Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


История

Количество работ в разделе: 10938
Название работы Скачать
2701.
Політична і судова система Київської Русі
... ії: коротку, розширену, скорочену, в кожній з яких відображені певні періоди розвитку феодалізму в Київській Русі. Судова система Київської Русі У Київській Русі панував обвинувально-змагальний процес, що характеризувався активною участю у ньому осіб, заінтересованих у вирішенні тих чи і ...
2702.
Політична діяльність Лазара Кагановича
... підтримав Кагановича, направивши спеціальний лист в українське Політбюро. Звичайно, Каганович зробив чималу роботу з відбудови та розвитку промисловості України. Однак у політичнії і культурній областях його діяльність принесла набагато більше шкоди, ніж користі. Як партійний керівник Радянської ...
2703.
Політична боротьба й об'єднання німецьких земель під зверхністю Прусії
... у США. У 1846 р. у ряді німецьких держав спалахували безладдя і проходили політичні демонстрації. 2. Боротьба Австрії і Прусії за об'єднання німецьких земель 2.1 Загострення політичної боротьби навколо питання об'єднання Звістки про лютневу революцію у Франції (1848 р.) послужили іскрою ...
2704.
Політика суцільної колективізації
... до 73 тис. (1,5 відсотка). Переважна більшість селян, яких статистика зараховувала до куркулів, перейшла на господарювання власними силами. Однак політика суцільної колективізації не могла обійтися без куркуля. Селяни могли змиритися з колгоспами тільки за реальної загрози руйнування власного ...
2705.
Політика А. Гітлера
... іше від 1800 р. Такий господар міг одержати звання «бауера» з великими пільгами до нього. Політика щодо сім'ї визначалася, як і в Італії, необхідністю заохочення народжуваності, адже А. Гітлер планував не лише загарбницькі війни, а й масове заселення окупованих територій. Місцеві органи влади ...
2706.
Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
... складних умовах. Як слушно відзначав з цього приводу М.Грушевський, що незважаючи на справжній вибух українського громадсько-політичного життя, "серед бурхливої хвилі російської революції 1905 р. український рух здавався дрібним провінціоналізмом, що мав – могло думатися – згодом потонути і ...
2707.
Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
... шлях розвитку країни, визначальне місце росіян у житті слов'янства. Фактично вона відповідала офіційній політиці уряду й підтримувалася ним. Своєрідною реакцією на теорію російського месіанства став національний рух тих слов'янських народів, що перебували у складі Російської імперії й зазнавали нац ...
2708.
Политическое устройство народов Северного Кавказа в 18 – начале 19 вв
... выраженным классовым характером оказались неприемлемы и не были претворены в жизнь в первой половине 19 века. Несмотря на многообразие политического устройства народов Северного Кавказа, низовой организацией управления во всех феодальных владениях и союзах сельских общин оставалась сельская община ...
2709.
Политическое развитие США после гражданской войны в 1861 году
... ли расширять нашу территорию в любом направлении такой ценой». В политических кругах северных штатов, т.е. сторонниками приобретения Аляски, высказывалось суждение, что США должны были отплатить России сторицей за ее поддержку в годы Гражданской войны. Под влиянием сообщений о задержке по вине ...
2710.
Политическое развитие СССР в 60-80 гг.
... движения, которое во второй половине 1980-х годов оказало самое серьезное влияние на общественно-политическое развитие СССР.   2. Внешняя политика Внешняя политика СССР в середине 1960-х – середине 1980-х годов отличалась крайней нестабильностью, которая, была обусловлена прежде всего ...
2711.
Политическое и социально-экономическое развитие российского государства к середине XVI века
... , ограничил права наместников, ужесточил наказания за «разбой», вводил статьи о наказании за взяточничество. Социально-экономическое развитие. Территория Московского государства к концу 10-х годов XVI в. составляла около 2,8 млн. км, население —6,5 млн. человек. Плотность населения в среднем 2,3 ...
2712.
Политическое значение провозглашения христианства государственной религией Грузии
... , началось намного раньше. По-видимому, христианские общины стали появляться здесь уже в III в. 5. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ ГРУЗИИ Распространение и принятие христианства в качестве официального культа было следствием не только и не столько ...
2713.
