Кәсіпорында қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері мен шешу жолдары

279076
знаков
0
таблиц
1
изображение

3 Кәсіпорында қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері мен шешу жолдары

 

3.1 Қаржылық жоспарларды жүзеге асыру барысында туындайтын

негізгі жолдар

 

Әлемнің дамыған елдеріндегі кәсіпорындардың қаржылық жұмыстарының тәртібі қаржылық болжау процесіндегі алғашқы орында нақты ақша қозғалысын болжаудың алатынын растайды. Бірақ, өнеркәсіптік дамыған елдердің тәжірибесінде нарықтық шаруашылық жағдайында қаржылық болжау ғылыми және тәжірибелік аспектіде қызығушылық тудырады, бірақ оны зерттеу, көшіру үшін емес, республика экономикасының қазіргі жағдайының ерекшеліктері мен экономикалық реформалардың даму дәрежесін есепке ала отырып пайдалану үшін керек.

Қаржылық болжаудың отандық жүйесінің нақты ақша қозғалысының талдауын қамтымайтындағы жөнінде атап айту керек. Бірақ, бұл тапсырма жедел қаржылық жоспарлау процесінде төлем күнтізбесін және кассалық жоспарды құруға жүктеледі, ал бұл дисконттау моделімен салыстырғанда жекелеген ақша ағынын, қаржылық көрсеткіштердің динамикасын қарастыруға мүмкіндік бермейді.

Сонымен қатар, қаржылық болжаудың әр түрлі концепцияларын салыстырмай тұрып, олардың мәнін анықтамас бұрын ақша ағынының дисконттау моделін (мұнда одан әрі де дисконттауды, тек қана оның жеке құрамы ретінде ақша ағынын алғашқы кезеңге дисконттау коэффициенті арқылы келтіру ғана емес, болжау моделі ретінде қарастыру сөз болады) қарстыру негізсіз болады. Біріншіден, біз неліктен қарастырылып отырған концепцияны ұстанамыз. Екіншіден, болжау объектісі ретінде тек қана жалпы кіріс пен амортизация ғана емес, тұтасымен қаржылық ресурстарды болжауды қолдануды нақты негіздеу талап етіледі.

Осы концепциялардың мәні төмендегіше. Қаржылық болжау объектісі ретінде кәсіпорынның шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижесі алғашқылары болып қолданылады.

Осы концепцияның екіншісінде қаржылық божаудың объектісі ретінде ақшалай қаражаттардың жиынтық қалдығы қатысады. Біздің пікірімізше, концепциялардың екіншісі талғамға ие болып табылады, өйткені ол болжаудың кең объектісін қамтиды, бір мезетте қаржылық нәтижелерді болжаудың аралық этаптарын да өзіне қамтиды.

Қаржылық ресурстардың қозғалысын болжаудың орны мен ролі қатынасында қаржылық болжаудың қарастырылып отырған концепциялары арасында анық қайшылық жоқ сияқты. Алғашқы шарт бұл жерде уақыт факторына келіп тіреледі. Егер де сөз болашаққа болжау туралы болатын болса, онда қаржылық нәтижелер болашаққа болжау объектісі болады, ал нақты ақшаны болжау мүмкін көп нұсақалы сипатта болады, онда қаржы ресурстарының қозғалысын болжау кәсіпорынның қаржылық жоспарын құру процесінде жедел божау элементі ретінде қарастырылады.

Балансының өтімділік және төлем қабілеттілігінің сипаттайтын коэффициенттерді есептеу талдау талданады компаниялардың балансының құрылымын, сондай-ақ қанағаттанарлықсыз, және компания дәрменсіз сипаттайды.

Рейтингі бизнес қаржылық талдау бизнесті басқаруда үрдісімен болуын көрсетті. Стратегиялық мақсаттары, пайда барынша капитал құрылымын оңтайландыру және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету үшін оның қаржылық тұрақтылығын, қаржы-экономикалық жағдайында ашықтығын жетуді қамтамасыз ету үшін ғана емес, болуы тиіс кәсіпорын экономикалық реформа барысында кәсіпорын қаржы саясатының дамуының негізгі іс-шаралар, сондай-ақ тиімді кәсіпорын басқару тетігін құру .

