується наступними показниками:

- 50,7% обсягу портфелю – це автокредитування під заставу застрахованих автомобілів. В цьому сегменті низький рівень простроченості – 18,2% та середній строк повернення кредитів – 5,8 років;

- в сегменті «легкий кредит» (нецільовий, незабезпечений) обсяг виданих кредитів за стабілізувався на рівні 5,5 – 5,8 млн.грн., а рівень простроченості кредитів досяг 39,5%, що спонукало банк створити резерви на зменшення кредитного ризику в цьому сегменті на рівні 46,7%, а у листопаді 2009 зовсім згорнути програму видачі цих типів кредитів, оскільки строк їх повернення становить 2,5 роки, а тримання такого високого рівня резервів значно знижує рентабельність доходів банку у цьому сегменті.

Станом на 16.11.2009 року в кредитному портфелі споживчого кредитування населення на поточні потреби в ПАТ „Кредит Європа Банк” залишився тільки 1 кредитний продукт:

а) довгострокове (від 1 до 4 років) цільове безготівкове кредитування фізичних осіб на придбання автомобілей в національній та іноземній валютах (програма „Нові автомобілі іноземної зборки”);

Як показав аналіз:

- 4,0% обсягу кредитного портфелю поточних споживчих кредитів фізичним особам в банку становлять прострочені довгострокові поточні кредити;

- та 4,0% обсягу кредитного портфелю становлять нараховані та прострочені і несплачені відсотки за користування цими поточними кредитами.

В той же час загальний рівень резервування кредитного портфелю банку становить 17,7%, тобто рівень ризику споживчого кредитування фізичних осіб є нижчим за ризик кредитування юридичних осіб.

Аналіз динаміки обсягів та структури кредитно-інвестиційного портфелю банку ПАТ „Кредит Європа банк”, приведеного до валютного (доларового) еквіваленту для ліквідування фактору впливу девальвації національної валюти у 2008 - 2009 року, показав:

1. На передкризовому інтервалі часу ( з 1 січня 2008 року до 1 жовтня 2008 року):

- обсяги валютного еквіваленту міжбанківських кредитів зросли з рівня 60,6 млн.USD до рівня 100,8 млн.USD, тобто на +66,3%;

- обсяги валютного еквіваленту кредитів юридичним особам зросли з рівня 38,2 млн.USD до рівня 113,8 млн.USD, тобто на +197,9%;

- обсяги валютного еквіваленту кредитів фізичним особам зросли з рівня 6,05 млн.USD до рівня 40,27 млн.USD, тобто на +565,5%;

- обсяги валютного еквіваленту коштів, вкладених в цінні папери, зросли з рівня 48,3 млн.USD до рівня 89,3 млн.USD, тобто на +184,9%;

Таким чином, динаміка росту споживчого кредитування фізичних осіб в банку у передкризовий період в 2,5 рази перевищувала темп росту кредитування юридичних осіб. Причина полягає в виявленому вище фактичному рівню ризику споживчого кредитування фізичних осіб на рівні 8% при загальному рівні резервування кредитного портфелю банку 17,7%, тобто рівень ризику споживчого кредитування фізичних осіб в ПАТ КБ „Кредит Європа банк” є нижчим за ризик кредитування юридичних осіб.

2. На кризовому інтервалі часу ( з 1 жовтня 2008 року до 1 вересня 2009 року) обсяг КІП зменшився з 316,1 млн. USD до 170,1 млн.USD ( на – 46,1%):

- обсяги валютного еквіваленту міжбанківських кредитів зменшились з рівня 100,8 млн.USD до рівня 32,13 млн.USD, тобто на -68,0%;

- обсяги валютного еквіваленту кредитів юридичним особам зменшились з рівня 113,8 млн.USD до рівня 68,2 млн.USD, тобто на -40,0%;

- обсяги валютного еквіваленту кредитів фізичним особам зменшились з рівня 40,27 млн.USD до рівня 33,0 млн.USD, тобто на -18,0%;

- обсяги валютного еквіваленту коштів, вкладених в цінні папери, зменшились з рівня 89,3 млн.USD до рівня 36,8 млн.USD, тобто на -58,8%;

Таким чином, динаміка падіння обсягів споживчого кредитування фізичних осіб в банку у кризовий період в 2,0 рази менше темпа падіння обсягів кредит-вання юридичних осіб, оскільки світова фінансова криза на Україні привела до кризи в промисловості, але потреби фізичних осіб у споживчому кредитуванні не зменшились. В той же час, ризикованість споживчого кредитування в умовах зниження обсягів джерел доходів населення при падінні ВВП України у 2009 році на – 34% значно зросла і потребує спеціальних методів ризикованого кредитування.