Политический строй северо-восточной Руси в удельную эпоху
... к княжествам, ибо владельцы их приобрели политические права над населением своих имений. Таким образом, в политическом строе северо-восточной Руси проявились наиболее характерный черты средневекового феодализма — раздробление государственной власти и соединение ее с землевладением. В добавление к ...
2714.
Политический портрет Франьо Туджмана
... ему пошили специально для парадов, и в один день наградил себя девятью медалями. Однако в отличие от смерти Броз Тито, на похоронах Франьо Туджмана единственным главой государства был турецкий президент Сулейман Демирель. После смерти Франьо Туджмана многие осознали, что это будет освобождение ...
2715.
Политический портрет НиколаяII
... оазисом. Но самодержавная форма правления не препятствовала экономическому прогрессу России. Несмотря на внутренние противоречия, невзирая на сложные политические и общественные конфликты, Россия интенсивно развивалась и к началу 20 века была одной из крупнейших мировых держав, занимая второе место ...
2716.
Политический портрет М.А. Бакунина
... только политико-организационный опыт, но и идейное наследие прошлого, и это не оставалось незамеченным современниками. Таким образом, политический портрет Михаила Александровича Бакунина сложен, история его складывания насыщена яркими событиями эпохи, а идеи теоретика анархизма уникальны.   ...
2717.
Политический портрет К.Е. Ворошилова
... для Ворошилова это был один из последних эпизодов в его жизни, когда ему пришлось надеть военную форму. III глава. «Итоги и оценка политической деятельности Ворошилова»   После войны Ворошилов почти полностью отошел от военных дел. Как член Политбюро и Бюро Совета Министров СССР он получил ...
2718.
Политический портрет Иосифа Сталина
... все, или почти все остальные. В том числе, разумеется, Тухачевский и Гай, хорошо знавшие полководческий уровень Буденного и Ворошилова, и военно-политический уровень Сталина. " Лишними, опасными свидетелями были Гай и Тухачевский. Пройдет время и отольется им это тяжелым свинцом" (" ...
2719.
Политический портрет Д.А. Кунаева
... , строительства, сельского хозяйства и науки, образования и культуры Казахстана. В Заключении подводятся общие итоги дипломной работы. Глава I. Политический портрет Д. А. Кунаева. 1.1. Страницы биографии.  12 января 1912 года в городе Верном (ныне Алматы) на свет появился мальчик Димаш. ...
2720.
Политический портрет Вещего Олега
... , а объединение под властью Олега новгородских и киевских земель – как поворотный момент в исторических судьбах восточных славян. Воспетый А.С. Пушкиным Вещий Олег - фигура не легендарная, а историческая. Если о Рюрике, Аскольде и Дире летописцу известны лишь крупицы фактов, то Олег в «Повести ...
2721.
Политический портрет В. И. Ленина
... " в комму­низме» (1920). Под рук. Л. прошли 7-й (1918), 8-й (1919), 9-й (1920). 10-й (1921) съезды РКП(б), на которых Ленин выступал с политическими докладами и избирал­ся членом ЦК. С марта 1919 енин.- член Политбюро ЦК и его фактический руководитель. Непремен­ный участник всех Всероссийских ...
2722.
Политический портрет Б.Н. Ельцина
... оценки итогов ельцинского периода истории требует краткого упоминания о некоторых наиболее типичных особенностях Ельцина как политика и сложившейся при нем в России социально-политической и экономической системы. Наиболее бьющим в глаза и разоблачающим Ельцина обстоятельством является его быстрая ...
2723.
Политический портрет Андрея Владимировича Козырева
... . Севастополь. Видите как нам достанется если мы вам пойдем на уступки. Зленко. После известных событий октября 1993 года, главные критики Козырева Хазбулатов и Руцкой ушли с политической арены России, однако радоваться было рано. Грянули парламентские выборы, на которых победили коммунисты и что е
2724.
Политический портрет Авраама Линкольна
... // От Французской революции до эпохи модерна с 1789-1914. М: Арт-родник, 2003. 10.  Алентьева Т.В. Начало формирования политического образа Авраама Линкольна на Севере // Всеобщая история. Современные исследования. 25 лет кафедре всеобщей истории БГУ. Межвузовский сборник научных трудов. Вып ...
2725.