Қаржылық жоспарлау қаржылық бақылау маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Бірінші, кәсіпорынның болашақта анықтау және оның құрылымдық бөлімшелері, және екіншіден, кәсіпорынның қажетті нәтижелерге жобалау және, үшіншіден, әдістері мен құралдарын (ресурстар) таңдау және іс ретін көрсетілген қалаған нәтижелерге қол жеткізу үшін.

Қаржылық жоспарлау негізі осы қарапайым фактіні ресурстар, сайып келгенде, беруді тоқтатуға, бұл шын мәнінде ескермеуге әкеледі.Бұл үшін кәсіпорынның өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін өмірлік маңызды құралы ретінде, ол дәйекті және тиімді қаржылық басқару қабылдайды және, атап айтқанда, қаржылық жоспарлау.

Қаржылық басқару міндеттерінің бірі экономикалық теория әділ ресурс иелері (инвестициялауға) орналастыру бейім екенін бекітеді. Бір мезгілде инвестиция олардың астанасы (ақша, ресурстар) болашақ табыс компанияның заңды иелерінің үмітін (акционерлері, «иелері») қарастыру оларды кезде етіп енгізу бірлігіне тәуекел пайда қолайлы деңгейіне ие болды. Ол бұл деңгей баламалы инвестициялардың таза рентабельділік деңгейіне сәйкес және қажет деп болжанып отыр. Дәлірек капиталдың тиімді инвестициялық кәсіпорын иелері (акционерлер), капиталға таза пайда деңгейі осы көзқарасқа, қаржылық жоспарлау үшін негізгі бағдар дәл болуы, кәсіпорынның табыстылық (рентабельділік) болып табылады осылайша акционерлердің үмітін ақтау.

Осылайша, компанияның қаржылық басқару назарға компанияның ұсынған ресурстарды иелерінің барлық топтарының мүдделерін қабылдайды акционерлер де кредиторлар, банктер, жабдықтаушылар мен мердігерлермен қамтиды, бюджет және т.б. тыс қорлар, кадрлық, бұл ресурс иелерінің барлық топтар атап өткен жөн. Компаниялар (яғни, міндеттемелерді қалыптастыруға кім қаржыландыру активтерді көздері) бір жолы немесе қаржылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығын қамтамасыз басқа мүдделі. Тұрақты және төлем қабілеттілігі жұмыс берушінің қайтадан сенімді қарыз алушының несие қабілеттілігі, коммерциялық кредиторлардың (жеткізушілер мен мердігерлер) тұрақты және еріткіш жылы (кейінге қалдырылған төлей отырып болса да) сатып алушы, қызметкерлер олардың инвестицияланған капиталға барабар және тұрақты таза пайданың, банктердің қызығушылық акционерлер, бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат төлеуге қабілетін арттырады.

Ол компанияның қалыпты қаржылық жағдайы үздік компаниясы ұсынған ресурстарды иелерінің мүдделері мен үміттерін кездесті.Әрине, осы кезде мүдделері мен немесе одан кем теңдестірілген күту.

 

Кесте 11 - Кәсіпорында қаржылық жоспарлаудың мәселелері мен шешу жолдары.

Мәселелер

Шешу жолдары

Кәсіпорынның арнайы ұйымдастырушылық, ақпараттық, кадрлық қамтылмағаны оперативтік басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді

Жоспарлаудың тиімділігін жоғарылату үшін және мәліметтерды тез жинау үшін ақпараттық бағдарламаны қолдану

 

Кәсіпорында басқарушылық (өндірістік) есеп жүргізілмейді, ал жоспарлаудың негізі болып бухгалтерлік есептің нақты мәліметтері табылады

Кәсіпорында басқарушылық есепті енгізу және кеңінен қолдану

Кәсіпорында стратегиялық жоспарлау қолданылмайды

Өндіріс тиімділігін жоғарылату және кәсіпорынның қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында кәсіпорынның даму стратегиясын құру

Қаржылық жоспарлаумен айналысатын жеке бөлімшенің, маманның жоқтығы

Кәсіпорында қаржылық жоспарларды кеңінен қолдану және міндеттемелерді уақытында өтеу үшін төлем күнтізбелікті құру

 

Кәсіпорында жоспар жасау үшін, қажетті ақпараттар толық болмағандықтан, ал кейбіреуі мүлдем белгісіз болғандықтан, кейбір деректер жетіспейтіндіктен, жоспарлау сатысы көбінесе қызметкерлердің өз ісін қаншалықты жетік білетіндігіне байланысты.

