Басқару ортасы- стратегиялық маңызды объект. Талдаудың өзі сол объектіден басталуға тиіс

279076
знаков
0
таблиц
1
изображение

4. Басқару ортасы- стратегиялық маңызды объект. Талдаудың өзі сол объектіден басталуға тиіс.

Басқару ортаны зерттеу көптеген әдістермен жүргізіледі. Оларға мынандай талдау әдістері жатады: Әлеуметтік, технологиялық, экономикалық, саясаттық (PEST-анализ) және күшті жағы, әлсіз, мүмкіндіктер, қауіптер (SWOT – анализ).

SWOT талдау – бұл рыноктың макрожүйесі және олардың нақтылы мақсаттарын талдау әдісі. Фирманың және оның бәсекелестерінің кешендік сызбасының үлгісі: «күшті жақтары – әлсіздігі-мүмкіндіктері - қауіптер».

Дипломдық жұмыста зерттеліп отырған жағы барлық өндірілген өнім сапалы және сапалығын дәлелдейтін сертификацияланған құжаттары бар; компанияның саясаты клиенттермен компания қызметкерлері арасында барынша қарапайым байланыс орнату; компанияның әілсіз жақтарын және қауіптерін жоюда қаржылық және кадр потенциалы жеткілікті; компанияның қосымша көздерден қаражаттар тарту мүмкіндігі бар; жоғары кәсіби білікті персоналды таңдау жоспары бар; ішкі шаруашылық қызметті қатаң бақылау; әлсіз жақтары лизинг компанияларының алдында міндеттемелерінің болуы, мүмкіндіктері жергілікті басқару органдарын ауылшаруашылығы саласын дамытуға қызығушылықтарын тудыру; «РЗА» АҚ интенсивті өнім өндірісін дамытып Қызылорда облысында ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру түрлері бойынша негізгі жеткізіп берушілердің қатарында болу; компанияның бірден бір басымдықтарының бірі клиенттерге сапалы өнімді қамтамасыз ете отырып, азық түлік нарығында жағымды позицияны иелену; қауіпті жағы үкіметтің салық саясатын өзгерту – салықтың деңгейін өсіру өнім бағасының өсуіне де әсер етеді.

Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық іс-әрекетін талдау нәтижесінде анықталған қосымша қаржы мүмкіндіктері шынайы бағалануы үшін оны жоспарлық кезеңнің әр түрлі мүмкін жағдайын ескере отырып, бірнеше нұскада жасау қажет.

Төлемдер күнтізбесі кәсіпорынның барлық табысы мен шығысын өзара үйлестіре отырып, дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Күнтізбе құру міндетті емес, дегенмен, көптеген кәсіпорындардың үнемі төлем күнтізбесін жасауы оларға ауыр қаржылық жағдайы кезеңі туындайтынын алдын ала көріп-біліп, уақытша қаржылай қиындықтарды жоюға қосымша ресурстар табу үшін дер кезінде қажетті шара қолдануға мүмкіндік береді. Бюджеттік жоспарлау орнықты даму перспективаларын болжау кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің бастамасы деп түсінген жөн. Сондықтан, кәсіпкерлікті дамыту (құрылымдық бөлімшелері) дамыту перспективалары кірістер мен тәуекел салыстырғанда маңызды алқалылық болып табылады.

Сонымен, қаржылық жоспарлаудың теориялық негіздері, деп қорытынды жасауға болады.Тіршілігін фирманың жоспарлаудың көмегінсіз мүмкін емес, "соқыр" ұмтылыс тез күйреуге әкеледі. Құру кезінде кез-келген кәсіпорынды анықтап, мақсаттары мен міндеттерін, оның қызметін жоспарлау бойынша жүзеге асырылуы тиіс қатаң схемасын пайдаланып көптеген сандық көрсеткіштерді есептеу.

Мақсаттары мен мәні қаржылық жоспарлаудың, сондай-ақ әр түрлі аспектілерін практика қаржы жоспарларын жасап, қорытынды жасауға болады, бұл қаржы жоспары ажырамас бөлігі болып табылады.