Политический кризис середины XVI века
... "анархии". Различия между периодом до 1538 года и после безусловно есть, но это лишь различия между двумя фазами политического кризиса. Каких усилий стоило правительнице поддержание относительной стабильности, видно из длинного списка знатных лиц, подвергшихся репрессиям. А репрессивный ...
2726.
Политический кризис в России начала XX века
... кризисом в России в начале XX века. Таким образом, целью данной работы является, изучение основных этапов политического кризиса в России начала XX века. Указанная цель обусловила решение следующих задач: 1. Осветить обострение внутриполитической обстановки в начале xx века 2. Установить роль ...
2727.
Политический деятель граф Потемкин-Таврический
... администрации; с другой — общались с русскими, и это их взаимно обогащало (хозяйственные навыки, приспособления, обычаи, одежда, язык и др.). 2. Потемкин Григорий Александрович – политический деятель XVIII века 2.1. Жизненный путь Григория Александровича Потемкина В один из теплых ...
2728.
Политические течения России
... взглядов. Меньшевики были достаточно осторожны в своих оценках уровня развития капиталистических отношений и степени влияния буржуазии на политическую надстройку России. Как известно, Плеханов часто сравнивал ее с великими восточными деспотиями древности, подчеркивал огромную роль государства и ...
2729.
Политические репрессии в СССР 1937-1938 годов: причины, масштабы, последствия
... состава преступления. Аресты продолжались ежедневно, как в городах, так и в районах Хакасии. Массовые политические репрессии 1937-1938 годах завершили формирование жесткого тоталитарного режима в СССР. В обществе был нагнетен террор, страх, исключил всякое сопротивление властям. Репрессии ...
2730.
Политические представления древних греков
... якобы только избранным, а не простому смертному. Но время и история всегда расставит все по местам. На этом считаю возможным закончить представление о древнегреческих полисах в период их становления и рассвета, но продолжить тему нам поможет работа Платона «Государство», написанная в то время когда ...
2731.
Политические партии России в начале XX в.
... были созданы или находились в процессе формирования политические партии, представлявшие интересы различных социальных слоев общества. Особенности системы политических партий России в начале XX в. были следующими: ·           ни помещики, ни деловая ...
2732.
Политические партии и их лидеры в революции 1905-1907 гг
... себе, как о серьезной политической силе. Заключение Процесс образования политических партий в России, значительно ускоренный революцией 1905 – 1907гг, проходил динамично и охватил все социальные слои и классы российского общества. В 1907 году в России насчитывалось до 50 политических партий. ...
2733.
Политические партии в России в конце XIX в – 1917 год
... , А.Г. Гусаков, И.И. Иванюков, А.П. Македонский и др. В организационный комитет вошел также адвокат Д.В. Стасов. Лидер партии – М.М. Ковалевский. В ряду политических партий России партия демократических реформ занимала среднюю позицию между Конституционно-демократической партией и партией мирного ...
2734.
Политические партии в Беларуси в начале ХХ в.
... двух классов, двух главных политических течений – либерально-буржуазного и демократического. Возможность такого объединения в рамках одной политической партии обусловливалась сравнительно слабой классовой дифференциацией формировавшейся белорусской нации. Это сказалось и на программных документах. ...
2735.
Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в.
... равенство всех граждан перед законом. 4. Просветители и их политико-правовые взгляды В середине 18 века в России сформировалась идеология Просвещения, характер которой определялся условиями экономического, социального и политического развития страны. Просветители обличали язвы современной ...
2736.
Политические и правовые идеи декабристов
... поправки и дополнения не затрагивали важнейших основ Конституции Н.М. Муравьева. Заключение Мы рассмотрели основные политико-правовые идеи наиболее известных из декабристов – П.И. Пестеля и Н.М. Муравьёва. Конституционные проекты Пестеля и Муравьёва являются одними из первых документов в ...
2737.
Политические движения и подполье России конца 19 - начала 20 вв
... обошлось здесь и без сочувствия передовых слоев русского общества национально-освободительным и революционным движениям в Западной и Южной Европе. 2. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» Первое тайное политическое общество было основано в феврале 1816 года в Петербурге под названием «Союз ...
2738.