Стратегия – бұл алға қойған мақсаттарға қол жеткізу және кәсіпорын миссиясын жүзеге асыру барысында қолданылатын басшылық. Стратегияны қалыптастыру процессі әрдайым балама шешімдер таңдау мәселесімен байланысты болып келеді. Менеджменттің негізгі құралы дұрыс дайындалған стратегия болмайынша кәсіпорында стратегиялық әрекеттер мен шешімдердің қажетті біртұтастығына қол жеткізу мүмкін емес. Стратегиясы жоқ кәсіпорын тиімді бәсеке күресін жүргізе алмайды: жалпы оның әрекеттері өзгермелі сыртқы және ішкі жағдайларға жауап бере алмайды және қалыптасқан мәселелерді тиімді шешуге де ықпал ете алмайды. Кәсіпорынның стратегиялық бағдарлары мен мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, бәсекелестер арасында даму артықшылықтарына мүмкіндік беретін, сонымен қатар, оны жүзеге асырудың қадам бойынша бірізділігін анықтайтын көріністердің, шешімдер қабылдауға арналған ережелер мен жолдардың болуы жақсы ойластырылған стратегияның өзіндік ерекшелігі болып табылады.

Батыс аймақта көлік қызметтерін көрсетудің бәсеке нарығында көшбасшылық ұстанымды жаулап алуды және оны тиімді жүргізуді көздейтін кәсіпорын үшін мұндай даму стратегиясының болуы өте маңызды.

Өнім сапасын арттыру жоспары кәсіпорын үшін маңызды, өзінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша ҒЗЖ және ҰКЖ барлық кезеңдерінде отандық және әлемдік техниканың жетістіктерімен, техникалық дайындығы, өнімді дайындау мен оған қызмет көрсетуі талапқа сәйкес негіз-делген, өнім түрлерінің тұтынушылық қасиеті мен ассортиментін жаңарту көрсеткіштерінен тұрады. Осыған байланысты ескі бұйым түрлерін өндірістен алып тастап, оны ауыстыру қарастырылады және оның ауыстырылу немесе жаңғыртудың нақты мерзімі көрсетіледі, сондай-ақ өндірілетін бұйымның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту, өнімді дайындаудың барлық кезеңдерінде техникалық стандарттар мен шарттар талаптарын сақтау қарастырылады.

Өнімді сату жоспары кәсіпорынның нарықты маркетингтік зерттеу үдерісінде анықталған нақты тұтынушылары мен сатып алушыларына сатылатын өнім (жұмыс, қызмет) көлемінің көрсеткіштерінен тұрады. Кәсіпорын өнімінің сатылу көлемі жоспарлы кезеңде жеткізуге, тиеуге және төленуге арналған өнім және қызмет құнынан - дайын өнім, өз өндірісінің жар-тылай өңделген өнімдер, өнеркәсіп сипаттағы жұмыс пен қызмет, басқа ұйымдарға көрсетілетін қызмет (кәсіпорынның көліктік қорлары мен жабдықтарын күрделі жөндеу және жаңғырту), сондай-ақ көмекші өндірістің күрделі құрылыс және өнеркәсіптік емес шаруашылық бойынша өнімін (жұмысты орындау және қызмет көрсету) сыртқа сатудан тұрады.

Негізгі проблемаларды анықтау және өндірісті жоспарлау мынадай принциптер тұжырымдауға болады: жоспарлау процесі кәсіпорынды басқару жүйесін құрылымдарда өзгерістермен сақтауға жүйесі өзгерістермен қарқынын сақтауға тиіс. Мақсаттары бойынша жүзеге асырылуы тиіс (түзету және нақтылау) жоспарлау, бұл жоспарлар интеграцияланған және өзін-өзі жеткілікті болады, тек егер «жоғарыдан-төмен» жүйелі болып табылады. Назарға сыртқы ортадағы өзгерістерді ескере отырып, әрине сценарий жоспарлау, тәуекелдерді іске асыру. Сіз бәсекелестердің нақты қауіп-қатерлер үшін өтеуге қорғаныс іс-қимылдарын жоспарлау қажет.Жоспарлау жүйесі, әйтпесе тіпті үздік жоспарларды іске асыру тиімді болмайды, жауапкершілік орталықтары қолданыстағы кәсіпорын жүйесіне байланысты болуы тиіс. Жоспарлау жүйесі топ-менеджерлер үшін ынталандыру жүйесін, «негізгі» басшылар мен мамандарды қамтуы тиіс!

