Зарубежная литература

Количество работ в разделе: 1997
Название работы Скачать
1.
«РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» КАК НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ В ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
... . Но нашло ли это отражение в творчестве японских писателей первой половины XX века? Как было отмечено ранее, принято считать, что в японской литературе первой половины XX века образ «роковой женщины» возникает под воздействием литературы декаданса в творчестве авторов японского ...
2.
Мовні засоби створення напруги в коротких оповіданнях Яна Фелоус-Гордона (на матеріалі "The Girl in The Train" та "The Vampire of Croglin")
... ється вбити та схопити його. ВИСНОВКИ В роботі було досліджено ефекти створення напруги, які автор використовував при написанні в коротких оповіданнях жахів Ян Фелоус-Гордона “The Girl in the Train” та “The Vampire of Croglin” (1969 р.) Англія є місцем дії всіх оповіданнь Ян Фелоус-Гордона, ...
3.
Майстерність психологічного портрету в романі Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі»
... і та характеристиці психологічних портретів персонажів у романі Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Досягнення поставленої мети вимагало вирішення конкретних завдань, а саме: - охарактеризувати поняття психологічного портрету персонажу у художньому творі; - описати специфіку психологічних ...
4.
Спадчына Беларускай Літаратуры
... іча адрозніваецца рамантычнай накіраванасцю, высокай мастацкай культурай, патрыятычным пафасам і гуманістычным гучаннем. Пісьменнік істотна узбагаціў беларускую літаратуру ў тэматыцы і жанрах, напоўніў яе інтэлектуальным і філасофскім зместам. Найбольш вядомыя такія творы аўтара, як аповесці "Дзікае ...
5.
Міфологічні символи рослинного світу у збірці Богдана-Ігоря Антонича «Книга Лева»
... іка рослинних образів через український світогляд втілюється в культурному доробку нації, у його мистецтві. РОЗДІЛ 3 МІФОЛОГІЧНІ СИМВОЛИ РОСЛИННОГО СВІТУ У ЗБІРЦІ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА «КНИГА ЛЕВА» Крізь сірий шовк – безбарв’я сіре – червоне золото тюльпанів. Цвісти, ...
6.
Төлен Әбдікұлы – қазақ әдебиетіне 60-70-жылдары келген жазушы
... ;лемге арбалғандай күйде жүрдім. «Қазақ әдебиеті тіршілігін тоқтатты деп кім айтты? Жоқ, ол тірі, мұндай ғажап туындыны дүниеге әкелген әдебиет өмір сүре береді» деген жүрекжарды лебізімді д&# ...
7.
Національно-фольклорна основа «Вечорів на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя
хуторі біля Диканьки». Предметом дослідження курсової роботи є національно-фольклорна основа «Вечорів на хуторі біля Диканьки» М.В. Гоголя. Актуальність теми полягає у впливі української культури на розвиток російської і української літератури першої третини ХІХ століття. 1.1 Роль ...
8.
Уладзіслаў Галубок, Еўсцігней Міровіч i Уладзімір Дубоўка – беларускiя пiсьменнiкi першай паловы XX ст.
... як беларускага драматурга – у стварэнні ім беларускай фальклорна-гераічнай і нацыянальна-гістарычнай драмы. 1.3 Уладзімір Дубоўка п'еса творчы дубоўка міровіч Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка нарадзіўся 2 (15) ліпеня 1900 г. у в. Агароднікі Вілейскага павета Віленскай губерні (зараз – Пастаўскі ...
9.
Оспівування кохання в лицарській літературі
... XIV ст існував її драматичний варіант «Гра про Нейдхарте». 4.  ЛИЦАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА У рицарському романі ми знаходимо в основному такі ж почуття та інтереси, які складають зміст рицарської лірики. Це, по-перше, тема кохання, яка розуміється в більш чи менш «піднесеному» значенні. По- ...
10.
Наватарскі характар сучаснай беларускай літаратуры
... творы А. Разанава лучыць так званы гульнёвы прынцып, аднак атмасфера ў творах паэта не смехавая, а разважліва-філасофская, нават драматычная і трагічная. 1.3 Наватарскі характар беларускай літаратуры   1.3.1 А. Адамовіч як аўтар канцэпцыі “звышлітаратуры” Беларускія літаратары здолелі ...
11.
Максім Багдановіч, Максім Гарэці i Васіль Быкаў як класічныя прадстаўнікi беларуская лiтаратуры 20 стагоддзя
... . I ўсё ж трэба было намагчыся, каб выжыць i – галоўнае – перамагчы, бо пагiбель часта была як здрада жывым”. У апавяданнi “Адна ноч” беларуская лiтаратура зрабiла яшчэ адзiн крок у напрамку эстэтычнай эвалюцыi ў паказе вайны. Пісьменнік наступным чынам перадае адчуванні савецкага салдата пасля ...
12.
Творчасць Кузьмы Чорнага і сусветны мастацкі вопыт
... народа. Гэтая магутная энергiя выявiлася ва ўсплеску пасiянарнай актыўнасцi, у далучэннi да мастацкай творчасцi цэлай кагорты таленавiтай моладзi. Асэнсоўваючы творчасць К. Чорнага ў працэсе развiцця сусветнай лiтаратуры, належыць сказаць, перш за ўсё, пра маштабнасць мастацкай задумы пiсьменнiка: ...