При проведенні аналітичного дипломного дослідження виявлена особлива стратегічна місія ПАТ „Кредит Європа банк”, як представника транснаціонального банківського холдінгу, на ринку спожичого кредитування України в кризовий період 2009 року – трансформація низьковідсоткових міжбанківських валютних еврокредитів іноземного головного банку (практично єдине джерело банківських кредитних ресурсів при відсутності клієнтської депозитної бази) в високовідсоткові короткострокові гривневі споживчі кредити населенню на придбання нових автомобілів тільки іноземного виробництва, тобто фактично – інвестування росту виробництва автомобілей за кордоном та забезпечення їм ринку збуту на території України за рахунок „викачування” коштів з населення України з додатковим забезпеченням прибутку системі банків „Кредит Європа банк” та „перекачуванні” нарощених капіталів в головний іноземний банк, як повернення єврокредитів з відсотками.

Таким чином, сучасна роль банку ПАТ „Кредит Європа банк” в розвитку економіки власне України – різко негативна, оскільки вона орієнтована на отримання надприбутків на території України та легального вивезення інвестуємого капіталу з отриманими надприбутками в іноземні економічні системи. При цьому ПАТ „Кредит Європа банк” в сегменті споживчого кредитування, як і інші банки України, які на 55% є дочірніми банками транснаціональних банківських холдінгів, виконують стратегічну місію кредитування ринку товарів іноземного виробництва, тобто успішно працюють в Україні за кредити іноземних економічних систем на економіку іноземних держав.

Тобто, при різкому спаді виробництва в промисловості України в кризовий період та практичній відсутності національного виробництва технічно-складних сучасних побутових приладів і автомобілів, розширення споживчого кредитування в Україні є процесом створення ринку попиту на іноземну продукцію на території України за рахунок кредитування населення України іноземним капіталом через дочірні транснаціональні банки. Такий механізм споживчого кредитування в Україні і створює, згідно заявам Національного банку України, незабезпечений внутрішніми доходами населення попит на „іноземні” споживчі кредити, які практично „вимивають” національний дохід України в іноземні економічні системи, забезпечуючи розвиток їх промисловості (ефект щільності автомобілів „Мерседес” та „Лексус” на 1тис.осіб населення в Україні вищий, ніж в промислово-розвинутих країнах – виробниках).

Таким чином, введення довідок про реальні оподатковані доходи громадян як основу процесу споживчого кредитування та законодавче обмеження сум споживчого кредитування відповідним розміром доходів за період кредитування є основним напрямком економічного підходу до розробки Закону України „Про споживче кредитування”, який повинен зупинити механізм незабезпеченого доходами громадян України споживчого кредитування, оскільки механізм застави придбаного товару має інфляційний характер та направлений на створення „кризи переспоживання” в Україні і нестабільності роботи банківської системи України.

При розробці пропозицій активізації ринку споживчого кредитування в Україні в дипломному дослідженні проаналізований зарубіжний досвід організації споживчого кредитування та його впровадження в деяких великих банках України.

Так, у більшості країн світу кредитори (банки, фінансові компанії, компанії-емітенти кредитних карт, інвестиційні компанії, торгові компанії, що надають комерційні кредити) на постійній основі обмінюються інформацією про платоспроможність позичальників через кредитне Агентство (бюро).

Впровадження інформаційних систем бюро кредитних історій дозволяє на ринку споживчого кредитування фізичних осіб:

- суттєво знизити витрати банку на ідентифікацію ризику кредитування споживача на окремому місці продавця кредитних продуктів банку, особливо коли це місце розташоване безпосередньо в точці торгівлі предметами та послугами, які кредитуються банком;

- централізувати та проводити об’єктивний контроль умов кредитування в теріторіально відокремлених відділеннях та “банківських” кіосках з мінімальними вимогами до аналітичних здібностей кредитного інспектора;

- впровадити технологію “самокредитування” через банкоматні системи, тобто автоматизувати процес споживчого кредитування у відсутності банківського персоналу.

При дослідженні нових форм організації споживчого кредитування на ринку України в дипломній роботі досліджена діяльність наступних небанківських фінансових установ:

- фінансових компаній споживчого кредитування;

- кредитних спілок на ринку споживчого кредитування;

- ломбардів на ринку споживчого мікрокредитування.

