Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


История

Количество работ в разделе: 10938
Название работы Скачать
1501.
Участь вінничан в Русі Опору
... ”. І це при тому, що багато полонених мужньо й несхитно поводилися у полоні, а діставши свободу, влилися у лави Збройних сил, брали активну участь у визволенні від фашистів країн Європи. До 1 квітня 1944 р. до Червоної армії на території України було призвано 142 тис. колишніх військовополонених і ...
1502.
Участие народов Башкирии в Отечественной войне 1812 г. и в заграничных походах России в 1812-1817 гг.
... . Оренбургские казаки составляли личный конвой М.И.Кутузову, охранявший его штаб. Башкирская и казачья конницы показали себя боеспособной частью армии. 2. Участие народов Башкирии в заграничных походах России в 1812-1817гг. Иррегулярные полки из Башкирии участвовали и в заграничных походах. ...
1503.
Участие Латиноамериканских стран во Второй мировой войне
... 42 страны. Из 50 первоначальных членов ООН в 1945 г. 20 были латиноамериканские страны. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   В основном участие латиноамериканских республик во второй мировой войне выразилось в поставке стратегических материалов, сырья и продовольствия воюющим участникам антифашистской ...
1504.
Участие Донского казачества в русско-японской войне 1904–1905 гг.
... 28 августа 1905г. Главнокомандующий приказал прекратить военные действия на всех фронтах.(60) Заключение Причинами поражения России в русско-японской войне явилась не только отсталость России в военном отношении, но и нерешительность, и бездарность высшего командования войсками на Дальнем ...
1505.
Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали
... ів. Представники неукраїнських організацій (18 осіб) уперше взяли участь у засіданні Малої ради у серпні 1917 р. Досягнутий компроміс між Тимчасовим урядом і Українською центральною радою та, як результат, появу II Універсалу неоднозначно оцінили діячі самої Ради. М. Грушевський розглядав його як « ...
1506.
Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
... ліберального напрямку. Вони були тісно пов’язані з російськими лібералами. Загальне громадське піднесення напередодні революції 1905 р. викликало утворення політичних партій серед українських лібералів. У 1904 році з Загальної української організації, яка була створена Олександром Кониським у ...
1507.
Утворення московської держави
... з приток Оки — "стояння на У грі", визначивши остаточне звільнення Русі від васальної ординської залежності. Іван став фактичним творцем Московської держави. Саме він заклав основи російського самодержавства, не тільки значно розширивши територію країни (до її скла­ду увійшли землі марі, ...
1508.
Утворення і розвиток Київської Русі
... – 988 рік. Насправді християнізація Русі тривала декілька століть. Прийняття християнства мало значний вплив на подальший розвиток Київської Русі. На думку О.Бойко, це виявилося у тому, що: 1. Християнство сприяло остаточному розкладу родового ладу й формуванню та зміцненню нових феодальних ві ...
1509.
Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду
... та мирних жителів зруйнували цю державу, але, загинувши сама, Русь послабила ворожу силу і тим урятувала від спаплюження й загибелі всю Європу   2.Утворення давньоруської держави Основним чинником процесів, що привели до створення Києво-Руської держави, були: 1)    & ...
1510.
Утверждение власти Гоминьдана и борьба за объединение страны
... руководитель Тибета далай-лама также признал власть Нанкина. Тем самым Нанкин формально распространил свою власть почти на всю страну. Успехи военного объединения Китая позволили ЦИК Гоминьдана к концу 1928 г. заявить о завершении (в соответствии с программой Сунь Ятсена) военного этапа революции и ...
1511.
Утварэнне Рэчы Паспалитай
... іна, недалёка ад Троіца-Сергіева манастыра. Маскоўскую дэлегацыю ўзначальвалі баяры Ф. Шарамецеў, Д. Мязецкі, акольнічы А.Ізмайлаў ды іншыя, а ўпаўнаважанымі Рэчы Паспалітай былі Л. Сапега, А. Гасеўскі, А. Навадворскі. Абедзве дэлегацыі не шкадавалі ўзаемных абвінавачванняў у "няпраўдах", ...
1512.
Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага i Жамойцкага
... літоўскага заваявання Чорнай Pyci i iншыx беларускіх зямель, што нібыта i паклала пачатак утварэнню ВКЛ. Такое сцвярджэнне ўзнікла ў сярэдзіне XVI ст., каб ідэалагічна абгрунтаваць права Вялікага княства Літоўскага на беларускія землі, значная частка якіх тады часова была занята войскамі Івана ...
1513.
Утварэнне вялікага княства літоўскага
... Гістарычны працэс болып складаны і шматмерны. Навуковы падыход патрабуе болып дэталёвага і глыбокага аналізу. Для таго каб зразумець, як ішоў працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага, трэба пачаць з разгляду таго, што сабой уяўлялі заходнерускія і літоўскія землі ў XIII ст. Для заходюх зямель ...
1514.
Утварэнне Беларуская ССР
... на граніцы з Польшчай, якое трымалі адкрытым на ўсялякі выпадак, заставалася Беларусь. 1918 г., абвясціла сябе I з’ездам КП(б) Беларусі і прыняла пастанову аб утварэнні Беларускай ССР. Часовы рабоча-сялянскі ўрад узначаліў вядомы літаратар і грамадскі дзеяч З.Жылуновіч (Ц.Гартны). У ноч з 1 на 2 ...
1515.
Устройство управления в Московском государстве XVI века
... и хранившего княжеские доходы впредь до распоряжения князя, с образованием Московского государства, с увеличением поступлений и расходов и отчетности по ним, возник целый ряд приказов, а именно: приказ Большой казны, который под управлением боярина казначея собирал и хранил преимущественно прямые ...
1516.
Устрій Запорозької Січі
... Запорозьку Січ перенесли в гирло Дунаю, де вона існувала під назвою Задунайської Січі або Запорозької Січі за Дунаєм. 2. Військовий та територіальний устрій Вольностей Запорозьких   Устрій запорозької спільноти базувався на республікансько-демократичних засадах, головними елементами яких ...
1517.
Установчі збори у Росії
... республіка, яка змогл б проголошувати у тих умовах Установчі збори, стало б кроком назад в політичному розвитку Росії . Але лозунг Установчих зборів не був відкинутий більшовиками, так як він був популярний серед широких, головним чином, дрібнобуржуазних мас. У квітні 1917 року Ленін писав, що ...
1518.
Установление турецкого господства в арабских странах
... годам XVII века в левантийской торговле англичане вышли на первое место. Система капитуляций нанесла значительный ущерб позициям арабских купцов.   3. Египет под турецким господством Система османского управления Египтом была установлена изданной в 1525 году «Книгой законов Египта», или « ...
1519.
Установление монгольского ига на Руси
... существовать в 1783 г. Это был последний осколок Золотой Орды, пришедший из Средневековья в Новое время. Итак, каковы же последствия татаро-монгольского ига для Руси. Этот вопрос тоже является спорным среди историков. Большинство источников, основываясь на фактах, говорят об отрицательных ...
1520.
Установление места возникновения источника
... «перси» («грудь»). В белорусских и волынских текстах смешиваются буквы «в» и «у», что характерно для украинского и белорусского языков. Место возникновения источников помогают установить содержащиеся в их текстах данные метрологии и хронологии. Локализации происхождения источника может помочь и ...
1521.
Установление единодержавия в Московской Руси и возвышение значения великокняжеской власти
... и повиновении. Результатом этого и было прогрессивное увеличение излишка на «старейший путь» в духовных завещаниях московских князей. 3. Иван III и установление единодержавия. Но вполне оценил значение материального перевеса старшего брата над младшими великий князь Иван Васильевич, сын ...
1522.
Установление времени создания источника
... написания, но все же, как правило, представление, и довольно точное, о ней дает. К датированию по сопутствующим данным можно отнести установление времени создания источника по другим источникам, в которых первый упомянут и которые сами имеют дату. Так, иногда сообщения о вспышке эпидемии холеры в ...
1523.
Условия формирования финансового капитала в Самарской области в начале XX века
... 256 тысяч жили в избах с двумя – трем окнами и только 27 тысяч семей кулаков жили в кирпичных домах. Промышленность в самарской области в конце XIX начале XX века В 60–70-х годах XIX в. капиталистический способ производства прочно утвердился в стране и стал господствующим. Вследствие все ...
1524.
Усиление крепостнического гнета и Отечественная война 1812 г.