Осы принциптерін іске асыру, менің ойымша, шығындардың пайда болу ықтималдығы азайтады стратегиясын құру және жүзеге асыруға көмектеседі.

Менің тұрғымнан алғанда, кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау жақсарту мазмұны ұйымдастыру емес, керісінше тиіс. Кәсіпорын жүйесінің ішкі реформасын бағытталуы тиіс. Онда жұмыстың теориялық бөлігінде талқыланды, оның екі негізгі бағыттары, сондай-ақ олар үшін ол дұрыс, барлық стратегиялық жоспарлау және операциялық жоспарлау салу қажет.Біз стратегиялық жоспарлау туралы айтар болсақ, онда ол белгілі бір уақытта ең үздік нәтиже береді бизнес жүргізудің бағыттары мен жолдарын іздейді.

Бірақ, ең стратегиялық жоспарлау маңызды сұраққа жауап беру үшін және қашан стратегиялық мақсаттарын орнату жоспарын қалыптастыруды бастау қажет. Енді жедел басқару үшін. Жоспарлау басты қиындық - іске асыру. Жазу жоспары соншалықты қиын емес, бірақ ол жұмыс жасауға қалай болады. Жоспарлары өзі осы, «ашылатын» болуы, және олар компания басшыларына нақты ниет ұсынуға талап етуі керек. Жиі басқа адамдар жоспарлары жай өйткені оның жұмыс істемейтіні құрылған. Сондай-ақ, жоспар нарық жағдайындағы шынайы болуы тиіс. Яғни, олар ақша төлеуге дайын ба, тұтынушылардың оң саны бар ма, нарықтық бар ма талдау қажет? Өкінішке орай, әркім компаниялар жиі назарға емес екенін біледі.Жоспарлау келесі аспект - ұйымдастыру мүмкіндігі. Жоспарлау процесін ұйымдастыру болмауына байланысты проблемалар себептерінің Көптеген. Бұл себептері болып табылады: қорытынды нәтижеге бағдар болмауы, деректер, жоғалту, беру және оның өзгеруі, шамадан тыс ұзындығы қабылдау бекіту рәсімдері, және бірнеше басқалар.

Осы мәселелерді шешу үшін, сіз қаржылық жоспарлау, оның элементтері анықтау керек, олар көп қосылған және қандай құралдар, оларды шешу үшін қажет. Жоспарларын, тіпті сол аспект менеджерлер үйренуі тиіс маңызды рөл атқарады, олар мұны үйрену керек. Мәселе ауданы осы стратегиялық жоспарлау болып табылады, тактикалық жоспарлау бір жол немесе басқа өткізу тырысуда. Бірақ ол доктринаның мәселе болып табылады, бірақ стратегиялық жоспарлау үшін біраз қиын. Басқа түрін жоспарлау қажеттілігі бар, сондықтан бизнестің жаңа деңгейіне, жетіп міндетін қойып «стратегиялық» деңгейінде жүзеге асуға тек күшті компаниялар.

Ол назарға жыл бірнеше саяси және экономикалық жағдайларын ескере отырып, Ресейде бизнесті дамыту мүмкін-ақ осы қажеттілігін қанағаттандыру үшін, ол, басқа елдерде ұқсас бизнесті дамыту жолдары туралы ақпарат болуы қажет. Ең көп таралған мәселе - бұл қайта құрылымдау болып табылады. Компаниясы «өсті», және оның күрделі ұйымдық өзгерістер қажет делік және бұл кейін және т.б. стратегиясы туралы жүйелі жұмыс, кадрларды қалыптастыру, корпоративтік мәдениет, бар бірақ ауыр жоспарлау қажеттілігі тек осы ұйымдармен шектелген.