Политические взгляды Столыпина
... , главное, к бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе и свободах». По своим политическим взглядам Столыпин являлся монархистом. Верховная власть была для него хранительницей государственного единства и социального мира в многонациональной стране. При этом ...
2739.
Политические альтернативы развития России после Смутного времени
... представляется стремление нового царя всячески подчеркивать свою связь с прежней династией.   Таблица: Альтернативы развития России в 17 в.   Борис Годунов Лжедмитрий I Василий Шуйский Иностранные претенденты Михаил Романов Легитимность власти ...
2740.
Политическая ссылка в Олонецкой губернии второй половины ХІХ в.
... духовное лицо, представитель католической церкви. Национальность - поляк. Щенснович Люциан – чиновник. Национальность – поляк. Из этого следует, что политическая ссылка в Олонецкую губернию приобрела черты многонационального характера. Социальный состав ссыльных так же разнообразен.   1.4 ...
2741.
Политическая ситуация в России в XIII веке
... XIX века окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся англо-австро-французский блок - так называемая Крымская система - был нацелен на сохранение политической изоляции России и ее военно-стратегической слабости, обеспеченной решениями Парижского конгресса. ...
2742.
Политическая система Франции
... Это присуще для парламентской формы правления, при которой Президент не может отозвать Премьер-министра. В целом политическая система во Франции характеризуется смешанной республиканской формой правления. Принцип национальной независимости, территориальной целостности красной нитью проходит через ...
2743.
Политическая система СССР в 1920-начале 1950-х гг. Формирование тоталитарного режима
... центральный исполнительный комитет ( ВЦИК), который утверждал правительство – Совет народных комиссаров. К началу же 20-х годов, в результате Гражданской войны, политики «военного коммунизма» и.т.д., политическая система Советского государства претерпела серьезные изменения. В политической области ...
2744.
Политическая система принципата Августа
... звание понтифика - верховного жреца, ведавшего отправлением религиозных культов[7]. 2. Государственный строй в Риме в период принципата Августа В политическом отношении принципат был, несомненно, шагом назад по сравнению с республиканскими порядками (хотя в Риме рабовладельческая демократия ...
2745.
Политическая раздробленность Руси
... экономических и политических сил. Такой новой формой государственно-политической организации стала политическая раздробленность, сменившая раннефеодальную монархию. Раздробленность - закономерный этап развития Древней Руси. Закрепление отдельных территорий-земель за определенными ветвями ...
2746.
Политическая полиция России в конце XIX – начале XX вв
... ­мента надзор устанавливался за студентами, исключенными из высших учебных заведений за участие в политических беспорядках, за лицами, возвращенными из административной ссылки и освобожденными от гласного надзора полиции, и лицами, отбывавшими тюремное заклю­чение за совершение государственных ...
2747.
Политическая полиция и охрана государственного порядка в период правления Александра III
... государственных органов России. ГЛАВА 2 ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА ВНУТРИ ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III (1881 - 1894)   2.1 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ К ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОТ 14 АВГУСТА 1881 Г. Политическая полиция стала неотъемлемым атрибутом существования ...
2748.
Политическая история Румынии в 1989-2010 гг.
литической истории Румынии в 1989–2010 годах, представляется необходимым изучить ту ситуацию, которая сложилась в Румынии в 1989 году[1]. Наше изложение начнем с того факта, что Румыния 1989 года – эта страна с экономикой социалистического типа, входящая в состав Организации Варшавского договора с ...
2749.
Политическая и сословная организация Османской империи
... , участвуя в них на добровольной основе (гепюллю), и получил тимар по имперскому указу. Таким образом, можно отметить, что в Османской империи общественное положение подданных зависит от конкретно выполняемой службы и от возложенных функций в рамках государства. Согласно османской концепции ...
2750.
Политическая и правовая идеология Древней Индии
... одной из мировых религий. Законы Ману   Законы Ману: общая характеристика В источниках права Древней Индии особое место принадлежит дхармашастрам - сборникам религиозно-правовых предписаний. Нормы поведения одновременно наполнены религиозным, моральным и правовым содержанием. Появление ...
2751.
Политическая деятельность Ивана Грозного
... и добавлял, что к ним у него претензий нет. Это был хорошо рассчитанный политический манёвр. Используя страх остаться без главы государства в то время, когда оно находится в войне с соседями и веру народа в царя, Иван Грозный ожидал, что его позовут вернуться на трон. И это произошло, а царь в ...
