Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


История

Количество работ в разделе: 10938
Название работы Скачать
4201.
Етнічний розвиток Русі-України
... глибоке етнополітичне коріння й увійшов у свідомість як слов'янських, так і неслов'янських народів. Етнічний центр українського народу сформувався на багатонаціональній основі. Крім русів-українців, у цьому процесі брали участь також північні слов'яни, переселені на укріплення південних рубежів ...
4202.
Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
... і. Дедалі більше офіційних осіб зарубіжних країн і мандрівників розуміли її відмінність від мов інших слов'янських народів. Це визнавали, зокрема, у XVII ст. шведський посол Готрад Веллінг, мандрівники італієць Божо, німець Вердум, турок Євлія Челебі та ін. Національно-духовне піднесення  
4203.
Етапи розвитку Запорізької Січі
... на Запоріжжя. В березні 1734 р. запорожці заснували на р. Підпільній (рукаві Дніпра), поблизу колишньої Старої Січі, т.зв. Нову Січ.   6. Кiнець Запорізької Січi. Пiдсумок Останній період (1734-1775 рр.) в історії З.С. позначився з одного боку, помітним економічним піднесенням Запоріжжя ...
4204.
Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
... ішою захисницею єдності руських земель. Митрополити і єпископи брали помітну участь в політичному житті, часто виступали миротворцями в конфліктах між князями, фактично виконуючи посольські обов’язки. Церква мала великий вплив на суспільну свідомість, культуру, на міжнародні зв’язки (насамперед з Ві ...
4205.
Естественнонаучные взгляды Леонардо да Винчи
... пе­ред на­ми. Взгля­да­ми и рас­по­ло­же­ни­ем все фи­гу­ры объ­е­ди­не­ны не­раз­рыв­но, и это объединение ис­пол­не­но ча­рую­щей гар­мо­нии, ибо да­же взгляд ан­ге­ла, об­ра­щен­ный не к дру­гим фи­гу­рам, а к зри­те­лю, как бы уси­ли­ва­ет еди­ный му­зы­каль­ный ак­корд композиции. Взгляд этот и ...
4206.
Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття
... ію державної етнонаціональної політики”.   2. Напрям еміграції та її наслідки Друга половина XIX – початок XX століття були відзначені масовою міграцією українських селян, які перебували у складі Російської імперії. Поселялись вони переважно на її околицях: на Кавказі, в Середній Азії, ...
4207.
Елліністичний Єгипет
... нашого часу, про соціально-економічний розвиток елліністичного Єгипту відомо більше в порівнянні з рештою елліністичних монархій. Ще до завоювання Александра Македонського греки проникали в Єгипет в якості торгівців або воїнів-найманців вже в часи Саїської династії, в VІІ-VІ ст. д.н.е. Геродот ще в ...
4208.
Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття
... , Автономна Республіка Крим, Україна, 3 –11 черв. 2000 р. – М., 2000. – Т. 1. – С. 67–69 Анотація Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за ...
4209.
Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
... у сільськогосподарських показниках призвело до безглуздих рішень, що негативно позначилось на сільському господарстві.   3. Наслідки економічних реформ М.С. Хрущова Економічні реформи М.С. Хрущова мали як позитивні, так і негативні наслідки: до позитивних можна віднести децентрал ...
4210.
Економічне становище України в роки Хмельниччини
... записуватися в козаки монастирським селянам. Певний час існувала тенденція відокремлення реєстрового козацтва від селян і міщан (літо 1650 p.). Проте в цілому в роки Хмельниччини не було проведено розмежування козаків і покозачених селян. Козацькі права селян у козацьких полках були визнані урядом ...
4211.
Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.
... Форд", "Дженерал моторс", "Крайслер" та ін. Фінансові групи Рокфеллера та Моргана контролювали 112 банків. Уряд намагався обмежити економічне панування монополій. У 1890 p. було прийнято закон Шермана про заборону монопольної змови, який регулював торгівлю за межами окремого ...
4212.
Економічна думка Древнього Сходу
... ) рабства і основних ідей і переконань в пам'ятниках економічного мислення цивілізацій Древнього Сходу і античних держав, що дійшли до нас. 2. Стародавній Єгипет Староєгипетська економічна думка представлена в основному різного роду "Повчаннями" невідомих авторів. Присвячені вони ...