... навсегда погасить ненависть народных масс к угнетателям. Неутихающая борьба трудящегося люда подготовляла почву для полного уничтожения феодально-крепостнического строя.   2. Отечественная война 1812 г. и участие в ней украинского народа   2.1 Начало войны   В июне 1812 г. ...
1525.
Уроки Второй мировой войны и основные направления фальсификации ее итогов
... коалиции. в рамках ограниченности листажа изложения проблемы невозможно осветить все направления современной фальсификации итогов второй мировой войны. Поэтому мы вынуждены, ограничится лишь некоторыми из них, основными, по нашему мнению. Наряду с грубой фальсификацией роли и значения Советских ...
1526.
Уроки Второй мировой войны и основные направления ее фальсификации
... к ее врагам сцементировали фронт и тыл, сделали страну мощной крепостью, стали важнейшим фактором в достижении победы. 2. Разоблачение фальсификации истории войны   В годы Второй мировой войны ожесточенная борьба велась не только на полях сражений, но и в духовной сфере, за умы и сердца ...
1527.
Уроки Берестецької битви
... загони козаків і татар, яким удалося захопити частину шляхетських слуг і коней. Спалахнули перші сутички, що ознаменували початковий етап Берестецької битви. До обіду козакам і татарам удалося оволодіти значною частиною навколишньої місцевості, відрізаючи таким чином польське військо від пасовищ. ...
1528.
Управление Сибирью в XVII-XVIII вв.
... . С 1730-х гг. в Сибири «для лучшего порядка» стала учреждаться полиция. 4. Перестройка управления во второй половине XVIII века C 1760-х гг. начинается новый виток реформирования управления г Сибири, еще более унифицировавший ее с Россией и коренным образом изменивший всю структуру власти ...
1529.
Управление Сибирью в XIX – начале XX века
... государственного управления краем. 2.         Развитие системы управления Сибирью в первой четверти XIX в. Политический взгляд на Сибирь в начале XIX в. обуславливался тремя основными задачами: доходностью края, удобством его управления и охраной ...
1530.
Управление русских княжеств в эпоху областного строя
... в конце концов в право, в известный политический порядок. Можно сказать, что княжеская дума стала необходимым сотрудником князя в управлении княжеством. Что касается ее компетенции, то она сливалась с ком­петенцией князя: какого-либо самостоятельного ведомства, отдельного от ведомства князя, у ...
1531.
Управление и внешняя политика минской династии в Китае
... смуты почти неизбежной. 3. Минский Китай и внешний мир Первая половина правления минской династии была отмечена энергичной внешней политикой, свидетельствовавшей о том, что китайская держава стремится утвердить себя как истинный центр мировой цивилизации, не ограничиваясь той ее частью, ...
1532.
Упадок Османской империи
... крестьянства и торгово-ремесленных слоев в городах, феодалы разоряли основной источник материального благополучия Турции. Главной причиной ослабления Османской империи было разложение военно-феодальной структуры государства, в первую очередь сипахийской системы земледелия. Распад военно-ленной ...
1533.
УПА у боротьбі на два фронти
... ідь, вони не знали, де і в кого шукати порятунку. Населення Західної України опинилося між молотом (радянські органи) і ковадлом (УПА). [3, 60-62]. На початку боротьби на два фронти ОУН не могла розраховувати на співучасть інших політичних середовищ. Ситуація була така, що не було змоги для явної, ...
1534.
УНР часів директорії
... лад в Україні, підготовку закону про вибори всенародного парламенту. Було ухвалено «з огляду на небезпечний військовий час доручити власть і оборону краю Директорії УНР, яка, доповнена представником від Наддністрянської України, до слідуючої сесії Трудового конгресу має бути верховною властю і ...
1535.
Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...
... пістолі в таких острівцях волі і незалежності як село Леонтіївка. На жаль, ми мало знаємо про життя та помисли наших предків. Унікальним явищем сьогодні є постійна прив’язаність леонтян до рідного краю. Уже скоро буде п’ятдесят років з часу виселення села, але кожного року в останню неділю травня, ...
1536.
Укрепление государственного строя Сефевидского Ирана при правлении Аббаса I (1587-1629 гг.)
