Войти на сайт

Навигация

Военная кафедра

Количество работ в разделе: 643
Название работы Скачать
101.
Організація, озброєння та тактика дій підрозділів армій іноземних держав
... чи окоп, котрий назвається позицією. Позиція може бути до 100 м по фронту і має ламане накреслення. Основою системи вогню є протитанкова оборона. Для її організації ротна тактична група використовує штатні і придані протитанкові засоби. В залежності від завдань і характеру місцевості танки і ПТУКР ...
102.
Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності
... оперативно-розвідувальної роботи, бойової підготовки, а також інших спеціалістів (виходячи із специфіки виробництва чи обстановки). Схема 1. Організація Цивільної оборони Робота штабу організовується на підставі наказів, розпоряджень та вказівок начальника ЦО об'єкта, старшого штабу та рішень ...
103.
Організація управління і зв’язку в аеромобільних підрозділах
... поповнення або зарядки акумуляторів для переносних радіостанцій, час проведення радіотренування і т.д.); -  час готовності зв'язку. Дати курсантам завдання скласти вказівки по організації управління в роті в наступі з висування з глибини (час 10 хвилин). Варіанти вказівок: 1.  Мій КСП ...
104.
Організація озброєння і техніка загальновійськових та артилерійських підрозділів
... . В Першій, а потім і в Другій світовій війні були відпрацьовані і випробувані в ході боїв організаційні структури загальновійськових підрозділів і частин, які діють і в сучасних умовах. Організація озброєння механізованого (танкового) батальйону Механізовані і танкові підрозділи, оснащені ...
105.
Організація і проведення рятувальних робіт на об`єктах із сильнодіючими отруйними речовинами
... по пророблених проходах, так і на будь-якому виді транспорту, якщо така можливість є. При проведенні рятувальних робіт у вторинному вогнищі ураження основні зусилля спрямовуються на локалізацію джерел отруйної речовини і запобігання її подальшого надходження на місцевість і в повітря. Речовини, що ...
106.
Організація автотехнічного забезпечення військових частин
... практичної діяльності автомобільної служби, а також для надання допомоги командирам і начальникам АС військових частин в організації та здійсненні автотехнічного забезпечення підрозділів і частин. Основним змістом документальної ревізії АС є перевірка: законності утримання та використання АТ, її ...
107.
Организация режимно-комендантской службы подразделением внутренних войск, выполняющим задачи в условиях вооруженного конфликта
... бригад оперативного назначения была проведена рекогносцировка мест несения боевой службы, завершено принятие решения на организацию режимно-комендантской службы на блокпостах и поставлены задачи командирам подразделений. Задачи до подразделений были доведены боевыми распоряжениями. Так же хочу ...
108.
Организация отражения нападения незаконных вооруженных формирований на пункт временной дислокации роты в составе батальона в районе чрезвычайного положения
... , передвижения и мер маскировки. Итак, от четкой и грамотной организации отражения нападения незаконных вооруженных формирований на пункт временной дислокации роты в составе батальона в районе чрезвычайного положения зависит выполнение задачи. 1.2. Особенности инженерного оборудования пункта ...
109.
Организация наступательного боя с задачей овладения крупным городом
... , системой обороны противника, плотностью ее насыщения огневыми средствами, численностью гарнизонов отдельных объектов. В боях за овладение крупными населенными пунктами состав подгрупп в штурмовых группах и их задачи были различны, да и сами подгруппы именовались по-разному. В некоторых случаях в ...
110.
Организация военной связи
... данную частоту. Связь между двумя корреспондентами осуществляется на этой же частоте в радионаправлении (Рис. 15).   Рисунок J5 Организация связи в абонентской радиосети Одновременно может работать несколько радионаправлений (пар корреспондентов абонентской радиосети) с сохранением ...
111.
Организация аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий террористического акта и управление в ходе их ведения
... , перерезанием проводов подводящей сети). При ведении электроработ участков сети заземляют с двух сторон. 2.4 Проблемные вопросы и направления их решения Эффективность организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий террористического акта будет зависеть от степени ...
112.