13.
Роль портретной и предметно-бытовой детали в создании образов помещиков в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"
... » в школьном изучении. М., «Просвещение»; 1982. Реферат Основная тема исследования – определение роли предметно – бытовой и портретной детали в создании образов помещиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  Целью данной работы было исследование гоголевского метода характеристики героев, ...
14.
Основные вехи эстетики Оскара Уайльда
... восприятия. Но вот подход Шеллинга не оказал сильного влияния на английский эстетизм, провозглашая основой воображения бессознательное. Для Оскара Уайльда непосредственным источником представлений о фантазии и воображении был Дж. Рескин, который в свою очередь сформировал свои взгляды под влиянием ...
15.
Творчість Леся Курбаса
... тут відбулася прем'єра "Наталки Полтавки" - першої постановки. У Тернополі на Курбасових спектаклях побував славетний киянин Микола Садовський. Творчий талант Леся Курбаса вразив його, тож запросив тернопільського режисера попрацювати в Києві. Лесь Степанович про це давно мріяв. Тому з ...
16.
Описание усадьбы как средство характеристики помещика в "Мертвых душах" Н.В. Гоголя
... . Цветниками обсаживали дорожки, украшали места вокруг беседок и скамеек. Экстерьер становился предметом поэтизации. Но, как видим, тема описания усадьбы как средства характеристики помещика не стала объектом целостного и направленного исследования ученых и поэтому освещена недостаточно, что и ...
17.
Персанаж ў мастацкім творы
... , а часам і вельмі шмат персанажаў. Тут яны ўтвараюць пэўную сістэму, у якой існуе свая, вызначаная аўтарам іерархія. Персанажы не дзейнічаюць у мастацкім творы ў нейкім, скажам так, вакууме. Яны ставяцца аўтарам у пэўныя абставіны. Існуе цесная ўзаемаабумоўленасць персанажаў (асабліва персанажаў- ...
18.
Стилистика прозы Дж.К. Роулинг на примере романов о Гарри Поттере
... направленность. 3. Происхождение имен и названий Есть огромное количество трактовок и теорий о происхождении имен и названий в романе Гарри Поттер. О некоторых из них Джоана Роулинг рассказала миру сама, а о некоторых же нам остается только догадываться. В ходе своей работы я постаралась ...
19.
Паэзія 20-х гадоў
... жыцця М. Багдановіча, што стала ў 2-й палове 20-х гадоў метадалагічным арыенцірам для платформы згуртавання «Узвышша». 3 другога боку, паэзія 20-х гадоў была пазначана відавочнымі рысамі афіцыёзнага авангардызму, звязанага найперш з устаноў-кай на стварэнне новага мастацтва пад уплывам рэвалюцыйна- ...
20.
Зарубежная литература ХХ века
... : 1.  доказать, что зарубежная литература так же интересна, как и отечественная. 2.  Разобраться во всех составляющих зарубежной литературы ХХ века. Актуальность: данная работа актуальна, так как наше поколение сейчас читает более современную литературу, нежели литературу серебряного ...
21.
Гамлетовский комплекс лирического героя поэзии А. Блока
... его «двойничества» - одну из самых устойчивых и постоянных в его лирике. Как раз в этот момент стоит ввести идею гамлетовского комплекса лирического героя поэзии Блока, которая невидимой обывателю нитью проходит через множество его произведений, мыслей, идей. Облик возлюбленной, кажущийся поэту ...
22.
Биография и творчество Наума Коржавина
... quot;Жить хочется (Однажды в двадцать втором)"; публицистических и литературно-публицистических («Гармония против безвременья», 1989) статей. В настоящее время Наум Коржавин живет в Бостоне. В июне 2005 года российская газета НГ-EX Libris опубликовала с ним большое интервью. Плотная, скупая на ...
23.
Беларускі авангард i эсэізм як вызначальныя плынi ў беларускай літаратуры XX стагоддзя
... Акудовіч, Ул. Арлоў, Ю. Залоска, І. Бабкоў і інш.   1.2.2 Янка Брыль як прадстаўнiк эсэiстычнай плынi ў беларускай літаратуры Творчасць Я. Брыля належыць да еўрапейскай плынi ў беларускай літаратуры. Вызначальнае ў яго творах - навелiзм, інтэлектуалізм, які праяўляецца ў глыбокім веданні лі ...
24.
Аналіз ліричного твору "Клён ты мой опавший…" Сергія Єсеніна
... змагається за життя, - і поет не може стримати сліз: "Клен ты мой опавший!.." Ні, він ще боротиметься, він живе на своїй землі, правда буде на його боці! Але…через місяць поета не стало… В основі ліричного твору – пейзажна лірика, яка порівнюється і протиставляється з інтимною лірикою у ...
25.