... , был покинут своим войском. Вскоре после того он умер. 2. Реформы Аббаса I и укрепление государственного строя страны В начале правления шаха Аббаса I (правил в 1587-1629 гг.) внутреннее положение Ирана, как и внешнеполитическая обстановка, были исключительно тяжелыми. Войска узбекского ...
1537.
Українці в діаспорі
... спроможних задовольнити різноманітні потреби народів. Кінець 80-х - початок 90-х років характеризувався піднесенням етнічної свідомості українців східної діаспори виникають українські земляцтва (Нижньовартовськ, Барнаул, Якутськ, Душанбе, Таллінн тощо), культурно-громадські товариства і осередки ...
1538.
Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.
... і була використана достатня кількість джерел, яка дала можливість спробувати комплексно та систематично проаналізувати українсько-російські культурні відносини у 1991 – 2004 рр. Розділ 2. Українсько-російське співробітництво в галузі освіти, науки та мистецтва 2.1 Співробітництво в області ...
1539.
Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
... ідки є процес формування та розвитку інвестиційного співробітництва у контексті економічної співпраці. Таким чином, метою та завданням даної статті є вивчення динаміки і характерних рис інвестиційного співробітництва України та Італії 1990-х - 2000-х років, визначення проблем інвестиційних взаємові ...
1540.
Українські січові стрільці
... ів. В тій важливій справі переговорював в австрійськім міністерстві війни голова ГУ Ради д-р К.Левицький та дістав там згоду на організацію Українських Січових Стрільців. Але утримання добровольців відбувалось і надалі коштом грошових збірок українського суспільства, які не вистачали на заспокоєння ...
1541.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
... і була заборонена особистим розпорядженням російського царя Олександра I. У 1812 р. цар заборонив діяльність масонських організацій на всій території Російської імперії. Частина українських масонів після цього ввійшла в організоване у 1821 р. таємне Малоросійське товариство – суспільно-полі ...
1542.
Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст
... спричинена не тільки зростанням внутрішніх потреб в зерні, а і значним розширенням його експорту. На кінець XIX ст. частка України в експорті пшениці Російської імперії становила 90%. До того ж в Україні збирали 43% світового врожаю ячменю, 20% – пшениці та 10% – кукурудзи. В пореформений період рі ...
1543.
Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)
... автономію, маючи окремі закони – Литовський статут, судову систему, військо, уряд і адміністрацію; – до Польщі, у складі якої вже перебували Галичина, Холмщина та Західне Поділля, відходили всі українські землі, що раніше належали литовцям: Підляшшя (сьогодні – територія Польщі), Волинь, Поділля, ...
1544.
Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)
... ї до Польсько-Литовської держави Після смерті у 1340 р. останнього галицько-волинського князя Юрія II Болеслава між Польщею і Литвою розпочалася боротьба за українські землі. Проте, з кін. XIV ст. ряд зовнішніх і внутрішніх обставин спонукали ці держави до об'єднання, яке відбувалося нерівномірно ...
1545.
Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
... у внутрішні справи, проте гетьманська адміністрація, суди, фінанси, армія, соціально-економічна політика — все це створювалося, здійснювалося і підтримувалося самими українцями. Таким чином, значення Гетьманщини як історичного прецеденту українського самоврядування справді важке переоцінити — аж до ...
1546.
Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.
... племінне конярство та вівчарство. Зростання великого феодального землеволодіння супроводжувалося масовим наступом на землі козацтва і селянства. Особливо постраждали ці верстви в другій половині XVIIІ ст., коли офіційно в центрі і на місцях перестали визнавати „займанщину” юридичною підставою для ...
1547.
Українські землі під владою сусідніх держав
... король призначив шляхтича Я. Бадовського. Отже, низове і городове козацтво виникають в часи, коли українські землі входили до складу Великого князівства Литовського, і виникають з волі населення, а реєстрове створене вже польською владою для своїх потреб. В кінці XVI – на початку XVII ст. чисельні ...
1548.
Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій
... складової частини імперії. Непослідовність і незавершеність реформ 60-70-х років та різниця в соціально-економічному розвитку регіонів України в складі Російської імперії сприяли переходу головного аграрного сектора економіки на капіталістичний лад як прусським (уповільненим), так і американським ( ...
1549.
Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.