4213.
Екатерина Великая. Характеристика правления
... . Поэтому в своей политике Екатерина постоянно делала уступки дворянам, а положение крестьянства все ухудшалось и ухудшалось. В первые годы своего правления Екатерина II резко ограничила экономическое могущество церкви. В 1764 году была проведена секуляризация церковных земель. Число монастырей в ...
4214.
Екатерина Великая
... с Австрией не только породило несбыточный, фантастичный "греческий проект", т. е. мысль о восстановлении Византийской империи под державой внука Екатерины, великого князя Константина Павловича, но и дало России возможность присоединить Крым, Тамань и Кубанскую область (1783) и вести вторую ...
4215.
Екатерина Великая
... на соль, отмена торговых монополий, указ против взяточничества, детские приюты, борьба с разбоями – эти первейшие меры, принятые Екатериной. Но они диктовались не стремлению к преобразованиям, а стремлением расположить к себе подданных. К счастью, первые годы правления прошли почти безоблачно. В ...
4216.
Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни
... комсомольська організація на початку війни налічувала в своєму складі 84600 чоловік. Це була велика сила. У рішенні від 26 червня 1941 року про роботу обласної комсомольської організації в період мобілізації бюро обласного комітету партії відмічало, що «обласна комсомольська організація правильно ...
4217.
Духовная культура палеонтропов
... искусственно разводить. 2 Погребения Появление духовной культуры как специфической области деятельности тесно связано с развитием мышления и самосознания. Поэтому появление ее мы можем с уверенностью связывать только с человеком разумным. Захоронения палеонтропов, зачатки искусства говорят о ...
4218.
Духовная культура Волжской Булгарии
... нашествием достигла значительного развития. Разумеется, такое достижение было немыслимо без прогресса в других областях культуры, рассмотренных нами выше. Заключение Духовная культура волжских булгар домонгольской поры прошла сложный путь развития и достигла значительных успехов. Она в ...
4219.
Другий Зимовий похід УПА
... полковника Ю. Отмарштайна. Командиром Другої Повстанської Групи після Ю. Мордалевича став підполковник Ступницький. Обставини, серед яких розпочинався Другий Зимовий похід УПА під проводом Юрка Тютюнника, нічого доброго не віщували. По-перше, насувалася зима, по-друге, партизанський рух в Україні ...
4220.
Друга світова війна: бойові дії та опірний рух
... і та гідності. Тип уроку: комбінований Обладнання: підручник, стінна карта «Друга світова війна», атлас ХІД УРОКУ І. Оргмомент ІІ. Актуалізація опорних знань Бесіда за питання. Вивчення нового матеріалу 1. Бойові дій на радянсько-німецькому фронті 1944, визволення території СРСР Розповідь ...
4221.
Друга світова війна на Украіні
... ув'язалась в надзвичайно жорстокий конфлікт із поляками на мішаних україно-польських землях Волині, Полісся та Холмщини. Безвідносно до того, як мала закінчитися війна, українські інтегральні націоналісти були сповнені рішучості вигнати поляків (багато з яких були поселенцями міжвоєнного періоду) з ...
4222.
Друга світова війна і Україна
... до Карпатської України й Румунія, що утримувала Буковину й частину закарпатсько-українських земель. За дозволом Гітлера Угорщина придушила перші парості незалежної маленької держави. Так почалась для нашого народу друга світова війна. Володимир Косик пише: “Карпатська Січ, що налічувала близько ...
4223.
Друга Світова війна
... частин Червоної армії. На величезному фронті від Балтики до Чорного моря на схід розпочався наступ підготовлених, технічно озброєних військ. Друга світова війна вступила в новий період. Практично за два тижні нацистські війська просунулися на північно-західному напрямку на 500 км, на західному — ...
4224.
Древняя цивилизация Майя
... . Красота изображения людей на фресках позволяют сравнить эти памятники культуры с памятниками культуры античного мира. Поэтому этот период развития цивилизации майя и принято считать классическим. К сожалению, многие из памятников культуры не дошли до наших дней, так как были либо уничтожены ...
4225.