Анализ великой поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия"
... и кульминация английского Возрождения и начало кризиса гуманизма, предвестье новой эпохи. данте божественная комедия алигьери Глава 2. Данте Алигьери "Божественная комедия Величавая поэма Данте, возникшая на рубеже двух эпох, запечатлела в вековечных образах культуру западного ...
26.
Аляксей Русецкі (1912-2000)
... краю і Хакасіі і, як урачветэрынар, змагаецца з небяспечнымі хваробамі. Спецыялістыбактэрыёлагі патрэбныя былі і ў Беларусі. У пачатку 1938 г. А. Русецкі прыязджае ў Мінск, дзе працуе загадчыкам бактэрыялагічнага аддзела абласной ветэрынарнабактэрыялагічнай лабараторыі. З пачаткам вайны, як і мног ...
27.
"Донские рассказы" Михаила Шолохова
... рисует свои картины только в чёрно-белых тонах, пропитанных красной кровью, и никаких междутонов не может быть. Можно сказать, что герои рассказов Михаила Шолохова не знают за моральный кризис и драму совести. Они, каким-то способом, соединены с природой, и это даже на грани анормальности. Суровая ...
28.
Уникальность повести Чехова "Три года"
... угловатого и жестокого характера, не стесняющаяся при случае упрекнуть своего корреспондента в недостаточном внимании «к делу» и т. д. Но возвратимся к созданному Чеховым в повести «Три года» образу Полины Рассудиной. Наверное, только она в действительности любила Лаптева, но он отверг ее, даже не ...
29.
Сценическая интерпретация драматургии А.П. Чехова в театрах Беларуси (1980-2008 гг.)
... первого, но и второго, третьего планов. Заключение Судьба драматургии А.Чехова в театрах Беларуси с момента первых постановок до 1980-го г. складывалась достаточно сложно. Художественный уровень сценических интерпретаций чеховских пьес был преимущественно невысоким. В одних постановках ...
30.
Образ Сатаны в поэме Мильтона "Потерянный Рай"
... убеждения звучат в поэме, где сказано много слов о бессмысленности и вредоносности для человечества войн и насилия" (И. Одаховская. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай"). Гуманизм эпохи Возрождения сломил церковное учение средневековья о бренности земной жизни. Мильтон увидел, ...
31.
Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"
... знаходимо в давньогрецькій трагедії, привертали увагу й хвилювали людей всіх часів. [5,23] Розділ 2. Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп" 2.1 Образи трагічних героїв в драмах Софокла У боротьбі за єдність демократичних Афін Софокл відстоював традиційний устрій ...
32.
Народные детские сказки и сказки для детей
... с этой позиции, приобретает, помимо прочих, важную функцию - развивающую. Сказка для Маргарет Мид и ее последователей - это результат взрослой деятельности, переданный за ненадобностью в современных условиях ребенку. Переход сказки в детскую среду - естественный и логичный процесс, так как она ...
33.
Метафорика романа Л.Н. Толстого "Воскресение"
... , одновременно создает определенный, не похожий ни на какой другой, свой собственный мир. Не является исключением и творчество Л.Н.Толстого. 3. Рассмотрение метафорики романа Л.Н. Толстого «Воскресение» позволяет утверждать, что, несмотря на многообразие объектов, выступающих как главными, так и ...
34.
Использование просодических средств в балладах
... интересуют нас в данной работе и как маркеры важности/ неважности информации, так и в их ритмообразующей роли. 1.4 Движение мелодии Следующим важнейшим просодическим средством языка является мелодия - модуляция высоты тона при произнесении фразы. В речи мелодия выполняет следующие важные ...
35.
Жінка на тлі історії та культури: літературний диспут старшокласників за творами Ірен Роздобудько
... ів постмодернізму в загальноосвітніх закладах. Суперечки щодо вагомості СУЧ для старшокласників носять досить строкатий характер. Не виключення тут і творчість жінок-письменниць. Одна з яскравих представниць постмодернізму – Ірен Роздобудько, творчість якої майорить прапором жіноцтва. Її доробки на ...
36.
Жизнь и творчество Шекспира
... В. Шекспира и его мировое значение» с точки зрения новейших отечественных и зарубежных исследований по сходной проблематике. Жизнь и творчество Уильяма Шекспира шекспир произведение творческий английский Родился в семье ремесленника и торговца, одно время бывшего городским головой. С 11 лет ...
37.
Едгар По як родоначальник жанру детективного оповідання у світовій літературі
... Едгар По був сином свого часу й жваво цікавився його проблемами. В історію американської літератури Едгар Аллан По увійшов як поет, новеліст і критик. Він є класиком “короткого оповідання”. Його вважають родоначальником детективного жанру. Образи По лякають своєю природністю і буденністю. Це жах, ...
38.
Галимжан Ибрагимов - классик татарской литературы
... более пятидесяти современников писателя — литераторов, ученых, деятелей культуры, партийных и советских работников, а также его близких. ибрагимов татарский литература публицистика Мы назвали лишь важнейшие работы о Г. Ибрагимове. Но написано о нем несравненно больше, и, пожалуй, нет ни одной ...
39.