2752.
Политическая борьба за различные альтернативы развития России в первые десятилетия ХХ века
... массовыми были партии и организации защищавшие ценности «почвы» (русский народ). Партийно-политическая система это важный элемент гражданского общества. Она возникла на базе быстрого развития в России западного уклада, расширения демократии, появления парламентаризма. Однако в целом общественная ...
2753.
Политическая борьба в период правления Карла I
... общественно – экономических изменений, обусловивших значительную роль идеологических разногласий, не умаляя значение субъективного фактора. Политическая борьба в период правления Карла I (накануне первой буржуазной революции)   Глава 1. Основные вопросы политической борьбы   В ...
2754.
политико-правовое развитие России в 1905-1907 гг.
... рабочим предприятий, насчитывавших не менее 50 человек мужского пола. 3. Третий этап Революции (январь 1906 года – 3 июня 1907 года)   3.1.Политико-правовые изменения 1906-1907 годов   С января 1906 года по 3 июня 1907 года происходит спад и отступление революции. 20 февраля 1906 ...
2755.
Политика управления Александра I и Николая I
... проведения глобальных реформ. После Отечественной войны 1812 г. в связи с усилением реакционной тенденции в политике Александра I вопрос о дальнейших реформах в области государственного управления не ставился. Внутриполитический курс российского самодержавия этого периода связан с европейской ...
2756.
Политика советской власти в Крыму в начале 1920-х гг.
... в жизнь земельных законов, изданных Советским правительством за период 1917 – 1920 гг. В руки народа перешло свыше миллиона десятин земли. Проведение земельной политики Советской власти проходило в условиях преодоления ожесточенного сопротивления кулачества и буржуазных националистов, которые ...
2757.
Политика Сетоку-Тайси по созданию централизованного государства в Японии в начале VII в.
... . А так же установить какую роль в этих процессах играл буддизм. Политическая ситуация и приход к власти Сетоку - Тайси Ко времени образования государства Ямато (древнее название Японии) в основном закончился процесс формирования японского этноса, который начался еще на рубеже Новой эры. В ...
2758.
Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй половине ХІХ в.
... главным средством обороны от врагов и основой самоусиления является производство машин». Итак, стремясь найти пути к укреплению системы восточного деспотизма в Китае, выглядевшей во второй половине XIX в. весь­ма архаической, сторонники реформ пришли к осознанию необ­ходимости создания современной ...
2759.
Политика Парижской коммуны в области культуры и просвещения
... месяцев, и была занята борьбой с версальцами и проведением в жизнь насущнейших социально-экономических мер, она не забывала о культуре и просвещении. Политика коммуны в области искусства и литературы была весьма активна. Правда, за короткий срок ее существования практически не было создано ...
2760.
Политика мирного сосуществования и конфликты "холодной войны"
... восставшим славянам. Оно надеялось таким путем восстановить среди них свой престиж, подорванный поражением в крымской войне. Однако русское правительство отнюдь не желало затевать серьезный конфликт с Австро-Венгрией. Стремясь поддержать авторитет России среди славян и при этом не поссориться с ...
2761.
Политика Золотой Орды на русских землях в XIII-XIV вв
... бегства Александра (1327 г.) особенное внимание Орда обращает на князя Суздальского. 3. Политика татар на русском Северо-востоке до эпохи смут в Золотой Орде во второй половине XIV в. С ярлыком на великое княжение Владимирское были связаны особые полномочия, которые давали великому князю ...
2762.
Политика Жака Ширака
... роль играет настроение граждан в современном мире, поэтому необходимо рассматривать взгляды простых французов на проводимую политику государства под руководством Жака Ширака. В течение нескольких лет общественное мнение Франции соглашалось с политикой ортодоксального монетаризма, доверие, ...
2763.
Политика военного коммунизма в аграрной области
... ». В конечном итоге решили стихийное развитие революционного процесса в деревне, начало интервенции и ошибки большевиков в аграрной политике весной 1918 г. Политика «военного коммунизма» в значительной степени была обусловлена также надеждами на скорейшее осуществление мировой революции. В первые ...
2764.