Жақсы жоспарлары қазір өте сирек, тіпті аз деседе болады, сондықтан барлық жерде бақыланатын емес шағын және орта бизнесті, заңсыз және қылмыстық актілерді, насихаттай отырып, сол мәселенің түрі болып табылады.

Бірақ, екінші жағынан, компаниялардың көпшілігі, әсіресе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жақсы жұмыс істейтін қаржы жоспарларын жасайды. Менің ойымша, болашақта бұл тереңірек есептеулерде автоматтандыру және барлық қаржылық жоспарлау жағынан дайындау болмақ. Өйткені бір жерде әлі тұр, өнертабыс, өйткені, бұл, біріншіден, техникалық процесс байланысты жаңа бағдарламамен қамтамасыз ету. Соңғы өз жұмысында менеджерлер, бухгалтерлер көмектеседі. Ол жұмысты орындауға уақыт, күш азайтады және тиімділігін арттырады, екі сандық және сапалық тұрғысынан ретінде бір жағынан, бұл, үлкен пайда болып табылады.

Дебиторлық борыштың пайда болуы кредиторлық борыш сияқты ақшаны аудару арқылы есеп айырысу жүйесі кезеңіндегі шаруашылық қызметтегі объективті процесс болып табылады. Дебиторлық борыш барлық уақытта есептеулер тәртібінің бұзылуы нәтижесінде туындап, барлық уақытта да қаржылық жағдайды нашарлатады деуге болмайды. Сондықтан да, оны меншікті қаражатты толығымен айналымнан шығару деп есептеуге болмайды, өйткені оның бір бөлігі банктік несиелендірудің нысаны болып табылады да кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне ешбір ықпал етпейді.

Компанияның қаржылық жай-күйін талдау негізгі объектісі балансы болып табылады. Алайда, баланс кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерінің белгілі бір күнге, яғни ағымдағы жағдайын көрсетеді. Есепті күнге қаржылық жағдайын дұрыс және мағыналы бағалау активтер мен міндеттемелердің мөлшері мен құрылымын өзгеру динамикасын талдау қажет, өйткені оның активтері мен оларды қаржыландыру көздері мөлшері мен құрылымын «сурет» бір түрі болып табылады. Кәсіпорынның жобалық қаржылық көрсеткіштерін талдау үшін қажетті кезең ішінде осы өзгерістер себептері мен компания өзгерістер жалпы қаржылық тұрақтылықты анықтау үшін.

Компанияның екінші қадам қаржылық жоспарлау процесі, атап айтқанда жоспары кезеңнің соңында оның қалаған ( «қалыпты») қаржылық жай шынайы құрылысын ескере соңғы есепті күнгі жағдай бойынша компанияның, жоба балансында нақты қаржылық жағдайын ескере отырып, жобалау болып табылады. Жоба, кәсіпорынның акционерлері мен кредиторларға негізгі қабылданады мүдделері мен үміттерін сәйкес, мысалы, компанияның болашақ қаржылық жағдайын көрсетуі тиіс компаниясы ұсынатын ресурстар иелері. Баланстың жобалау мақсаты норма ретінде қарастырылады жалғастырады компанияның қаржылық жағдайы, негізгі параметрлерін анықтау болып табылады. Осы норма бар қаржылық жоспарлау процесінде компания өзгерістердің қаржылық жай-күйін есептеу нәтижесінде туындайтын активтер мен міндеттемелердің нұсқалары баланстарын салыстыруға болады. Жоспарлау кезең соңында компанияның қажетті қаржылық жағдайын дизайнымен қатар қажетті қаржы-экономикалық есептеулер орындау арқылы жай-болжауды жүзеге асырылады. Осы есеп айырысу үшін негіз осы кезеңнің соңында, жоспарлы кезеңге арналған, және осы негізде активтер мен міндеттемелердің болжам балансын кірістер мен шығыстар, түсімдері мен төлемдерінің жасауға тиісті көзі деректер болып табылады.