Анна Ахматова. Судьба поэтессы, женщины, человека
... писать свой "Реквием", ставший памятником всем жертвам репрессий и ее гражданским подвигом. Великая Отечественная война Анну Ахматову застала в Ленинграде. Поэтесса Ольга Берггольц, вспоминая ее в начальные месяцы ленинградской блокады, пишет: «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, ...
40.
Анализ стилизующих средств и композиционных особенностей стихотворения А. Блока "Незнакомка"
... автора в гротескном виде. Моя работа посвящена исследованию одной из пародий на стихотворение Блока "Незнакомка". Целью языковеда при анализе художественного текста является "показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное ...
41.
Женские образы в романах Драйзера
... несколько грузовых судов с мукой. В июле 1945 года Драйзер вступил в Коммунистическую партию США. Теодор Драйзер скончался 28 декабря 1945 года на 75 году жизни [8]. Женский образ в романе "Сестра Керри" Литературная биография писателя началась с "Сестры Керри" (1900). Здесь ...
42.
Художественные особенности евангельских рассказов Л.Н. Андреева
... позиции. Следовательно, наша задача - отразить в дипломной работе авторскую концепцию, реализованную в евангельских рассказах Леонида Николаевича. Глава 3. Художественные особенности евангельских рассказов Л.Н. Андреева «Для искусства нет ничего более благодарного и ответственного, чем ...
43.
Художественное изображение обездоленных людей в пьесе М. Горького "На дне"
... дне» можно увидеть во многих театрах: МХАТ им .М. Горького, театр-студия Олега Табакова, Московский театр на Юго-западе, Небольшой драматический театр под руководством Льва Эренбурга. 2.2 «На дне» - пьесы об обездоленных людях Пьесы «На дне» явилась обвинительным приговором социальному строю, ...
44.
Эстэтычныя пошукі ў сучаснай беларускай лiтаратуры
... , што “Бум-Бам-Лiт” – першая суполка ў сучасным лiтаратурным дыскурсе (i адзiная ў гiсторыi беларускай лiтаратуры), у аснову якой пакладзены эстэтычны прынцып, а менавiта – эстэтыка постмадэрна [18, с. 237]. Хаця, як паказала мастацкая практыка, пошукі «Бум-Бам-Літаўцаў» адбывалiся i ў авангардным, ...
45.
Темы и мотивы образа автора в романе В.В. Набокова "Другие берега"
... перчаток" (222).  С весомостью категории памяти связана и символическая глубина финала произведения. Близкое по звучанию к притче завершение романа Набокова знаменует устремленность к собиранию – на "других берегах" личностного бытия – целостного "узора" из далеких, давно ...
46.
Творчество Никула Эркая
... . Это справедливо, в этом выражены народная любовь и признание. Но мы, очевидно, с полным правом можем назвать Никула Эркая нашим общенародным соловьем, так как его стихи,его творчество давно перешагнуло границы Мордовии и стало нашим общенациональным духовным достоянием». В Курилово Никулу Эркаю ...
47.
Роль жанру казки в творчості в творчості німецьких романтиків
... ідей. Головними теоретиками ієнських романтиків стали брати Август-Вільгельм і Фрідріх Шлегелі. Яскравим представником німецьких романтиків ієнського гуртка, що працював з жанром казки був Новаліс (справжнє ім’я – Фрідріх фон Гарденберг). Реальному світу він протиставляє більш цінний та яскравий ...
48.
Проблемы композиции и индивидуального авторского стиля в узбекской романистике 70-х годов
... . В результате у читателя остается по прочтении романа некое расплывчатое чувство. Исследовав в настоящей главе проблемы композиции, сюжета и конфликта в узбекской романистике 70-х годов, мы пришли к следующим выводам: важнейшим фактором, определяющим степень художественной зрелости того или иного ...
49.
Проблема бесконечно повторяющейся драмы художника в романе Джека Лондона "Мартин Иден"
... ("Зов предков", "До Адама", 1907). Проблема отношения к капиталистическому строю и вопросы социальной революции ставились в том же "Мартине Идене" и в "Железной пяте". В произведениях Лондона фигурируют десятки имен его современников, ученых и литераторов, ...
50.
Образ Павла Петровича Кирсанова
... рассмотреть это как задачу, вроде задач, что решаются в науке логистике. Но также не хочу показаться сухим и техничным в своих измышлениях ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КИРСАНОВ Любая задача начинается с данного для неё материала. Итак, дано: Павел Петрович Кирсанов – капитан запаса, человек с ...
51.
Зміни образу головної героїні упродовж роману Теодора Драйзера "Сестра Керрі"
... прагненням успіху та заможності – проаналізувати особистісні характеристики кожної конкретної героїні – простежити зміну образу головної героїні упродовж роману 1. Особливості реалізму Драйзера Книги видатного американця і в наш час читаються з непослабленою зацікавленістю, ...
52.
Дмитрий Мережковский, как теоретик русского символизма
... влиянием позитивной философии, но заинтересовавшийся затем поисками религиозного смысла жизни и «мистическим символизмом». Мережковский, по праву считающийся ведущим теоретиком русского символизма, в литературно-критических работах 90-х годов заложил и основы символистской интерпретации творчества ...