Древняя Русь в период раздробленности
... Окраины превращаются в самостоятельные княжества, которые по уровню хозяйственного, социально- политического и культурного развития превосходят Киевскую Русь. Однако период раздробленности имеет и ряд отрицательных явлений: 1) происходил процесс дробления земель. За исключением Великого Новгорода, ...
4226.
Древняя Русь в X-XI веках
... авторов и по сей день считают Киевскую Русь раннефеодальном государством. Б.А. Рыбаков в работе "Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв." древнейшей формой феодальной ренты считает полюдье, он приходит к заключению, что полюдье было не простым беспорядочным разъездом, а хорошо ...
4227.
Древняя Русь
... и штукатурных растворов, применяемых при возведении храмов, менялись. Техника изготовления кладочных и штукатурных растворов, успешно развивавшаяся в Древней Руси на основе преимущественно византийских традиций, с монгольским нашествием пришла в упадок. Постепенное их улучшение связано со временем ...
4228.
Древняя Русь
... 3). 2. Распространение хазарского и мадьярского контроля над южно-русскими племенами У составителя "Повести временных лет", использовавшего ряд древних устных преданий, было смутное представление о том, что южно-русские племена в некоторое отдаленное время принадлежали к великому ...
4229.
Древняя китайская цивилизация Шань (Инь)
... кости. Большое разнообразие форм, более искусная выделка изделий, богатая роспись сосудов свидетельствуют о высоком уровне зарождающейся цивилизации Шан (Инь) в обозреваемое нами время. Постепенно на смену примитивным формам хозяйствования — рыболовству и охоте — приходят скотоводство и земледелие ...
4230.
Древняя индийская цивилизация
... употреблением бронзы», что она прочной стеной была отделена от других государств древнего Востока и резко уступала им по уровню развития. Трудно сказать, насколько культура шумеров повлияла на возникновение центров индийской цивилизации, но сам факт воздействия со стороны более развитого Двуречья ...
4231.
Древний Рим. Реформы Сервия Туллия
... к чужеземцам. Правда, и среди плебеев со временем появляются зажиточные активные люди, способные бороться за свои права.   3. Реформы Сервия Туллия   Как было указано выше, древнеримский общественный и государственный строй был всецело рассчитан на коренных, изначальных жителей общины ...
4232.
Древний Рим
... преимуществу земледельческой общиной. Соответственно этому политическое господство принадлежало здесь земельной аристократии. В соответствии с реформой Сервия Туллия в Древнем Риме существовало два вида народных собраний – центуриатные и трибутные. Первые долгое время считались главными. Собрания ...
4233.
Древний Китай
... себя императором под именем Гао-цзу (202—195 годы до н. э.). Возникла новая династия — Хань, которая стала вершиной политического развития Древнего Китая. Гао-цзу не сумел полностью воссоздать централизованную административную систему управления. Часть территорий перешла под фактический контроль ...
4234.
Древний Египет
... владели Египтом 150 лет. Фараон Яхмос 1 изгнал гиксосов, с его именем связывается начало Нового царства и образование мировой египетской державы. Древний Египет в период единства, консолидации страны по своему государственному устройству являлся самой централизованной монархией Древнего Востока, с ...
4235.
Древний Египет
... войны друг с другом.   II.        Египет в эпоху среднего царства Деление на периоды глубокой истории Египта весьма условно. Историки считают окончанием Древнего царства последние годы правления царей VI династии. Это было сложное время в истории Египта. ...
4236.
Древние государства Западной Азии
... , а в XIII в. окончательно рухнуло под ударами Ассирии. На смену Митанни в качестве влиятельных держав Западной Азии пришли именно эти два государства. Хеттское государство, как и митаннийское, возникло в начале II тысячелетия до н. э. в Малой Азии в ходе инфильтрации индоевропейцев в ...
4237.
Древние государства Восточного Кавказа
... Маскутского царства обрушилась на Армению. После разгрома северян у Ошаканской скалы, влияние маскутов как наиболее монолитной и боеспособной силы на Восточном Кавказе начало падать. Центр тяжести политической власти в Дагестане переместился в укрепленные города гуннов на дагестанском приморье, а ...
4238.
Древнетюркские государства
... условия для окончательного подчинения среднеазиатских владений арабами. Государство карлуков. "Карлук бодун" ("народ карлуков") или "уч карлук" ("три племени карлуков") — так древнетюркские рунические памятники именовали сильный союз кочевых племен, которые ...