Көрсетілгендей, жоспарлау өтінімінде мынадай маңызды артықшылықтарды жасайды:

Ол болашақ қолайлы жағдайлар дайындау пайдалануға мүмкіндік береді.

Туындайтын проблемаларды түсіндіреді.

Ол болашақ жұмысына, олардың шешімдерді іске асыру үшін менеджерлерді шақырады.

Ұйым ішінде үйлестіруді жақсартады.

Менеджерлердің оқу даярлауды жетілдіру үшін алғышарттар жасайды.

Ол қажетті ақпаратты фирманы қамтамасыз ету қабілетін арттырады.

Бұл ресурстарды неғұрлым тиімді бөлуді ықпал етеді.

Ұйымның бақылауды жақсартады.

Осы курстық жұмыстың барысында шешілген міндеттері:

1. Қаржылық жоспарлаудың мәні мен мазмұны қаралды

2. Қаржылық жоспарлау әдістемесімен таныстырды

3. Талдау қаржылық жағдайы ЖШС «Жаңа-шырақ»

4. Әзірленген бағыттар тетігін жетілдіру жоспарлауды

Қолда бар ресурстарды барынша тиімді пайдалану арқылы өз мақсаттарына жету үшін мүмкіндік бюджеттер арқылы жауапкершілік орталықтарына, бюджеттік басқару операциялық жүйені жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық жоспарлау басқару механизмін жетілдіру мақсатында. Бұл қаржылық жағдайды тұрақтандыруға және дағдарыстық жағдайдан шығу үшін жақын арада және қысқа мерзімді келешекте компанияға мүмкіндік береді.

Ұзақ мерзімді жоспарлау шеңберінде және несие арттыру үшін - айналым капиталын арттыру, сауда арттыру және халықтың сатып алу қабілетінің, өсіп пайда «Тауарлар несиеге» жүйесін пайдаланып, жаңа бағыт енгізу ұсынылды. Осы іс-шараның нәтижесінде, біз, көп клиенттер тарту айналым капиталының ағынын арттыру және пайда жасауға, сонымен қатар халыққа тауарлар мен қызметтер көрсету нарығында көшбасшы атағын растау үшін ғана емес. Ол икемді төлеу шарттарын және икемді баға түрлерімен келісім-шарт үлгілерін кең ауқымды дамыту қажеттілігі ушін. Түрлі нұсқада жүзеге асады. Алдын ала беру және банк кепілдігі іске асыру үшін алдын ала төлем немесе ішінара алдын ала төлем. Екі қысқа мерзімді қаржыландыру операциялардың салыстырмалы бағалау. Жеңілдіктер және ерте төлем жасауға, жеңілдіктер жүйесі ақшалай немесе заттай инфляция және салыстырмалы арзан жұмыс компанияның шығындарды қорғауға көмектеседі. Кәсіпорын үшін сөзсіз практикалық маңызы бар, оның қаржылық жағдайын жақсарту - ұсынылған ұсынымдар мен компанияның қаржылық жоспарлау және оның экономикалық бағалауды жетілдіру бойынша ұсыныстар барлық төлем қабілеттілігін арттыруға бағытталған.

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

1. Бердалиев К.Б. Стратегиялық менеджмент: Оқулық. – Алматы.: - Қазақстан Республикасы Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2011 ж. – 312 б.

2. Маркова В.Д. – Стратегический менеджмент: курс лекции. – М.: ИНФРА – М: 2005

3. Фатхудинов Р.А. – Стратегический менеджмент. Учебник. 7-е изд М.: Дело, 2005.

4. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 568 с.

5. Ансофф И. Стратегический менеджмент. 2009., Издательство: Питер, 344 стр

6. Хорин А.Н. Стратегический анализ: учеб пособие/ - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с. – (Высшее экономическое образование).

7. Виханский О.С. Стратегическое управление Москва, 2002г., Изд: Гардарика, 296 стр.

8. Герчикова И.Н. Менеджмент Москва, 2002г., Изд: Юнити, 501 стр.