53.
Бернард Шоу "Пигмалион": функции послесловия
... премия. Крупнейший английский драматург со времён Шекспира, Шоу оказал громадное влияние на развитие театра ХХ столетия. 3.  Послесловие в пьесе Б. Шоу "Пигмалион" В литературном произведении можно выразить мысли столь же трудные и столь же абстрактные по форме, как и в ...
54.
Комедия Плавта "Хвастливый воин"
... бежать с ним, значит, не нужна была и интрига с подставной женой Периплектомена. Это обстоятельство приводит ученых к выводу, что Плавт в комедии "Хвастливый воин" использовал сюжеты каких-то двух греческих бытовых комедий (контаминация). Действительно, пьеса получилась растянутой, в ней ...
55.
Анализ проблемы повседневности в современном любовном романе
... черты любовного, иронического и авантюрного романа. Русский любовный роман отражает "дух времени", воспроизводит гендерные стереотипы об отношении мужчины и женщины, использует кинематографические приемы, показывает картину современной повседневности, изображает нового человека, и это ...
56.
"Чужое" слово в художественном тексте (на материале романа Т. Толстой "Кысь")
... речи отсылка к известному высказыванию, факту литературной, исторической, а чаще политической жизни либо к художественному произведению" Аллюзии, встречающиеся в тексте романа, чаще всего неатрибутированные. По своей внутренней структуре построения межтекстового отношения они лучше всего ...
57.
История романа и прозы Пастернака
... Живульт» приблизительно может быть передан как «рыцарь жизни». «Записки Патрикия Живульта» - «генеральная» проза Пастернака 30-х годов - были несомненно важнейшим звеном, связующим воедино все прежние попытки «большого романа» с замыслом «Доктора Живаго». Целый ряд мотивов, положений, имен и ...
58.
Художественный мир рассказов Андрея Платоновича Платонова
... себя равным природной стихии наполняет содержанием жизнь и сознание персонажа рассказа Андрея Платонова. «Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира». Платонов называет мир «прекрасным» и «яростным». Что ...
59.
Проблема чистого искусства в романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея"
... ». Что же, по мнению писателя, являлось тем самым истинным, чистым искусством? И как это выражается в романе, с помощью каких сюжетных ходов и образов. В самом начале романа мы знакомимся с предисловием, в котором Оскар Уайльд высказывает взгляды на искусство, красоту и самого художника. уайльд ...
60.
Проблема творца и творчества в пьесе А. Чехова "Чайка"
... Станиславским. С тех пор силуэт летящей чайки стал эмблемой театра, а Чехов – постоянным автором репертуара театра. 2. Проблема искусства в произведении «Чайка» – это самая «театральная» пьеса Чехова, потому что в ней действуют писатели Тригорин и Треплев и две актрисы – Аркадина и ...
61.
Філософсько-алегоричний роман Вільяма Голдінга "Володар мух"
... актуальних проблем, і кожна людина ладна самотужки приймати правильне на її думку рішення. РОЗДІЛ ІІІ. Філософсько-алегорична основа поетики роману Вільяма Голдінга «Володар мух» Роман В.Голдінга «Володар мух» вважають антиробінзонадою, антиутопією, філософсько-алегоричним романом. Твір доці ...
62.
Философские взгляды Достоевского в повести "Записки из подполья"
... свободы выбора. И потому уж лучше - современный «курятник», «сознательная инерция» и «подполье». «Записки из подполья» - это еще и исповедь героя, где он рассуждает о свободе воли и необходимости сознания. Это дано в первой части повести, когда он заводит разговор с воображаемым собеседником, о том, ...
63.
Изобразительные средства языка в газетных заголовках
... , например: «живой труп», «звонкая тишина», «сладкая боль», «горькая радость». Глава 2. Выявление изобразительных средств в газетных заголовках Заголовок Изобразительное средство языка Подарочный напор ирония Машины нету – гони монету! ирония Родительское собирание ...
64.
Асаблівасці літаратурнага творы
... ўны пласт твора характарызуе таксама яго пафас (ад ст.-грэч. pathos – пачуццё, натхненне, жарсць). Пафасам называецца «ідэйна-эмацыянальная накіраванасць літаратурнага твора, што вызначае спецыфіку мастацкага зместу ў сукупнасці ўсіх яго кампанентаў». Наогул гэта «пачуццё, жарсць, якія ўклаў у сваё ...
65.
Василь Стус: життя та творчий шлях
... до Клубу творчої молоді, яку очолював Лесь Танюк. Із вступного слова А. Малишка до першої добірки віршів: «...Нам здається, що творчість 21-річного учителя з Вінничини Василя Стуса має хороші поетичні зерна... Думка і художній образ часто живуть у нього органічно, воєдино злиті, форма вірша чітка ...
66.
Янка Маўр — "бацька" беларускай дзіцячай літаратуры
... , тую тэндэнцыю спалучэння пазнавальнасці і прыгодніцтва, якую Маўр развіў потым у наступных сваіх аповесцях і ў рамане «Амок» (1930). У кантэксце ж усёй дзіцячай літаратуры 20-х гадоў аповесць падключалася да тых навукова-мастацкіх твораў, якія стварылі прыблізна ў гэты час В. Біянкі, У. Обручаў, ...