4239.
Древнерусское государство. Его образование
... первобытнообщинного строя и раскол общества на классы предшествуют образованию древнерусского государства и протекают имманентно, конечно в связи с внешним миром, свидетельством чего являются и внешняя торговля, но без решающего участия его во внутренней жизни славянского населения Восточной Европы ...
4240.
Древнерусское государство (Киевская Русь) — общее феодальное государство восточных славян
... подчинять других. Был возможен и вариант, при котором на территории Восточной Европы могло возникнуть и несколько государств, как это случилось у западных и южных славян. Создание Древнерусского государства было подготовлено всем ходом социально-исторического развития восточнославянских земель в ...
4241.
Древнерусское государство (IX-начало XII вв)
... к князю лиц   1.1 Эпоха первых киевских князей   О существовании Древнерусского государства можно говорить с момента взятия Киева Олегом в 882 г. До этого справедливее утверждать о наличии начал государственности у восточных славян. Первый период развития раннефеодального государства ...
4242.
Древнерусская керамика
... детали того или иного описываемого изделия. Особое внимание он уделяет северной Руси, забывая о других районах, а только отделываясь фразой: «Областные различия древнерусской керамики были невелики. На юге существовали два типа горшков, выработанные еще в VIII— X вв.: один — низкий, широкий, с ...
4243.
Древнеримский календарь
... - пятый, Секстилитис - шестой, Септембер - седьмой, Октобер - восьмой, Новембер - девятый, Децембер - десятый. Название Януариса - предпоследнего месяца древнеримского календаря - происходит, как полагают, от слова janua - "вход", "дверь". Месяц был посвящен богу Янусу, который ...
4244.
Древнекитайская цивилизация
... идеальный воздухообмен в жилище, а также обеспечивала наилучший сток дождевой воды. Строительство дорог также было важным показателем развитости китайской цивилизации. В Циньскую эпоху было построено 8000 километров дорог. Большая часть дорог вела к столице, считавшейся мистическим центром страны. ...
4245.
Древнейший период истории Азербайджана
... и идеограмм. Такое положение придает этим памятникам еще большую ценность, делает их важнейшим источником для изучения раннего периода истории Азербайджана. ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ БРОНЗЫ   Ходжалы-Кедабекская культура. Археологическими исследованиями и раскопками установлено, что в эпоху бронзы ...
4246.
Древнейшие эпохи истории на территории Отечества
... в Африке, были ближе к монголоидам.   2.        Расселение людей на территории Отечества и особенности их жизнедеятельности. Происхождение восточных славян составляет сложную научную проблему, изучение которой затруднено из-за отсутствия достаточно полных ...
4247.
Древнейшие материальные носители
... гигроскопичности и ломкости, запись на нем обычно велась с одной стороны, и хранили его в виде свитка. В качестве материального носителя информации папирус использовался не только в Древнем Египте, но и в других странах Средиземноморья, причем в Западной Европе – вплоть до XI века. А последним ...
4248.
Древнейшая история человечества и наше Отечество
... стадии первобытнообщинного строя довольно сложна. Известно несколько ее вариантов. Чаще всего пользуются археологической схемой. В соответствии с нею история человечества делится на три больших этапа в зависимости от материала, из которого изготовлялись используемые человеком орудия труда. Каменный ...
4249.
Древнеиндийская цивилизация
... языки, к Калидасе обратились крупнейшие писатели и поэты Западной Европы. Рано познакомились с творчеством Калидасы и в России. Историю древнеиндийской литературы принято подразделять на 2 этапа – ведический (эпический) и классический. Для первых двух этапов характерно преобладание устной традиции ...
4250.
Древнегреческая цивилизация
... и исламская. Это связано с догматическим духом верующего, который далек от подлинно эллинского взгляда… Если в самых общих чертах сравнить ее с древнегреческой религией, то следует сказать, что в ней больше духовного содержания. С другой стороны, в ней больше личностного. На «кольце Нестора», где ...
4251.
Древнегреческая женщина: идеальная двойственность
... работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы. Глава 1. Положение гречанки в семье и обществе 1.1 Внешний облик древнегреческой женщины Полисная мораль и родовые нормы семейной жизни регламентировали все аспекты жизни древнегреческой женщины: как должно ...