... іли Слобожанщиною. Однак, замість вторгнення в межі Росії, татари грабували і розоряли Українські землі, забирали у рабство тисячі людей. Дійшовши до Харкова, вони з численною здобиччю повернулися в Крим. Військо П. Орлика наприкінці березня 1711 р. взяло в облогу Білу Церкву, однак, через ві ...
1550.
Український національний рух напередодні Першої світової війни
... ття на Наддніпрянській Україні, теж виступали поборниками перебудови Росії у федерацію, в якій Україна користувалася б правами національної територіальної автономії, а не самостійної держави. На самостійницьких позиціях напередодні першої світової війни серед східноукраїнських лідерів крім Миколи Мі ...
1551.
Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
... то вже у червні їх партнерами під час "забави" було русофільське "Руське казино" [33]. Так само значні зміни національно-політичного обличчя студентства, а загалом галицького суспільства, викликав другий процес над соціалістами, який відбувся у січні 1878 р. Більшість осіб, які ...
1552.
Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
... ів: ЛВІ, 2004. - Вип. 6. - С. 310-322. 221.    Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.) // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного ...
1553.
Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни
... типу «Великої України», формою поширення свого впливу в західному напрямку. Таким чином, через низку обставин «українське питання» напередодні другої світової війни займало одне з центральних місць у міжнародній політиці. Коли почалася друга світова війна (1 вересня 1939 року), українське питання ...
1554.
Українське національне відродження ХІХ ст.
... Г. Шевченка, якого віддали в солдати, заборонивши писати й малювати. Значення діяльності товариства в тому, що воно розробило теоретичні засади національного відродження України, висунуло демократичні, антикріпосницькі, антицаристські гасла, стало першою українською політичною організацією. 2. ...
1555.
Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття
... ійного чинника у міждержавних відносинах. Тому дослідження даного питання виглядає неповним. Залишається нез’ясованим: а) наскільки українське конфесійне питання було політичним засобом Росії на міжнародній арені даного періоду; б) яку роль воно виконувало чи мало виконати в геополітиці імперії; в) ...
1556.
Українське козацтво. Запорозька Січ
... і Городищем), який панував над навколишньою місцевістю і був чудовим природним укріпленням, можна вважати місцем, де було засновано Запорозьку Січ як організацію всього козацтва за порогами. б) Утворення Запорозької Січі було видатною подією. Січ стала для українського народу могутньою підпорою в ...
1557.
Українське козацтво
... окраїн. Але, в міру того як козаки вдосконалювали свою військову майстерність та організацію, здобуваючи кожен раз переконливі перемоги над татарами, українське суспільство стало дивитися на козаків не лише як на борців проти мусульманської загрози, а й як на оборонців від національно-релігійного ...
1558.
Українське козацтво
... і. Так закінчила своє існування єдина українська держава, що була створена та відбудована Богданом Хмельницьким після польського панування. Висновки Українське козацтво з’явилося в певний історичний період, коли виникла необхідність самозахисту населення вже неіснуючої слов’янської держави
1559.
Українське державатворення
... Зміцнення державного управління. Завершено об'єднання племен східних слов'ян навколо Києва. 3. Друга половина XI—XIV ст. Період занепаду й феодальної роздробленості. Українське населення займало більш як половину заселених просторів Київської держави, поруч з ними мешкали різні племена й народи: ...
1560.
Українська республіка в часи Центральної Ради
... іть більшовики (хоча для останніх це був вимушений і тимчасовий крок). На той час Центральна Рада ще користувалася підтримкою значної частини населення, що довели результати виборів до Всеросійських Установчих зборів, на яких українські партії одержали понад 70 відсотків голосів, тоді як більшовики ...
1561.
Українська революція (1917-1920 роки)
... істи, що протягом поколінь наголошували на існуванні між ними братніх зв'язків, увійшли в Контакт між собою у масових масііітабйх. Те- пер, коли українська революція вступала в свою завершальну стадію, виникла нагода пересвідчитися, чи здатні вони до співпраці. Попри хистке становище на маленькому ...
1562.
Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні
... до храму". Вже час "збирати каміння". Джерела 1 Повний текст програми публікується в дод. "А" до статті А. Жуковського "Як творилася Українська Повстанська Армія" // УПА й національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр.: Матеріали Всеукр. наук.
1563.