67.
Якуб Колас - вялікі пясняр беларускага народа
... лес", «Гусі» і інш. Вялікі ўклад унёс Я. Колас і ў беларускую аповесць. Менавіта ён разам з М. Гарэцкім, Ц. Гартным і некат. інш. пісьменнікамі стаяў ля вытокаў дадзенага жанру ў нашай літаратуры. Жыццё беларускага народа напярэдадні і ў гады першай буржуазнай рэвалюцыі, пошукі перадавой і ...
68.
Преодолевший футуризм
... быть первым". [30] Действительно, вся дальнейшая деятельность В. Шершеневича как теоретика направлена на то, чтобы "преодолеть футуризм". Но если отвлечься от антифутуристической риторики, становится очевидной зависимость манифестов имажинистов от идей главы итальянских футуристов. ...
69.
Міхась Лынькоў i Пятрусь Броўка як адны з самых выдатных творчых постацей у літаратурным працэсе Беларусі савецкага часу
... дзеяч навукі БССР, Ганаровы грамадзянін Мінска. Станаўленне творчай індывідуальнасці П. Броўкі прыпадае на даваенны час, калі, з аднаго боку, у народзе мроіліся надзеі на шчаслівае жыццё, а з другога – паступова ішоў працэс абясцэньвання ранейшых каштоўнасцей. Барабанны грукат уяўных перамог і ...
70.
Способы выражения авторской позиции в повести Ю. Трифонова "Обмен"
... что он сам мыслит также), Трифонов дает оценку нравственного неблагополучия общества. Портретные характеристики главного героя и других персонажей повести –это тоже способ выражения авторской позиции. Портрет Дмитриева дается дважды, и оба раза весьма бегло. В эпизоде встречи с Леной, когда он, не ...
71.
Поэтическая практика: "читатель, взявшийся за перо"
... ситуации могут быть неравноценны в этическом и эстетическом плане. Так в стихотворении "Принцип басни" поэт сравнивается с лошадью (отсюда название сборника), продукт поэтического творчества с продуктами пищеварения, а читатель с воробьями, слетевшимися в поисках пищи. При этом В. ...
72.
Поэзия периода Великой Отечественной войны
... ) был чрезвычайно распространен в годы войны. Причины этого явления очевидны. И. Спивак, специально рассмотревший в своей книге «Советская поэзия периода Великой Отечественной войны» бытование этого жанра, находит несколько его разновидностей, отмечая, что не только чувство любви, но и гражданские, ...
73.
Кампаненты-складнікі змястоўнай формы твора
... Пад стылем (ад ст.-грэч. stylos – завостраная палачка для пісьма на васковых дошчачках) падразумяваецца эстэтычнае адзінства ўсіх кампанентаў вобразна-экспрэсіўнай формы твора, якое скіравана на раскрыццё і ўвасабленне цэласнага мастацкага зместу. Гэта ўстойлівая агульнасць вобразнай сістэмы, ...
74.
Заснавальнікі літаратурнага аб'яднання "Маладняк"
... Бядулі, Алеся Гаруна. Першыя крокі ў паэзіі Я. Пушча зрабіў, калі ў 1923 г. разам з іншымі пісьменнікамі стаў адным з заснавальнікаў і арганізатараў літаратурнага аб'яднання «Маладняк», а пазней — «Узвышша». З гэтага часу паэзія становіцца яго асноўным заняткам. Для ранніх вершаў паэта характэрны ...
75.
Дэкаданс, мадэрнізм, авангардызм і постмадэрнізм як напрамкi лiтаратуры i мастацтва
... стыль. Наконт часу ўзнікнення постмадэрнізму існуюць наступныя меркаванні: 1) як пэўны спосаб мыслення мадэрнізм не можа быць замацаваны за канкрэтнай эпохай, бо заяўляў і заяўляе аб сабе ў розныя часы; 2) постмадэрнізм мае свае вытокі ў мастацтве першай паловы ХХ ст., у прыватнасці – у раманах Дж. ...
76.
Вядучыя напрамкі і плыні ў еўрапейскай і сусветнай літаратуры ХVІ–ХХ ст.
... А. Жука і, канешне ж, У. Караткевіча, рамантычная паэзія, проза і драматургія якога атрымала самае шырокае прызнанне ў сучаснага чытача. еўрапейскый сусветный мастацкый літаратура 1.5 Рэалізм   1.5.1 Агульнае паняцце аб рэалізме. Шляхі станаўлення і развіцця рэалізму ў сусветнай літаратуры ...
77.
Доктор Булгаков в цикле рассказов "Записки юного врача"
... замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1139) 5.  Виленский, Ю.Г. «Доктор Булгаков» / Ю.Г. Виленский. – Киев: Здоровье,1991. - 256 с. 6.  Качурин, М.Г., Шнеерон, М.А. Доктор Булгакова в цикле рассказов «Записки юного врача» / М. Г. Качурин, М.А. Шнеерон. – СПб.: Папирус, 2000. – 160 с. ...