4252.
Дочь царя Бориса
... , взяла под контроль все царские пожалования, присвоила драгоценности и публично начала выезжать в роскошных экипажах из царской конюшни, которые царь Борис радушно предоставлял будущему родственнику. Москвичи, знавшие о брачных планах Годунова, стали откровенно потешаться над царевной Ксенией. ...
4253.
Дохристиянські вірування та релігійні уявлення слов'янського населення Київської Русі
... , захід – зі старістю, завершенням, пасивністю та смертю. Слід також відзначити, що сприйнятті світу в цілому та простору зокрема слов‘янським населенням Київської Русі були характеризувалося особливостями його міфологічної свідомості. Ці особливості - анімітизм, анімізм та антропоморфізм. Анімі ...
4254.
Досягнення в техніці у XIX-на початку XX ст.
... про електромагнітне поле, відкриття електрона, встановлення електричної структури атома привели до синтезу цих досягнень в так званій електронній теорії, що склалася в кінці XIX – початку XX вв. Основи цієї теорії містилися в роботах видатного голландського ученого Г. Лоренца (1853-1928), резюмован ...
4255.
Досье на политика Владимира Вольфовича Жириновского
... того, проживают, как правило, они в довольно крупных городах, высокое материальное положение и так далее. Постоянно голосующих за Владимира Вольфовича Жириновского только 3% населения. Те, которые говорят, что мы всегда за него голосуем. А 9% говорят, что возможно проголосуем – посмотрим. И при ...
4256.
Дональд Трамп
... apprentice" ("Ученик"). Его участники боролись за право получить руководящую должность с оплатой $250 000 в год в одной из компаний Дональда Трампа. Вел передачу сам миллиардер. Претендентам на победу давали порулить то одним, то другим предприятием магната. Тот, кто справлялся хуже, ...
4257.
Домонгольский период истории Русского государства
... привели Святослава на юго-запад, где он принял непосредственное участие в делах Византии. В этот период основным направлением внешней политики Древнерусского государства стали византийско-болгаро-русские отношения. На севере Византийской империи, на Дунае, в X веке значительно усилилась Болгария. В ...
4258.
Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII в.
... в виде княжеской династии Рюриковичей и княжеского административно-судебного аппарата [Свердлов М.Б. 2003. Домонгольская Русь. Спб. С. 132]. Князь и княжеская власть на Руси первой половины Х в. по русско-византийским договорам В 1851 г. И.Д. Беляевым были опубликованы первые ...
4259.
Дольмены Краснодарского края
... когда-то был заключен. Его раскопки проводились экспедицией Комитета по охране, реставрации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в начале 2003 года. С территории, где расположены дольмены, открывается прекрасная панорама. На юге долина рек Мезыб и Адербы, впадающих в море у ...
4260.
Долгосрочная стратегия развития Казахстан 2030
... , которая четко определила основные направления развития страны на длительный период. В октябре 1997 года была принята долгосрочная Стратегия развития «Казахстан 2030». Принятие этого документа стало отправной точкой в стремительном движении Казахстана к построению процветающего государства. Одним ...
4261.
Документальні та оповідні історичні джерела
... наукові праці. Але всі вони поділяються на дві великі групи (або "роди"): 1. документальні; 2. оповідні (або наративні). 2. Документальні історичні джерела Документальні джерела відбивають історичну подію або явище безпосередньо, без будь-якої оцінки її людиною, яка письмово зафі ...
4262.
Доисторическое население Восточной Европы и его культура
... историческим временам, которые подлежат изучению на основании письменных памятников. Железная культура со­единяет, таким образом, доисторические времена с историческими. 7. Вопрос об этнографической принадлежности доисторических культур восточной Европы. Итак, в нашей стране, как и в других ...
4263.
Доисторический и исторический периоды развития человека
... начали применять жители Анатолии (современная Турция). В Западной Африке его стали обрабатывать раньше 500 г. до н.э. Доисторический и исторический периоды Продолжительность доисторического периода в разных странах мира была различной - в зависимости от того, когда в этом районе появилась ...
4264.
Доисторические ступени развития культуры по Л.Г. Моргану
... варварства. V. Средний период варварства. V. Средняя ступень варварства. VI. Позднейший период варварства. VI. Высшая ступень варварства. VII. Ступень цивилизации. "Каждый из этих периодов имеет особую культуру и представляет строй жизни, более и менее особенный и только ему одному присущий ...