Политика большого скачка
... культуру в прокрустово ложе идеологических требований, что резко ограничивало свободу творчества. 5. Последствия «политики большого скачка» Прямым следствием сталинской политики "большого скачка" и массового террора против крестьян стало разрушение производительных сил деревни и ...
2765.
Политика Англии в Индии в первой половине XIX века
... в процессе суда большую роль, в Индии легко покупались и вынуждались. 2 Социально-экономическая и политическая ситуация в Индии в первой половине XIX века   С завоеванием Индии англичанами изменилось не только политическое, но и экономическое положение страны. В отличие от прежних ...
2766.
Политика "трех красных знамен" в Китае
... и довести производство стали до 18 млн. т, а зерна — до 525 млн. т. К лету 1959 г. катастрофические для страны последствия политики «трех красных знамен» выявились со всей очевидностью. Сельскохозяйственное производство падало, ощущалась нехватка зерна даже для проведения весенних полевых работ, ...
2767.
Полибий: политический портрет Филиппа V
... сходных произошедшим в прошлом[8]. Полибий формирует деловой, прагматической истории. Он требует от историков, чтобы они обладали достаточным опытом в военных и политических делах. По мнению Полибия историк должен быть свидетелем тех событий, о которых он пишет. Сам Полибий говорит о себе: «Я не ...
2768.
Пол Пот - дьявол во плоти
нии в Пекине. И здесь экс-король сделал выбор, заключив союз с самим дьяволом. 3. Вхождение во власть. Настоящее имя Пол Пота - Салот Сар(также известен как Тол Саут и Пол Портх). Он родился в мятежной провинции Кампонгтхом. Пол Пот, выросший в крестьянской семье в камбоджийской провинции ...
2769.
Пожары-катастрофы в истории Москвы
... взывая: «Будьте осторожны с огнем и светом, будьте милосердны к бедным, молитесь за мертвых». Если стихийный характер развития пожаров в древней Москве объяснялся главным образом скученностью деревянных построек, то причины их возникновения кроются в самом быте горожан. Большинство москвичей жило ...
2770.
Подъем национально-освободительного и демократического движения в Иране
... власть в Тавризе. Это был демократический переворот, который оказал влияние на национально-демократическое движение в стране. Наиболее сильное национально-освободительное движение в Иране в 1919-1920 гг. происходило в Гиляне. Здесь было провозглашено образование Гилянской республики. В Энзели ...
2771.
Подсистема церковных судов в 1721-1723 годах
... административных и судебных органов. Иными словами, обособленные от органов управления церковные суды не появились в России и при Петре I. В области церковного судопроизводства в центре внимания законодателя в 1721—1722гг. находились судебные полномочия органов церковной власти. В отношении объема ...
2772.
Подготовка "левого" контрпереворота в Болгарии после поражения сентябрьского восстания 1923 г.
... . Отсюда происходили постоянные и активные попытки заставить БКП повести борьбу революционными методами и поднять вооруженное восстание (очень хорошо это видно на примере сентябрьского восстания 1923 г.). Необходимо отметить, что на внешний центр БКП (Димитров, Коларов) Советскию союз и Коминтерн ...
2773.
Подавление славянства в Греции
... , наблюдая за этим из Коринфа, но святой угодник уверил его, что страшиться ему варваров незачем. Подавление славян, а еще более обращение их в христианство составляет в истории Греции особый отдел, поскольку с ними связуется возрождение эллинской народности и частичное ее смешение со славянской ...
2774.
Погребальные памятники эпохи бронзы
... , Хорезма и даже странами Передней Азии. Но для решения этих и ряда других вопросов необходимо расширение изучения памятников эпохи бронзы в Киргизии. 3.   ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ КЕТМЕН-ТЮБИНСКОЙ ДОЛИНЫ Кетмен-Тюбинская котловина расположена к северу-востоку от Ферганской долины, ...
2775.
Погляд із сивої давнини Великого Вітовта
... є Тисячоліття). День Незалежності України. Лучани нас зустріли Святочно, Величаво, Красиво. Мов би зустрілись дві історії: сивої давнини і сучасна. Під Хоругвами, Штандартами Великого Князівства крокували посланники-літописці, Європейські монархи, Бояри, Творці мистецтва, засадничі культури для ...
2776.