78.
Жыццёвы і творчы шлях Кузьмы Чорнага
... ў, а таксама друкуе свае кароткія адказы на дасланыя літаратурныя творы, у якіх дае пачынаючым паэтам і празаікам першыя ўрокі літаратурнай творчасці. Творчая актыўнасць Чорнага ў 20-я гады ўражвае. У адным 1926 г. выходзіць адразу тры зборнікі яго апавяданняў: «Па дарозе», «Пачуцці», «Хвоі ...
79.
Жыццё і творчасць Міхася Зарэцкі (1901—1937)
... ў раскрыцці тэмы. Не знойдзем мы тут і ўласцівай ранейшым творам заглыбленасці ва ўнутраны свет героя, у яго псіхалогію. К сярэдзіне 1920-х гг. у творчасці М. Гарэцкага наспявала тэндэнцыя ўмацавання эпічнасці, мела месца ўзбуйненне жанру. Так, шэраг твораў — «Ворагі», «Бель», «На маладое», « ...
80.
Царкоўна-палемічная публіцыстыка
... менш, будучы накіраванай супраць экспансіянісцкіх імкненняў Ватыкана, супраць польска-каталіцкай агрэсіі, якія б формы тая ні прымала, царкоўна-палемічная публіцыстыка адыграла станоўчую ролю ў гісторыі. Узнікшы ва ўмовах абвостранай антыфеадальнай і антыкаталіцкай барацьбы беларускага і ўкраінскага ...
81.
Творчая дзейнасць Рыгора Мурашкі
... ў: «беларускі левы эсер, непрыхільны, аднак, да немцаў». Выходзіць, не ўсе беларусы, працаўнікі тагачасных устаноў, прытрымліваліся нямецкай арыентацыі. А што дзейнасць Мурашкі-падпольшчыка была няпростай, можна бачыць з яго перапіскі з «сябрам Крымавым», якая адносіцца да красавіка 1944 г. і ...
82.
Творчая дзейнасць Вацлава Ластоўскага
... літаратурнай працы. Праз пэўны час на старонках «Нашай Нівы» мільганула публікацыя за подпісам «Власт» — першым вядомым псеўданімам Вацлава Ластоўскага. Подпіс «Власт» быў пастаўлены пад артыкулам у рэдактарскай калонцы «З нашага жыцця». Нізку гэтую распачаў ці не Сяргей Палуян, дасылаючы допісы з ...
83.
Творчасць Лукаша Калюгі
... і ўчынкамі. Аповесць багата цудоўньші пейзажнымі замалёўкамі, пададзенымі вачыма хлопчыка Зэнкі, якія запамінаюцца тонкай лірычнасцю. У будучыя творы Лукаша Калюгі абяцалі шырока ўвайсці элементы фантастыкі. Аб гэтым сведчыць і напісаная ў няволі аповесць «Зоры вам вядомага горада». Гэта твор на « ...
84.
Творчасць Леапольда Іванавіча Родзевіча
... з беларускімі літаратарамі, і асабліва часта з У. Дубоўкам. Летам 1924 г. Л. Родзевіч вяртаецца ў Мінск, адкуль яго адразу ж накіроўваюць на падпольную работу ў Заходнюю Беларусь. Леапольда Іванавіча абіраюць першым сакратаром Гродзенскага акружкама КПЗБ, акрамя таго, кааптуюць у склад ЦК ...
85.
Хлестаков и хлестаковщина
... не виноват, что его приняли за ревизора, он даже попользоваться этим не успел. Так что, я считаю, сам Хлестаков не опасен для общества. И тут сразу вырастает вопрос: а что делать с хлестаковщиной? Если залезть в словарь русского языка, на запрос слова «хлестаковщина», он дает нам ответ: «это ...
86.
Своєрідність концепції гуманізму в оповіданнях Рея Бредбері
... землю», «Електричне тіло співу», «Котики-мишки», «Вельд», «Карлик», «І вдарив грім», «Пустеля», «Будинок». Предмет дослідження- своєрідність концепцій гуманізму в оповіданнях Рея Бредбері. Методи і прийоми дослідження: описовий, аналітичний. бредбері новела гуманізм 1. Рей Бредбери—людина і ...
87.
Тыпы літаратуры паводле мастацка-эстэтычных вартасцей твораў і іх функцыянальнай ролі ў чытацкай аўдыторыі
... ў. Гэта пацвярджае шматвяковы вопыт развіцця сусветнага прыгожага пісьменства, лепшыя творы якога не заўсёды і не адразу атрымлівалі высокую ацэнку і прызнанне шырокай чытацкай публікі. Апошняя ў сувязі з даволі слабай мастацка-эстэтычнай падрыхтаванасцю ў сваёй пераважнай частцы часам не ў стане ...
88.
Беларуская проза 1920-х гадоў
... ) першай паловы 20-х гадоў, а сапраўдныя «жывыя людзі», духоўна багатыя і развітыя. Пры ўсіх адмоўных момантах і выдатках у развіцці беларускай «малой» прозы 1920-х гадоў, абумоўленых найперш складанымі сацыяльна-палітычнымі і ідэалагічнымі абставінамі, менавіта ў ёй былі створаны класічныя ўзоры ...