Українська повстанська армія
... сля чого він перейшов у підпілля з частиною своїх — і створив нову повстанську формацію для боротьби проти німців і радянських партизанів, спершу під подібною ж назвою, а згодом як Українська Національно Революційна Армія (УНРА).Загони Т. Бульби-Боровця підпорядковувались Уряду Української Народної ...
1564.
Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
... льства. Це дає нам підстави зробити висновок про те , що серед лідерів Української революції завершився процес трансформації поглядів у напрямку домінування соціально-економічних альтернатив розвитку революції над національно-державними. І Всеукраїнський з’їзд рад , що відбувся у Києві, підтримав ...
1565.
Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
... воєводства, на всі урядові посади могли претендувати особи тільки православної віри. Мала бути скасованою унія. Тобто, почалося формування самостійної української державності. Підвладна гетьманові територія була поділена на полки і сотні, в яких діяли чиновники, що відали управлінням, .судочинством, ...
1566.
Українська культура першої половини ХІХ століття
... наукового і багатьох інших товариств. Останні роки життя працював у Болгарії. В контексті світового розвою новий імпульс одержує українська філософська думка. В першій половині ХІХ століття постає Київська релігійно-філософська школа (В. Карпов, О. Новицький, Йосип Михневич, С. Гогоцький, П. ...
1567.
Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
... громадські організації діаспори співпрацюють із відповідними громадськими чи державними організаціями та установами України. Таким чином, українська діаспора, як історичне і соціально-політичне явище, характеризується такими рисами: • стрижневим моментом поняття "українська діаспора" є ...
1568.
Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот
... міністрів. Наступного дня за участю майже 8 тис. делегатів у Києві відбувся хліборобський конгрес, який одноголосно обрав гетьманом України П. Скоропадського. Народився Павло Скоропадський 1873 р. у німецькому курорті Вісбадені, де на той час відпочивали його батьки. Дитячі роки провів у родинному ...
1569.
Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)
... Уже з самого початку перед новообраним гетьманом постала гостра проблема подальшого зовнішньополітичного курсу. Ситуація складалася таким чином, що Українська держава фактично опинилася між двома вогнями: Московщиною, з одного боку, та Річчю Посполитою — з другого. Будь-які різкі рухи українського ...
1570.
Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство
... ї етики, ідеї панславізму і широко зрозумілого лібералізму ч— особистої свободи людей, незалежної від їхнього соціального статусу. Кирило-Мефодіївське братство було розгромлене жандармами за доносом студента Олексія Петрова весною 1847 р. Спочатку у жандармів склалося враження, що діяльність ...
1571.
Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.
... відмінність, еволюція обох напрямів відбувалася у якнайтіснішому взаємозв'язку насамперед у Києві та на Лівобережжі. В українській церковній архітектурі другої половини XVII—XVIII ст. за декількох варіантів планово-просторової структури, які розвивалися паралельно, домінувала вертикальна організац ...
1572.
Українськi землi у другiй половинi XVII ст.
... козацька рада, що відбулася у липні 1687 р., обрала гетьманом генерального осавула Івана Мазепу. 5. Гетьманщина та Слобідська Україна у другій половині XVII ст. Запорозька Січ у складі Гетьманщині. Перед початком національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася на Микитиному Розі. ...
1573.
Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
... і цієї проблематики, на думку автора, бракує усталеної теоретичної схеми, використання якої дозволило б більш ґрунтовно дослідити не лише суперечності, але й етнополітичну ситуацію в правобережному регіоні України першої третини ХІХ століття. Сучасні українські вчені (С. Мітряєв, О. Кривицька), ...
1574.
Українізація: її суть та наслідки
... Малахій», «Мина Мазайло» були так само яскравим явищем українського мистецтва. Фільми Олександра Довженка створили йому славу «першого поета кінематографа». Наслідки «українізації» виходили за межі виключно культурної сфери. Вона викликала серйозні зміни в соціальній і національній структурі суспі ...
1575.
Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)
... простір для самовираження. Зростали впевненість керів- ництва республіканської компартії у своїх силах та визнання важливого економічного значення України у складі СРСР. Але найбільш вражаючою, особливо з огляду на жахливі втрати, що їх зазнала українська інтелігенція в 30-х роках, стала поява но- ...
1576.