Повстання рабів у рабовласницькому Римі
... система такої експлуатації досить скоро вичерпала свої виробничі можливості і повинна була змінитися іншою системою. 2. Повстання рабів у рабовласницькому Римі 2.1 Сицилійське повстання рабів У II ст. до н.е. в соціально-економічному житті Римської держави відбуваються великі зміни. Війни ...
2777.
Повстання під керівництвом Роберта Кета
... до того, що реальна заробітна плата робітників в 1600 р. становила близько 47 % реальної заробітної плати 1500 р. 3. Початок та хід повстання під керівництвом Роберта Кета. Програма повсталих При зазначених вище економічних і соціальних змінах в Англії XVI ст. панував феодальний лад, і капі ...
2778.
Повседневная жизнь средневековой Руси (на основе нравоучительной литературы)
... рамки принятого поведенческого стереотипа. Таким, образом, анализ текстов средневековой нравоучительной литературы даёт нам возможность воссоздать особенности мировидения средневекового человека. Основные события повседневной жизни средневекового человека - свадьба, празднества, устройство быта, ...
2779.
Повседневная жизнь россиян XIX века
... , походный быт, не устоявшийся, жутковатый. Рабочие подчинялись строгим предписаниям начальства, пытавшегося регламентировать не только их рабочее время, но и повседневную жизнь. Рабочие жили многоэтажных казармах, в комнатках – клетушках по сторонам сквозного коридора. Стол рабочих был беден, ...
2780.
Поворот к сплошной коллективизации в СССР
... оплаты- трудодень ( как единицу измерения качества и количества труда) и сдельную оплату. Вводились обязательные нормы выработки. Такова хронология сплошной коллективизации, проводимая в 20-30е годы в стране. Но не все шло в стране на этом намеченном пути гладко. Проблемы, с которыми столкнулась ...
2781.
Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття
... що “майстерня по ремонту взуття незадовільно виконує свою роботу”.51 Отже, в 50-80-ті рр. ХХ ст. спостерігалось деяке поліпшення життєвого рівня міського населення Наддніпрянської України. Трудящі мали змогу краще вдягатися, однак, якісного та модного одягу і взуття, як і багатьох інших товарів ...
2782.
Победы на Чудском Озере над немецкими рыцарями в 1242 году и в Куликовской битве
... его элементов в ходе сражения и осуществил преследование противника. Победа на Чудском озере имела историческое значение: она остановила движение немецких захватчиков на Русь с целью покорения и колонизации русских земель и на многие годы обезопасив ее западные границы. В 1243;году Ливонский орден ...
2783.
Победа Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена. Общественно-политический строй в Новгородской земле
... свою независимость. Неплодородные почвы и неэффективность земледелия обусловили высокий уровень развития ремесла и торговли. В Новгородской республике сложился особый общественно-политический строй. Для Новгорода характерно было призвание князя на престол. Князь был, прежде всего, военачальником, ...
2784.
Племінна структура суспільства епохи бронзи
... видового складу стада, вдосконалення засобів пересування й використання пасовиськ. Дальшого розвитку набула соціальна структура, яка характеризувалася військово-політичною організацією суспільства, зародженням станово-класових відносин. Дещо інакше відбувався історичний прогрес у бронзовому віці в ...
2785.
Племена Южной и Северной Америки
... состоит из пояса суши длиной в 2500 миль и шириной от 1000 до 50 миль. Пояс этот соединяет два больших материка – Северную и Южную Америки. Главную часть его северной, более широкой половины, составляет плоскогорье, которое отлогими ступенями поднимается к югу и окаймляется двумя горными цепями. На ...
2786.
Племена Майя
... будівельників міста з часом були втрачені, а від вторинного будівництва до цього часу зберігся тільки храм Чарівника. Деякі племена майя, колись проживали в області Тампіко, свято, шанували бога Кецалькоатля, ім'я якого означає "пернатий змій". Вони поклонялися йому як дарувальнику. З ...
2787.
План Маршалла
... дновлення. Наступного дня президент Трумен з гордістю підписав його, після чого на остаточному голосуванні в Сенаті законопроект про затвердження плану Маршалла був прийнятий при співвідношенні голосів 69 до 17. На голосуванні в Палаті представників законопроект був затверджений із ще більшим (у ві ...