Определение поражающих факторов
... произойти при контакте их с зараженной техникой или местностью. Зоной химического заражения называется территория, на которой имеется поражающая концентрация СДЯВ. Очагом химического заражения называется территория, на которой в результате воздействия ядовитых веществ произошли массовые поражения ...
113.
Определение аэродинамических и массоинерционных характеристик пули
... массоинерционных характеристик – массы [m], моментов инерции , осевой координаты центра масс - . Массоинерционные характеристики определяются по существующим и методикам расчета на компьютере программы «Масса». В определенном масштабе вычерчивают сечение (по оси симметрии) конкретного изделия. ...
114.
Дегазация вооружения и военной техники
... силами 14 единиц АРС-14, а санитарную обработку личного состава используя 2 комплекта ДДА-66. Глава 1. Определение объема задач по дегазации вооружения и военной техники, а также санитарной обработке личного состава 1.1 Определение объема задач по дегазации вооружения и военной техники(N) ...
115.
Боевая служба розыскной группы
... , бесшумным и скрытым движением (для подвижных нарядов), осмотром местности, прослушиванием и наблюдением в пути следования, тщательным поиском правонарушителей и объектов 2. Боевая служба Розыскной группы   2.1. Структура, состав, назначение розыскной группы Розыскная группа - ...
116.
Боевая служба временного розыскного поста
... автостанции, узлы шоссейных и грунтовых дорог, мосты, переправы, дефиле, броды, тропы и т.д. При проведении занятий по теме «Боевая служба временного розыскного поста» целесообразно довести тактическую обстановку. "________п ВВ в случае привлечения к _____ по сигналу _______ выставляет ВРП ...
117.
Современное оружие России. Вертолеты
... компании «Сикорский» командованию армейской авиации США. Проведенные исследования показали, что при современном уровне развития пилотажной автоматики, работы по пилотированию и управлению бортовым вооружением вертолета не может быть выполнена в полном объеме только одним летчиком. В 1982г. были ...
118.
Оценка эффективности радиоэлектронного подавления радиолокационной системы ОНЦ активными и пассивными помехами
... КМП-1, служащий для радиоэлектронного подавления РЛС APY-1 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа «АВАКС». 3. Расчеты по оценке эффективности радиоэлектронного подавления РЛС ОНЦ активными шумовыми помехами   3.1 Расчеты при создании активных помех из боевых ...
119.
Методика оценки живучести сложных систем военного назначения
... их значимости. Таким образом, можно считать, что на настоящий момент в теории живучести систем не обозначен устоявшийся методологический подход, позволяющий решать задачу комплексной оценки живучести сложной системы с точки зрения ее структурной уязвимости и функциональности с учетом значимости ...
120.
Защитные сооружения гражданской обороны
... , расположенным при входе в щель. Заключение В данной работе рассмотрен круг вопросов, связанных с накоплением фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержанием, эксплуатацией и использованием их в мирное и военное время. Проблема инженерной защиты населения, в части обеспечения его ...
121.
Проблемы химического разоружения и пути их решения
... к сфере национальной безопасности в области разоружения с учетом интересов и прав субъектов РФ. В целях реализации Конвенции в 1996 году Правительством Российской Федерации утверждена федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". ...
122.
Основные характеристики бронетанковой техники
... изменениям в трансмиссии и приводах управления движением. Имеются и другие конструктивные отличия, например, в установке зенитного пулемета. Основные характеристики остались без изменений. Т-80УД - это украинский вариант от ХКБМ. Технические характеристики Т-80 Длина, м 9,7 ...
123.
Промислове шпигунство у сучасному суспільстві України
... іть пересічні громадяни. Ось чому більшість великих компаній значну увагу приділяє організації й утриманню служби конкурентної розвідки. Чому саме «конкурентній розвідці»? У чому принципова перевага такої діяльності над промисловим шпигунством? Відповідь дуже проста. Основне завдання сучасного бізне
124.
Характеристика уражаючих факторів ядерного вибуху
... вибуху, рельєфу місцевості, щільності забудови, міцності будівель, матеріалу забудови, технології спорудження та ін. Територія, на якій під впливом уражаючих факторів ядерного вибуху виникли руйнування будівель і споруд, пожежі, радіоактивне забруднення місцевості й ураження людей і тварин, назива ...