Қойылған мақсатқа жету үшін қызметтік жіті италдау жүргізіп, одан соң алынған нәтижелерге ортақ тексеріс және жасалған тұжырымдамаға бағалау жүргізу керек. Бұл сатының басты міндеті болашақ тауарды дұрыс орналастыруда, жаңа тауарға қолданыстағы тауарлар арасынан орын табу. Орналастыру нарыққа жаңа тауармен шығудың потенциалдылығын анықтау мақсатында жүргізіледі. Сонымен қатарласа кәсіпорынның қаржылық құрылымы инвестиция көздерін іздеуді, туәкелділік талдауын және қажетті салымдардың көлемін бағалауды жүзеге асырады. Инвестициялардың көлемі ҒЗИ және өндіріспен бірігіп отырып анықталады. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде басшылықпен бірігіп отырып жасалған ұсынылған тұжырымдамаға тексеріс жасалады, және оны бекіткен жағдайда жаңа тауарды сынақтан өткізу туралы тактикалық тапсырмалар қойылады.

Егер жобаны іске асыруды жалғастыру туралы шешім қабылданатын болса, онда бизнес-жоспар жасауды бастайды. Бұл сатыда сондай-ақ ерекше назарды маркетингтік зерттеулерге ғана емес, сонымен қатар патентті-құқықтық талдау жасауға да аудару керек. Заңға сәйкес, интеллектуалды жеке меншікті жасап шығару немесе жекешелендіру жарғылық капиталға енгізілетін кәсіпорынның негізгі қорларына теңестіріледі. Егер уақытында нарықтағы бәсекеге қабылеттілік позициясын қорғауға және технологияны патентпен қорғауға қажетті назар аударылмайтын болса, бәсекелестердің сіздің технологияңызды қолдануы мүмкін болғандықтан салынған инвестициядан түсетін жалпы табыстың азайып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін. Технологиядан өзге сауда маркасын да болашақта көшірмелерден сақтану үшін тіркеп қою керек. Қаржылық бөлімшеге, алдымен бизнес-жоспардың құжаттау талаптарына сай етіп есеп жүргізу қажет. Сондай-ақ ерекше назарды нарыққа шығарылған жаңа тауар сәтсіз болған жағдайда пайда болған шығындарға аударған дұрыс. Бақылау сатысында инновациялық жоба болашағына талдау потенциалды инвесторлармен бірлесіп жүргізіледі.

Егер жоба толығымен бекітілсе, сауда маркасын жасау, өнім өндірісін сертификаттау және стандарттау жұмыстары басталып, қажетті құрал-жабдықтар сатып алынады. Мұнда өнімнің сапасы соған байланысты болатындықтан, жабдықтарды жеткізушіні таңдауда қателеспеу қажет. Одан басқа, станоктар мен жабдықтар ұзақ мерзімге алынады, және келешекте кәсіпорын қосалқа бөлшектер мен қажетті заттарымен қамтамасыз етіп отыратын сол жабдықтарды өндірушілермен жұмыс жасайтын болады. Жиі бұзылулар жиі тұрып қалатындығының белгісі. Сондықтан жабдықтарды таңдауда өте сақ болу керек.

Дипломдық зерттеуде жаңа тауарды нарыққа енгізу үрдісін коммерциялизация деп аталатындығы атап өтілген болатын. Барлық жоба тобына жаңа тауарды нарыққа қашан, қайда және қандай жағдайда шығару керектігін шешіп алған жөн. Соған сәйкес негіз ретінде тұтынушылардың бейімделу тұжырымдамасын алған дұрыс. Мысалы, «Johnson’s baby сәбилерді күтуге арналған құралдар тобы» кейіннен нарықта «барлық жанұя мүшелерінің терісін күтуге арналған құралдар тобы» ретінде шыға бастаған. Жазуға арналған жапсырылатын қағаз өнеркәсіптік өнім ретінде жасап шығарылған болатын, алайда бұл тауар танымалдылыққа тұтынушылар нарығында ие болды. Сондықтан бірінші сәтсіздіктер таңдалған стратегияның дұрыс еместігін көрсетпейді.