2788.
Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році
... у курсовій роботі, я поставив перед собою мету висвітлити підготовчий процес підписання Договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів, показати, як відбувалося поступове досягнення компромісів та описати атмосферу, що панувала на переговорах, в яких ...
2789.
Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
правителем Русі. Князювання Володимира Великого (980—1015) стало початком нового етапу в історії Київської Русі, етапу піднесення та розквіту. Сівши на великокняжий стіл, новий правитель виявив себе як авторитетний політик, мужній воїн, далекоглядний реформатор, тонкий дипломат. Він ніби уособлював ...
2790.
Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
... і. В пропонованій статі автор намагається, спираючись на архівний матеріал, проаналізувати різні аспекти підготовки та функціонування кадрів культурно-освітніх закладів в 60-70-і роки ХХ ст., визначити негативні та позитивні сторони процесів й зробити спробу екстраполювати їх в сьогодення. В ...
2791.
Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
... співробітники інституту. Чимало науковців інституту брало участь у наукових конференціях за межами України. Висновок Підготовка авіаційних спеціалістів Національного авіаційного університету 70-80-х років ХХ століття значно розвинулась. Кількість дослідницьких робіт, як науково-технічних так ...
2792.
Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.
... недостатньо вигідним вкладання іноземних грошей у прогресивні форми виробництва233. Таким чином, в історичній літературі 1920 - середини 30-х років по суті було започатковано нову традицію стосовно оцінок одеського порто-франко. На відміну від дослідників ХГХ ст. (яких можна чітко розподілити на & ...
2793.
Питання з Історії України
... вивченням поширенням мови, що на її основі швидко росте незначний шар національної інтелігенції. У середині 30-х рр. термін "українізація" остаточно зникає зі сторінок офіційних документів.   4. Чому у III Універсалі ЦР обстоювалася територіальна автономія і лише у IV Універсалі ...
2794.
Питання з історії України
... встановив контакти з Марксом і Енгельсом, тісно співпрацював з Драгомановим в Європі й допомагав організовувати соціалістичні гуртки на Україні та в Галичині. Питання 2. Визначте позитивні та негативні наслідки "перебудови" для України. З початком перебудови у Москві багато фактів ...
2795.
Письменные коммуникации в организации
... ;       текст речей и выступлений. В особую группу в разряде контролируемых организацией PR-материалов следует выделить так называемые внутрикорпоративные виды письменной коммуникации, к которым относятся: -           ...
2796.
Пиратство в средние века
... П оражение в Алжире стало тяжелейшей раной, нанесенной Испании. Это событие перенесло дату окончательной расправы над пиратством далеко вперед. Увы, за два века пиратского царствования на море великие, могущественные европейские державы так и не удосужились договориться между.собой, ...
2797.
Пилип Орлик та перша Конституція України
... хиб і помилок, адже писався він у надзвичайно складний час в умовах важкого економічного стану пограбованої Вітчизни. Але ж це перша Українська Конституція 1710 року! Пилип Орлик як гетьман не мав достатньо можливостей для запровадження Конституції в життя повною мірою, проте вона не лишалася лише ...
2798.
Пилип Орлик і Козацька Конституція 1710 року
... стався ще один дуже важливий політичний акт, значення якого не втратило ваги й у наші дні. Козацька рада схвалила написану особисто П.Орликом “Конституцію прав і свобод Запорозького Війська”. Тоді 5 квітня 1710 року, перед усім світом було проголошено першу в історії України, першу, як вважають ...
2799.
Пилип Орлик
... і в значній мірі тим була визначена дальша доля еміграції, яка залишилася без ніяких засобів. У 1710 році обрано на гетьмана генерального писаря Пилипа Орлика. Це був один із найвидатніших діячів ХУІІ-ХУІІІ ст., самовідданий український патріот, який все життя присвятив боротьбі за незалежність Укра ...
2800.
Печенеги и Русь
... Русь… Слы-Шавше же се ПеченЪзи, заступиша пороги»». Таким образом, имея достоверную информацию о времени возврате и пути следования Святослава в Русь, печенеги подготовили засаду в районе днепровских порогов. Святослав, не решился вступить в сражение с превосходящим противником и повернул в устье ...


Наверх