89.
Беларуская перакладная літаратура XV—XVII стст.
... ўсюджвалася як рукапісным, так і друкарскім спосабам, і мела ў свой час немалы попыт у чытачоў. 2. Свецкая літаратура Вельмі цікавую і важную частку беларускай перакладной літаратуры складаюць творы, якія бытавалі пераважна ў свецкім асяроддзі. Хоць свецкая літаратура не такая разнастайная і ...
90.
Беларуская паэзія 1920-х гадоў
... В. Маракова, Т. Кляшторнага, А. Дудара, У. Жылкі, А. Вольнага, З. Бандарынай і ўсіх, паводле яго вызначэння, «дударыстых». На беларускую паэзію канца 20-х гадоў адчуваўся ўплыў аднаго з самых таленавітых тагачасных маладых паэтаў Уладзіміра Дубоўкі. Многія паэты бралі эпі ...
91.
Беларуская літаратура перыяду барока
... часта выражала апазіцыйныя настроі ніжэйшых слаёў насельніцтва. Ёй больш адпавядаў сярэдні "шціль" барока. З духоўнай паэзіяй была звязана зыходзячая лінія развіцця старой беларускай літаратуры, з свецкай — узыходзячая лінія, нараджэнне новых традыцый. Духоўная паэзія, якая нараджалася і ...
92.
Философские взгляды Достоевского в романе "Бедные люди"
... к другим, как человек к человеку» - вот идеал, сложившийся в душе автора. Сам Достоевский вносит в понятие «бедные люди» принципиально новый смысл, делает ударение не на слове «бедные», а на слове «люди». Читая роман, мы не просто проникаемся состраданием к героям, но и видим их равными себе. Быть ...
93.
Философские взгляды Достоевского в рассказе "Кроткая"
... лишь ускоряет трагическую развязку. Она гибнет - жить по совести оказалось невозможным для нее, можно только умереть. Смерть Кроткой меняет героя. В предисловии к рассказу мы читаем: «Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце ...
94.
Асноўныя этапы і шляхі развіцця беларускага літаратуразнаўства
... ў "Назваслоўі", якое ўвайшло ў склад "Гісторыі беларускае літаратуры" выдання 1924-га г. Нямала зрабіў для развіцця беларускага літаратуразнаўства прафесар Іван Замоцін. Ён даў грунтоўную, у цэлым аб’ектыўную ацэнку спадчыны М. Багдановіча ("М. Багдановіч. Крытыка-біяграфі ...
95.
Сутнасць і спецыфіка мастацтва
... мастацкага вымыслу ёсць яшчэ адно паняцце, без усведамлення якога нельга глыбока і па-сапраўднаму разабрацца ў сутнасці і спецыфіцы мастацкага вобраза, ва ўсякім разе, найбольш распаўсюджанага вобраза ў мастацтве - рэалістычнага. Гэта паняцце тыповага (тыпізацыі). Слова "тып" (тыповае) ...
96.
Найбольш яскравыя прадстаўнiкi газеты "Наша Ніва"
... ўзняцца (праўда, ужо не ўсюды і не заўсёды) над звычайным адлюстраваннем і апісальнасцю, перадаць высокія думкі і пачуцці. Найбольш гэта характэрна для паэмы "Безназоўнае", дзе Купала алегарычна перадаў свой неўтаймоўны боль за родную Беларусь, якая ў новых палітычных абставінах павінна ...
97.
Максім Іванавіч Гарэцкі
... з'яву, як на праяву духоўнай дзейнасці. На актыўны творчы стан пісьменніка дабратворна паўплывалі перамены ў асабістым жыцці: у ліпені 1919 г. Максім Іванавіч пабраўся з настаўніцай першай Віленскай Беларускай гімназіі Леанілай Усцінаўнай Чарняўскай. Галоўным жа імпульсам творчага нагхнення ...
98.
Любовная лирика Владимира Владимировича Маяковского
... судя по свидетельствам современников, любовь не смогла принести счастья. Вновь и вновь, в каждом стихотворении, мы убеждаемся в том, что любовная лирика оказывается у Маяковского подлинно гражданской: В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен ...
99.
Становлення і розвиток української радянської літератури
... ї ідеології поступово переходить більша частина дореволюційних письменників. Серед них – Степан Васильченко, Агатангел Кримський, Пилип Капельгородський. Зародження й становлення української радянської літератури невід'ємної частини всієї багатонаціональної літератури Країни Рад відбувалося в роки ...
100.
Сравнительно-культурологический анализ эпических произведений на материале адыгского эпоса "Нарты" и германского эпоса "Песнь о Нибелунгах"
... развивались, а затем были объединены. (Гуревич 1984). Важно отметить, что "Песнь о Нибелунгах» впервые была опубликована разыскавшим ее швейцарским филологом и поэтом И.-Я. Бодмером в 1757г. В том же году эпос получил популярность, став объектом пристального внимания и изучения как один из ...


Наверх