Проведений в дипломній роботі аналіз структурного розподілу ринку споживчого кредитування населення в Україні показав, що його перспективну побудову можна розділити в розрізі кредиторів, сум та строків кредитування на:

а) Сегмент банківського іпотечного кредитування будівництва, придбання та ремонту житла з сумами кредитування від 20 тис.доларів США до 100 тис.доларів США на строк 10-20 років;

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 24-25% річних, але ринок з початку фінансової кризи 2008 - 2009 років працює тільки у вторинному підсегменті введенного в експлуатацію житла.

б) Сегмент банківського споживчого кредитування на придбання транспортних засобів з сумами кредитування від 5 тис.доларів США до 20 тис.доларів США на строк 3 – 5 років;

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 32,1% річних, але ринок з початку фінансової кризи 2008 - 2009 років працює тільки у первинному підсегменті для нових автомобілей іноземного складання.

в) Сегмент небанківського цільового споживчого кредитування на придбання побутової техніки та меблів до 5-30 тис.грн. на строк 1-2 роки (ФКСК та кредитні спілки).

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 42,3 – 65,1 % річних, але з початком кризи 2008 – 2009 років багато кредитних союзів припинили свою кредитну діяльність, а на ринку фінансових компаній споживчого кредитування залишилось тільки 3 компанії, які входять до фінансово-банківських холдінгів.

г) Сегмент банківського револьверного нецільового карткового кредитування (до запитання) до 1 тис.доларів США на строк від 1 місяця до 1 року.

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 39,0 – 48% річних, але з початком фінансової кризи на цьому ринку залишився практично тільки найбільший комерційний банк ПАТ КБ „Приватбанк”, який згорнув на період кризи всі програми споживчого кредитування та залишив свою присутність тільки на ринку споживчого карткового „самокредитування”, яке спирається на наявність „зарплатної картки” в ПАТ КБ „Приватбанк”, як реального джерела примусового повернення нецільового споживчого кредиту та нарахованих відсотків.

д) Сегмент небанківського заставного кредитування в ломбардах до 500-1000 грн. на строк 1-2 місяці з необов’язковим поверненням кредиту та викупом застави.

Станом на 01.12.2009 середня еквівалентна річна ставка кредитування в національній валюті в цьому сегменті становить 182,35 % річних.

Таким чином, за результатами дипломного дослідження пропонується впровадження наступних пропозицій і рекомендацій щодо шляхів розвитку банківських та небанківських продуктів споживчого кредитування, яке дозволить:

1. В банківському секторі:

-  зосередити увагу банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського споживчого кредитування населення, поточний рівень якого в розрахунку на душу населення в Україні в 6 разів нижче середньоєвропейського;

- ініціювати участь банківських установ в створенні та розширенні діяльності кредитних бюро для формування кредитної історії всіх фізичних осіб, які коли-небудь звертались за кредитом у будь-яку кредитну установу країни;

- використати досвід кредитування банків для формування начальних вибірок достатніх обсягів із поділом клієнтів на “ добрих” та “ поганих” з виділенням основних вхідних параметрів моделей кредитування.

2. В небанківському секторі:

- створити систему спеціалізованих дочірніх банківських структур – фінансових компаній споживчого кредитування, в яких банк буде гарантом фінансової стабільності, джерелом вільних ресурсів для нарощування обсягів споживчого кредитування та організатором телекомунікаційних мереж автоматизованих систем мережевого обслуговування точок продажу продуктів споживчого кредитування і систем приймання платежів позичальників;

- прийняти Закон України „Про ломбарди” та регулювання їх позикових ставок згідно ризиковим розрахункам, але не в 3 раза більше, ніж для всіх інших суб’єктів ринку та видів споживчого кредитування.

Це надасть можливість організувати діяльність банківських та небанківських фінансових установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку споживчого кредитування населення для задоволення соціальних потреб населення України.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

2. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Журнал “Банковские технологии”, № 6, 1999 // http://www.cfin.ru

3. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій – К: КНТЕУ, 2007.- 123 с.

4. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

5. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

6. Банківські операції : Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

7. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред.д-ра екон.наук,проф.А.М.Мороза.- К.: КНЕУ, 2000.- 384с.

8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

9. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования - javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:Издательская группа "БДЦ-ПРЕСС", 2003г. - 256 стр.

10. Бергер Айке Банковские операции для физических лиц - К.:Укр.Финан-сово-банковская шк. в сотрудничестве с группой европейских сберегательных банков, 1997.- 135 с.