Қаржылық жоспарлау процесінің келесі қадам ықтимал ауытқуларды талдау, соның ішінде қажетті (қалыпты) мемлекет, компанияның қаржылық жағдайы болжамды (есептелген) салыстыру болып табылады. Жоспар кезең соңында компанияның қажетті (қалыпты) қаржылық жай-күйін енді бақылау ұғымдардың негізінде бұрын салынған жобаның активтер мен міндеттемелердің, балансында салыстырғанда жобаланған балансы. Жобаның тиісті параметрлерін балансының болжамы балансының негізгі параметрлерін ауытқулар елеусіз деп танылған болса, активтер мен міндеттемелердің, кірістер мен шығыстардың және түсімдері мен төлемдерінің тепе-теңдік нәтижесінде болжамдық есептеулер кәсіпорынның қаржылық жоспары шеңберінде бекітіледі. Құрылымдық параметрлерінің бастап есептеледі ауытқулар айтарлықтай болса, онда шешім болжам балансы немесе қажетті мемлекет параметрлерін негізінде есептеледі бастапқы деректер, түзету жүзеге асырылады.(Қатарынан жақындату әдісі) жобалау процесінде анықталған бағаланған активтер мен міндеттемелер көрсеткіштері кәсіпорын қалаған (қалыпты) параметрлерін жарамдылығын жеткеннен кейін және жобаның ықтимал түзетулер теңестіретін, кәсіпорынның қаржы жоспарын бекіткен. қаржы жоспарының негізгі құжаттардың құрылымы кем дегенде, жоспар, кірістер мен шығыстар, баланста және түсімдері мен төлемдерінің жоспарына ретінде енгізілуі тиіс.

Ол жоғарыда талқыланған процесінің нәтижесі кәсіпорын (корпоративтік) деңгейі бойынша қаржы жоспарын жасау екенін атап өту орынды болып табылады. Бұл жоспар кірістер мен шығыстар, активтер мен міндеттемелердің кәсіпорынның және, түсімдері мен төлемдерінің жақсы балансын қамтамасыз етеді.

Мониторинг процесінде әр түрлі басқару шешімдерін әсерін бағалау үшін, тиісті қаржылық және экономикалық есептеулерге негізделген ақылға қонымды және негізді реттеу мақсаттарды (параметрлер) жүзеге асырылады.

Қаржылық жоспарлау негізгі мақсаты болып табылады:активтер (активтер) және міндеттемелер (қаржыландыру көздері) кәсіпорындарды ұтымды теңгерімін қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, тұрақты және экономикалық өміршең қаржыландыру активтері.

Төлем операцияларының түсімдерді және төлем балансы, яғни екі мерзімдері және шамасы кәсіпорынның барлық міндеттемелерін орындау үшін төлем барабар құралдарын қамтамасыз ету.

Қаржыландыру активтерді көздері міндеттемелері, қазір өз қызметінде пайдаланылатын ресурстардың иелерінің азаматтық құқық субъектісі ретінде кәсіпорын туындайтын яғни міндеттемелері болып табылады, бұл міндеттемелер борыш яғни болуы мүмкін оларды ұсыну мерзімі аяқталғанға және меншікті капиталдағы мерзімсіз акционерлердің заңды иелеріне кәсіпорынның міндеттемелерін қалыптастыру бойынша қайтарымды, қарыз. қатысушылар.

Қаржыландыру операциялары көздері төлеу құралы ретінде (қолма-қол ақша және коммерциялық қағаз қаржыландыру операцияларын қалыпты экономикалық жүйе көздері болып табылады) пайдалануға болатын өтімді активтер болып табылады.

Кәсіпорынның қаржылық басқарудың мақсаты ұзақ мерзімді перспективада өзінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және қолдау болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы бойынша барлық төлем міндеттемелерін орындау өз өсімін молайту және уақтылы жеткілікті пайда алу, жұмыс істеуі үшін оның қабілеті жатады. Осы мағынада, ол кімнің қызметі қамтамасыз ететін қаржылық тұрақты компания болып табылады.

-       активтер бойынша қайтару банк кредиттері бойынша пайыздық

мөлшерлеменің төмен емес

-       активтер бойынша қайтару кем емес капиталдың рентабельділігі

-       түсімдері мен төлемдерінің балансы (кіріс және шығыс ақша ағымдары)

немесе орта мерзімді перспективада оң таза қолма-қол ақша ағыны

-       Кәсіпорынның өндірістік әлеуетін ұдайы қамтамасыз ету үшін

(әлеуметтік қамсыздандыру бөлігі және адам ресурстарын дамыту, оның ішінде) таза табыс, төзу және амортизация жеткілікті бұқаралық.

 

 


Информация о работе «Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың теориялық негіздері»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 279076
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

0 комментариев


Наверх