125.
Склади рідких ракетних палив
... не являються вибухонебезпечними речовинами. Вони не вибухають під впливом удару, в умовах тертя. Однак при змішуванні парів з повітрям і при контакті ракетних палив з окисником утворюються в певних умовах пожежо- та вибухонебезпечні речовини. Для зберігання КРП використовується резервуари і тара з ...
126.
Символы воинской чести
... идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, ...
127.
Розвиток системи цивільного захисту
... ії і Додаткові Протоколи спрямовані на захист жертв війни. Але кожний з цих документів має свої повноваження і сфери застосування.   2 Історія розвитку системи цивільного захисту в Україні Уперше можливість дезорганізації тилу з'явилася в роки світової війни 19141918 рр., коли в ході воє ...
128.
Программа по армейскому рукопашному бою для допризывной молодежи
... рб з и к. 12)Разминка, второе тестирование. 24 2 2 2 2 14 2 4 Учебно-тренировочный этап 1)Разминка, самостраховка, техника рукопашного боя, упражнения для развития морально волевых качеств. 2) Физическая культура как средство ...
129.
Поражающее действие радиации
... систему ВК (УЗС ВК), которая может поставляться отдельно от комплекта противогаза. Применение. Противогаз ВК — аварийно-спасательное средство многоразового действия, применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% объемных, может эксплуатироваться во всех климатических зонах страны при ...
130.
Поняття біологічної зброї
... зараження кормів і води. Біологічними засобами ураження є хвороботворні мікроорганізми - бактерії, віруси, рикетсії, грибки. Вражаюча дія біологічної зброї ґрунтується на застосуванні насамперед хвороботворних властивостей патогенних мікробів і токсичних продуктів їхньої життєдіяльності. У спеці ...
131.
Ядерна зброя
... ; 3. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 р....... Хто з громадян прогресивного людства не знає цих дат, дат випробування ядерної зброї на мирних японських громадянах і в результаті колосальних втрат у вигляді руйнувань і людських жертв. За ці два дні були повністю зруйновані й ...
132.
Оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций
... социально-политические, организационно-управленческие, экологические и специфические характеристики. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях проводятся для заблаговременного принятия мер по ...
133.
История создания подводных лодок в мире и в России
... , солдат, офицеров, которых вели в бой адмирал Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Григорий Бутаков, Степан Макаров. Глава 1. История создания подводных лодок   1.  Предания старины глубокой Подводные лодки до нашей эры... В древности технические ...
134.
Исследование уровня зависимости авторитарности личности командира на эффективность управления подразделением
перед исследованием. Во второй главе «зависимость эффективности управления от авторитарности руководителя подразделения» говорится о непосредственном влиянии данного типа управления на эффективность работы подчиненных. В заключение делаются краткие выводы о взаимодействии дифференциации доходов и ...
135.
Захист населення при аваріях на хімічно-небеспечних об’єктах
... - негайно після отримання наказу. 3. Формуванням ГО об'єкта (відповідальний Рикун Т.Ю.): 3.1 Забезпечити видачу засобів індивідуального захисту учасникам ліквідації аварії негайно після отримання наказу. Відповідальний за виконання Іванов В. А 3.2 Провести негайну герметизацію об'єкта ...
136.
Зарождение и развитие отечественной военной педагогики
... . в военно-педагогической мысли России наступило время застоя и постепенного забвения прогрессивных отечественных взглядов на обучение и воспитание воинов. 3) вторая половина XIX – начало XX в. Развитие военной педагогики в этот период неразрывно связано с реформами во всех областях общественной ...
137.
Законодавство України про цивільну оборону
... ї бази в сфері цивільної оборони, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій складають: Закони України «Про цивільну оборону України», «Про війська цивільної оборони», «Про аварійно- рятувальні служби»; укази Президента України «Про Концепції захисту населення і територій у ...
138.