11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2004. - 622 с

12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2004. - 618 с

13. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. - К.: Знання, 2006. - 464 с. - (Вища освіта XXI століття)

14. Волков С.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики та перспективи // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 35 вiд 30-08- 2004

15. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процент-ні надходження банку // Вісник НБУ. – 2008. – № 8. – С. 26–29.

16. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник.- Київ: Істина, 2001.- 256с.

17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

18. Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпора-тивного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С. Б. Братанович. - М. : Весь мир, 2007. - 290 с.

19. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Нав-чальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.І. Донець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с

20. Дорош Г. Чи захищаються права споживачів при здійсненні банківської діяльності? // „Юридична газета”, № 6(67), 20 квітня 2006 року

21. Задерей Н. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 24 вiд 13-06-2005, www.kontrakty.com.ua

22. Задерей Н. Група «ТАС» захопилася створенням бюро кредитних історій// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 41 вiд 10-10-2005

23. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України ста-ном від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 24. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 25. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року N 2664-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 26. Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року N 2908-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 27. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року N 1023-XII (Законом України від 1 грудня 2005 року N 3161-IV цей Закон викладе-но у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютер-на законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 28. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 року 979-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 29. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року N 898-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 30. Закон України N 2704-IV від 23 червня 2005 року “Про організацію формування та обігу кредитних історій” // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 31. Закон України „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 32. Закон України „Про страхування” від 4 жовтня 2001 року N 2745-III  (цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 33. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” від 23 червня 2009 року N 1533-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

34. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2007 рік // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.06.2008 № 778 – http://www.dfp.gov.ua, 2009

35. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2008 рік // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.06.2009 № 508 – http://www.dfp.gov.ua, 2009

36. Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

37. Євтух О.Т. Доходна іпотека – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2000.-304 с.

38. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

39. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. для вузів /О. С. Любунь, К. В. Пали-вода, М. П. Денисенко та ін /Ред. О. С. Любунь та ін. - К: ЦНЛ, 2005. - 392с.

40. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с

41. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика : научное издание / В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007.- 1024 с.

42. Коваленко К. Гарантована якість – перше кредитне товариство: лідер руху кредитних спілок // „Україна Business, №46, 2005

43. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.- 251с.

44. Лагутін В.Д. Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування //«Фінанси України», № 1, 2004, с.75 – 82

45. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд. К.: «Знание», 2002, 215 с.

46. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 47. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик - менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

48. Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу // Українська національна іпотечна асоціація, 2002

49. Орлов А. Скоринговая модель: возможность стать ближе к клиенту стоит недешево – 25.04.2006 // http://www.uabanker.net

50. Панова Г. Банковское обслуживание частных лиц. – М.:АО ДИС, 1994. – 352с.

51. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка .- М.: ИКЦ «Дис», 1997.- 464 с.

52. Підсумки діяльності кредитних установ за 2008 рік // Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України – http://www.dfp.gov.ua, 2009

53. Підсумки діяльності кредитних установ за ІІ квартал 2009 року // Дер-жавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України – http://www.dfp.gov.ua, 2009

54. Положення про регулювання Національним банком України ліквід-ності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 року N 378 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 55. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 56. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
Информация о работе «Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 151944
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 30

Похожие работы

Скачать
356941
30
0

... і 4. Коефіцієнт забезпеченості ВР Кз= СК ВР - вартість застави СК - сума кредиту ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування комерційного банку на прикладі Державного спец ...

Скачать
56726
2
1

... на сучасному етапі 3.1 Методи та важелі вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування Беручи за увагу сучасний перехідний стан економіки України вцілому, враховуючи всі проблеми іпотечного кредитування, наявність проблеми ризиків, перш за все кредиторів, головним заходом вдосконалення ринку іпотечного кредитування є запровадження механізму формування та планування стабільних ...

Скачать
168570
15
1

... , яка оцінена районним бюро технічної інвентаризації (МБТІ).В такому випадку береться до уваги вартість за даними оцінки. Розділ 3. Напрямки удосконалення споживчого та іпотечного кредитування 3.1 Мінімізация кредитного ризику, форми його страхування та використання сучасних комп’ютерних технологій при проведенні розрахунків Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. ...

Скачать
225295
29
30

... "Догмат Україна" починає з 2002 року. Саме тоді невелика команда активних молодих менеджерів ухвалила стратегічне рішення про входження на український ринок фінансових послуг для населення. Тоді ж були вивчені національні особливості споживчого кредитування, його специфіка і визначені ключові сегменти для подальшого розвитку компанії. Менше ніж через рік, в 2003, була створена торгова марка "Є ...

0 комментариев


Наверх