4265.
Договоры Руси с Византией
... точка зрения большинства ученых, которые видят в этих соглашениях право смешанное, славяно-византийское[10]. И этот факт доказывают те статьи договоров Руси с Византией, в которых разработаны нормы уголовного права. Эти статьи предоставляют альтернативу в решении вопроса о наказании виновного в ...
4266.
Дніпропетровськ у Другій світовій війні
... О. Носкова, 28-а кавалерійська дивізія полковника Л. Н. Саковича, 8-а танкова дивізія полковника Ю. Г. Пушкіна, 11-а стрілецька бригада, курсанти Дніпропетровського артилерійського училища, авіаційні з'єднання генерал-майора Т. Т. Хрюкіна, Пінська військова флотилія, Полтавське тракторне училище, ...
4267.
Дни воинской славы России: морские сражения
... сражения были награждены медалями в честь битвы при Гангуте. Петр I за успешное руководство баталией был произведен в вице-адмиралы. В Гангутском морском сражении была одержана первая крупная победа молодого Российского флота, имевшая большое военно-политическое значение. Российский флот нанес ...
4268.
Дни воинской славы России
... светлый праздник всего российского народа, неувядаемый день нашей немеркнущей воинской славы. 16. Ледовое побоище 5 апреля 1242 года В «Истории Русской армии" А.А. Керсновского сказано так: «За все время своего существования России приходилось отбиваться от двух врагов. Первый враг - ...
4269.
Діяльність ОУН до початку другої світової війни
... беззастережний авторитет і симпатії серед найширших мас українського населення давали змогу розгорнути революційну діяльність ОУН ще ширше і ще повніше.[27] ОУН до Другої світової війни була напівпідпільною організацією, яка готувала молодь до майбутнього повстання, розповсюджувала українські наці ...
4270.
Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
... 2005. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. – С. 238 – 247. АНОТАЦІЯ Ковалик В.В. Діяльність органів міліції на території Станіславської області в 1939 – 1946 роках. Історико-правовий аспект. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07. ...
4271.
Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
... беручи ніякої участі у редакційних справах. Він тепер повністю занурився у наукову діяльність. Можливо, що особисті зв’язки Миколи Прокоповича з членами редакції все ще зберігали силу, але формально він відійшов від неї. Ось що М.Василенко пише про це у листі до В.Модзалевського: “В даний час я ніде ...
4272.
Діяльність Євгена Коновальця
... спільну об'єднану Організацію Українських Націоналістів (ОУН). Головою Проводу цієї організації обрано полк. Є. Коновальця.  Під керівництвом Є. Коновальця ОУН повела широку діяльність на багатьох ділянках. Звичайно думають, що ОУН вела тільки збройну діяльність проти поляків на західних украї ...
4273.
Диссидентство в СССР
... например, кампания в «защиту прав человека», которая рассматривалась на Западе как основа для развития идеологической борьбы против СССР»[14,с.37] Идеи диссидентства широко популяризировались мировыми средствами массовой информации. Один только Сахаров в 1972–1979 гг. провел 150 пресс-конференций, ...
4274.
Диссидентское и правозащитное движение в СССР
... гражданских и политических свобод, защита открытая, легальными средствами, в рамках действующих законов - составляла главный пафос правозащитного движения… Отталкивание от политической деятельности, подозрительное отношение к идеологически окрашенным проектам социального переустройства, неприятие ...
4275.
Диссидентское движение и культурная позиция его представителей
... протесты, как индивидуальные, так и коллективные.   3. Культурная позиция представителей диссидентского движения: А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын Всесильная политическая партия, единственная в стране, подменившая собой целое государство и выступавшая от его лица, ожесточенно боролась с ...
4276.
Диссидентское движение в СССР
... помощи политзаключённым и их семьям. 1968 г. стал годом становления правозащитного движения. С 1969 г. диссидентское движение обретает более чёткие организационные формы. В мае того же года была создана первая в СССР открытая общественная ассоциация, неконтролируемая властями, - Инициативная группа ...
4277.