Україна у Другій світовій війні
... Тема 7. Адміністративно-територіальні зміни. Вихід УРСР на міжнародну арену Мета. Охарактеризувати зміни геополітичного становища України, що відбулися після Другої світової війни. З'ясувати адміністративно-територіальні зміни в повоєнний час. Прищеплювати навички порівнювати й зіставляти ...
1577.
Україна після Б. Хмельницького
... з Лівобережжя та звернулися до царя за дозволом на обрання гетьмана. Проте Москва розраховувала на підпорядкування всієї України, а не тільки одного Лівобережжя, тому в дозволі було відмовлено. Лише після того, як Ю. Хмельницький зрікся булави, стали можливими вибори нового гетьмана. Ще на раді в ...
1578.
Україна під владою Польщі
... магна­там не тільки не противилася, а й сприяла переходу Во­лині, Київщини, Брацлавщини та Підляшшя під владу Польщі. Основну роль у цьому процесі відігравали егої­стичні вузькостанові інтереси, але для української еліти можливості вибору надзвичайно звузилися: порівняно де­мократична, але слабіюча ...
1579.
Україна під владою Літви і Польщі
... смерті Вітовта литовські землі мали перейти до Польщі. Перемога Вітовта в 1410 р. над Тевтонським орденом (Грюндвальдська битва) суттєво укріпила позиції Великого князівства Литовського. Польща, не бажаючи розриву польсько-литовської унії, пішла на певні поступки Литві. У 1413 р. у м. Городлі між ...
1580.
Україна на рубежі XXI століття
... рік від Нілу до Неви, від Ельби до Китаю, від Волги до Євфрату, від Гангу до Дунаю - це російська імперія і це залишиться на століття. Це боже провидіння". У цих умовах Україні слід проводити більш гнучку зовнішню політику, у першу чергу економічну, яка повинна базуватися передусім на принципі ...
1581.
Україна на початку ХХ ст.
... – початок ХХ ст. 1896 р. 1896 р. 1899 р. 1900 р. Травень 1900 р. Боротьба українців за загальне виборче право Молодий радикал Юліан Бачинський написав працю, в якій висунув ідею українського іредентизму І. Франко ...
1582.
Україна на початку ХХ ст
... акціонерних капіталів монополістичних об'єднань, переважна більшість прибутків яких спливала за кордон. Криза в економіці у 1900-1903 рр. Економіка України на початку ХХ ст. переживала гостру кризу. Промислове піднесення 60-90-х років завершилося наприкінці ХІХ ст. з початком світової економічної ...
1583.
Україна на початку XX ст.
... тільки через львівські розподільчі тюрми вглиб Росії було вивезено понад 12 тис. заарештованих. Не кращим було становище в підросійській Україні. З початком війни і оголошенням на більшій частині її території воєнного стану царські власті посилили поліційні репресії проти українства. Було закрито ...
1584.
Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності
... ДКНС й заходи, які необхідно вжити для недопущення повторення подібного у майбутньому. Вона прийняла справді історичний документ – Акт проголошення незалежності України. В Акті говорилося, що «виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 ...
1585.
Україна в умовах перебудови
... ітарної системи, яка була «запрограмована» на збереження старих виробничих відносин і політичних структур, перебудова приречена на провал. В КПРС, і особливо поза нею, посилювалось переконання, що лише в умовах політичного плюралізму і багатопартійності можна створити реальну противагу закостенілим ...
1586.
Україна в роки Другої світової війни
... від Полісся до Чорного моря, від Дніпра до Карпат було розгорнуто одну з найбільших битв Другої світової війни. У 1944 р. було проведено нові блискучі операції, котрі дали змогу чотирьом Українським фронтам розгромити угруповання німецько-фашистських військ “Південь” і групу “А”, що забезпечило ...
1587.
Україна в першій половині 1950-х років
... їни (у багатьох місцевостях цих регіонів солдатські вдови й через десять років після переможної для СРСР війни використовували як тяглову силу корів). Та Хрущов настояв на своєму. 22 лютого 1954 р. на цілину виїхала перша група української молоді - кілька десятків трактористів, комбайнерів, механ ...
1588.