Забезпечення стійкості роботи об'єкта народного господарства і проведення аварійно-відбудовних робіт в районах ураження
... стійкість до дії ударної хвилі властива залізобетонній будівлі з металевими каркасами в бетонній опалубці. ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ І НЕВІДКЛАДНИХ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ У ВОГНИЩАХ УРАЖЕННЯ (ЗАРАЖЕННЯ) І В РАЙОНАХ СТИХІЙНОГО ЛИХА Організаційні, правові й економічні засади створення і ді ...
139.
Дія хімічної зброї
... бойових токсичних хімічних речовин за допомогою аерозольних генераторів; кидання гранат і набоїв; застосування хімічних фугасів. Ознаками застосування хімічної зброї є: поява на місцевості туману, диму в момент застосування ОР; у місці вибуху боєприпасів, що містять ОР, з'являється біла чи ...
140.
Военно-политическая обстановка и общая характеристика военных угроз
... состава ВС РФ 20 ноября 2000 года министр обороны РФ Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев. Анализируя военно-политическую обстановку отметил, что вектор потенциальной угрозы безопасности РФ постепенно смещается на Юг. Это обусловлено, во-первых, расширением зоны влияния талибов до границ ...
141.
Боевое применение мотострелковых подразделений, частей, соединений на БМП
... до 500 м. Мотострелковый взвод наступает на фронте до 300 м. Вопрос № 2: «Боевые задачи подразделений и частей в наступлении, их содержание. Боевой порядок подразделения и части в наступлении (построение, элементы)» Мотострелковый взвод наступает в составе роты, в резерве батальона, ...
142.
Біологічна зброя. Ураження при вибухах
... ший захист досягається укриттям у захисних спорудах і використанням спеціальних засобів індивідуального захисту. Біологічна зброя види та характеристики біологічної зброї Зброя масового ураження — зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. Вражаючі чинники ...
143.
Ядерный потенциал Франции
... де Голль предельно конкретно выразил свое отношение к попыткам США и Великобритании установить гегемонию в Североатлантическом союзе. Основа французского ядерного потенциала создавалась в ходе реализации нескольких военных программ с долгосрочным планом «Каэлканш-1», рассчитанным на 20-25 лет. В ...
144.
Ядерный взрыв, его поражающие факторы
... веществ, но значительно мощнее. Ударная волна, формирующаяся на ранних стадиях существования облака взрыва, представляет собой один из основных поражающих факторов атмосферного ядерного взрыва. Основными характеристиками ударной волны являются пиковое избыточное давление и динамическое давление во ...
145.
Ядерное оружие. Организация спасательных работ
... объекта, определения типа ЧС, масштабов и границы зоны заражения, получения данных, необходимых для организации АСР, и их беспрепятственного проведения; - проведение поисково-спасательных работ; - оказание первой медицинской помощи пораженным, эвакуация пораженных в медицинские пункты; - ...
146.
Ядерное оружие и его поражающее действие
... ядерного взрыва. Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма лучей и нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. Поражающее действие на организм человека оказывают только свободные нейтроны, т.е. те, которые не входят в состав ядер атомов. При ядерном ...
147.
Ядерное и бактериологическое оружие, поражающие факторы
... /ч; - при tнач.раб.=6 ч уровень радиации составляет P=80 Р/ч; Ответ: Время начала работ на местности составляет tнач.раб.=6 ч. Задание №3.   А) Поражающие факторы ядерного оружия. Б) Дать характеристику световому излучению. Ответ.   А) Поражающими факторами ядерного оружия ...
148.
Ядерная опасность. Семипалатинский полигон
... издерж­ки невелики; во-вторых, следует выработать принципы оценки размеров радиационной опасности при данных уровнях облучения» Облучение от контролируемых источников Если источник облучения контролируется, например ядерный реак­тор при нормальных условиях работы, то регулированием режима ...
149.
Электронные средства разведки и сигнализации
... в дивизиях сухопут­ных войск США. Электронная система обнаружения противника РЕМБАСС пред­ставляет собой совокупность электронных средств разведки и сигнализации — автома­тических дистанционных датчиков, ретранс­ляторов, устройств управления системой и аппаратуры центра обработки разведывательных ...
150.