9. Зуб А.Т Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов Москва, 2002 г., Изд: Аспект Пресс, 416 стр

10. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие Москва, 2002г., Изд:, 288 стр.

11. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент (Учебник ) Москва, 2005г., Изд: КноРус, 495 стр.

12. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий (Зарубежный учебник) Москва, 2005г., Изд: ЮНИТИ-ДАНА, 396 стр.

13. Петрова А. Н. Стратегический менеджмент (Учебник) СПб., 2005г., Изд: Питер, 495 стр.

14. Волкогонова О. Д. Стратегический менеджмент (Учебник) Москва, 2004г., Изд: Форум ИНФРА-М, 254 стр.

15. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа Москва, 2003г., Изд: Вильямс, 924 стр.

16. Ричард Л. Дафт. Менеджмент, 2011- Издательство: Питер, 800 стр.

17. Грант. Современный стратегический анализ. 2011 г. Издательство: Питер Р. 560 стр

18. Зук Крис, Аллен Джеймс. Стратегии роста компании в эпоху нестабильности., 2007 г., Издательство: Диалектика-Вильямс, 192 стр

19. Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ІІІ. Стратегический менеджемент: концепции и ситуция для анализа. 2011 г., Издательство: Диалектика-Вильямс 928 стр.

20. Асват Дамодаран. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. 2010., Издательство: Диалектика-Вильямс, 496 стр.

21. Грант. Современный стратегический анализ. 2011 г. Издательство: Питер Р.,560 стр

22. Майкл Е. Портер. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов., 2011 г. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 453 стр.

23. Керцнер Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами., 2010 г., Издательство: ДМК, 320 стр.
24. Хангер Дж.Д. Основы стратегического менеджмента. 2008г. Издательство: Юнити, 360 стр.

25. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент - Учебник Год выпуска: 2009 Издательство: «Дело», 448стр.

26. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М., 2004. 541

27. Лапыгин Юрий Николаевич Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. 2009г. Издатель: ИНФРА-М, 364 стр.

28. Петров А. Н. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов2 издание, 2010 г., Изд. Питер, 496 стр.

29. Зуб А. Т., М. В. Локтионов Стратегический менеджмент. Системный подход, 2011 г. Изд. Генезис, 848 с.

30. Маленков Ю.А. Учебник «Стратегичесий менеджмент
Велби - 2009 г., 224 с.

31. Питера Друкера Р. Свэйм. Стратегии управления бизнесом Издательство: Питер, 2011 г., 416 стр.

32. Крогерус М. Книга решений. 50 моделей стратегического мышления Издательство: Олимп-Бизнес, 2012 г., 208 стр.

33. Маркова В.Д., Кузнецова. Стратегический менеджмент. Курс лекций., 2007 г. Издательство: Инфра-М , 288 стр

34. Слиньков В.Н.Стратегическое планирование на основе сбалансированой системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации, 2008 г. Издательство: КНТ, 384 стр.

35. Виханский О. С. Стратегическое управление. Экономистъ-2008 г., 296 с.

36. Маркова В.Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Понятия, концепции, инструменты принятия решений. Издательство: ИНФРА-М, 2012 г. 320 стр.

37. Ежегодный отчет Всемирной торговой организации. - М., 2000.

38. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н.Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике. Основы стратегического инновационного менеджмента и маркетинга Издательство: Либроком, 2012 г. 248 стр.

39. Дүйсембаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2011. – 348 бет

40. Мадиярова Э.С.,Суйеубаева. С.Н. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы, - Алматы: Экономика, 2009. - №1. – С.262

41. Ниязбекова Б.А., Рахметова Б.А., Байнеева П.Т Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы, - Алматы: Экономика, 2013. -№1. –С.623

42. Құлпыбаева С. Қаржы теориясы: Оқулық. Алматы: Экономика, -2013. –С. 448

43. qazaquni.kz – ұлттық порталы;


Информация о работе «Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың теориялық негіздері»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 279076
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

0 комментариев


Наверх