Дисненщина в годы Великой Отечественной войны
... , т.е. только через две недели после нападения фашистской Германией Дисненщина была оккупирована. Четверо суток шел бой за крохотный городок. Из документов, воспоминаний свидетелей событий – ветеранов Великой Отечественной войны – видно, что вторжение гитлеровских войск даже в такой маленький ...
4278.
Дискуссионные проблемы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: проблема готовности к войне
... не было, что Сталин выдвинул Гитлера на политическую арену, для того чтобы он сыграл роль политического болванчика, который развяжет вторую мировую войну. Суворов говорит о том, что Сталин запретил коммунистической партии Германии союз с социал-демократами. Тем самым, поспособствовав приходу к ...
4279.
Дискуссионные вопросы биографии атамана З.А. Чепиги
... это дело, выдав жалованье бунтовавшим казакам из собственных средств. Но вернемся к проблеме «войсковой/кошевой» атаман. 4 июля 1788 г. на имя войскового атамана Чепиги поступает бумага от дежурного бригадира де Рибаса. Первые рапорты казачьих командиров адресованы также «войсковому» атаману. В ...
4280.
Директорія УНР
... і держави через посилення армії та її адміністративних органів. Між тим час вирішального вибору орієнтації для Директорії наближався, адже повалення гетьманату та відновлення УНР зовсім не означали, що припинилася боротьба різних сил за Україну і на теренах України. Радянська Росія не полишала ...
4281.
Директорія у Вінниці
... — Михайло Корчинський. За голову Директорії — Симон Петлюра. Члени: Макаренко, Александрієвський, член-секретар Директорії — Ф. Швець. Вивчаючи журнал засідань кабінету міністрів у Вінниці ми знаходимо, що найвагомішими тут були питання військово-оборонного та господарського характеру. Власне, і ...
4282.
Дипломатия Древней Руси
... в землях франков знаменует собой новый этап в становлении древнерусской государственности. Поход на Константинополь в 860 г. и «Дипломатическое признание» Древней Руси В 860 г. в Восточной Европе произошло событие, взбудоражившее современников от Константинополя до Рима и оставившее заметный ...
4283.
Дипломатия Александра Македонского
... Его планы расового слияния потерпели неудачу: македоняне единодушно отвергли эту идею, и в империи селевкидов четко доминирующим был македонский и греческий элемент. Империя Александра скреплялась его собственной динамической личностью. Он соединял в себе железную волю и гибкий ум со способностью ...
4284.
Дипломатия XVIII-XIX вв. в истории
... торговые договоры с другими, менее опасными для Англии державами: Швецией, Данией и Португалией. Еще в 1653 г. Кромвель отправил в Стокгольм английского дипломата Уайтлока, который должен был заключить договор со Швецией. «Это, — говорил Кромвель Уайтлрку, — чрезвычайно важно для республики; кроме ...
4285.
Дипломатические отношения между СССР и Китаем в 1924-1929 гг.
... обсуждению, а ограничилась дискуссией о порядке, рамках и перечне вопросов, подлежащих рассмотрению на конференции. Проблема восстановления дипломатических и торговых отношений между СССР и Китаем, отнесенная по настоянию китайской стороны на период после обсуждения вопросов КВЖД, на конференции не ...
4286.
Дипломатическая служба в московском царстве
... . А молыть: божиею милостию великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, московский, киевский, владимерский, новгородцкий, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь смоленский, тверский, югорский, ...
4287.
Дипломатическая деятельность Вильгельма Оранского
... кончина помешали королю принять в ней участие, но его проекты и его ненависть к французам перешли по наследству к его преемникам.   1б) Характеристика дипломатической деятельности Вильгельма III (Оранского). Остановимся более детально на дипломатии Вильгельма III. Вильгельм Оранский, как ...
4288.
Динозаври - історія відкриття
... oliveroi, був знайдений на Острові Роса в 1986. Протягом 90-тих років у Азії було зроблено багато відкриттів, що підтверджують спорідненість динозаврів з птахами. Епоха динозаврів Уся історія Землі від її виникнення приблизно 4500 мільйонів років тому ділиться на ери. Епоха динозаврів охоплює ...
4289.