Эволюция оружия
ожет быть только искусственного (технического) происхождения. В.А. Куликов при установлении левой хронологической границы эволюции оружия исходит из следующего постулата – «время появления оружия на Земле связано со временем появления на ней Человека», считая началом эволюции использование древним ...
151.
Эволюция многозарядного огнестрельного оружия
... насчитать несколько эпохальных изобретений, к числу которых, несомненно, относится и пулемет. Точно так же, как первая пушка открыла эпоху огнестрельного оружия, а первая винтовка – эпоху нарезного, создание пулемета ознаменовало собой начало эпохи скорострельного автоматического оружия. Мысль о ...
152.
Чрезвычайные ситуации военного времени
... ядерной войны Возможные глобальные последствия ядерной войны для окружающей среды находились в центре внимания ряда исследователей в течение всего времени с момента первых атомных бомбардировок Японии. Природные экосистемы уязвимы для экстремальных климатических возмущений, причем по-разному в ...
153.
Цитадель на Потомаке
... военно-промышленными и финансовыми корпорациями США, имели огромный вес в Вашингтоне. Аллену Даллесу по праву принадлежит слава основателя цитадели разведки в Лэнгли. Правда, он не успел насладиться удобствами сконструированного при его участии роскошного кабинета на седьмом этаже главного корпуса. ...
154.
Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
... і підприємства і інші. На всіх об'єктах народного господарства (ОНГ) цивільна оборона організується з метою попередньої їх підготовки до захисту робітників, службовців і членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, створення умов, що підвищують стійкість роботи підприємств та ...
155.
Цивільна оборона в сучасних умовах
... прогнозування можливих наслідків НС; прийняття екстрених заходів для життєзабезпечення населення, зниження екологічних й матеріальних збитків. Цивільна оборона в сучасних умовах Цивільна оборона у своїй практичній діяльності спирається на людські й матеріальні ресурси всієї країни. Вона є не ...
156.
Цивільна оборона
орушенні зв’язків по кооперації і поставках відновлювати своє виробництво в мінімально короткі терміни. Для об’єктів галузей, які не виробляють матеріальних цінностей (транспорт, зв’язок, торгівля тощо), сталість їх роботи передбачає здатність безперебійно виконувати свої функції. Підвищення сті ...
157.
Цивільна оборона
... і загальнодержавної та регіональних систем централізованого оповіщення населення. Організація своєчасного оповіщення, це - завдання органів цивільної оборони. Завивання сирени, переривчасті гудки підприємств і сигнали транспортних засобів означають попереджувальний сигнал «Увага всім!». За цим ...
158.
Цивільна оборона
... ідки землетрусу можна значно зменшити при умові високої підготовки формувань ЦО, всього населення до дій в осередку ураження землетрусу. Керівництво цивільної оборони району (об'єктів), який попав в зону землетрусу, повинно негайно прийняти рішення на проведення РІНР в осередку ураження. При цьому ...
159.
Химическое оружие. Действие гражданской обороны и населения в очаге химического заражения
... костюм легкий защитный Л-1 (костюм Л-1) и изолирующие костюмы повышенной герметичности.   5.1. Правила поведения и действия населения в очаге химического заражения.   Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, в результате которого возникли или ...
160.
Химическое оружие
... иприт; временного выведения из строя; инкапостанты (глухота, слепота анафилактический шок), раздражающего действия: адамент, хлорникрит. Цели применения химического оружия   1)  Временное введение из строя, 2)  Уничтожение 3)  Превращение людей в живых роботов: 4)  ...
161.
Химическое оружие
... вещества, а также специальные вещества, предназначенные для уничтожения растений (гербициды, дефолианты) (стр.160 [5] и стр.98 [3]). Совершенствование химического оружия привело к появлению бинарных отравляющих веществ. Бинарные газы и смеси состоят из относительно безвредных компонентов, дающих ...
162.
Характеристика очагов военного времени
... ; Населенный пункт Отрадное 30 Калиновка 66 Ивичи 240 Бараки 300 17–20 ч   Очаг биологического поражения Дать характеристику очага биологического поражения. В результате применения противником биологического оружия образуется ...
163.
Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО
... путем постановки задач начальниками подчиненным лично, по техническим средствам связи. 4. Способы войсковых действий по пресечению захвата ВГО и их характеристика. При проведении специальной операции по пресечению захвата ВГО внутренние войска применяют следующие способы войсковых действий: ...
164.
Функциональные обязанности ответственных по гражданской обороне
... объекте; - доложить вышестоящему начальнику ГО обстановку на. Обязанности начальника гражданской обороны объекта Начальником гражданской обороны (НГО) объекта является его руководитель (директор, начальник, управляющий и т.п.) НГО несет персональную ответственность : - за организацию и ...
165.
Устройство и принцип действия автомата Калашникова
... риски, определяющие положение мушки; 5.  Складывающегося приклада; 6.  Рукоятки. Приклад и рукоятка служат для удобства действия автомата при стрельбе. Приклад автомата выполнен из пластмассы и имеет наконечник, антабку для ремня, толкатель защелки, гнездо для пенала принадлежности и ...
166.
Устойчивость работы промышленных объектов при ЧС
... горизонтальную в сотни раз. Поэтому, определив величину вертикальной составляющей напряжённости электромагнитного поля, можно оценить устойчивость работы объекта к ЭМИ. а) По мощности воздушного ядерного взрыва и минимальному расстоянию от эпицентра взрыва до СРЗ определяем ожидаемую на объекте ...
167.
Устав Казачьего общества хутора Судиславль
... 5.5. Начало работы Круга и его окончание благословляется священником Русской Православной Церкви. 5.6. Круг: 5.6.1. Принимает Устав Казачьего общество хутора Судиславль, рассматривает предложения о внесении в него изменения и дополнений, определяет основные направления в деятельности Казачьего ...
168.
Уклонение от воинской обязанности
... к подлогу документов или иному обману, а в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы (ч. 2 ст. 339 УК) - к симуляции болезни или членовредительству. Итак, одним из способов уклонения от воинской службы может быть членовредительство. Другие способы могут выражаться в ...
169.
Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава
... и пожарной техники.   3. Тушении пожаров на объектах с наличием ВВ   При тушении пожаров на объектах с наличием ВВ необходимо: ·  установить вид опасных факторов, наличие и размер опасной зоны, место нахождения и количество ВВ, а также способы эвакуации, состояние тех. установок ...
170.
Традиции и воинские ритуалы Российской армии
... делом. Но зато их выполнение и приумножение позволяет быстрее овладеть воинским мастерством. 2.  Воинские ритуалы В летописи боевой славы нашей армии немало страниц посвящено воинским ритуалам. Наравне с традициями они играют огромную воспитательную роль. Под воинским ритуалом понимаются ...
171.
Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів
... ів: Дкм = Yн – Yс). має знак «+», якщо новий район східніше старого району. має знак «–», якщо новий район західніше старого району. Під час проведення топогеодезичних робіт після переміщення в суміжну зону поправка бусолі повинна бути визначена в цій зоні на місцевості. У випадку, коли нема ...
172.
Типы самолетов дальней авиации их тактика и технические характеристики
... . На нем установили носовую штангу для дозаправки топливом в воздухе и ТРД АМ-3М с Ртрд=93.2 кН, что нескольно улучшило его летно-технические характеристики. Самолет получил название М4А. Задача по созданию более совершенного тяжелого стратегического бомбардировщика вскоре была выполнена. В ОКБ ...
173.
Терроризм. Мероприятия по защите от террористических актов
... ; возмещение причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов). Заключение Изучив такое явления, как терроризм и рассмотрев мероприятия по защите от террористических актов, мы пришли к следующим выводам: Терроризм - это ...
174.
Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
... людства”. Виносилась для обговорення в шкільному науковому товаристві “Інтелект”. РОЗДІЛ I ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РАКЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1.1 Передумови розвитку ракетної техніки Ракети - одне з найбільш геніальних винаходів людства за весь період ...
175.
Средства защиты органов дыхания и правила ими пользования
... необходимо срочно заменить его на новый. 1.5. гопкалитовый патрон ДП-1 Гопкалитовый патрон к общевойсковому фильтрующему противогазу является средством индивидуальной защиты органов дыхания личного состава от окиси углерода (угарного газа - СО) и используется так же, как и патрон ДП–2 из ...