Україна в період повоєнної відбудови
... Із Галичини, Волині, Рівненщини в 1944—1946 р.р. до Польщі переселило­ся майже мільйон чоловік польського населення. У ті ж роки з Польщі до України переїхало 520 тис. українців. З метою недопущення можливих про­явів «буржуазного націоналізму» знач­на частина українців з Польщі на­правлялась не до ...
1589.
Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття
... провінціях було запроваджено польське право, нав'язано польський адміністративний апарат, створено шляхетське самоуправління. У другій половині XV — на початку XVI ст. розгортаються процеси централізації, посилюється вплив Польщі та прогресує занепад Литви. Тривале протистояння з Московським ...
1590.
Україна в 1943 році
... саме з нього було розпочато головний наступ на Київ. В ніч на 6 листопада бої розгорнулися на північних околицях міста. О 4-й годині ранку 6-го листопада 1943 р. столицю України місто Київ ціною величезних жертв було визволено від ворога. Похоронні команди не справлялися з похованням загиблих ...
1591.
Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності
... педагогічному інституті. З 1991 р. виникають оптимістичні надії на повноцінний розвиток тюркології в Україні, проте вони справдились лише частково. Активні економічні й торговельні взаємини України з Туреччиною викликали у керівників навчальних закладів бажання відкрити відділення тюркології й ...
1592.
Украинское казачество. Становление культуры украинского народа
... России и Украины. Запорожская Сечь оставалась могучей твердыней над Днепром, а ее отважное казачество стояло стеной, Преграждая путь вражеским нашествиям. II.        Становление культуры украинского народа. Быт и обычаи Духовная культура украинского народа ...
1593.
Украинское государство и право в годы освободительной войны
... "гетман с Войском Запорожским" репрезентовала в официальных юридических и дипломатических документах Украинское Гетманское государство, которое сложилось в годы Освободительной войны. В статье говорилось о незыблемости прав и вольностей казацкого сословия в управлении, суде и в частных ...
1594.
Украинские земли в составе Российской империи
... базу империи. Все это отразилось на процессе национального и духовного возрождения украинского народа. [1, с.220] В целом к середине XIX в. украинские земли в Российской и Австрийской империях оставались экономически отсталыми провинциями, сориентированными преимущественно на выработку ...
1595.
Украина после Второй мировой войны
... 1945 года УССР была принята в ООН как член- основатель этой организации. После Второй мировой войны изменилась территория и численность населения УССР. В июне 1945 года Чехословакия отказалась от Закарпатской Украины, в сентябре окончательно определена советско-польская граница, от Румынии отошли ...
1596.
Украина под властью иноземных феодальных государств
... , согласно которой Великое княжество Литовское объединялось с Польским королевством в одно государство Речь Посполитую. Вследствие этого белорусские земли остались под властью Литвы, а украинские земли перешли к Польше. Украина делилась на Волынское, Брацлавское, Киевское, Черниговское и Подольское ...
1597.
Украина и создание СССР
... Конституции внесло существенные изменения в структуру органов власти и управления УССР. 3. Перестройка высших органов государственной власти и управления Украины в связи с созданием СССР   Структуру органов власти в начале 20-х годов определяла Конституция УССР 1919 г. К высшим ...
1598.
Украина в условиях десталинизации (1956-1964): социально-экономическое развитие. Попытки преодоления административно-командных методов управления и их неудачи
... и развития народного хозяйства СССР (1946 - 1950 гг.).Возможность проведения в стране кардинальных социально-экономических и политических изменений появилась после смерти в марте 1953 года И.В. Сталина, когда управление страной сосредоточилось в руках трех политиков: Г.М. Маленкова, Л.П. Берия и ...
1599.
Узбекистан - центр Великого Шелкового Пути
... "Всемирное наследие". Как известно, Самарканд считается центром и главным перекрестком Шелкового пути. Именно здесь, в Самарканде, Всемирная Туристическая Организация (ВТО) открыла свой офис по развитию туризма на Великом шелковом пути. Стоит отметить, что самаркандское бюро ВТО стало по ...
1600.
Ужесточение командно-административной системы во время Великой Отечественной войны
... что и послужило основанием для их упразднения задолго до окончания войны. Чрезвычайные партийные органы были упразднены, но командно-административный стиль партийно-политической работы в деревне остался. В режиме командно-административной системы работали и местные органы государственной власти – ...


Наверх