Династія Ягелонів в Польщі і Чехії в XV-XVI століттях
... знято з порядку денного політичного розвитку Польської держави. Отже, Ягайло Владислав ІІ був засновником династії Ягелонів, він був першим з литовської князівської династії Гедиміновичів, носивших титул також і королів Польщі. Заснована ним династія правила до 1572 року в Польщі, до 1526 року в ...
4290.
Династия Рюриков
... избран князь был в Новгороде. В 882 г. сын Рюрика Олег взял Киев, и столица была перенесена из Новгорода туда, затем, в 989г. - во Владимир. Династия Рюриков, начавшись в 862 году в Ладоге-Новгороде, завершилась в году 1598 в Москве со смертью бездетного Федора Иоанновича.   Рюрик (862-879 ...
4291.
Династия промышленников Мальцевых
... и Временного правительства в 1917 году. 4. Фабрикант, меценат и обер–гофмейстер двора Вернемся, однако, к другой, гусевской ветви династии старинных русских промышленников – хрусталезаводчиков, последним представителем которой является Юрий Степанович Нечаев-Мальцев (1835-1913), ставший в 46 ...
4292.
Династия Мин - государство и общество
... ирригационных систем. Надо отметить, что минские власти, в особенности в начальный период правления династии, уделяли много внимания ирригационному строительству — одной из ос­нов аграрного процветания государства. Только в период правле­ния Чжу Юаньчжана было осуществлено несколько тысяч раз­ ...
4293.
Династия Ангелов в Арте и Неопатре и победы греческого императора
... примкнуть к франкам, а особенно к герцогу афинскому, чтобы укрепиться таким образом против греческого императора, который уже победил его отца и довел его почти до гибели. Эпирская династия обладала плодородными землями и воинственным населением, которое делало ее достаточно сильной, чтобы она ...
4294.
Династия Xань после У-ди. Реформы Ван Мана
... о своем недовольстве именно такого рода глобальными катаклизмами, то не при­ходится спорить о выводах, которые всеми были сделаны после смены русла Хуанхэ: великое Небо против реформ Ван Мана. Осознав это, император вынужден был не только открыто покаяться, но и отменить значительную часть своих ...
4295.
Диктатура Х. Буша и конец режима военных-социалистов
... Сеспедес обвинил олигархию в желании подчинить себе президента, наделив его диктаторскими полномочиями В оппозиции к диктатуре оказались самые верные союзники режима военных-социалистов, газета «Ла Калье», социалисты. 1 мая 1939 г. А. Сеспедес, Ф. Эгино Савалья, В. Пас Эстенссоро, В. Ге-вара Арсе, ...
4296.
Дзяржаўны і саслоўны лад Вялікага княства Літоўскага
... зямельных уласнікаў за кошт страты прэстыжу папярэдніх. А гэта ў сваю чаргу адлюстроўвалася на развіцці палітычных інстытутаў і дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага, вызначала яго спецыфіку ў параўнанні з іншымі феадальнымі манархіямі. Ужо адзначалася, што ў сваім тэрытарыяльным афармленні ...
4297.
Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії
... з країни. Велику частину життя Мадзіні провів у вигнанні: спочатку у Франції, потім у Швейцарії, а після 1837 - у Лондоні. Мадзіні всюди проповідував свободу особи і національне звільнення не тільки Італії, але і всієї Європи. Його кредо було: «Я люблю мою країну, тому що я люблю всі країни». Він ...
4298.
Джордж Вашингтон: война за независимость Америки
... в Филадельфии принял Декларацию Независимости США 1776 года. Тогда же было решено образовать регулярную армию и во главе ее поставить Джорджа Вашингтона. Практически все основные успехи в Войне за независимость связаны с его именем. Ему в то время было всего 43 года, однако он уже получил широкую ...
4299.
Джордж Вашингтон
... создан для карьеры офицера, так как уже необычный рост и физическая сила подчеркивали данный природой авторитет. Первый военный опыт в жизни Джорджа Вашингтона связан с тем, что он был назначен майором колониального ополчения. В 1754 г. он командовал небольшой экспедицией в долину реки Огайо по ...
4300.
Джордж Вашингтон
... Даниела Шейса против Бостонского правительства, он призвал своих многочисленных соратников к энергичному противодействию. (4; 76) 3. Избрание Вашингтона президентом Конституционного конвента Сторонник усиления центральной власти, он был избран президентом Конституционного конвента и ...


Наверх