176.
Способы утилизации взрывчатых веществ
... с пневмонасосом, который предназначен для перекачки суспензии «вода — ВВ» в блок очистки воды [1, 335-337]. 5.  ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В УКРАИНЕ Одной из составляющих проблемы национальной безопасности в Украине является загрузка складов боеприпасами с истекшим ...
177.
Способы и средства защиты населения
... защиты понимаются порядок действий людей, оказавшихся в зоне радиоактивного заражения, и порядок применения средств и способов их защиты, предусматривающих максимальное уменьшение возможных доз облучения. Для защиты населения предусмотрены следующие три типовых режима радиационной защиты: — № 1 ...
178.
Способы защиты населения РФ от поражающих факторов при ЧС
... защищающие от ионизирующего излучения, возникающего при радиоактивном заражении местности, а частично и от других поражающих факторов ядерного взрыва. Приспосабливают под защитные сооружения горные выработки, транспортные туннели, гаражи и т.п. Для защиты людей кроме стационарных можно использовать ...
179.
Спецслужбы Израиля
... внешней разведки «Моссад» вместо Реувена Шилоаха. Одновременно он возглавил комитет руководителей разведслужб «Вараш» и фактически стал руководителем всех спецслужб Израиля. Премьер-министр Давид Бен-Гурион называл его «мемунэ» («ответственный»). До 1963 года назначение руководителя «Шабак» было ...
180.
Специфические особенности реализации компетенции вузами Пограничной службы России
... руководствоваться. И это усложняет прикладное значение существующего правового положения рассматриваемого вуза. 6. Наполняясь новым, демократическим содержанием компетенция вузов Пограничной службы России как субъектов образовательной деятельности, расширяется их гражданская правосубъектность по ...
181.
Соотношение теоретического и эмпирического в познавательной деятельности военных кадров
... мышления командира является умелый выбор наиболее эффективных методов познания военной действительности с учетом их характера и общего назначения, универсальности, а также конкретных задач, решаемых с их помощью на эмпирическом и теоретическом этапах познания. В зависимости от характера и общего ...
182.
Содержание работы командира по подержанию высокой боевой готовности
... , автономность и оборудоваться на местности, характерной для данного театра военных действий. 2. Содержание работы командира по подержанию высокой боевой готовности Боевая готовность - состояние, определяющее степень подготовленности войск к выполнению возложенных на них боевых задач.[5] Это ...
183.
Современное состояние и тенденции развития нелетальных видов оружия
... по программам создания новых видов оружия достаточно хорошо известны, широко освещаются в печати и специальной военной литературе, то разработки нелетальных видов оружия (НЛВО), проводятся как бы в тени, без широкого их освещения. Разработки ведутся в обстановке глубокой секретности. Подробности ...
184.
Современное состояние и перспективы развития токсикологии отравляющих и аварийных химически опасных веществ
... способов оказания медицинской помощи просто необходимо. Все это обусловливает важную роль такой науки как токсикология.   Принципы применения химического оружия. Понятие о химических очагах Наиболее вероятно, что ХО может быть использовано для решения самостоятельных тактических и ...
185.
Современное состояние и особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности в Саратовской области
... по малярии и эхинококкозу. В целом массовых вспышек паразитарных заболеваний на территории области за истекший период не зарегистрировано.   Экологическая безопасность В Саратовской области сосредоточены многие виды промышленных и сельскохозяйственных производств, отдельные из которых ...
186.
Современное государственное регулирование делопроизводства и документооборота
... как эти знания составляют одно из важнейших профессиональных качеств, без которого невозможно заниматься делопроизвод­ством на современном уровне. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства Общее методическое руководство постановкой делопроиз­водства в Российской Федерации, как и в ...
187.
Совершенствование управления военным вузовским образованием в России
... военно-учебных заведений. Нормативно-правовой основой регулирующей общие вопросы организации управления военных вузов является Закон Российской Федерации «Об образовании», а так же Типовое положение о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования, в котором закреплены ...
188.
Снайперское искусство и его применение в наступлении и обороне
... майоров Хескет-Причарда и Гэйторна-Харди , полковника Лэнфорда-Ллойда , капитана Оуэна Андерхила , которые внесли существенный вклад в развитие британского снайперского искусства. Они набирали снайперов среди людей, уже полу­чивших определенные стрелковые и охотничьи навыки до войны, так как их ...
189.
Скорочення стратегічних наступальних озброєнь
... ічними носіями, оскільки винищувачі володіють невеликим навантаженням (1-2 одиниці ВТО). Проте, при глибоких скороченнях стратегічних наступальних озброєнь, які супроводжуватимуться ліквідацією носіїв, включаючи і КРМБ, внесок контрсилового потенціалу тактичної авіації стане визначаючим. Балістичні ...
190.
Системная концепция обеспечения безопасности объектов
... от физического проникновения нарушителя, т.е. решение второго блока задач. Взаимоувязанное решение перечисленных блоков задач системной концепции обеспечения безопасности объекта, в каждом из которых существуют свои подходы, методы и способы решения, должно обеспечить непротиворечивость и полноту ...
191.
Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ
... і виготовлення зброї, підвищення масовості її виробництва. Вирішення цих проблем стало приводом для створення післявоєнної системи стрілецької зброї. 2. Післявоєнна система стрілецької зброї Після випробувань дослідної партії карабінів Сімонова під патрон зразку 1942 рока у частинах 1-го Бі ...
192.
Система цивільної оборони
... медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження. Стаття 12. Для забезпечення заходів з цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у міністерствах, інших центральних органах ...
193.
Символы ратной славы и воинской доблести
... золото высочайшей пробы, рожденное жертвенным служением многих поколений воинов своему отечеству. Символом преемственности ратной славы офицеров и солдат погоны остаются и на сегодняшний день. Воинские звания Воинские звания появились в XV-XVI веках с развитием постоянных армий и имеются в ...
194.
Силы специальных операций Соединенных Штатов Америки
... , Сомали, Гаити, бывшей Югославии. Одним словом, за послевоенные годы США накопили огромный опыт использования сил специальных операций. Поскольку на рубеже тысячелетий человечество столкнулось с серьезной угрозой международного терроризма, представляется интересным проанализировать особенности ...
195.
Сили цивільної оборони
... льної оборони, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування.Розділ III: Сили цивільної оборониСтаття 9. Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування.Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові спеці ...
196.
Рятувальні роботи
... проведення РіНР до їх повного завершення; тверде й оперативне управління силами, що залучаються до проведення РіНР; всебічне забезпечення їх діяльності. Рятувальні роботи включають: * розвідку маршрутів висування формувань і об'єктів робіт; * локалізацію і гасіння пожеж на маршрутах висування і ...
197.
Руководство связью в мотострелковом батальоне
... вопросы. II.  Основная часть УЧЕБНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА ПО ТАКТИЧЕСКОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ “ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ В МОТОСТРЕЛКОВОМ БАТАЛЬОНЕ” Карта: 1:25000 (У-41-84-В-г; У-41-84-Г-в; У-41-84-Г-г) Кодировка: 5876 н.п. Васильевское 311/506. Вниз по вертикали: 508, 510, 512, 514, ...
198.
Рота полка оперативного назначения ВВ МВД России в специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте
иальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте воинские части (подразделения) внутренних войск могут привлекаться к: -  оказанию помощи органам внутренних дел в локализации очагов массовых беспорядков; -  несению патрульно-постовой службы; -  усилению ...
199.
Россия на мировом рынке вооружений
... сделать обобщения по динамике показателей российских экспортных сделок. На основании статистических данных можно заметить, что присутствие России на мировом рынке вооружения стремительно растёт, а США несколько сокращается. Согласно оценкам специалистов можно утверждать, несмотря на прогнозы ...
200.
Роль общественной государственной подготовки в формировании профессиональных качеств военнослужащих
... ). В настоящее время в Военном Университете Министерства Обороны РФ осуществляется подготовка высококвалифицированных офицеров по ОГП и информированию. Создан большой и богатый опыт в формировании профессиональных качеств у военнослужащих. Например, такие работы как: а) «патриотическое сознание ...


Наверх